Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Κυριακή 12 Αυγούστου 2007

Abecedar


Θα ξεκινήσω με ρητορικά ερώτηματα.

Ποιος είναι ο λόγος στον οποίον το abecedar εκδόθηκε?
Εκδόθηκε γιατί υπήρχε πίεση(εσωτερική ή εξωτερική) για την έκδοση του αναγνωστηρίου αυτού?
Μπορούν να μου εξηγήσουν οι υποστηριχτές (Δήμου, Δημητράς, doctor κλπλ) ποια είναι η σχέση της γλώσσας του abecedar με αυτή των Σκοπίων ?
Και εξηγώ με επιχειρήματα και όχι με αυθαίρετες και δημαγωγικές αναλύσεις τύπου Δημοσθένη. Άλλωστε είμαι οπαδός του Αισχινησμού.
Ξεκινάμε λοιπόν….
 1. Η γλώσσα του abecedar είναι γραμμένη σύμφωνα με την διάλεκτο που ομιλούταν και μιλιέται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
 2. Το αλφάβητο που χρησιμοποιείται από το 1944 από την νεοϊδρυθείσα δημοκρατία είναι κυριλλικό, ενώ το abecedar χρησιμοποιεί λατινικό. Γιατί κύριοι αυτή η διαφορά?
 3. Η ΠΓΔΜ, όπως γενικά όλες οι διάλεκτοι άνω του Περλεπέ, χρησιμοποιούν για το αλφάβητο την λέξη azbuka ενώ οι υπόλοιπες την λέξη abecedar.
Όπως εξήγησα το abecedar είναι ποιο κοντά στις Σλαβικές διαλέκτους(Νότιας Μακεδονίας και Θράκης) από αυτούς των Σκοπίων και Βουλγαρίας.Λίγα λόγια για την ιστορία του abecedar. Το Σεπτέμβριο του 1924 υπογράφονται στη Γενεύη δύο πρωτόκολλα, με τα οποία η Ελλάδα και η Βουλγαρία εναποθέτουν στην Κοινωνία των Εθνών την ευθύνη για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων τους. Η προστασία των μειονοτήτων ήταν υποχρέωση απορρέουσα από τη συνθήκη των Σεβρών το 1920. Οι διατάξεις των πρωτοκόλλων Καλφoφ-Πολίτη, όπως έμειναν στην ιστορία, ουσιαστικά αναγνώριζαν το σλαβόφωνο πληθυσμό της ελληνικής Μακεδονίας ως βουλγαρική μειονότητα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις εντός του ελληνικού κράτους και η Βουλή τελικά τις καταψήφισε.
Ωστόσο, η Ελλάδα θα αναλάβει τις υποχρεώσεις για παροχή εκπαιδευτικών δικαιωμάτων στους σλαβόφωνους της Μακεδονίας χωρίς τη μεσολάβηση ξένων. Η ελληνική κυβέρνηση με υπόμνημα προς την Κ.τ.Ε. ανέλαβε τη δέσμευση να ικανοποιήσει κάθε αίτημα των σλαβόφωνων για εκπαίδευση ή εκκλησιασμό τους στα σλαβικά.Η επιλογή της διαλέκτου φυσικά ήταν αυτή που ανέφερα στην αρχή. Βάση για την κατάρτισή του ήταν στοιχεία των ιδιωμάτων των περιοχών Μοναστηρίου και Φλώρινας (Δυτική Μακεδονία) και όχι του Περλεπέ όπως ήταν η προτροπή του Μισιρικοφ και η τελική επιλογή της Γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας.Η επιλογή της Αθήνας τέθηκε τελικά σε εφαρμογή με την έγκριση της Κ.τ.Ε. Λίγο αργότερα κατατίθεται στο ελληνικό κοινοβούλιο διάταγμα για την ίδρυση σλαβόφωνων σχολείων, το οποίο παρέχει στους σλαβόφωνους της Μακεδονίας τρεις εναλλακτικές προτάσεις:
 • λειτουργία σλαβόφωνων δημοτικών σχολείων, εφόσον το ζητήσουν γονείς τουλάχιστον 40 παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών σε έναν οικισμό. Οι δάσκαλοι θα διορίζονταν από το υπουργείο Παιδείας.
 • λειτουργία ιδιωτικών σχολείων με υποχρεωτική παράλληλη διδασκαλία σλαβικής και ελληνικής γλώσσας από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.
 • φοίτηση των σλαβόφωνων μαθητών στα δημόσια ελληνόφωνα σχολεία με δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας της σλαβικής ως πρόσθετου μαθήματος.Ποιοι αντέδρασαν με το abecedar και τελικά αποσύρθηκε?Οι πρώτες αντιδράσεις προκλήθηκαν κυρίως από Βούλγαρους, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με τη μορφή της γλώσσας του εγχειριδίου και με τη χρήση του λατινικού αλφαβήτου.

