Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2007

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΤο παρακάτω κείμενο είναι από τον Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη ( Καθηγητής Γενετικής και Γενετικής Ανθρώπου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τηλ. 2310 998309, email: triant@bio.auth.gr ) που δόθηκε σε διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του προγράμματος σεμιναρίων Ελληνικής Αυτογνωσίας του ινστιτούτου Αριστοτέλης στις 28 Νοεμβρίου 2007.

Η προέλευση του ανθρώπινου είδους πάντοτε συναρπάζει τους φιλοσόφους, τους επιστήμονες, αλλά και τους απλούς πολίτες. Ειδικότερα οι Έλληνες ενδιαφερόμαστε να μάθουμε τις βιολογικές ρίζες μας ως κατοίκων της Ευρώπης.

Για να επιτευχθεί αυτό:
μελετήθηκε η γενετική ποικιλομορφία των κατοίκων της Ελλάδας με χρήση πολλών και διαφορετικών γενετικών δεικτών με απώτερο στόχο τη συσχέτιση των γενετικών δεδομένων με ιστορικά, γλωσσικά, αρχαιολογικά και παλαιοντολογικά δεδομένα.


Η μελέτη των κατοίκων της Ελλάδας έγινε με ανάλυση:
Ομάδων αίματος, ενζυμικού και πρωτεϊνικού πολυμορφισμού, STRs των αυτοσωμάτων, δείκτες του χρωμοσώματος Υ και του μιτοχονδριακού DNA.

Ερευνητική Ομάδα:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κουβάτση Αναστασία, Δρ. Αστρεινίδης Άρης, Δρ. Δεληγιαννίδης Παναγιώτης, Ιερεμιάδου Φωτεινή, Δρ. Καπλάνογλου Λάζαρος, Δρ. Καραΐσκου Νικολέτα, Κεραμάρη Μαρία, Κυρμιζίδης Γιώργος, Δρ. Κοντοπούλου Έλενα, Μανιατάκος Νίκος, Ρούσκας Κωνσταντίνος, Τριαντάφυλλου Νατάσσα, Δρ. Χατζηκυριακίδου Ανθή, Τσοποζίδου-Πέϊου Μιράντα.Συνεργασία με πανεπιστήμια Ιταλίας (Torino και Pavia), Η.Β. (Newcastle Upon Tyne, Oxford), H.II.A. (Stanford)

Αποτελέσματα

Η μελέτη 13 αυτοσωματικών γενετικών δεικτών αποκάλυψε μεγάλο βαθμό γενετικής ποικιλομορφίας στους κατοίκους της Ελλάδας. Δεν διαπιστώθηκε όμως γενετική ετερογένεια μεταξύ των Ελληνικών πληθυσμιακών δειγμάτων (από τις διάφορες περιοχές της χώρας).

Η μελέτη του μιτοχονδριακού DNA έδειξε πολύ μικρό βαθμό ετερογένειας ανάμεσα στους κατοίκους διάφορων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας. Από την άλλη, η μελέτη γενετικών δεικτών του χρωμοσώματος Υ έδειξε ότι η γενετική σύσταση του ανδρικού πληθυσμού της Κρήτης διαφέρει στατιστικά σημαντικά από τη γενετική σύσταση του ανδρικού πληθυσμού της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Α. Ανάλυση μιτοχονδριακού DNAΤα κύρια συμπεράσματα από την έρευνα είναι τα ακόλουθα:
 • Το 75-80% του σημερινού μιτοχονδριακού γονιδιακού (DNA) αποθέματος των κατοίκων της Ελλάδας έχει παλαιολιθική προέλευση. Το υπόλοιπο 20-25% έχει νεολιθική προέλευση από την εγγύς Ανατολή (από 9.000 χρόνια πριν).
 • Τη Νεολιθική περίοδο οι περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης αποικίστηκαν από κατοίκους που μετανάστευσαν από τη Ν. Α. Ευρώπη.
 • Πέρα από τη μετανάστευση ανθρώπινων πληθυσμών από την εγγύς Ανατολή προς την Ευρώπη, υπήρξε και αντίθετης φοράς μεταναστευτικό ρεύμα. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 5-20% των ακολουθιών μιτοχονδριακού DNA των σημερινών κατοίκων της εγγύς Ανατολής έχει Ευρωπαϊκή προέλευση. Υποψήφιοι πληθυσμοί γι' αυτή τη ροή μιτοχονδριακού DNA είναι οι Έλληνες και οι Φρύγιοι.


