Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

Σκέψεις ενός ιθαγενούς για το νομοσχέδιο περί ιθαγένειας


Μετά από την καταστολή μιας αυθόρμητης λαϊκής εξέγερσης από την σταλινική κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας, ο Μπρεχτ είχε γράψει το ποίημα «Η Λύση», όπου πρότεινε το εξής:

«Ύστερ’ απ’ την εξέγερση της 17 του Ιούνη,
ο γραμματέας της Ένωσης Λογοτεχνών
έβαλε και μοιράσανε στη λεωφόρο Στάλιν προκηρύξεις
που λέγανε πως ο λαός
έχασε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης,
και δεν μπορεί να την ξανακερδίσει
παρά μονάχα με διπλή προσπάθεια. Δε θα’ ταν τότε
πιο απλό, η κυβέρνηση
να διαλύσει το λαό
και να εκλέξει έναν άλλον…;».

Πενηνταεφτά χρόνια αργότερα, το όραμα του μεγάλου ποι­ητή και θεατράνθρωπου γί­νεται πλέον πραγματικότη­τα. Ό,τι δεν κατόρθωσε η διοίκηση της  πάλαι ποτέ Ανατολικής Γερμανίας είναι αποφασισμένη να το πετύχει η κυβέρνηση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, υπό τον πρωθυπουργό –και πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς –Γιωργάκη Ανδρέα Παπανδρέου. Πρόκειται για ένα με­γαλεπήβολο έργο μακράς πνοής, που αναμέ­νεται να αλλάξει άρδην το χαρακτήρα και την δομή της χώρας pas. Στηρίζεται δε, επακρι­βώς στους δύο βασικούς άξονες που περι­γράφει, οραματικώ τω τρόπω, ο Μπρεχτ, δη­λαδή στην «διάλυση του λαού» και στην «εκλογή άλλου».

Από τα δυο σκέλη του σχεδίου, είναι μάλλον η «διάλυση του λαού» που βρίσκε­ται στο πλέον προχωρημένο στάδιο εφαρ­μογής. Έτσι, η λατρεία της οικονομικής ανό­δου ως αυτοσκοπού και η άνοδος του λάιφ σταιλ ενορχηστρώθηκαν με ....
... μαεστρία και αποτελεσματικότητα μέσω περιοδικού τύ­που και ιδιωτικής τηλεόρασης, αναδεικνύο­ντας ως πρότυπα κοινωνικού  βίου μια σειρά
λαμόγιων, παρασίτων, καταφερτζήδων,   μπουρτζόβλαχων «επιχειρηματιών» και golden boys.

Ταυτόχρονα, η διάλυση των οικονομικών υποδομών της χώρας επιτεύχθηκε χάρη στην απαξίωση και καταστροφή της εγχώρι­ας βιομηχανίας, την ιδιωτικοποίηση κερδο­φόρων επιχειρήσεων, την υποβάθμιση της γεωργίας μέσω των οδηγιών της Ε.Ε., μιας αλλεπάλληλης σειράς σκανδάλων με δε­σπόζον αυτό του Χρηματιστηρίου, την προ­ώθηση της ιδεολογίας του καταναλωτισμού και της υπερχρέωσης και τη φιέστα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τέλος, η διάλυση της όποιας πίστης στην έννοια του έθνους και του πατριωτισμού επι­τεύχθηκε μέσω της συντονισμένης εργασίας πλήθους πανεπιστημιακών, επιφυλλι­δογράφων μεγάλων εφημερίδων, στελεχών της «ανανεωτικής» αριστεράς, κρατικά επι­χορηγούμενων Μη Κυβερνητικών Οργανώ­σεων, κρατικοδίαιτων οργανισμών και φορέων, μελών της «γενιάς του Πολυτεχνείου» εξεχώντων ευρωπαϊστών κ.λ.π. κ.λ.π.

Έχοντας φθάσει στην σχεδόν ολοκλη­ρωτική επιτυχία της «διάλυσης του λαού», μέσω της μακροχρόνιας διαδικασίας που περιγράψαμε, η οποία απαίτησε την συνερ­γεία πολλών και διαφορετικών κυβερνήσε­ων, η κυβέρνηση Παπανδρέου νιώθει πλέον έτοιμη να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο, την «εκλογή άλλου» [λαού]. Όχι ότι και εδώ δεν έχουν συντελεστεί ήδη αποφασιστικά βήματα. Πως αλλιώς θα χαρακτηρίζαμε άλλωστε την είσοδο ενός εκατομμυρίου λα­θρομεταναστών, τη γκετοποίηση περιοχών της Αθήνας και της επαρχίας, τη μεταβολή των ακριτικών μας νησιών σε χώρους πολυπολιτισμικής «υποδοχής», την παράδοση ολόκληρων τομέων της οικονομίας όπως η ναυτιλία, η γεωργία και οι οικοδομές στην μαύρη και ανασφάλιστη εργασία ενός μω­σαϊκού φυλών;

