Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009

Το Κείμενο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας στα Ελληνικά

UPDATE 1-9-2009(20:30)
Παρακάτω αναρτώ το κείμενο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας όπως δημοσιεύτηκε από τον ΟΗΕ.
Ευχαριστώ τον Πέτρο που μου την έστειλε.

Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας-ΠΓΔΜΠλέον η μετάφραση μου δεν ισχύει.


Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το Κείμενο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας στα Ελληνικά, το οποίο το μετέφρασα από το σάιτ του macedonian-heritage.gr.

=============================================
Ο Υπουργός Κάρολος Παπούλιας ως εκπρόσωπος του Πρώτου Συμβαλλομένου Μέρους («Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος») και ο Υπουργός Στέβο Τσερβενκόφσκι, ως εκπρόσωπος του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους («Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος») δηλώνουν και συμφωνούν με το παρόν το εξής:

Έχοντες υπόψη τις αρχές του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών πού ενσωματώνονται στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, πού υπεγράφη στο Ελσίνκι,

Έχοντες κατά νου τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και, ειδικώς, εκείνες πού αναφέρονται στην υποχρέωση των κρατών να απέχουν στις διεθνείς σχέσεις τους από την απειλή χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή τής πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους,

Οδηγούμενοι από το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ελευθεριών και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρέπεια, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων 'Εθνών, καθώς επίσης και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, τον Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη και τις σχετικές πράξεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη,

Λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ιδίως στην περιοχή τους,

Επιθυμούντες να επιβεβαιώσουν την υπάρχουσα μεταξύ τους μεθόριο ως διαρκή διεθνή μεθόριο,

Έχοντας υπόψη την υποχρέωση τους να μην παρεμβαίνουν, υπό οιοδήποτε πρόσχημα ή κατά οιονδήποτε τρόπο, στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς.

Επιθυμούντες να αναπτύξουν τις αμοιβαίες σχέσεις τους και να θέσουν σταθερά θεμέλια για μια ατμόσφαιρα ειρηνικών σχέσεων και κατανόησης,

Αντιλαμβανόμενοι ότι η οικονομική συνεργασία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης αμοιβαίων σχέσεων σε σταθερή και ισχυρή βάση και επίσης, επιθυμούντες να αναπτύξουν και να προωθήσουν μελλοντική συνεργασία.

Επιθυμούντες να επιτύχουν ορισμένες ενδιάμεσες συμφωνίες πού θα παράσχουν μία βάση για τη διαπραγμάτευση μόνιμης Συμφωνίας.

Συμφώνησαν ως εξής:

________________________________________

Α. ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 1

1. Με τη θέση σε ισχύ αυτής της Ενδιάμεσης Συμφωνίας το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος αναγνωρίζει το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, υπό την προσωρινή ονομασία πού αναφέρεται σε επιστολή τού Πρώτου Συμβαλλομένου Μέρους υπό ημερομηνία ίδια με αυτήν της παρούσας Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Τα Μέρη πρόκειται σε σύντομο χρόνο να αποκαταστήσουν διπλωματικές σχέσεις σε συμφωνημένο επίπεδο με τελικό στόχο τις σχέσεις σε επίπεδο πρεσβευτών.

2. Το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος θά ιδρύσει κατά το συντομότερο δυνατόν Γραφείο Συνδέσμου στα Σκόπια, πρωτεύουσα του Δεύτερου Συμβαλλομένου Μέρους, και το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ιδρύσει κατά το συντομότερο χρόνο Γραφείο Συνδέσμου στην Αθήνα, πρωτεύουσα τού Πρώτου Συμβαλλομένου Μέρους.

Άρθρο 2

Τα Μέρη επιβεβαιώνουν με το παρόν την υφιστάμενη κοινή μεθόριο τους ως διαρκή καί απαραβίαστα διεθνή σύνορα.

Άρθρο 3

Κάθε Μέρος δεσμεύεται να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία του άλλου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα υποστηρίξει ενέργεια τρίτου μέρους κατευθυνόμενη κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και τής πολιτικής ανεξαρτησίας του άλλου Μέρους.