Β. Ανάλυση δεικτών του χρωμοσώματος Υ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της απλοομάδος J-M102.. Δημιουργήθηκε πριν από 7900 χρόνια και παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα στη Νότια Βαλκανική. Ως εκ τούτου, είναι πιθανόν αυτή η απλοομάδα να εξαπλώθηκε τη Νεολιθική εποχή από τη Νότια Βαλκανική, π.χ. την Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Σύγκριση γενετικής σύστασης Ελλάδας - Ιταλίας:
Η αρχαιολογική σκαπάνη στη Νότια Ιταλία (Απουλία και Καλαβρία) αποκάλυψε αρκετούς νεολιθικούς οικισμούς. Επιπλέον, είναι γνωστό, ότι οι περιοχές αυτές αποικίστηκαν σε ιστορικούς χρόνους από Έλληνες. Στη συγκεκριμένη εργασία ελέγχθηκε η γενετική συνεισφορά των Ελλήνων αποίκων στους κατοίκους της Κάτω Ιταλίας. Ως γενετικές υπογραφές των Ελλήνων χρησιμοποιήθηκαν οι απλοομάδες Ε-Μ78 και ]-Μ 172. Η συχνότητα π.χ. του δείκτη Ε-Μ 78 στο Ελληνικό δείγμα ήταν της τάξης του 47%, και στα δείγματα από την Κάτω Ιταλία της τάξης του 44%. Οι δύο δηλ. περιοχές είχαν παραπλήσια ποσοστά γι' αυτόν το γενετικό δείκτη. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αποκάλυψε ότι η συνεισφορά των Ελλήνων ανδρών αποίκων ύστερα από την ανάλυση δεικτών του χρωμοσώματος Υ είναι σε ποσοστό τουλάχιστον 7% στους άνδρες της Καλαβρίας και 22% στους άνδρες της Απουλίας.


Γ. DNA και προπαγάνδα

Το 2001 δημοσιεύτηκε εργασία με τίτλο: HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of the Greeks, Tissue Antigens 57, 118-127. Σύμφωνα με τους συγγραφείς (προέρχονταν από Πανεπιστήμιο των Σκοπίων και της Μαδρίτης), "οι Έλληνες της Ηπειρωτικής Ελλάδας μοιάζουν με τους κατοίκους της Ανατολικής Αφρικής (Αιθιοπίας), αλλά όχι με τους κατοίκους της Κρήτης".

Επιπλέον, οι γείτονες μας κυκλοφορούν διαφημιστικά φυλλάδια στα οποία υποστηρίζουν ότι οι Νεγροαφρικανοί Έλληνες είμαστε σφετεριστές της πατρίδας τους. Η ερευνητική ομάδα όμως από την Ισπανία είχε δημοσιεύσει στο ίδιο περιοδικό και εργασία για την προέλευση των Παλαιστινίων και των Ισραηλιτών. Η εργασία αυτή εξαφανίστηκε από τη βιβλιογραφία ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες των Ισραηλινών.

Πέρα από τα παραπάνω, η εργασία αυτή στερείται επιστημονικής αξίας. Για τον λόγο αυτόν παραθέτω άρθρο με τίτλο: Dropped genetics paper lacked scientific merit, με συγγραφείς τους Neil Risch, Alberto Piazza and L. Luca Cavalli-Sforza, που δημοσιεύτηκε το 2002 στο πιο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, το Nature.

Οι συγγραφείς αυτοί παραθέτουν τρεις διαφορετικούς λόγους για την αναξιοπιστία της εργασίας:

 • Η ερευνητική ομάδα από τη Μαδρίτη και τα Σκόπια, χρησιμοποίησε μόνον έναγενετικό δείκτη, τον HLA (αντί 10 τουλάχιστον), και δείγματα μόνο από Κρήτη καιόχι από την Ηπειρωτική Ελλάδα.Δημοσίευσε παράδοξα αποτελέσματα: Οι Γιαπωνέζοι π.χ. είναι σχεδόν ίδιοι με τους κατοίκους της Δ. Αφρικής, ενώ οι Έλληνες ομοιάζουν με Αιθίοπες και όχι με γειτονικούς κατοίκους της Μεσογείου.
 • Σύμφωνα με τους 3 διαπρεπείς επιστήμονες: Η εργασία στερείται επιστημονικής αξίας και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να δημοσιευτεί.