Τα σκληρά οικονομικά μέτρα και η γε­νικευμένη έλλειψη προοπτικής έχουν ήδη οδηγήσει πολλούς υποψήφιους γονείς να το ξανασκεφτούν ή να περιοριστούν στο ένα παιδί, εξαλείφοντας ακόμα γρηγορότερα —μέσω της γήρανσης του γηγενούς  πληθυσμού   τους καθυστερημένο, ρατσιστικό και ανάξιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρω­σης ελληνικό φύλο. Ταυτόχρονα, η κατά­σταση στη χώρα οδηγάει ήδη πολλούς νέ­ους στην αναζήτηση καλύτερης μοίρας στο εξωτερικό, ειδικότερα όσων δεν βρίσκουν νόημα και ανταπόκριση στην ενασχόληση με την έρευνα, την παραγωγή και την δημιουρ­γία στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο για την μαζική παραχώ­ρηση ιθαγένειας σε λαθρομετανάστες προ­χωράει ένα βήμα παραπέρα, αφού αναμέ­νεται να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους «έλληνες» πολίτες, ένα νέο λαό, πα­ντοτινά υπόχρεο στο κόμμα και την κυ­βέρνηση που απλόχερα του χάρισε ό,τι πο­λυτιμότερο διαχειρίζεται. Όταν, άλλωστε φθάσει στις χώρες προέλευσης των παρά­νομων μεταναστών το μήνυμα πως η Ελ­λάδα δίνει σχετικά εύκολα ιθαγένειες αναμένονται νέα, πολλαπλάσια κύματα υπο­ψήφιων πολιτών. Πιστή στις υποσχέσεις της, η κυβέρνηση θέτει τις προϋποθέσεις για την «πράσινη ανάπτυξη» της χώρας (δεδομένου ότι το πράσινο είναι το επίσημο χρώμα του Ισλάμ).

Χρέος μας, ως προοδευτικών πολιτών, είναι να χαιρετήσουμε αυτές τις εξελίξεις που συνιστούν μια νίκη της πολυπολιτισμικότητας έναντι της παρωχημένης έννοιας των «εθνικών κρατών». Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες, αλλά το όραμα του Μπρεχτ έγι­νε πραγματικότητα στην σοσιαλιστική Ελ­λάδα του 2010. Είμαστε σίγουροι ότι η κυ­βέρνηση δεν θα επαναπαυθεί στις δάφνες τις, αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται σκλη­ρά και για την υλοποίηση των οραμάτων του Έρικ Μπλαίρ, σε πρώτη φάση, και του Αγ. Ιωάννη του θεολόγου, σε δεύτερη.Του Νίκου Βεντούρα
Εφημερίδα Ρήξη, 9-1-2009

5 σχόλια:

 1. Η μόνη λύση για τη αποτροπή ενός νέου εμφυλίου είναι η αναθεώρηση του άρθρου 44 του Συντάγματος με τη καθιέρωση δυνατότητας πρότασης ή κατάργησης νόμου από τους πολίτες μέσω δημοψηφίσματος. Οταν το 5% των πολιτών επωνύμως το ζητήσουν να διεξάγεται δημοψήφισμα. Δείτε λεπτομέρειες:
  http://feronymos.blogspot.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (31.12.09)

