Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Οι καθηγητές Μ. Χατζόπουλος και J.Hall για την ταυτότητα των αρχαίων Μακεδόνων*

Στην ανακοίνωση μου στο τελευταίο συμπόσιο για την Αρχαία Μακεδονία σχετικά με το χαρακτήρα της προγονικής γλώσσας των Μακεδόνων, επέστησα την προσοχή στο γεγονός ότι δεν ισχυριζόμουν πως θα κόμιζα λύση στο αμφιλεγόμενο ζήτημα της «εθνικότητας» («nationality») των αρχαίων Μακεδόνων, όχι μόνον επειδή η γλώσσα είναι στην καλύτερη περίπτωση ένα μόνο από τα πολλά στοιχεία που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ομαδικής ταυτότητας, αλλά επίσης —και κυρίως— επειδή η συζήτηση αυτή προϋπέθετε να δοθεί προηγουμένως απάντηση στο ερώτημα της φύσης της «εθνικότητας» («nationality») στην αρχαία Ελλάδα, εφόσον φυσικά το ερώτημα αυτό διατυπωθεί σωστά και επιδέχεται ουσιαστική απάντηση.[1] Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι «εθνοφυλετικές» σπουδές, όπως ονομάζονται σήμερα,[2] γνώρισαν, ιδίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τεράστια επιτυχία, η οποία θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με εκείνη μιας άλλης επινόησης του Νέου Κόσμου, των σπουδών «φύλου».[3]

Μεταξύ των πρόσφατων δημοσιεύσεων σχετικά με το θέμα αυτό, το συλλογικό έργο Ancient Perceptions of Greek Ethnicity (Cambridge, Mass. και Λονδίνο, 2001), υπό την επιμέλεια του Irad Malkin, ξεχωρίζει για την ακαδημαϊκή του ποιότητα. Αρκετές από τις συνεισφορές που περιλαμβάνονται σε αυτό, και ιδίως τα μέρη «Introduction» και «Greek Ambiguities: Between "Ancient Hellas" and "Barbarian Epirus"» του ίδιου του Irad Malkin και «Contested Ethnicities: Perceptions of Macedonia within Evolving Definitions of Greek Ethnicity» του Jonathan Hall, ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό την προϋπόθεση που είχα θέσει, δηλαδή την προηγούμενη διερεύνηση της φύσης της ελληνικής «εθνικότητας» («nationality»). Παρότι ο κομφορμισμός των περισσότερων συγγραφέων που υιοθετούν χωρίς επιφύλαξη την «πολιτικά ορθή» αντιουσιοκρατική άποψη, η οποία ανάγει τις ομαδικές ταυτότητες σε απλές επινοήσεις που έχουν απλώς ρητορική υπόσταση, πρέπει να αντιμετωπίζεται με κάποια επιφυλακτικότητα,[4] το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, και το κείμενο του Jonathan Hall ιδίως θέτει τις παραμέτρους για την προσέγγιση του ζητήματος της αρχαίας μακεδονικής ταυτότητας, το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ.


Ο Hall αμφισβητεί την...
.άποψη ότι η Μακεδονία ήταν περιθωριακή ή περιφερειακή σε σχέση με ένα ελληνικό κέντρο ή πυρήνα, για τον απλούστατο λόγο ότι τέτοιος ελληνικός σκληρός πυρήνας δεν υπήρξε ποτέ, καθώς «η "ελληνικότητα" συγκροτείται από το σύνολο των πολυεστιακών, καταστασιακά περιορισμένων και ενσυνείδητων διαπραγματεύσεων της ταυτότητας, όχι μόνον μεταξύ πόλεων και εθνών, αλλά και στο εσωτερικό αυτών», και επειδή μια τέτοια άποψη «προϋποθέτει έναν διιστορικά στατικό ορισμό της ελληνικότητας».[5]

Όπως ισχυρίζεται αναλυτικότερα στη μονογραφία του,[6] στον 5ο π.Χ. αιώνα, κυρίως ως συνέπεια των Περσικών Πολέμων, ο ορισμός της ελληνικής ταυτότητας εξελίχθηκε από μια «αθροιστική» αποκλειστική επινόηση βασισμένη στην πλασματική καταγωγή από τον επώνυμο Έλληνα και σε κατασκευασμένες γενεαλογίες (οι οποίες μπορεί να μην περιλαμβάνουν όχι μόνον τους Μακεδόνες και τους Μάγνητες, αλλά και άλλες ομάδες όπως τους Αρκάδες ή τους Αιτωλούς) σε μια «αντιθετική» επινόηση, στραμμένη κατά των εξωτερικών ομάδων, υποβιβάζοντας με τον τρόπο αυτό την (πλασματική) κοινότητα αίματος στο ίδιο επίπεδο —εάν όχι σε κατώτερο (βλέπε κατωτέρω)— με το γλωσσολοικό, το θρησκευτικό και το πολιτισμικό κριτήριο. (Από την άποψη αυτή, δεν έχει νόημα να αντιπαραθέτουμε μια υποτιθέμενη συμπαγή, ομοιογενή και αμετάβλητη «ελληνικότητα» στις αμφισβητούμενες ταυτότητες ομάδων όπως οι Αιτωλοί, οι Λοκροί, οι Ακαρνάνες, οι Θεσπρωτοί, οι Μολοσσοί, οι Χάονες, οι Ατιντάνες, οι Παραυαίοι, οι Ορέστες, οι Μακεδόνες.)[7]

Ο Hall προβαίνει σε μια διεισδυτική ανάλυση των μεταβαλλόμενων ορισμών της ελληνικότητας στον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη και τον Ισοκράτη, τις κύριες πηγές που διαθέτουμε όσον αφορά την εξέλιξη της έννοιας στην κλασική περίοδο. Για τον Θουκυδίδη, ειδικότερα, γράφει ότι, σε αντίθεση με τον Ηρόδοτο, δεν θεωρούσε τους Έλληνες και τους βαρβάρους «ως αμοιβαίως αποκλειόμενες κατηγορίες», αλλά ως «αντίθετους πόλους ενός ενιαίου, γραμμικού συνεχούς».

