Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Κυριακή 13 Ιουλίου 2008

Απαντήσεις σε ερωτήματα του Ουράνιου Τόξου

Παρακάτω δίνω μερικές απαντήσεις στο αυτοαποκαλούμενο κόμμα της "Μακεδονικής μειονότητας" σε μια σειρά ερωτημάτων που έχει υποβάλει στο Κο Κουμουτσάκο μιας και το Υπουργείο Εξωτερικών καλώς δεν θα τους δώσει σημασία.

ίσως αυτές τις ερωτήσεις θα τις υποβάλει κανένας βουλευτής του .........

δεν συνεχίζω γιατί τώρα τελευταία οι μηνύσεις στα blog πέφτουν σύννεφο.

Βλέπετε δεν εχουμε ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ να μας προστατεύουν....

Ξεκινάμε

 • Για ποιους τύπωσε η ελληνική Πολιτεία το 1925 το Αναγνωστικό της Μακεδονικής Γλώσσας «ABECEDAR»; Πριν ακόμη και το τύπωμα του «ABECEDAR» στην κρυφή απογραφή για τη Βόρεια Ελλάδα που δεν έδωσε στην δημοσιότητα ποτέ η Ελλάδα γιατί αναφέρεται συγκεκριμένα και καθαρά σε «Μακεδονική γλώσσα»; Η «ανύπαρκτη» Μακεδονική μειονότητα μιλούσε «ανύπαρκτη» γλώσσα;

Το Σεπτέμβριο του 1924 υπογράφονται στη Γενεύη δύο πρωτόκολλα, με τα οποία η Ελλάδα και η Βουλγαρία εναποθέτουν στην Κοινωνία των Εθνών την ευθύνη για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων τους. Η προστασία των μειονοτήτων ήταν υποχρέωση απορρέουσα από τη συνθήκη των Σεβρών το 1920. Οι διατάξεις των πρωτοκόλλων Καλφoφ-Πολίτη, όπως έμειναν στην ιστορία, ουσιαστικά αναγνώριζαν το σλαβόφωνο πληθυσμό της ελληνικής Μακεδονίας ως βουλγαρική μειονότητα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις εντός του ελληνικού κράτους και η Βουλή τελικά τις καταψήφισε.

Ωστόσο, η Ελλάδα θα αναλάβει τις υποχρεώσεις για παροχή εκπαιδευτικών δικαιωμάτων στους σλαβόφωνους της Μακεδονίας χωρίς τη μεσολάβηση ξένων. Η ελληνική κυβέρνηση με υπόμνημα προς την Κ.τ.Ε. ανέλαβε τη δέσμευση να ικανοποιήσει κάθε αίτημα των σλαβόφωνων για εκπαίδευση ή εκκλησιασμό τους στα σλαβικά. Η επιλογή της διαλέκτου φυσικά ήταν αυτή που ανέφερα στην αρχή. Βάση για την κατάρτισή του ήταν στοιχεία των ιδιωμάτων των περιοχών Μοναστηρίου και Φλώρινας (Δυτική Μακεδονία) και όχι του Περλεπέ όπως ήταν η προτροπή του Μισιρικοφ και η τελική επιλογή της Γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας. Η επιλογή της Αθήνας τέθηκε τελικά σε εφαρμογή με την έγκριση της Κ.τ.Ε. Λίγο αργότερα κατατίθεται στο ελληνικό κοινοβούλιο διάταγμα για την ίδρυση σλαβόφωνων σχολείων, το οποίο παρέχει στους σλαβόφωνους της Μακεδονίας τρεις εναλλακτικές προτάσεις:

 1. λειτουργία σλαβόφωνων δημοτικών σχολείων, εφόσον το ζητήσουν γονείς τουλάχιστον 40 παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών σε έναν οικισμό. Οι δάσκαλοι θα διορίζονταν από το υπουργείο Παιδείας.
 2. λειτουργία ιδιωτικών σχολείων με υποχρεωτική παράλληλη διδασκαλία σλαβικής και ελληνικής γλώσσας από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.
 3. φοίτηση των σλαβόφωνων μαθητών στα δημόσια ελληνόφωνα σχολεία με δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας της σλαβικής ως πρόσθετου μαθήματος.

Ποιοι αντέδρασαν με το abecedar και τελικά αποσύρθηκε? Οι πρώτες αντιδράσεις προκλήθηκαν κυρίως από Βούλγαρους, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με τη μορφή της γλώσσας του εγχειριδίου και με τη χρήση του λατινικού αλφαβήτου.