Μελλοντικές προοπτικές: Συνεργασία Γενετιστών - αρχαιολόγων για τη:

 • Δημιουργία εργαστηρίου μελέτης DNA οστών.Σύγκριση του DNA των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας με το DNA που θα απομονωθεί από οστά νεκροπόλεων.

Το DΝΑ των Καλάς συμπίπτει με το DΝΑ των Ελλήνων

Στο πέρας της διάλεξης ο πρόεδρος του ινστιτούτου Αριστοτέλης Κος Αριστοτέλης Βρίτσιος ανέφερε:

«Πριν από μερικά χρόνια είχε έλθει ο επικεφαλής των Καλάς στον ΟΗΕ γιατί οι Καλάς όπως και όλες οι φυλές οι «παράδοξες» εκπροσωπούνται και έχουν ένα γραφείο στον ΟΗΕ αυτός ζήτησε μόνος του να κάνουμε μία εξέταση του DΝΑ του.

Παρακάλεσα τον κύριο Τριανταφυλλίδη να πάρει ένα δείγμα με έγγραφη συγκατάθεσή του, διότι δεν μπορείς να παίρνεις αίμα από τον οποιοδήποτε και το συμπέρασμα που βγήκε από τους περίπου 15 δείκτες, ήταν πως μόνον τρείς ήταν διαφοροποιημένοι.

Συμπέρασμα πως το DΝΑ του ανθρώπου συνέπιπτε με το Ελληνικό DΝΑ . Πολύ σημαντικό στοιχείο για ανθρώπους που είναι μέσα στο Πακιστάν.

Ο κύριος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης απαντώντας σε ερώτηση που του ετέθη ανέφερε:

«Οι άνθρωποι αυτοί (οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι) θέλουν από την Ελλάδα να τους δίνει τα πάντα και αυτοί να μην δίνουν τίποτε. Κάνουμε συνέδρια εμείς, τους πληρώνουμε τα έξοδα να έλθουν να μείνουν και μετά βγαίνουν και μας βρίζουν. Όταν ήμουν πρόεδρος του τμήματος βιολογίας με πρύτανη τον κύριο Τρακατέλη μαζεύαμε χρήματα να στείλουμε στην Βουλγαρία γιατί δεν είχανε να φάνε. Την επόμενη ημέρα μου ήλθε ο υπουργός εξωτερικών στην Καβάλα και δήλωσε πως η Καβάλα είναι Βουλγαρική».


9 σχόλια:

 1. στη συγκεκριμενη μελετη, νομιζω οτι αναφερεται καποια γενετικη διαφοροποιηση των Κρητων απο την υπολοιπη Ελλαδα. Μπορει καποιος να μου το εξηγησει, αλλα χωρις πολλες ορολογιες! Επισης κατι αλλο, οι Μινωιτες, θεωρουνται Ελληνες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι Μινωίτες είναι προελληνικό φύλο και άνηκαν στο προελληνικό μεσογειακό υπόστρωμα όπως λέει ο Ευαγγελίδης στο "λεξικό των αρχαίων ελληνικών και περι ελλαδικών φύλων".
  Και δεν μπορείς βέβαια να τους πεις ως Έλληνες την στιγμή που οι διάφορες γραφές που έχουν βρεθεί δεν είναι Ελληνικές ή δεν έχουν αποκωδικοποιηθεί ως Ελληνικές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ.
  Έτσι δεν ξέρουμε εάν είναι ελληνικές ή όχι οι επιγραφές.
  Μόνο εάν αποκρυπτογραφηθεί η Γραμμική Α μπορούμε να πούμε εάν είναι ή όχι ελληνική. Θυμηθείτε τη Γραμμική Β. Το είχαν σίγουρο ότι δεν ήταν ελληνικά και σε μερικούς στο τέλος τους ήρθε ταμπλάς (χε χε)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. αγαπητε Ακριτα, ειχα ρωτησει κι εγω το ιδιο πραγμα σε καποιο αλλο φορουμ και η απαντηση που πηρα ηταν ιδια με τη δικια σου! Ταυτοχρονα αυτος που μου απαντησε, μου ειπε οτι οι σημερινοι Κρητικοι προερχονται απο τους Ελληνες Αχαιους, και Δωριεις και οχι απο τους προελληνες Μινωιτες! Αυτο που δεν καταλαβαινω, ειναι πως γινεται να εχουν διαφοροποιηση οι Κρητικοι απο τους αλλους Ελληνες εφοσον, προερχονται απο Αχαιους και Δωριεις και οχι μινωιτες? Εκτος αυτου, φυλετικα οι μινωιτες(οχι γλωσσικα) που ανηκαν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 8:37 θα ήθελα να μου δώσεις το λινκ για το φόρουμ ώστε να πάρω ιδέα τι ακριβώς ειπώθηκε.
  Σε ότι αφορά τους μινωίτες τα γενετικά αποτελέσματα φαίνεται πως υποστηρίζουν τη θεωρία Ρενφριου ότι οι νεολιθικοί κάτοικοι της Κρήτης προήλθαν από την Ανατολία.Πρόκειται για την επικρατούσα, έτσι κι αλλιώς αρχαιολογική-ιστορική θεωρία, που βασίζεται και σε στοιχεία γνωστά από άλλους κλάδους.
  Π.χ. ξέρουμε ότι το μαλακό σιτάρι, που καλλιεργούσαν κατά κόρον στην Ανατολία και την Κρήτη, ήταν ανύπαρκτο στην τότε ηπειρωτική Ελλάδα.
  Οί σημερινοί κρητικοί δεν διαφέρουν από τις υπόλοιπες ομάδες του Ελληνικού χώρου όπου και σαφώς είναι επηρεασμένοι από τις διάφορες εισβολές και μετακινήσεις φύλων και λαών.