Έτσι, οι κάτοικοι της βορειοδυτικής Ελλάδας «είναι "βάρβαροι" όχι υπό την έννοια ότι οι πολιτισμοί, τα έθιμα ή η συμπεριφορά τους βρίσκονται σε άμεση, διαμετρική αντίθεση προς τα ελληνικά πρότυπα, αλλά μάλλον υπό την έννοια ότι ο κατά τα φαινόμενα πιο πρωτόγονος τρόπος ζωής τους τους καθιστά Hellenes manques».[8]

Τέλος, όχι μόνον αυτός αλλά και ο I. Malkin στην εισαγωγή του και η Rosalind Thomas στη συνεισφορά της «Ethnicity, Genealogy, and Hellenism in Herodotus», η οποία περιλαμβάνει μια ενότητα σχετική με τους Μακεδόνες, τονίζουν τη σημασία της θρησκείας, ή μάλλον των λατρειών[9] (ιδρύματα τε κοινά και θυσίαι).[10]

Στα συμπεράσματά του, ο J. Hall επιβεβαιώνει τις αμφιβολίες μου όσον αφορά τη δυνατότητα να δοθεί απάντηση στο ερώτημα σχετικά με την «εθνικότητα» («nationality») των αρχαίων Μακεδόνων. «Το ερώτημα κατά πόσον οι Μακεδόνες "ήταν πραγματικά" Έλληνες ή όχι στην αρχαιότητα», γράφει, «είναι τελικά περιττό δεδομένης της μεταβαλλόμενης σημασίας της ελληνικότητας μεταξύ του 6ου και του 4ου π.Χ. αιώνα. Αυτό που δεν μπορούμε να αρνηθούμε, ωστόσο, είναι ότι η πολιτιστική προσαρμογή της ελληνικής ταυτότητας που έκανε την εμφάνισή της τον 4ο αιώνα μπορεί να είχε μείνει ένα επαρχιακό κατασκεύασμα, περιορισμένο στη χερσόνησο των Βαλκανίων, εάν δεν υπήρχαν οι Μακεδόνες».[11]

Αυτή η λεπτά ισορροπημένη κρίση είναι ακόμη πιο αξιέπαινη, εάν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ο Hall δεν διστάζει ρητά[12] ή έμμεσα να διαφωνήσει[13] με τις απόψεις κύρους που επικρατούν στην αμερικανική ακαδημαϊκή καθεστηκυία τάξη,[14] ή ακόμη και να αναθεωρήσει απόψεις που είχε εκφράσει ο ίδιος στο παρελθόν.[15] Επιπλέον, καταλήγει στην κρίση αυτή μέσω της απλής λογικής και της διαίσθησης, καθώς δεν είχε πρόσβαση σε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Επιγραφικά δεδομένα κεφαλαιώδους γλωσσολογικού ενδιαφέροντος, τα οποία κατέστησαν διαθέσιμα μόνον μετά το Συνέδριο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών το 1997,[16] και σημαντικές πρόσφατες μονογραφίες και άρθρα τα οποία δεν φαίνεται να ήταν διαθέσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες,[17] θα είχαν παράσχει, εάν ήταν γνωστά, πρόσθετα επιχειρήματα και θα είχαν συμβάλει στην αποφυγή ορισμένων ανακριβειών ήσσονος σημασίας.[18] Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι ο Hall[19] συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Malkin για την κυρίαρχη σημασία της θρησκείας, και ιδίως των κοινών ιερών και θυσιών,[20] δεν αξιοποιεί μοναδικά στοιχεία των καταλόγων των θεωροδόκων,[21] στους οποίους καταγράφονται με ακρίβεια τα ελληνικά κράτη που επισκέφθηκαν οι θεωροί, οι ιεροί απεσταλμένοι, των πανελληνίων ιερών, καλώντας τα εν λόγω κράτη να συμμετάσχουν μέσω επίσημων αντιπροσωπειών σε θυσίες και αγώνες που τελούνταν στα ιερά.[22]

πόσπασμα από άρθρο του Μιλτιάδη Χατζόπουλου με τον τίτλο «Perception of the self and the other»  και δημοσιεύτηκε στο βιβλίο «Μακεδονικές ταυτότητες» των εκδόσεων Πατάκη και Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. H μετάφραση είναι  της κ. Ιουλίας Τσολακίδου από το αγγλικό το οποίο δημοσιεύεται πρωτότυπα στα Πρακτικά του Ζ' Διεθνούς Συμποσίου «Αρχαία Μακεδονία». Πηγές και παραπομπές στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο και στο βιβλίο.

32 σχόλια:

 1. Ok me thn tautothta twn Arxaiwn Makedonwn.

  Me thn tautothta twn synxronwn Makedonwn?