Και φτάνουμε στο βασικότερο ερώτημα ...η γλώσσα του abecedar είναι η ίδια με αυτήν της FYROM όπως υποστηρίζουν οι Σλάβοι Μακεδονιστές ?

Η καθηγήτρια Α. Ιωαννίδου (Γλωσσική Ετερότητα στην Ελλάδα, ΚΕΜΟ, σελ 214) χαρακτηριστικά αναφέρει για την γλώσσα του Abecedar:

Άλλο κωμικό φαινόμενο ήταν το Abecedar, το οποίο δεν abecedar έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και αυτό δεν βασίζεται σε κάποιο ιδίωμα, πάντως οι συγγραφείς κάπως προσπάθησαν... Είναι τουλάχιστον σλαβικό το κείμενο... Φυ­σικά είναι ελλιπέστατο. Δεν έχει πλήρη παραδείγματα, κάνει λάθη και είναι ασυ­νεπές ως προς την απόδοση των διαφόρων τύπων.
Έχουμε εδώ μια άσχημη πα­ρουσίαση από την επίσημη σλαβομακεδονική βιβλιογραφία, που παραλλάζει το βιβλίο για να αποδειχθεί η εγγύτητα των ιδιωμάτων με τη σλαβομακεδονική. Με άλλα λόγια:
Ένα πρόχειρο κατασκεύασμα, του οποίου η προχειρότητα δεν κα­ταγγέλθηκε επαρκώς. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σε ποια διάλε­κτο βασίστηκε - αφού σύμφωνα με την έρευνα του κ. Μιχαηλίδη ούτε οι συγγρα­φείς γνώριζαν απαραίτητα τη γλώσσα που έπρεπε να καταγράψουν, αναγκασμέ­νοι από το σύμφωνο Πολίτη-Καλφώφ και τις συγκυρίες
.


Και ερωτώ το ΟΤ
Η γλώσσα του abecedar είναι η ίδια με αυτήν της FYROM ?

 • Ποιοι είναι αυτοί που αναφέρονταν σε όλες τις επίσημες απογραφές του ελληνικού κράτους έως το 1951 ως «μακεδονόφωνοι», «σλαβόφωνοι Μακεδόνες,», «σλαβικής», «μη ελληνικής», «ρευστής» εθνικής συνείδησης, «δεδηλωμένων σλαβικών φρονημάτων» και τι απέγιναν από το 1951 και μετά;

Όπως τα αναφέρατε. Ήσαν άτομα «ρευστής» εθνικής συνείδησης.

Και εξηγώ….

Σύμφωνα με την σύγχρονη εθνολογία υπάρχουν πολλοί παράγοντες όπου διαμορφώνουν την εθνική ταυτότητα κάποιας εθνοτικής ή εθνικής ομάδας. Ακολουθώντας τη διάκριση του κορυφαίου ερευνητή εθνολογίας Anthony Smith μεταξύ εθνοτικής κατηγορίας και εθνοτικής κοινότητας, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι Σλαβόφωνοι της σύγχρονης Γεωγραφικής Μακεδονίας αποτελού­σαν μια εθνοτική κατηγορία. Πρόκειται για πληθυσμούς που μπορούν να θεωρούνται ως πολιτισμικές συνομαδώσεις, αλλά χωρίς σαφή αίσθηση αυτοσυνειδησίας και συλλογικότητας. Λείπει ο μύθος της κοινής καταγωγής, οι κοινές ιστορικές μνήμες, η αίσθηση της αλληλεγγύης και η πρόσδεση σε μια σαφώς προσδιορισμένη πατρίδα. Τέτοιες ομάδες χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες μπορούν να απορροφη­θούν από άλλες, ισχυρότερες ομάδες. Κατά τον Smith, όσο εντονότερα είναι τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν, τόσο ευκολότερη είναι η διαδικασία διαμόρφωσης μιας ε­θνοτικής κοινότητας.

Για αυτό τον λόγο πολλοί ανθρωπολόγοι και ερευνητές σημειώνουν ότι οι Σλαβομακεδόνες …..