  Οι σύγχρονες Βιολογικές μελέτες έχουν εντοπίσει δύο ιδιαιτερος τύπους χρωματοσωμάτων τα οποία είναι δυνατόν να βοηθήσουν στην διερεύνηση της ανθρώπινης καταγωγής.
  Το χρωματόσωμα Υ μεταβιβάζεται απο πατέρα σε γιό, ενώ το μιτοχονδριακό χρωματόσωμα απο μητέρα σε κόρη. Θα επικεντρωθώ αρχικά στο Υ το οποίο αποτελεί ένα είδος επωνύμου στον άνθρωπο, το κουβαλάει κάθε άνδρας ενώ χάνεται απο αυτόν άν δέν αποκτήσει αρσενικούς απογόνους.
  Μια απλοομάδα αποτελείται απο σύνολο χρωματοσωμάτων Υ (haplogroup) που παρουσιάζουν κοινό πολυμορφισμό μοναδικού γεγονότος.
  Τα χρωματοσώματα Υ αποτελούνται απο μιά σειρά απο 60.000.000 νουκλεωτίδια συμβολιζόμενα με τα γράμματα CAGT. Mερικές αλλαγές στον γεννετικό κώδικα προσθήκη, επανάληψη, ή αφαίρεση τέτοιων τμημάτων ονομάζονται ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Ανάλογα με τον αριθμό των μεταλλάξεων μπορούμε να βρούμε πόσο μακρυνός είναι ο πρόγονος. Ένα χρωματόσωμα Υ ανατίθεται στην κατάλληλη απλοοομάδα η οποία ανάλογα με την μορφή των μεταλλάξεων που έχει υποστεί υποδιαιρείται σε επιμέρους υπο-απλοομάδες. Στο χρωματόσωμα αφού τεθεί στην κατάλληλη υπο-απλοομάδα εξετάζεται η παρουσία των μεταλλάξεων. Οι μεταλλάξεις συμβαίνουν σε περιοχές του Υ που ονομάζονται ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Ο Μικροδορυφόρος είναι επαναλαμβανόμενη ακολουθία νουκλεωτιδίων π.χ. CACACA των οποίων ο αριθμός επανάληψης μπορεί να αλλάξει απο πατέρα σε γιό. Ο αριθμός που οι δορυφόροι μεταλλάσονται είναι πειραματικά γνωστό.
  Οι δορυφόροι έχουν εντοπίσει περίπου 10 -15 απλοομάδες ανεξάρτητες μεταξύ τους γεγονός που πιθανώς σημαίνει την ανθρώπινη καταγωγή απο 10 αντίστοιχους προγόνους.
  Οι σημαντικότερες είναι οι εξής:
  1) Η μαύρη φυλή εμφανίζει τις απλοομάδες Α,Β
  2) Oι C,Q εμφανίζονται στην κίτρινη (Κινεζικη-Μογγολική) φυλή, στους ιθαγενείς Αμερικάνους ερυθρόδερμους, ενώ η C καί στους ιθαγενείς Αυστραλοειδείς. Αυτό σημαίνει κοινή καταγωγή μεταξύ τους κι'αυτός είναι ο λόγος που αναφέρεται οτι οι Αμερικάνοι ινδιάνοι έφθασαν στον τόπο τους πρίν δεκάδες χιλιάδες χρόνια απο την Κίνα μέσω του Βερίγγειου Πορθμού.
  3) Η Ο εμφανίζεται στην κίτρινη φυλή και στους ιθαγενείς της Αυστραλίας.
  4) Η R συγγενής με την Q βρίσκεται εκτός απο την Ασία και την Αμερική και στην Ευρώπη.
  5) Η Ν συγγενής με την Ο βρίσκεται στην Β.Α. Ευρώπη, Σιβηρία και έχει σχέση με τους αποκαλούμενους Φινο-Ούγγρους.
  6) Η D βρίσκεται στην Ιαπωνία και το Θιβέτ.
  7) Οι G,J βρίσκονται στον Καύκασο και στην Δυτική Ασία.
  8) Η Η συγγενής με τις G,J βρίσκεται στην Ινδία.
  9) Η Ι επίσης συγγενής με τις G,J βρίσκεται στην Ευρώπη.
  10) Η Ε βρίσκεται σε Δ.Ασία, Ευρώπη και Αφρική.
  11) H L βρίσκεται στην Ανατ.Ασία και την Ινδία
  12) Η Μ βρίσκεται στην Ωκεανία.