  Ti sxesh exoun aspoume oi katikoi kai o dhmarxos ths synxronhs Kavalas me tous Arxaious Makedones?

  H polh tous einai mesa sthn vromia kai to skoupidi. Oi staseis leoforiwn nomizoun oti einai xwroi topothetisis enoikistiriwn kai politiriwn gia spitia. Oso afora tis afises ti na peis?

  Mexri kai ygra batarias autokinitou h kauto ladi rixnoune sta dentra sto kentro ths polhs gia na mhn krivoune thn thea kai den ta vlepoune ypopsifioi pelates (etsi nomizoune ta zwa!!!).

  Telos einai epikyndino na perpatas sta pezodromia sto kentro ths polhs giati einai spasmena kai dialimena. Oloklires plakes exoun xekolisei (Vlepeis valane kai to xeraki tous h mallon to autokinito tous pano sto pezodromio).

  Afyste de oti to kentro ths polhs kai kata synepia ta spitia mastizontai apo megales mauvro-kokkines katsarides gyro sta 8-10 cm.

  Anarotiountai meta se olh thn Ellada oi neo-Ellines pioi kaine to dasos. Profanos oi sympatriotes tous pou xtisane 1.000.000 authereta.

  Ena krama apo Slavo-Boulgaro-Vlaxo-Arvanito-Eneto-Genovezo-Tourkous pou nomizoune oti einai gnisioi apogonoi Arxaiwn Ellhnwn.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. kala min tarazesai
  tha skisis kana kaltson

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Ti sxesh exoun aspoume oi katikoi kai o dhmarxos ths synxronhs Kavalas me tous Arxaious Makedones?"
  Μεγαλύτερη από αυτή που έχεις εσύ.Και δε σας παίρνει να μιλάτε για μπασταρδέματα όταν προφανώς είστε ανιστόριτοι.Έμεις τουλάχιστον δε το παίζουμε Μακεδόνες μιλώντας Βουλγάρικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Βρες μου 1 εθνολογικό χάρτη που να μην υπάρχουν οι Έλληνες και να υπάρχει Μακεδονικό έθνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @Anonymo 11/09/10 7:04

  Oi Arxaioi Ellines opos kai oi Arxaioi Makedones (oresivioi men Ellines de) parigagan politismo.

  To simerino sinothilevma pou katikei ston Elladiko xwro paragei ypopolitismo kai genetika DEN exei megalh sxesh me tous Arxaious.

  Oso gia to kaltson skepsou prwta oti prin xreokopisoume oikonomika os kratos xrewkopisame prota hthika kai politismika. H oikonomikh xrewkopia tou kratous itane ena apolyta fysiologiko epakoloutho.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φίλοι, υπάρχει προβοκάτορας στο youtube με το όνομα "εκκλησία" και δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Κοροϊδεύει με το χειρότερο τρόπο ότι Ελληνικό και πατριωτικό υπάρχει. Επισκεφτείτε τον να φρίξετε! http://www.youtube.com/user/ekklhsia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. anonime se olo ton planiti aftin ti stigmi den paragete pouthena politismos opws to enois esi
  iparxoune omws piges pou paragoune agapi filotimo paiseia adelfosini empistosini igia gnosi pola omorfa pramata
  psaxe na ta vris
  kai na eisai sigouros kai stin kabala tha bris kai sti drama tha bris kai stin komotini tha bris kai stin athina akoma tha bris pantou iparxoune
  kai an den katabis afto pou sou lew ksanaskise kai deftero kaltson

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Όπως είπα,ανιστόρητος.Οι Αρχαίοι Μακεδόνες πέραν των πολέμικων τους επιτευγμάτων ήταν πολυ πίσω σαν κοινωνίες και,σαν τους Σπαρτιάτες,δε παρήγαγαν άξιο λόγου πολιτισμό.Όσο για τα γενετικά,να τα αφήσεις στους ειδήμονες γιατί υποψιάζομαι πως ούτε με αυτά έχεις σχέση.Εγώ δεν υποστηρίζω θεωρίες φυλετικής καθαρότητας γιατί,ειδικά στα Βαλκάνια,μοιάζουν γελοίες όμως,επιμένω,οι Έλληνες έχουν διαχρονική παρουσία σε κάθε εθνολογικό χάρτη ενώ άλλες φυλές (πχ Θράκες,Παίονες)αφανίστηκαν.Και αν ίσχυαν τα περί Αρβανιτοσλάβων στον απόλυτο βαθμό που τα παρουσιάζετε εσείς,απλά δε θα μιλούσαμε ελληνικά σήμερα.Η ίδια η πραγματικότητα σας διαψεύδει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @Anonymo 11/09/10 4:25

  Anonyme mallon esy tha prepei na skiseis oxi 1-2 alla polla kaltson gia to pos katantisan auth thn xwra oi neo-"Ellines" (sirfetos-sinothilevma opos anefera parapanw) synpatriotes sou.

  Alla ti na perimenei kaneis apo axestous pou kaine to dasos-anthropous gia to kerdos?

  Den eiste eis thesh stoixeiodeis nomous na tirisete. Ta spitia sas lampoun apo kathariotita eno adiaforitai an exw o dromos einai gematos skoupidia-peritomata.

  Ti sxesh exete me Arxaious Ellines-Makedones? Kamia.