Άρθρο 4

Τα Μέρη θα απόσχουν, σε αρμονία με τους σκοπούς και τις αρχές τού Χάρτη των Ηνωμένων 'Εθνών, από την απειλή χρήσεως βίας συμπεριλαμβανομένης της απειλής ή χρήσεως βίας που αποβλέπει στην παραβίαση της υπάρχουσας μεθορίου και συμφωνούν ότι κανένα από αυτά δεν θα προβάλλει ή υποστηρίξει αξιώσεις σε οποιοδήποτε τμήμα της επικράτειας του άλλου Μέρους ή αξιώσεις για μεταβολή τής υπάρχουσας μεθορίου.

Άρθρο 5

1. Τα Μέρη συμφωνούν να συνεχίσουν διαπραγμα¬τεύσεις υπό την αιγίδα τού Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σε ακολουθία προς την απόφαση 845 (1993) τού Συμβουλίου Ασφαλείας με κατεύθυνση την επίτευξη συμφωνίας επί τής διαφοράς πού προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή και στην απόφαση 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας.

2. Αναγνωρίζοντας τη μεταξύ τους διαφωνία σε σχέση με την ονομασία του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους, κάθε Μέρος επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων του σε σχέση με τις υποχρεώσεις πού αναλαμβάνονται με την παρούσα Ενδιάμεση Συμφωνία. Τα Μέρη θα συνεργασθούν μέ κατεύθυνση τή διευκόλυνση των αμοιβαίων σχέσεων τους παρά τις αμοιβαίες θέσεις τους σε σχέση με την ονομασία του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Μέρη θα λάβουν πρακτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των έγγραφων, για την ομαλή διενέργεια εμπορίου και συναλλαγών, κατά τρόπο που θα συνάδει με τις αντίστοιχες θέσεις τους σχετικώς προς την ονομασία του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Τα Μέρη θα λάβουν πρακτικά μέτρα έτσι ώστε η διαφορά σχετικά με την ονομασία του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους να μην παρακωλύει ή παρεμβαίνει στην ομαλή διενέργεια εμπορίου και συναλλαγών μεταξύ του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους και τρίτων μερών.

Άρθρο 6

1. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δηλώνει εδώ επισήμως ότι τίποτε στο Σύνταγμα του και ειδικώς στο Προοίμιο του ή στο άρθρο 3 του Συντάγματος δεν μπορεί και δεν θα έπρεπε να ερμηνεύεται ότι συνιστά ή θα συνιστά ποτέ τη βάση οποιασδήποτε αξίωσης από το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος σε οποιαδήποτε επικράτεια πού δεν βρίσκεται εντός των υπαρχόντων συνόρων του.

2. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δηλώνει εδώ επισήμως ότι τίποτε στο Σύνταγμα του και ιδίως στο άρθρο 49, όπως έχει τροποποιηθεί, δεν μπορεί και δεν θα έπρεπε να ερμηνεύεται ότι συνιστά ή θα συνιστά ποτέ βάση για να αναμιγνύεται το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου Κράτους προκειμένου να προστατεύσει το καθεστώς και τα δικαιώματα οποιωνδήποτε προσώπων σε άλλα Κράτη πού δεν είναι πολίτες του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους.

3. Το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δηλώνει περαιτέρω επισήμως ότι οι ερμηνείες πού δίδονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου δεν θα υποκατασταθούν από οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία τού Συντάγματος του.

Άρθρο 7

1. Κάθε Μέρος θα λάβει σύντομα αποτελεσματικά μέτρα για να απαγορεύσει εχθρικές ενέργειες ή προπαγάνδα από κρατικά ελεγχόμενες υπηρεσίες και να αποθαρρύνει ενέργειες από ιδιωτικές οντότητες πού θα είχαν ως πιθανό αποτέλεσμα να υποδαυλίσουν βία, μίσος ή εχθρότητα αμοιβαίως.