  Ολόκληρη η ζωή και το έργο μου μπορούν να ερμηνευτούν και να κατανοηθούν μόνο κάτω από το πρίσμα των τριών λέξεων που με γαλούχησαν: Ελλάδα, Πατρίδα, Ελευθερία.
  Τα δόγματα, οι δοξασίες και οι θεωρίες όπως ο Χριστιανισμός, η Ορθοδοξία, ο Κομμουνισμός και ο Διεθνισμός, που κατά διαστήματα επέλεξα, συνδέονται άμεσα με αυτά τα τρία ιδεώδη. Όπως η διδασκαλία της αγάπης που την θεωρώ συνεκτικό κρίκο μιας ιδανικής κοινωνίας, η Ορθοδοξία που συνδέεται με την διαφύλαξη της Ελληνικότητας και του Ελληνισμού, ο Κομμουνισμός ως το αποκορύφωμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της παλλαϊκής ευθύνης και εξουσίας και της απόλυτης ελευθερίας (όραμα που έμεινε άπιαστο φυσικά, δεν εφαρμόστηκε πραγματικά ποτέ και πουθενά, ώστε να παραμένει ακόμα σήμερα μια ουτοπία) και τέλος ο Διεθνισμός που σφυρηλατήθηκε μέσα μας τον καιρό του αγώνα όλων των λαών κατά του φασισμού-ναζισμού για μια παγκόσμια κοινωνία χωρίς σύνορα και πολέμους.
  Ταυτόχρονα η αγωγή μου με οδήγησε στο να συνδέσω μ' αυτές τις τρεις έννοιες τον ελληνικό στρατό. Κι αυτό γιατί η πρώτη μεγάλη μυθολογία μέσα μου ήσαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι με πρωτοπόρο τον ελληνικό στρατό, στον οποίο κατατάχθηκε ως εθελοντής σε ηλικία μόλις 16 ετών ο πατέρας μου, Γεώργιος Θεοδωράκης, που τραυματίστηκε βαρειά στο Μπιζάνι, στην κρίσιμη εκείνη μάχη που άνοιξε τον δρόμο στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων.
  Ήταν τότε που ενωμένοι οι Έλληνες από την κορυφή ως τη βάση δημιούργησαν την σημερινή Ελλάδα κι ακόμα πιο πολύ.
  Ανάμεσα σ' αυτό το «πιο πολύ» υπήρξε και το καλλίτερο τμήμα της, ο απαστράπτων ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Όμως τότε ο διχασμός στην κορυφή οδήγησε τον ελληνικό στρατό σε τραγική και επαίσχυντη ήττα συμπαρασύροντας στον όλεθρο μαζί του αθώα θύματα, ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό κι ανάμεσά τους την οικογένεια της μητέρας μου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μεγαλώσω βιώνοντας σχεδόν ταυτόχρονα τον θρίαμβο και την καταστροφή. Επομένως ήταν φυσικό να σημαδευτώ μέσα μου για πάντα με το δίδαγμα ότι η Εθνική μας Ενότητα αποτελεί το Α και το Ω, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε και να ακτινοβολήσουμε ως Έθνος και ως Λαός. Διαφορετικά θα υποχρεωθούμε να ζούμε καταδικασμένοι στον ρόλο του ουραγού, του εξαρτημένου και παρακμιακού.
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από τότε βιώνω την πρόσφατη ιστορία της χώρας μας από την 28η Οκτωβρίου του 1940 έως σήμερα συνεχώς και αδιαλείπτως προσπαθώντας να είμαι στην αιχμή των γεγονότων με όποιες συνέπειες.
  Έτσι η τιμητική πρόσκληση από την κορυφή της στρατιωτικής μας ηγεσίας για την οποία σας ευχαριστώ θερμότατα, έχει εξαιρετική σημασία για μένα, τόσο ουσιαστική όσο και συμβολική. Ο ρόλος σας ως φρουρών της ακεραιότητας της πατρίδας υπήρξε ένα κύριο στοιχείο της βασικής φιλοσοφίας της ζωής μου, που συνοψίζεται όπως είπα μέσα στις τρεις λέξεις: Ελλάδα, Πατρίδα, Ελευθερία.
  Γι' αυτό, ας μου επιτραπεί να αναφέρω εδώ, ότι η τραγική παρένθεση της στρατιωτικής δικτατορίας αποτέλεσε για μένα μια μεγάλη εθνική τραγωδία και γι' αυτό αντιτάχθηκα με όλες μου τις δυνάμεις, γιατί πλήγωνε βαθειά μέσα μου την εικόνα με την οποία με γαλούχησαν οι γονείς και οι πρόγονοί μου, που ήθελαν τον ελληνικό στρατό να ταυτίζεται με τον φρουρό του Έθνους, της Πατρίδας και της Δημοκρατίας, μιας Πατρίδας και ενός Έθνους που ταυτίζεται με την έννοια της Ελευθερίας. Γιατί Ελλάδα και Ελευθερία για μένα υπήρξαν ανέκαθεν έννοιες ταυτόσημες.
  Και είμαι περήφανος που με τις λίγες δυνάμεις μου επιτελώντας το χρέος μου ως ελεύθερος πολίτης συνέβαλα στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας, συνεπώς στην αποκατάσταση του ελληνικού στρατού στο υψηλό βάθρο που βρίσκεται σήμερα εμπλουτισμένος από τα διδάγματα του παρελθόντος, έτσι ώστε το δημοκρατικό φρόνημα, η προσήλωση στους θεσμούς και στο Σύνταγμα και η πίστη στα συμφέροντα του λαού μας να διαποτίσουν σε μεγάλο βαθμό βαθμοφόρους και οπλίτες σε όλο το πλάτος και το βάθος του Σώματος.
  Ειδικά σήμερα που ο Πατριωτισμός τείνει να καταστεί κυρίαρχο στοιχείο στην ζωή της χώρας μας καθώς αντιμετωπίζουμε μεγάλους κινδύνους, φανερούς και ύπουλους που απειλούν την πεμπτουσία της Ελληνικότητας και φτάνουν ακόμα και στο σημείο να έχουν στο στόχαστρό τους την ίδια την εδαφική μας ακεραιότητα.
  Έτσι στην σημερινή συγκυρία Λαός και Στρατός επιβάλλεται να είναι όσο ποτέ άλλοτε ενωμένοι, ενημερωμένοι και άγρυπνοι. Και φυσικά αυτό αποτελεί προ παντός ευθύνη της πολιτικής μας ηγεσίας, που συμβολίζει και εκφράζει την ελεύθερη θέληση του ελληνικού λαού επωμιζόμενη μεγάλα ιστορικά βάρη, πολύ πιο σημαντικά από την κρίσιμη οικονομική μας κατάσταση, μιας και αφορούν στην υπεράσπιση της ίδιας της ουσίας και της συνείδησης της ελληνικότητας και του ελληνισμού που βάλλεται πανταχόθεν εσωτερικά και εξωτερικά από δυνάμεις εχθρικές και δόλιες, τυφλωμένες από την ακτινοβολία της Ελλάδας ως ιστορικής οντότητας, παρουσίας και διαχρονικής έκφρασης με αθάνατα ιστορικά επιτεύγματα Πατριωτισμού, Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Ελευθερίας.