  Axestoi-Apolytistoi-Agramatoi pou exete tautisei thn dhmokratia me thn anomia-asyneidhsia-diafthora-adiaforia ktl.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. http://dienekes.50webs.com/arp/articles/fallmerayer/indexel.html

  μιας και πιασαμε τα γενετικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. YPODIMATOBOLOI einai mallon pio sosto

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. re anonime esi pou apokalis tous simpatriwtesmou sirfetos kai sinothilebma
  esi ti eisai
  exeis tin kalosini na mou pis pia einai i riza sou
  kai kati gia na gnorizis
  aftos edw o kosmos pou les sirfetos kai sinothilebma opos kai polis kosmos pou exei zisi kai edw kai tourkia kai rwsia kai boulgaria kai italia kai ispania kai portogalia pantou opou kaina kitaxis exoun perasi talepories basana kai omws antexoune kai zoune kai agonizonte gia to kalitero
  esi bgazis misos kakia kai blepis ta pramata mezera
  les kai diaferi poli o neoelinas apo ton neotourko apo ton neoamerikano apo ton neoitalo
  afta kai an den katalabis asto min basanizesai
  den to exeis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Kανείς,νομίζω,δε θα διαφωνήση στην ανάγκη να σταματήσουμε τα πανεύκολα,μίζερα και παραπονιάρικα σχολιάκια και λογάκια και να 'δούμε ο καθένας από τη θέση του πώς 'μπορούμε να ανορθώσουμε,να βελτιώσουμε την ευτελισμένη και κοινή Πατρίδα μ α ς.Αλλιώς,η εικόνα καταντά άστοχα γκρινιάρικη αλλά και εμπαθής.Ίσως και νεοεμφυλιακή.Ναι.Δεκτό.'Γίναμε συρφετός και αμάλγαμα αχρείων και αμόρφωτων Βαλκάνιων αλλά ως εδώ με τους μεταπολεμικούς αναρχονεοέλληνες!Ας τα αφήσουμε αυτά,λοιπόν,καθώς ήρθε η ώρα της επίμονης και φιλόπονης εργασίας,η στιγμή μιας 'δικής μας παραγωγής σε όλα τα επίπεδα!Ας μη καθιστούμε τη συζήτηση ενός κάποιου καφενειακού και νηπιακού επιπέδου.Καιρός για ανάνηψη,ανασυγκρότηση και αληθινό εκσυγχρονισμό.Καιρός είναι για μια νέα Ελλάδα,για ένα νέο και πραγματιστικό ξεκίνημα πέρα από μικροδιχόνοιες και μικροδιαχωρισμούς και να προχωρήσουμε 'μπροστά και να εξελίξουμε αυτά που είχαμε και χάσαμε,αυτά που είχαμε και μας τα κατέστρεψαν,εκείνα που φθόνησαν και μας κατέκλεψαν..

  Αυτά τα ταπεινά,σεμνά και μετρημένα έχω να 'πώ από μεριάς μου εγώ.Χαίρετε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Me vasi ton sirfeto pou anefera pio panw akomh kai oi dikoi mou progonoi einai ypo amfisvitisi para to gegonos oti proerxomai apo Ellinofonous progonous oses genies pisw thimountai kai oxi apo ALVANOFONOUS-ROUMANOFONOUS-ITALOFONOUS-BOULGAROFONOUS-TOURKOFONOUS kai oligous ARAVOFONOUS.

  Des se ti katantia einai h xwra. Des tin nootropia tous. Alithia otan tragoudane kai xorevoune SKILADIKA diladi AMANEDES-TSIFTETELIA KAI KARSILAMADES aisthanontai ekeines tis stigmes gnisioi apogonoi Arxaiwn Ellhnwn?

  H PARAKMH SE OLO THS TO MEGALEIO.

  Gia thn GLOSSA ti na pei kaneis?

  H DHMOTIKH DEN EINAI TIPOTA ALLO PARA ELLHNO-ITALO-TOURKIKA. An des afisoume thn logia glossa/glossa epistimwn kai epikentrothoume sthn kathimerinh glossa...KLAFTA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. anonime tha sou grapsw to telefteo mou sxolio den kserw pws kolisa kai sinexizw
  se rwtisa pia einai i riza sou kai mou les oi progonoi mou einai elinofonoi
  dld elinofonoi tis italias apo to letse
  elinofonoi apo ton kafkaso
  elinofonas apo kabala afou tin kseris kala tin poli afti
  pote milas san kati kseno me afto ton tropo kai pote grafis pramata san afto ((Oso gia to kaltson skepsou prwta oti prin xreokopisoume oikonomika os kratos xrewkopisame prota hthika kai politismika.))
  dld milas se prwto prosopo xreokopisoume eisai dld kai esi mesa
  twra pera apo ola afta ena thelw na sou pw otan milas esti gia ton kosmo mias xwras kai ton apaxionis toso poli kai den blepis tipota kalo kai den anaferis kati omorfo sigoura eisai pitsirikos kai to kako einai oti gemiizis tin kardoula sou me misos kai bgazis mono kakies
  oi arxaioi pou les prepi na tous ebgnomonoume mas dosane pola xrisima kai exoume kani ti zwi mas omorfi
  twra ? esi misos kai kakies krima giati pooli bofamai oti eisai neos i nea

  sou efxomai na gemisis tin kardoula sou me omorfies gia na mporis na blepis kai omorfa pramata