2. Με τη θέση σε ισχύ τής Ενδιάμεσης αυτής Συμφωνίας, το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος θα παύσει να χρησιμοποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο το σύμβολο με όλες τις μορφές του πού απεικονίζεται στην εθνική του σημαία πριν τη θέση σε ισχύ τής συμφωνίας.

3. Αν οποιοδήποτε Μέρος θεωρεί ότι ένα ή περισσότερα σύμβολα πού αποτελούν μέρος της ιστορικής ή πολιτιστικής του κληρονομιάς χρησιμοποιείται από το άλλο Μέρος, θα επισημάνει τη φερόμενη αυτή χρήση στην προσοχή του άλλου Μέρους και το άλλο Μέρος, θα προβεί σε απαραίτητη διορθωτική ενέργεια ή θα εξηγήσει για ποιο λόγο δεν θεωρεί απαραίτητο να πράξει κάτι τέτοιο.

Άρθρο 8

1. Τα Μέρη θα απόσχουν από την επιβολή οποιουδήποτε εμποδίου στη διακίνηση ανθρώπων ή αγαθών μεταξύ των επικρατειών ή διά μέσου της επικρατείας εκατέρου Μέρους στην επικράτεια του άλλου. Αμφότερα τα Μέρη θα συνεργασθούν για να διευκολύνουν τη διακίνηση αυτή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και έθιμα.

2. Τα Μέρη συμφωνούν ότι μπορεί να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να παράσχουν τις καλές υπηρεσίες τους σχετικά με την ανάπτυξη πρακτικών μέτρων συναφών προς την παράγραφο 2 τού Άρθρου 5, ώστε να συνδράμουν τα Μέρη στην εφαρμογή τού Άρθρου 8.

________________________________________

Β. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 9


1. Κατά τη διεξαγωγή των υποθέσεων τους τα Μέρη θα οδηγούνται από το πνεύμα και τις αρχές τής δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρέπεια και την εφαρμογή του νόμου, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Διεθνή Σύμβαση για την Απάλειψη κάθε μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα τού Παιδιού, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, το έγγραφο της Συνάντησης της Κοπεγχάγης, της Διάσκεψης για την Ανθρώπινη Διάσταση, της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και τον Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη.

2. Καμία διάταξη των κειμένων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 δεν θα ερμηνευτεί ως παρέχουσα οποιοδήποτε δικαίωμα να αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια αντίθετη στους σκοπούς και τις αρχές τού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή της Τελικής Πράξης τού Ελσίνκι, συμπεριλαμβανομένης τής αρχής τής εδαφικής ακεραιότητας τών Κρατών.

Άρθρο 10

Πεπεισμένα ότι η ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων είναι αναγκαία για τη βελτίωση της κατανόησης και της καλής γειτονίας των δύο λαών τους, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν επαφές σε όλα τα προσήκοντα επίπεδα και δεν θα αποθαρρύνουν συναντήσεις μεταξύ των πολιτών τους σε αρμονία με το διεθνές δίκαιο και έθιμα.
________________________________________

Γ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Άρθρο 11


1. Με τη θέση σε ισχύ τής Ενδιάμεσης αυτής Συμφωνίας, το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί να μην προβάλει αντιρρήσεις στην αίτηση ή την συμμετοχή του Δεύτερου Συμβαλλομένου Μέρους σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμούς, των οποίων είναι μέλος το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος: πάντως, το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβάλει αντιρρήσεις σε οποιαδήποτε συμμετοχή αναφέρεται ανωτέρω εάν και στην έκταση πού το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος πρόκειται να αναφερθεί σε τέτοιους οργανισμούς ή θεσμούς διαφορετικά από ότι στην παράγραφο 2 τής απόφασης 817 (1993) τού Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

2. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η εξελισσόμενη οικονομική ανάπτυξη του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους πρέπει να υποστηριχθεί μέσω της διεθνούς συνεργασίας στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση μέσω στενής σχέσεως του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

________________________________________

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12

1. Με τη θέση σε ισχύ τής Ενδιάμεσης αυτής Συμφωνίας, τα Μέρη στις σχέσεις τους θα κατευθύνονται από τις προβλέψεις των ακόλουθων διμερών συμφωνιών, πού έχουν καταρτιστεί μεταξύ τής πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας και του Πρώτου Συμβαλλομένου Μέρους την 18 Ιουνίου 1959:

α. Τη σύμβαση που αφορά τις αμοιβαίες νόμιμες σχέσεις.
β. Τη συμφωνία που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση καί εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, και
γ. Τη συμφωνία που αφορά ύδρο-οικονομικά ζητήματα.