They are descended from people who were called, and at times called themselves, Serbs or Bulgarians
[Keith Brown, “The Past in Question: Modern Macedonia and the Uncertainties of a Nation”, 2003, Princeton University Press, p.2]

In regard to their own national feelings, all that can SAFELY be said is that during the last eighty years many MORE Slav Macedonians seem to have considered themselves Bulgarian, or closely linked to Bulgaria, than have considered themselves Serbian, or closely linked to Serbia (or Yugoslavia). Only the people of the Skoplje region, in the north west, have ever shown much tendency to regard themselves as Serbs. The feeling of being Macedonians, and nothiNg but Macedonians, seems to be a sentiment of fairly recent growth, and even today is not very deep-rooted.
Elisabeth Barker, “Macedonia, its place in Balkan power politics”,(originally published in 1950 by the Royal Institute of International Affairs), p.10

Most of the Slavophone inhabitants in all parts of divided Macedonia perhaps a million and a half in all - felt themselves to be Bulgarians at the beginning of the Occupation; and most Bulgarians, whether they supported the Communists, IMRO, or the collaborating government, assumed that all Macedonia would fall to Bulgaria after the war.
[Chris Woodhouse,The Struggle for Greece 1941-1949" and page 67]

Μην βάλω και άλλους γιατί θα χάσουμε το αριθμό!!

 • Μήπως «δεν υπάρχουν πλέον», όπως ξεκάθαρα είχε δηλώσει προ ετών ο Θ. Πάγκαλος;

Φυσικά και υπάρχουν. Άλλοι είναι Σλαβομακεδόνες και άλλοι είναι Βούλγαροι. Ουδείς το αμφισβητεί αυτό. Άλλωστε μεταλλάσονται εθνικά.

ή δεν είναι αλήθεια αυτό ?

 • Αν δεν υπάρχουν, με ποιους ακριβώς τρόπους «εξαφανίστηκαν»;

Σας απάντησα. Μην κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις.

 • Αν εξακολουθούν να υπάρχουν, τότε γιατί η Ελλάδα τους αποκαλεί πεισματικά «ανύπαρκτους» κάθε φορά που τίθεται το θέμα;

Πάλι τα ίδια. Σας απάντησα ναι υπάρχουν. Τώρα για το «ανύπαρκτους» καταλαβαίνεται ότι το πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιείται τον ίδιο όρισμο με 2,5 εκ Μακεδόνες.

 • Για ποιο λόγο ολόκληρα χωριά εξαναγκάστηκαν σε ομαδικές ορκωμοσίες την δεκαετία του 1960, ώστε να σταματήσουν οι κάτοικοί τους να ομιλούν «το τρισκατάρατο σλαβικό ιδίωμα»;

Ναι όντως ήταν ένα μεγάλο λάθος αυτό.
Αλλά ως συνήθως ξεχνάτε πολλά….ΠΟΛΛΑ.

Αναμφίβολα, κατά την πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία, το πολιτικό κλίμα και οι ισχυρές αντικομμουνιστικές και σλαβοφοβικές αντιλήψεις διαμόρφωναν, σε σημαντικό βαθμό, τη στάση ανώτερων κρατικών οργάνων και υπηρεσιών εντεταλμένων με την ασφάλεια της χώρας. Για τους κρατικούς αυτούς λει­τουργούς, ο χειρισμός ενός χοινωνιχού κατά βάση ζητήματος, όπως η ομιλού­μενη -γλώσσα, ήταν ακόμα δύσκολο να ιδωθεί ανεξάρτητα από προβλήματα εθνικής ασφάλειας. Η απόπειρα, το 1959, να παύσει η χρήση του τοπικού ιδιώματος στον προφορικό λόγο με δημόσια «εθελοντική» ορκωμοσία κατοίκων σλαβόφωνων κοινοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας. Η «ιδιοφυής» σε σύλληψη επιχείρηση πρόλαβε να εκδηλωθεί σε τρία μόνο χωριά ή μήπως κάνω λάθος ?

Τερματίστηκε άδοξα, καθώς, μόλις έγινε γνωστή από την πολιτική ηγεσία της χώρας, διατάχθηκε η άμεση διακοπή της.

Ωστόσο, πρό­σφερε τροφή για δυσφήμιση της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς το συμβάν εκείνο προβάλλεται έκτοτε, κατά καιρούς, από ποικίλους ημεδαπούς (όπως εσείς) και αλλο­δαπούς ακτιβιστές ως δείγμα της αντιμειονοτικής νοοτροπίας του ελληνικού κράτους. Οι εμπνευστές της ιδέας είχαν μείνει άγνωστοι.