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμε, αντιλαμβάνομαι την τοποθέτησή σου, τουλάχιστον ως πρόθεση, αλλά τολμώ να πω, η απαξίωση της νεοελληνικής ταυτότητας, με τον τρόπο που χρησιμοποιείς, ήταν και αυτή ένας από τους λόγους που ως χώρα φτάσαμε στο σημείο που είμαστε και που αποπειράσαι να περιγράψεις.
  Επιπλέον, η τοποθέτησή σου πάσχει σε ένα σημαντικό σημείο, η γλώσσα, δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό μέσο, είναι όλος μας ο κόσμος (κατά τη γνωστή έκφραση του Βιντγκεστάιν). Οπότε η απαξίωση των νεοελληνικών ή της δημοτικής, ή απόρριψή τους ως φυλετική ένδειξη, δεν είναι τόσο απλή υπόθεση.
  Όπως τόνισε ο Αρχαίος Χριστιανός, τίθεται και ένα ζήτημα προσωπικής ευθύνης (π.χ. η χρησιμοποίηση των greeklish δεν είναι τουλάχιστον αρνητική για την πολιτισμική προώθηση;).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Στον ανώνυμο που θέλει επίμονα να μάθει την καταγωγή μου. Από Ελληνόφωνους Ανατολικής Θράκης. Γεωγραφική συνεχεια της Μακεδονίας.

  Σε ότι αφορά το αλφάβητο δεν διαθέτουμε όλοι υπολογιστές με Ελληνικούς χαρακτήρες. Τα προγράμματα μετατροπής δεν είναι πάντοτε αξιόπιστα.

  Προς ένα τρίτο ανώνυμο. Δεν είμαι μικρός στην ηλικία. Έχω υψηλότατο μορφωτικό επίπεδο. Η κριτική δεν συντελεί στην παρακμή. Με την κριτική στην παρακμή ίσως όλοι μας βάλουμε λίγο μυαλό και αλλάξουμε ως άτομα. Το θέμα είναι ότι ο νέο-"Έλληνας" δεν θέλει να αλλάξει. Ποτε δεν υπήρξε τα τελευταία 200 χρονια Ευρωπαίος.

  Δεν περιμένω να αποκτήσουμε πειθαρχία και οργάνωση Γερμανών-Αυστριακών η Ελβετών. Πρέπει όμως να αλλάξουμε.

  Η σημερινή νοοτροπία είναι μη βιώσιμη. Πολύ περισσότερο μεσούσης της χειρότερης οικονομικής κρίσης από το 1929.

  Δες te τριγύρω σας. Ποιος σταματάει με το αυτοκίνητο του σε διαβάσεις πεζών? Οι οδηγοί είναι ικανοί να ξυλοκοπήσουνε τον πεζό πάνω στην διάβαση.

  Σε αυτή την χωρα ούτε ένα πεζοδρόμιο δεν είμαστε ικανοί να φτιάξουμε σωστά!!!

  Ποσο ακόμα θα συνεχίσει να υφίσταται κράτος όταν οι πολίτες του έχουνε τέτοια νοοτροπία?

  Σε όλη την Ευρώπη ακόμη και στην Τουρκια έχουνε αποδεχτεί την απαγόρευση καπνίσματος σε κλειστούς χορούς. Μονο στην Ελλάδα αντριδρουνε τόσο πολύ τα φουγάρα.

  Ο νέο-"Έλληνας" ανυπακοος, απείθαρχος και αναρχικός δεν έχει πιθανότητες να διατηρήσει το κράτος του με αυτή την νοοτροπία.

  Με βάση λοιπόν αυτή την πολιτιστική και κρατική παρακμή των νέο-"Ελλήνων" τι να υποθέσει κανεις?

  Παντού βλέπεις Αεριτζήδες, Παπατζήδες και Πιστολάδες να κάνουν ότι θέλουν (συγγνώμη για την προέλευση και τις καταλήξεις των λέξεων).

  Ενημέρωση μονο για το ποιοι ήτανε οι Αρχαίοι Μακεδόνες και το ποιοι είναι οι Σκοπιανοί δεν φτάνει.

  Ούτε φυσικά ένα είδος στείρου/λανθάνοντος εθνικισμού που αναπτύσσεται ως αντίδραση στην παραποίηση της Ιστορίας και την καλλιέργεια εθνικισμού, μισους, σοβινισμού και ρατσισμού από τους Σκοπιανούς είναι ότι καλύτερο.

  Ένα Βαλκανικό συνοθύλευμα είναι οι Σκοπιανοί. Σλάβοι εθνοτικά συγγενείς των Βουλγαρων.

  Για να τους αντιμετωπίσουμε όμως πρέπει να είμαστε σοβαροί, καλλιεργημένοι με στοιχειώδη πειθαρχία και οργανωμένοι. Με την ίδια ίσως και χειρότερη Βαλκανική νοοτροπία ΔΕΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Πολλές φορές προσπαθώ να καταλάβω την πρόθεση πίσω από ένα συνολικό κλίμα απαξίωσης του νεοελληνικού πολιτισμού. Πέρα από το μίσος, προσωπικά συμπλέγματα και μία κοινωνική απογοήτευση απόρριψης, δύσκολα μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
  Ανώνυμε, 9:53, εξακολουθείς να μιλάς για ελληνοφωνία, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι πλήρως, κατά τη γνώμη μου, το τι ακριβώς αυτός ο όρος εκφράζει. Διαχωρισμός μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού, παράδοσης, συλλογικού υποσυνειδήτου, δεν υφίσταται.
  Επιπλέον, το επίπεδο μόρφωσης, νομίζω, δεν δηλώνεται, αλλά εκφράζεται από συνολική συμπεριφορά και τοποθέτηση.
  Τέλος, πρέπει να υπενθυμίσω, ότι η Ελλάδα, στην τωρινή της κατάσταση, όποια αν είναι αυτή, βρέθηκε μέσα από μία συνολική ευθύνη. Απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και υπεράνω κριτική, δεν είναι παρά η εύκολη λύση αποστασιοποίησης από μία δεδομένη ευθύνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Δυστυχώς διακατέχεσαι από ένα λανθάνον εθνικισμό και δεν είσαι εις θέση να καταλάβεις ποσο υποανάπτυκτη έχει μείνει η χωρα.