  Σας ευχαριστώ


  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ

  ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!!!! ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ!!!!!


  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

  ΕΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ

  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο τ. αντιπρόεδρος της Βουλής και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Κρητικός, καλεί την κυβέρνηση να αναστείλει την κατάθεση του λαθρο-νομοσχεδίου στη Βουλή και χαρακτηρίζει, «Πρόχειρη, βιαστική, αμελέτητη και πολιτικά ανεπεξέργαστη η νομοθετική πρωτοβουλία Saragusi με επιπτώσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και μακροπρόθεσμα σε εθνικό επίπεδο», τη «Νομοθετική πρωτοβουλία», της κυβέρνησης για μαζικές Ελληνοποιήσεις των παρανόμων οικονομικών μεταναστών.

  Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κρητικού:

  «Ο Πολιτικός και Κοινωνικός Σύνδεσμος « Ο Νικόλαος Ζορμπάς» σε σχέση με τη διαδικασία αθρόας νομιμοποίησης (παραχώρηση ιθαγένειας και πολιτικών δικαιωμάτων) δεκάδων χιλιάδων παρανόμων οικονομικών μεταναστών ποικίλης προέλευσης, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του διότι:
  I. Θεωρεί τη νομιμοποίηση αυτή πρόχειρη, βιαστική, αμελέτητη και πολιτικά ανεπεξέργαστη σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχει μεσοπρόθεσμα σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και μακροπρόθεσμα σε εθνικό επίπεδο.
  II. Η λύση του μεταναστευτικού προβλήματος αντιμετωπίζεται προληπτικά, με μέτρα αποκλεισμού της λαθρομετανάστευσης και δευτερευόντως με νομιμοποίησή τους.

  Ο «Σύνδεσμος» καλεί την κυβέρνηση να αναστείλει την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και να προσανατολιστεί στη σκέψη διεξαγωγής δημοψηφίσματος, αποκρούοντας εισηγήσεις ειδημόνων, δηλαδή « φωτισμένων ηγεσιών» περί δήθεν αναρμοδιότητας του λαού για ζητήματα που αφορούν σε ατομικά δικαιώματα.

  Στη Δημοκρατία μια είναι η φωτισμένη ηγεσία: Ο ΛΑΟΣ
  Όταν μάλιστα υπάρχουν ζητήματα μείζονος Εθνικής σημασίας, όπως το εν λόγω, προέχει η ανάγκη ενεργοποίησης του άρθρου 44 παρ.2 του Συντάγματος, ώστε να αποφανθεί ο Λαός με Δημοψήφισμα». ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  « Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ»

  Ο Πρόεδρος

  Παναγιώτης Κρητικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑ BLOGS ΚΑΙ
  ΜΕΧΡΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ (ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΩΝ).ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  κατά το Άρθρο 1 παράγραφος 3:
  Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
  και το Άρθρο 120

  Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.

  2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

  3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

  4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.


  ΕΣΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΘΑ ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ;;;;;;

  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΕΦΑΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.