Οι «εθνικοί Μακεδόνες» που ήταν?

Οι δεύτερες και ουσιαστικότερες αντιδράσεις ήρθαν από τους Έλληνες Σλαβόφωνους. Κύριο επιχείρημα τους ήταν ότι δε λήφθηκε υπ’όψη το γεγονός της πολυδιάσπασης και του μη-ενιαίου χαρακτήρα των σλαβικών ιδιωμάτων της Μακεδονίας. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί που έγραψαν το abecedar δεν ήταν Σλάβοι ή Έλληνες αλλά Βλάχοι.
Παρά τις φιλότιμες όμως Ελληνικές προσπά­θειες, ο βίος του Αλφαβηταρίου έληξε άδοξα. Η δοκιμαστική αποστολή του στα σχολεία της περιοχής Αμυνταίου συνάντησε την έντονη αντίδραση κυρίως του ντόπιου Ελληνόφωνου στοι­χείου, που το έριξε στην πυρά. Ήταν εμφανές ότι οι επιλογές της κεντρικής πολιτικής εξουσίας βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις διαθέσεις μέρους του πληθυσμού, διαθέσεις έντονα αντι-βουλγαρικές αλλά και αντισερβικές, λόγω των πρόσφατων πο­λεμικών περιπετειών και των δεινών που είχαν υποστεί οι Έλληνες της περιοχής από τις δραστηριότητες των βορείων γειτόνων.

Και φτάνουμε στο βασικότερο ερώτημα ...η γλώσσα του abecedar είναι η ίδια με αυτήν της FYROM όπως υποστηρίζουν οι Σλάβοι Μακεδονιστές ?
Η καθηγήτρια Α. Ιωαννίδου (Γλωσσική Ετερότητα στην Ελλάδα, ΚΕΜΟ, σελ 214) χαρακτηριστικά αναφέρει για την γλώσσα του Abecedar:
Αλλο κωμικό φαινόμενο ήταν το Abecedar, το οποίο δεν abecedar έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και αυτό δεν βασίζεται σε κάποιο ιδίωμα, πάντως οι συγγραφείς κάπως προσπάθησαν... Είναι τουλάχιστον σλαβικό το κείμενο... Φυ­σικά είναι ελλιπέστατο. Δεν έχει πλήρη παραδείγματα, κάνει λάθη και είναι ασυ­νεπές ως προς την απόδοση των διαφόρων τύπων.
Έχουμε εδώ μια άσχημη πα­ρουσίαση από την επίσημη σλαβομακεδονική βιβλιογραφία, που παραλλάζει το βιβλίο για να αποδειχθεί η εγγύτητα των ιδιωμάτων με τη σλαβομακεδονική. Με άλλα λόγια:
Ένα πρόχειρο κατασκεύασμα, του οποίου η προχειρότητα δεν κα­ταγγέλθηκε επαρκώς. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σε ποια διάλε­κτο βασίστηκε - αφού σύμφωνα με την έρευνα του κ. Μιχαηλίδη ούτε οι συγγρα­φείς γνώριζαν απαραίτητα τη γλώσσα που έπρεπε να καταγράψουν, αναγκασμέ­νοι από το σύμφωνο Πολίτη-Καλφώφ και τις συγκυρίες.
Αυτά τα ολίγα και πολλά, προς αποκατάσταση της αλήθειας.
Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύτηκε ως προς απάντηση των απόψεων και ισχυρισμών από τους Κους Δήμου, Δημητρά (Πρόεδρος του ΕΠΣΕλσίνκι) των Σκοπιανοών Εθνικιστών και μελών του Ουρανίου Τόξου Νάσε Παρίσι και Filipoff-Βοσκόπουλος στο doncat-abecedar