  Για ανθρώπους όπως εσύ όλα είναι καλά στην Ελλάδα.

  Πολύ πιθανόν να μην έχεις βγει εκτος Ελλάδας. Η ακόμη και εκτος νομου στον οποιο διαμένεις.

  Οι συμπατριώτες σου δεν είναι είναι εις θέση ούτε τα σκουπίδια τους να πετάξουνε στους υπάρχοντες κάδους. Αδιάφοροι όλοι τους για το ποσο βιάζουνε καθημερινά την χωρα τους φταίνε όλοι οι άλλοι. Το κράτος με την εκάστοτε κυβέρνηση, οι κακοί ξένοι κτλ. πάντως σίγουρα όχι οι ίδιοι.

  Θυμάμαι ήμουνα μικρός όταν πήγαινα στον Σταυρο Χαλκιδικής (Θεσσαλονίκης πιο σωστά) διακοπές τα καλοκαιρια και έβλεπα η μάλλον άκουγα τις μπετονιέρες τα βραδια που κτίζανε αυθαίρετα!!! Όλοι συνεννοημένοι Δήμαρχοι, αστυνομικοί κτλ. Κανεις δεν κάρφωνε κανένα και όλοι μαζί χτίζανε αυθαίρετα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

  Αυτό είναι δυστυχώς ο μέσος νέο-"Έλληνας". Αυθαιρέτoς. Αεριτζής-Παπατζής Πιστόλας, λαμόγιο, κομπιναδόρος και πάει λέγοντας.

  Μην παίρνεις προσωπικά τα άνωθεν σχόλια. Αν δεν είσαι εσύ όλα τα παραπάνω σίγουρα είναι οι πλειοψηφία των ανθρώπων αν κοιτάξεις γύρο σου.

  Αλήθεια πόσοι από όλους αυτούς τους Ελληναράδες έχουνε επισκεφτεί το Αρχαιολογικό μουσείο της πόλης τους η το πιο κοντινό Αρχαιολογικό μουσείο? Για αμανέδες, τσιφτετέλια και καρσιλαμάδες όμως πρώτοι.

  Τι να πω άλλο? ότι κάτι γελοίοι μουσικοσυνθέτες πάνε και αντιγράφουνε όλα τα Τουρκικα και Αραβικά τραγούδια που άμεσως γίνονται μεγάλες επιτυχίες...

  Όσο για την μόρφωση και την καλλιέργεια μην προσπαθείς να μου κανεις υποδείξεις. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να είσαι και εσύ κάτοχος διδακτορικού διπλώματος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. anonime enw egrapsa oti den tha sinexisw na apantw sta sxolia sou anagkazomai me afta pou grafis na sou pw ti diki miu gnomi

  den thelw kai esi afta pou tha sou pw na ta paris prosika

  den ksekatharizis apo pio meterizi milas kai krinis pote emeis pote esi pote oi elinarades pote oi skopianoi den mas les apo pou ksekinas ti thelis ti krinis kai pio einai to kalo gia sena
  egw sou egrapsa oti eisai neos kai to diapistonw apo ta grafomena sou
  afta pou mas twra ta legane ti dekaetia tou 70-80 kati san ton niko dimou kai diaforoi alloi

  gia na katalabis egw pigena sto xoorio tou patera mou kai i giagia mou mas perimene me to lixnari
  kai ipirxane tote antropoi san kai sena kai legane pwpw den exoun ti swsti simerifora na kanoun mia swsti oura stis staseis twn leoforiwn
  den blepane pou den eixame leoforia i oura tous piraze
  sto ksanalew oloi aftoi pou esi katigoris olos aftos o kosmos oi perisoteroi exoun perasi asxima xronia rwta ton patera sou ton papou sou polemous emfilious xountes ftwxia poles kakouxies
  milas kai les den mporoune na ftiaxoune ena pezodromio kai oute ta skoupidiatous den mporoun na petaxoune sto kado