Τα Μέρη θα έχουν σύντομα διαβουλευθείς προς την κατεύθυνση της κατάρτισης νέων συμφωνιών ουσιωδώς ομοίων προς τις ανωτέρω αναφερόμενες.

2. Τα Μέρη θα έχουν μεταξύ τους διαβουλεύσεις προκειμένου να προσδιορίσουν άλλες συμφωνίες πού καταρτίστηκαν μεταξύ της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας και του Πρώτου Συμβαλλομένου Μέρους πού θα κριθούν κατάλληλες για εφαρμογή στις αμοιβαίες σχέσεις τους.

3. Τα Μέρη μπορούν να καταρτίσουν πρόσθετες διμερείς συμφωνίες σέ τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Άρθρο 13

Εν όψει του ότι το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος είναι κράτος περικλειόμενο από ξηρά, τα Μέρη θα καθοδηγούνται από τις εφαρμόσιμες διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όσο αυτές είναι εφαρμόσιμες τόσο στην πρακτική όσο και κατά την κατάρτιση συμφωνιών εκ των αναφερομένων στο Άρθρο 12.

Άρθρο 14

1. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη φιλικών και καλής γειτονίας σχέσεων μεταξύ τους και θα ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία σέ όλους τούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης τής διαχείρισης των υδάτινων πηγών. Συγκεκριμένα θα συμβάλουν, στην βάση της αμοιβαιότητας, στην ενίσχυση των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών και τηλεπικοινωνιακών δεσμών, χρησιμοποιώντας τίς καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και θα διευκολύνουν τή μεταξύ τους μεταφορά των αγαθών τους, μέσω τής επικρατείας και των λιμένων τους. Τα Μέρη θα πρέπει να τηρούν τούς διεθνείς νόμους και κανονισμούς αναφορικά με τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τα σήματα και τούς κώδικες.

2. Για τον σκοπό αυτό, τα Μέρη συμφωνούν να αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις, μέ σκοπό την σύντομη εφαρμογή συμφωνιών συνεργασίας στους προαναφερθέντες τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τού Πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους πού απορρέουν από την συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλα διεθνή κείμενα. Οι συμφωνίες αυτές θα έχουν σχέση με την επιβολή βίζας, τις άδειες εργασίας, την ασφάλιση «πράσινης κάρτας» με τη συνεργασία στις αερομεταφορές και την οικονομική συνεργασία.

________________________________________

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

Άρθρο 15


1. Τα Μέρη θα ενισχύσουν τις οικονομικές τους σχέσεις σε όλα τα πεδία.

2. Τα Μέρη θα ενισχύσουν ιδιαιτέρως την ανάπτυξη και τη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων κεφαλαίων, καθώς και τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα αποδοθεί στην συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων εταιριών και επιχειρήσεων.

Άρθρο 16

1. Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν την επιστημονική και τεχνική συνεργασία τους, καθώς και τη συνεργασία στόν τομέα της εκπαίδευσης.

2. Τα Μέρη θα εντείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων και θα επιδιώξουν τη βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης σε επιστημονικούς καί ερευνητικούς οργανισμούς, αρχεία, βιβλιοθήκες και ανάλογους οργανισμούς.

3. Τα Μέρη θα υποστηρίζουν πρωτοβουλίες επιστημονικών οργανισμών καί ατόμων πού αποβλέπουν στη βελτίωση τής συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης.