2 σχόλια:

 1. Ακρίτα,

  Τα ένα θέμα που θέτεις ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΗΔΗ στο ποστ του Δήμου. Το "γιατί λατινικά και όχι κυριλλικά". Διότι το Ελληνικό κράτος ήθελε να διαφοροποιήσει τους δικούς της Σλαβομακεδόνες από τους Βουλγάρους. (μπούμεραγκ που γύρισε καταπάνω μας σήμερα)

  Ενα άλλο θέμα, περι διαφοράς μεταξύ διαλέκτων είναι μάλλον τεχνικό και θα μπορούσε να λυθεί. ΕΚΕΙ όμως πάρχει όντως περιθώριο για καπέλλωμα του βιβλίου, για τα συμφέροντα ξένης χώρας, που ορθώς το έθιξες. Θα ήθελα πολύ να δώ το πρωτότυπο κείμενο της κυρίας του ΚΕΜΟ που κριτικάρισε το βιβλίο, αν υπάρχει URL είμαι ευγνώμων.

  Το ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ θέμα είναι το εξής: Αληθεύει ότι ΜΑΖΙ με το (νέο) Abecedar διανεμήθηκε και αναγνωστικό της FYROM? Αν ναι, τότε ΟΡΘΩΣ μερικοί σλαβόφωνοι το απέρριψαν (το κάψιμο πάντως φαίνεται φανατικό και δείχνει ότι εκείνοι που το έκαψαν ήταν συγκεκριμμένη μερίδα του πληθυσμού, όχι όλοι. ΔΕΝ καίει ΟΛΟΣ ο κόσμος βιβλία εύκολα, απλώς λέει "όχι").

  Το κείμενο του Δήμου το είχα διαβάσει πολύ παλιά και... λυπάμαι που θα στενοχωρηθείς, αλλά συμφώνησα απόλυτα μαζί του. ΔΕΝ είναι το θέμα τώρα (μην το πιάσουμε γιατί δεν έχει νόημα),

  Το θέμα είναι ΑΝ ισχύει καπέλλωμα, μέσω κάποιων ενεργειών που συνέδεσαν το βιβλίο με ξένη χώρα που οικειοποιείται την ύπαρξή του, τότε είναι σημαντικό -για διεθνείς λόγους.

  Τη λογική του Δήμου την ξέρω καλά από την Αγγλία, αν ζούσες εκεί μερικά χρόνια δεν θα σου φαινόταν παράλογη. Αυτονόητη είναι. Το θέμα όμως (πάλι) είναι η κακή χρήση αληθειών για αλλότριους λόγους. ΠΟΛΥ πιο ομιχλώδης είναι ο Δημητράς, εκεί μπορώ να συμφωνήσω για μεροληψίες και επιρροές. Μπορεί να έχει και ο Δήμου τις ίδιες, αλλά ΔΕΝ το βλέπω σε όσα διάβασα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καταρχήν το πρωτότυπο κείμενο της κυρίας του ΚΕΜΟ που κριτικάρισε το abecedar είναι από το βιβλίο του ΚΕΜΟ που ανέφερα. Εκεί μέσα έχω βγάλει πολλά λαυράκια.Εάν ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ και δεν με εμπιστέυεσαι να μου το θυμήσεις ΑΥΡΙΟ ωστε να το σκανάρω και να το αναρτήσω.

  Το δεύτερο είναι ότι ο Δήμου είπε το εξής φοβερό. Ότι ο Soros χρηματοδότησε το Ελσίνκι για μελέτες επί των Ρομά την δεκαετία του 90. Και ποιος μου λεει ότι δεν έκανε το ίδιο και για τους Σκοπιανούς ?
  Ο Δήμου μου τα μάσησε εκεί.

  Και τελευταίο μην μπερδεύεις τις εποχές. Το βιβλίο το έκαψαν οι ντόπιοι το 1925.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.