  giafto ftei kai o idios o kosmos ala ftei kai i exousia kai i kathe exousia pou perase apo edw ipirxe gia na ton anagkasoune afto ton lao afton to kosmo na simperiferete esti giati esti tou sinefere
  pare ena paradigma
  zwni asfalias sto aftokinito
  otan arxise na pefti to prostimo san broxi oloi oi pio poloi eginan kirioi kai kiries
  kai afou exeis taxidepsi kai exw opws les tha exeis akousi kai ekei oti kapws etsi egine kai me tous aneptigmenous me prostimo kai me tin efarmogi twn nomwn simorfothikan
  twra gia tin efarmogi tou nomou stin elada asto einai alli koubenta
  sto ksanalew gemise tin kardoula sou me agapi na blepis agapi kai na dinis agapi
  blepis to Strabo kai iparxoune pola straba na exeis ti magkia kai na epembenis kai na to kaliterebis
  patrida mou einai I gitonia mou
  esi exeis gitonia?
  Kai sti gitonia sou den exeis xalasmena pezodromia den petane ta soupidia ektos twn kadwn? Pou gia na to krinis arnitika fenete zis ektos ellados
  Afton to kosmo pou esi krinis pe apexthia me misos pou ton kakologis kai ton sigkrinis me tous amerikanoebropeous ksekinas lathos
  Kitaxe ta pezodromia tis ougkanta pigene sto Soudan pigene kairo ela athina traba bieni monaxo londino kai teliwsai to taxidi ekei pou legete opou ftoxos kai I mira tou
  Kai afti einai megali koubenta kai tin afinoume
  Ola afta pou les mpori na einai swsta omorfa diapistoseis meta apo skepsi alla
  Etsi opws bgenoune apo to molibi sou den karpizoune einai steira aspora koufia giati den exoun tin agapi mesa tous ti filia to endiaferon gia ton sinanthropo logia sxeta logia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Φυσικά δεν θα τα πάρω προσωπικά και όπως σου προανέφερα αντιλαμβάνομαι τη γενική τοποθέτησή σου.
  Το λάθος σου, πάντα κατά την άποψή μου, είναι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πέρα από τα νοσηρά φαινόμενα που είναι ιδιαίτερα ηχηρά στην Ελλάδα, υπάρχει και το άκρως υγιές κομμάτι του πληθυσμού που προσπαθεί εδώ και δύο δεκαετίες να εκφραστεί. Δεν θα αναλύσω, ποιο ακριβώς κομμάτι είναι αυτό είτε μορφωτικά είτε ηλικιακά, αλλά θα σε προκαλέσω να κοιτάξεις γύρω σου και να προσπαθήσεις να το διακρίνεις μόνος σου.
  Θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις, αλλά αντίθετα με εσένα είναι τελείως προσωπικές, χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα παρεξήγησης.
  Όπως σου ξαναείπα, η μόρφωση δεν δηλώνεται, αλλά εκφράζεται, γιατί στην πρώτη περίπτωση τα όποια αποτελέσματά της είναι απλώς τυχαία, στη δεύτερη διαρκή. Έχω βγάλει, λοιπόν, τα συμπεράσματά μου για τη μόρφωση και την παιδεία σου, από τον τρόπο που έχεις εκφραστεί ως τώρα. Το βιογραφικό σου, όσο και αν αγωνιάς για να το δημοσιοποιήσεις, είναι αδιάφορο.
  Το ίντερνετ δίνει μία τεράστια δυνατότητα επικοινωνίας. Αλλά πέρα από το πλεονέκτημα (για κάποιους) να δηλώνουν την ιδιότητα που θέλουν, έχει το μειονέκτημα (για τους ίδιους) να μην γνωρίζουν το με ποιον συνομιλούν. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σου εξηγήσω τα λάθη σου, θα μπω όμως στη διαδικασία να ερμηνεύσω τα λεγόμενά σου και τις υποθέσεις για το άτομό μου με τον τρόπο που τους αξίζει, ένα χαμόγελο και ένα αμυδρό γέλιο.
  Πάντα φιλικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμε το θέμα δεν είναι αν αγαπάω εγώ την πατρίδα μου (εγώ την αγαπάω και δεν παράνομω) το θέμα είναι αν την αγαπάει η πλειοψηφία του κόσμου που αναφέρεις.

  Δυστυχώς η πλειοψηφία του κόσμου δεν την αγαπάει. Ούτε διαθέτει κλασσική παιδιά για να την αγαπήσει.

  Ανέφερες ένα παράδειγμα για την ζώνη ασφαλειας στα αυτοκίνητα. Θυμάμαι την εκστρατεία που είχε γίνει την δεκαετία του 80. Τελικά ο νέο-"Έλληνας" πείστηκε να την φοράει. Δεν ξέρω αν συνέβαλε σε αυτό περισσότερο η διαφημιστική καμπανια, τα πρόστιμα η οι χιλιάδες νεκροί στους δρόμους. Μην ξεχνάς πάντως ότι στις μέρες μας μόλις κάποιος φάει κλίση τρέχει στην τροχαία να βρει γνωστό να του τι σβήσει.

  Επιμένεις να με θεωρείς μικρό ηλικιακά προφανώς λόγο έλλειψης ισχυρών επιχειρημάτων απέναντι στα λεγόμενα μου.

  Οι πρόγονοι του κόσμου αυτού όντως πέρασαν πολλά. Πια ήτανε όμως η αντίδραση τους όταν έπιασαν στα χερια τους κάποια λεφτά την δεκαετία του 80? Επιδειξιομανία, νεοπλουτισμός και ξιπασμος.

  Δυστυχώς στην χωρα που γεννήθηκε η δημοκρατία ο νέο-"Έλληνας" την έχει ταυτίσει με την αυθαιρεσία και την ασυδοσία. Έμεινε στην Ιστορία την δεκαετία του 70 μέχρι τις αρχές του 80 η φράση "Δημοκρατία δεν έχουμε?" οποιαδήποτε αυθαιρεσία-ασυδοσία-καφρίλα έκανε ο νέο-"Έλληνας".