Άρθρο 17

1. Τα Μέρη θα λάβουν ιδιαίτερη πρόνοια νά αποφύγουν κινδύνους για το περιβάλλον και να διατηρούν τις φυσικές συνθήκες ζωής στις λίμνες και τούς ποταμούς πού είναι κοινά στα Μέρη.

2. Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την εξάλειψη κάθε μορφής μόλυνσης στις συνοριακές περιοχές.

3. Τα Μέρη θα μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την ανάπτυξη και την εναρμόνιση στρατηγικών και προγραμμάτων για περιφερειακή και διεθνή συνεργα¬σία για την προστασία τού περιβάλλοντος.

Άρθρο 18

Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών καταστροφών.


Άρθρο 19

1. Τα Μέρη θά συνεργάζονται στη βελτίωση και ανάπτυξη τής διακίνησης επιχειρηματιών και τουριστών.

2. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχετικά όργανα τής Ένωσης, τα Μέρη θα καταβάλλουν από κοινού προσπάθειες για τη βελτίωση και την σύντμηση των τελωνειακών και συνοριακών διατυπώσεων, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης της διαδικασίας έκδοσης βίζας για τους πολίτες της κάθε χώρας, λαμβάνοντας υπό όψη την παράγραφο 2 τού Άρθρου 5 αυτής της Ενδιάμεσης Συμφωνίας.

3. Τα Μέρη θα επιδιώξουν τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών συνοριακών διαβάσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ροής της κυκλοφορίας και θα κατασκευάσουν νέες συνοριακές διαβάσεις εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Άρθρο 20

Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, των οικονομικών εγκλημάτων, των εγκλημάτων σχετικά με τα ναρκωτικά, του παράνομου εμπορίου πολιτιστικής περιουσίας, των επιθετικών πράξεων εναντίον της πολιτικής αεροπορίας και της πλαστογραφίας.

________________________________________

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 21


1. Τα Μέρη θα διευθετούν οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2. Οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση, πού προκύψει μεταξύ των Μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτής της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, θα είναι δυνατόν να τεθεί από οποιοδήποτε από τα δυο μέρη στο Διεθνές Δικαστήριο, με εξαίρεση τη διαφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5.

Άρθρο 22

Αυτή η Ενδιάμεση Συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε άλλου κράτους ή οντότητας και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ήδη ισχύουσες διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες, που τα Μέρη έχουν καταρτίσει με άλλα Κράτη ή διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 23

1. Αυτή η Ενδιάμεση Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ και θα αρχίσει να εφαρμόζεται την τριακοστή ημέρα μετά την ημέρα της υπογραφής της από τους εκπροσώπους των Μερών, πού τίθενται κατωτέρω.

2. Αυτή η Ενδιάμεση Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου αντικατασταθεί από οριστική συμφωνία, με την πρόβλεψη ότι μετά από επτά χρόνια, έκαστο Μέρος θα μπορεί να αποσυρθεί από αυτή την Ενδιάμεση Συμφωνία με γραπτή δήλωση, η οποία θα έχει αποτελέσματα 12 μήνες μετά την επίδοση της στο άλλο μέρος.

________________________________________

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ τα Μέρη, διά των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, υπέγραψαν τρία αντίγραφα αυτής τής Ενδιάμεσης Συμφωνίας στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα καταχωρηθεί στή Γραμματεία των Ηνωμένων 'Εθνών. Μέσα σέ δύο μήνες άπό τήν ημερομηνία της υπογραφής, τά Ηνωμένα Έθνη θα ετοιμάσουν, ύστερα από διαβουλεύσεις με τα Μέρη, μεταφράσεις στη γλώσσα του Πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους και στη γλώσσα του Δεύτερου Συμβαλλόμενου Μέρους, οι όποιες θα αποτελέσουν μέρος τής καταχώρισης αυτής τής Συμφωνίας.

________________________________________

Αντιπρόσωπος του Συμβαλλόμενου Αντιπρόσωπος του Συμβαλλόμενου
Πρώτου Μέρους Δεύτερου Μέρους

ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ, σύμφωνα με το Ψήφισμα 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας, από:

______________________________________
Cyrus Vance
Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.