Αλήθεια ποια χωριά ήταν αυτά ?

 • Για ποιο λόγο η ελληνική Πολιτεία επέτρεψε το 1982 τον ελεύθερο επαναπατρισμό μόνο των πολιτικών προσφύγων που είναι «Έλληνες το γένος»; Οι χιλιάδες συγγενείς των πολιτικών προσφύγων που νομοθετικά τους απαγορεύεται η επιστροφή τους και έχουν αφαιρεθεί οι ιθαγένειες τους έμμεσα επίσης καθορίζονται ως «μη Έλληνες το Γένος». Δηλαδή, οι χιλιάδες συγγενείς εντός Ελλάδος των εθνικά Μακεδόνων πολιτικών προσφύγων δεν αποτελούν εθνική μειονότητα;

Γιατί δεν διευκρινίζεται αυτό τον αριθμό των πολιτικών προσφύγων ?
Γιατί δεν υπάρχει επίσημος αριθμός των πολιτικών προσφύγων από εσάς ή την FYROM ?


Όσο για τους εντός της Ελλάδος νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι οι αριθμός των ψήφων που παίρνεται όλα αυτά τόσα χρόνια μέσω των εκλογών. ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ

Η προπαγάνδα των Σκοπίων μέσω της ακραίας εθνικιστικής ιδεολογία του Σλαβομακεδονισμού, κατασκεύασε το ανύπαρκτο «μακεδονικό έθνος», διαστρέβλωσε συστηματικά την ιστορική αλήθεια και έθεσε εδαφικά και μειονοτικά ζητήματα προκαλώντας συνεχείς οχλήσεις στην Ελλάδα. Το κομμουνιστικό καθεστώς των Σκοπίων, αλλά και το μετακομμουνιστικό πολιτικό σύστημα μετά το 1991 ονόμασε αυτή την δυστυχή ομάδα πολιτικών προσφύγων «Μακεδόνες του Αιγαίου» για να θεμελιώσει τις απαράδεκτες διεκδικήσεις του κατά της Ελλάδος.

Γιατί όλοι αυτοί λέγονται «Αιγαιάτες» ?
Γιατί η FYROM χρησιμοποιεί αυτόν τον επεκτατικό-αλυτρωτικό (για τους Σλαβομακεδόνες) πολιτικό προσδιορισμό ?

 • Γιατί έχει στηθεί ολόκληρος κρατικός και παρακρατικός μηχανισμός, ώστε να εμποδίζεται έστω και η επίσκεψη στην Ελλάδα όσων πολιτικών προσφύγων δηλώνουν μη ελληνική εθνική συνείδηση και για ποιους έχει δημιουργηθεί «λίστα ανεπιθύμητων» που είναι σε πλήρη ισχύ ακόμα και σήμερα, όντας διευρυμένη μάλιστα για να περιλαμβάνει όχι μόνο πολιτικούς πρόσφυγες αλλά και εθνικά Μακεδόνες οικονομικούς μετανάστες;

Ποιοι ήταν και γιατί έφυγαν ?
Ποιοι ήταν και γιατί τους «έδιωξαν» ?

Η απόφαση να επιτραπεί στους «Σλαβομακεδόνες» αυτούς να εγκατασταθούν στην Ελλάδα έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας μας, το οποίο επιτάσσει σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Πώς θα δικαιολογηθεί από την Ελληνική Πολιτεία η ηθική επιβράβευση ανθρώπων που έδρασαν και δρουν υπέρ της αποσχίσεως της Μακεδονίας από τον εθνικό κορμό?

Εξ άλλου είναι βέβαιο ότι μία τέτοια κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή κοινωνική αναταραχή κυρίως στην Δυτική Μακεδονία, διότι οι επανακάμπτοντες θα έλθουν με εκδικητική διάθεση και θα διεκδικούν περιουσιακά στοιχεία από γείτονες και συγγενείς. Το να δημιουργήσουμε εκ του μη όντος μία τεχνητή μειονότητα στις βόρειες περιοχές της Ελλάδος δεν είναι ανθρωπισμός, είναι εθνικός αυτοχειριασμός. Θα αποτελέσει θρυαλλίδα για ολόκληρη την εύφλεκτη Βαλκανική όπου τα μέτωπα παραμένουν ανοικτά. Ήδη οι Αλβανοί ομιλούν για ανεξάρτητο κράτος Κοσσυφοπεδίου και για πιθανή διχοτόμηση του Σκοπιανού μορφώματος.