  Η αγάπη για την οποια μιλάς δεν υπάρχει στην μικρή αυτή χωρα. Καίγεται κάθε καλοκαίρι μαζί με το δασος. Στην συνεχεια εκχερσώνεται, οικοπεδοποιείται και τα υπολείμματα της ενταφιάζονται στο σκυρόδεμα των αυθαιρετων κτιρίων.

  Το μισος που τρέφει ο νέο-"Έλληνας" για αυτόν τον τόπο και την Ιστορία του είναι εμφανές σε κάθε ανομία και παράνομη πράξη.

  Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πλέον σχέση με τους Αρχαίους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. egw filarako den exw klasiki padeia
  emena baleme stous amorfotous
  kai mou aresi na blepw to potiri misogemato esi miso adio
  aseme na blepw oti i agapi iparxi se afton ton topo aseme na blepw oti akoma iprxoun patriwtes aseme na blepw oti akoma iparxoun filoi aseme na blepw oti akoma iparxoun epistimones pou kanoun swsta ti doulia tous aseme na blepw akpma antropous tou pnebmatos pou dinoun dromo ston koamo aseme na blepw tin omofia se afton to topo aseme na blepw to iliobaselema aseme na blepw kai na aakouw ti nixta
  esi zise me tis pliopsifiesou gine ena me aftous an den exeis gini idi
  afta kai epidi diabasa to sxolio tou filou stis 1,28 rixe mia matia aftos sta lei epistimonika me klasiki padeia opws exeis kai esi kai tha katalabis kalitera tha ta empedosis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. kai kati akoma
  akrita se efxaristw gia ti filoxenia xilia signomi an to parakana me ta sxolia
  efxomai igia kai dimani

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Όντως άλλο θέμα έβαλα και αλλού το πήγατε.!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Παιδιά είναι....θα τον βρουν τον δρόμο τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ακρίτα γειά σου,
  Αυτό το ποστ είναι πολύ προσεκτικό και ακριβέστατο, στις κρίσεις και τα στοιχεία του! Γράφω όμως για άλλο λόγο (και στο γράφω σαν σχόλιο επειδή δεν είναι μόνο για σένα):
  -Μετά από 1 χρόνο περίπου, επανήλθε στο ίδιο... φλέγον θέμα, ο γνωστός μη-εξαιρετέος Dr Hoare, μανιωδώς προσπαθώντας να αποδείξει ότι "οι Αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήταν Ελληνες", μέσω αποσπασματικής (παραπλανητικής) παράθεσης του φιλέλληνα μακαρίτη(δυστυχώς) professor Hammond! Δες εδώ: http://greatersurbiton.wordpress.com/2010/09/15/the-nationality-of-the-ancient-macedonians/
  ΠΩ ΠΩ... Χαριτωμένο άρθρο, ρε παιδί μου! :) Εχει τη... νεανική φρεσκάδα πρωτοετούς φοιτητή Ιστορίας που τόχει ρίξει στις... κοπάνες! Στο τέλος έχει και ειδικό υστερόγραφο για μένα, ότι αυτό το ποστ "πρέπει να το δει ο Omadeon"! Ε, μετά από το... ανελέητο σφυροκόπημα που υπέστη πέρυσι σε
  ΑΥΤΟ το ποστ μου (και 416 σχόλια)
  είναι λογικό νάχει μείνει ο άνθρωπος με απωθημένα. (Εχει δυστυχώς και κλειστά τα σχόλια, από παλιά).

  Ρίξτου καμμιά ματιά και... ΑΝ το θεωρήσεις σημαντικό, κάντου "τιμητικό αφιέρωμα" (Ξέεερεις εσύ!) :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ομαδεόν, ένας blogger που έχει κλειδωμένα τα σχόλια όπως καταλαβαίνεις ότι είναι απλά διακομιστής ιδεών και ελευθερίας του λόγου.
  Αλλά απλά διακομιδιστής Ιδεών του Σλαβομακεδονισμού αλλά και του Ανθελληνισμού
  Την ξέρω την υπόθεσή σου και αυτά που έγιναν πέρσι. Ελπίζω και εσύ πλέον να κατάλαβες τι εστί προπαγάνδα από τους Σκοπιανούς και τα συγκεκριμένα κέντρα που ανήκει ο Hoare. Άλλωστε μόνο και μόνο που σε λέει εθνικιστή ο άνθρωπος είναι πραγματικά για γέλια.

  Σε ότι αφορά το άρθρο υπάρχουν πλέον αρκετές απαντήσεις για αυτό θέμα και μπορείς να τις βρεις εδώ.

  Για τον Χάμμοντ, νομίζω ότι το ήδη απάντησες μόνος σου.
  Το ίδιο κάνει και με τον Paul Cartledge.
  Τους πόνεσε πολύ αυτή η επιστολή.

  Θα το διαβάσω πάντως καλύτερα και θα δω αν θα του απαντήσω. Ξέρεις η τακτική μου πλέον είναι να μην τους απαντώ, αλλά απλά να καταστρέφω τα επιχειρήματά τους με καινούργια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Του απάντησα εδώ τελικά ως χάρη των παλιών μας γνωριμιών.:)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. 11 Σεπτεμβρίου 2010 5:16 μ.μ κατ'αρχήν αδερφέ μάθε να γράφεις ελληνικά δεύτερον φαίνεται ότι έχεις μια εμμονή με τους καβαλιώτες και τρίτον μίλα με επιχειρήματα και αποδείξεις εμένα πάντως μου φαίνεσαι άσχετος τλείως από ιστορία....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.