  Προσωπικά επιμένω ότι όταν η γεννετική έρευνα χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει μύθους και θεωρίες συνωμοσίας που τελικά αποδεικνύονται επιζήμιες όχι μόνο για τους υποστηρικτές τους, αλλά και για την κοινωνία συνολικά.
  Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγνοήσουν την επιστημονική αναζήτηση προς όφελος ενός συστήματος πεποιθήσεων βασισμένων σε μύθους. Οι Appelbaums στο γνωστό άρθρο τους "Gene wars" επισημαίνουν ότι «για τα έθνη με ισχυρά επιχειρήματα στην εδαφική κυριαρχία τα γενετικά δεδομένα θα είναι άσχετα, ενώ για τα έθνη με αδύνατα επιχειρήματα, τέτοια δεδομένα θα είναι πάντα ανεπαρκή.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. λες "Οί σημερινοί κρητικοί δεν διαφέρουν από τις υπόλοιπες ομάδες του Ελληνικού χώρου όπου και σαφώς είναι επηρεασμένοι από τις διάφορες εισβολές και μετακινήσεις φύλων και λαών".
  ενω το κειμενο παραπανω, λεει, Από την άλλη, η μελέτη γενετικών δεικτών του χρωμοσώματος Υ έδειξε ότι η γενετική σύσταση του ανδρικού πληθυσμού της Κρήτης διαφέρει στατιστικά σημαντικά από τη γενετική σύσταση του ανδρικού πληθυσμού της Ηπειρωτικής Ελλάδας". Τελικα τι ισχυει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Και τα δύο.....
  Το 2ο είναι το συμπέρασμα ότι οι Κρητικοί είναι μίγμα λαών της Ανατολίας(Μικρά Ασία), Ελληνικών φύλων από τον Ελλαδικό χώρο και λίγο των Βορείων φυλών(κυρίως Σλάβων)
  ενώ στο 1ο οι Έλλαδίτες είναι μίγμα κυρίως αυτόχθονων, λαών της Ανατολίας και πολύ λίγο των Βορείων φυλών(κυρίως Σλάβων).

  Και όλα τα παραπάνω επίσης επιβεβαιώνονται ακόμα περισσότερο και από την αρχαιολογική έρευνα.

  Η διαφορά είναι ότι οι Ελλαδίτες έχουν λιγότερο Ανατολικό αίμα από τους Κρήτες. Ξέρεις δεν μου αρέσει να μιλάω και πολύ για την γεννετική διότι πολύ απλά ακολουθώ αυτό που λέει οι Appelbaums.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. σχετικα με τους Καλας, μου κανει εντυπωση οτι ο καθηγητης υποστηριζει ομοιοτητα με το dna των Ελληνων! Το λεω διοτι εχω υπ'οψιν μου αυτη την ερευνα http://greekgenetics.blogspot.gr/2009/09/blog-post_18.html που υποστηριζει ακριβως το αντιθετο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπέρα έκανα πρόσφατα ένα έγκυρο τεστ γενεολικών ριζών και ανοίκω στην Απλοομαδα Q. Κατάγομαι απο την Αμάρυνθο Εβοίας πάπου προς πάπου.Καμια θεώρία; Τούρκικη καταγωγή; κατι αλλο; Ευχαριστώ! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.