Δεν θέλουμε στην χώρα μας και ειδικά στην Μακεδονία ΜΑΣ, αυτούς που μετείχαν στο λεγόμενο «Εθνικο-απελευθερωτικό κίνημα στη Μακεδονία του Αιγαίου» όπως αποκαλούνται επίσημα από την FYROM.

Το καταλάβατε Κοι του ΟΤ ?

 • Αν ισχύει αυτό που η Ελλάδα υποστηρίζει, ότι δηλαδή οι Μακεδόνες είναι μόνο Έλληνες, γιατί δεν αναγνωρίζει εδώ και 18 χρόνια το πολιτιστικό σωματείο «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού», αγνοώντας μάλιστα προκλητικά τις καταδίκες της για το συγκεκριμένο θέμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Και ποιος είναι αυτός ο «Μακεδονικός πολιτισμός» ?
Μακεδονική μειονότητα Κοι του ΟΤ δεν υπάρχει διότι Μακεδονικό Έθνος ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει.
Μήπως είστε Makedonskiot nacionalnosti ?
Ντρέπεστε να το πείτε ?
Γιατί δεν το αναφέρετε στην μητρική σας γλώσσα ?

 • Γιατί η Ελλάδα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη διεξαγωγής μιας επίσημης απογραφής των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων, ώστε να αποδειχτεί είτε η ύπαρξη είτε η ανυπαρξία της μειονότητας;

Δεν γνωρίζεται ότι το Σύνταγμα του 1974 απαγορεύει την διάκριση πολιτών λόγω της γλώσσας τους και εθνικότητας τους ?
Ποια είναι η γλώσσα σας και ποια είναι η εθνικότητα σας ?
Παρακαλώ η απάντηση σας να είναι σύμφωνα με την γλώσσα σας και όχι με την Ελληνική.

 • Και τέλος, το σημαντικότερο ίσως όλων. Πως είναι δυνατό, μια χώρα που διαρκώς βαυκαλίζεται ότι είναι η «κοιτίδα του πολιτισμού και της δημοκρατίας» να αρνείται de facto βασικά, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της, όπως το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται (εκπαίδευση, πολιτισμός κ.α.) και γιατί δεν επικυρώνει και δεν εφαρμόζει τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που ασμένως υπέγραψε;

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η ενάσκηση του δικαιώματος του κράτους να επιλέγει το όνομα του, όπως και κάθε δικαιώματος εν γένει, δεν πρέπει όμως να παρεμποδίζει την ενάσκηση των δικαιωμάτων των άλλων κρατών ή να γίνεται με σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο κατοχυρώθηκε το δικαίωμα και να προκαλεί βλάβη σε άλλο κράτος. Η διεθνής πρακτική δείχνει καθαρά και αναμφίβολα ότι το δικαίωμα των κρατών να επιλέγουν ονόματα ή σύμβολα μπορεί να περιοριστεί όταν, εξαιτίας των ονομάτων ή των συμβόλων, τίθεται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια.

Μπορούν να ονομάζονται όπως θέλουν ΕΝΤΟΣ του κράτους τους , είναι κάτι το οποίο ΟΥΔΕΙΣ δεν μπορεί να το αρνηθεί.

Στην περίπτωση μας η στάση των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι ο ισχυρισμός της Ελλάδας πως η επιλογή του ονόματος ενός κράτους μπορεί να στοιχειοθετήσει μια μορφή επίθεσης δεν είναι αβάσιμος. Κατά συνέπεια, έχει αναγνωριστεί η θεωρητική πιθανότητα η επιλογή του ονόματος από ένα κράτος να θεωρηθεί ως εχθρική προπαγάνδα εναντίον ενός γειτονικού κράτους, εφόσον κρίνεται ότι το όνομα αυτό υποκρύ­πτει εδαφικές διεκδικήσεις.

Όμως με το να τους ονομάζεις όπως θέλουν αυτοί εκτός του κράτους τους, αποδέχεσαι και εξάγεις τον εθνικιστικό τους λόγο και ιδεολογία ..

Είμαι εθνοτικά Μακεδόνας , εσείς τι είστε Κοι του ΟΤ ?

εξηγήστε μου παρακαλώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.