Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009

Η Ιστορία ποτέ δεν έχει μία όψη, αλλά πολλές όψεις.

Στο μπλογκ του Φραγκόπουλου διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο με θέμα τα σχολικά βιβλία. Γράφει ο μπλόγκερ λοιπόν ότι "όπως αναφέρθηκε σε γερμανικές εφημερίδες, μία πανεπιστημιακή έδρα Ιστορίας στην Τουρκία, οργάνωσε έρευνα για τις απόψεις καθηγητών μέσης εκπαίδευσης πάνω στα ιστορικά γεγονότα. Τούς ζητήθηκε, συγκεκριμένα, να πάρουν θέση πάνω σε ένα κείμενο από βρετανικό βιβλίο σχολικής ιστορίας, στο οποίο αναφέρονταν τα εξής (σύντμηση):
«Ο βρετανικός στρατός ήταν πάντα ετοιμοπόλεμος, δεν γνώριζε τη λέξη «κούραση». Εκατό Βρετανοί πολεμούσαν καλύτερα από 10.000 Τούρκους. […] Οι Εγγλέζοι είναι ο περισσότερο ηρωικός λαός της Ιστορίας και λόγω αυτού του ηρωισμού πέτυχε να ιδρύσει σημαντικά κράτη, τα οποία παίζουν σπουδαίο ρόλο στη σημερινή παγκόσμια πολιτική. […] Οι Βρετανοί δεν λένε ψέματα, δεν κάνουν απάτες. […] Η χριστιανική πίστη κάνει τούς Βρετανούς αποφασιστικούς και θαρραλέους, τούς κάνει να αγαπάνε την καθαριότητα και την τάξη […]».
Από τούς 140 εξεταζόμενους Τούρκους καθηγητές Ιστορίας που μελέτησαν αυτό το κείμενο, απάντησαν 84 (το 60%) ότι αυτό το βιβλίο καλλιεργεί με λαθεμένες πληροφορίες ψευδείς προκαταλήψεις στους μαθητές και γι’ αυτό είναι ακατάλληλο για την εκπαίδευση.

Όταν πληροφορήθηκαν όμως οι καθηγητές ότι αυτό ακριβώς το κείμενο προερχόταν από τούρκικα σχολικά βιβλία και, όπου αναφέρονται Βρετανοί και Εγγλέζοι το βιβλίο γράφει για Τούρκους, όπου αναφέρονται Τούρκοι το βιβλίο γράφει Βρετανοί, όπου αναφέρει χριστιανοί το βιβλίο γράφει μουσουλμάνοι κ.ο.κ., άλλαξαν γνώμη και υποστήριξαν ότι σκοπός τής σχολικής ιστορίας δεν είναι να μεταφέρει πληροφορίες για τα πραγματικά γεγονότα –ποιος ενδιαφέρεται γι’ αυτά;– αλλά να δυναμώσει το αίσθημα φιλοπατρίας των παιδιών κ.τλ.

Και μας συμβουλεύει λοιπόν ότι " Καλά θα ήταν να γίνει κάτι ανάλογο με Έλληνες φιλολόγους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και με αποσπάσματα από αντίστοιχα πατριωτικά σχολικά βιβλία να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε…"

Εγώ θα πρόσθετα ότι στην Ελλάδα για να κάνουμε αυτήν την έρευνα πρέπει να ρωτήσουμε και την ΟΛΜΕ όταν αυτή θα ασχοληθεί βέβαια με αυτό το θέμα. Υποθέτω ότι ο μπλόγκερ θέλει να μας πει ότι και τα δικά μας σχολικά βιβλία έχουν την κατεύθυνση που έχουν και τα κεμαλικά σχολικά βιβλία.

Ο Postman είχε πει ότι "δεν μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο να αποδεχτεί μία ιστορία – και τη δική μας ιστορία – φωνάζοντάς την πιο δυνατά από τους υπόλοιπους ή να φιμώσουμε όσους τραγουδούν ένα τραγούδι διαφορετικό από το δικό μας ."

Έτσι λοιπόν ο σχολικός μηχανισμός ως αντανάκλαση των κοινωνικών και πολιτικών ιδεών που μεταβιβάζει και προωθεί στους μαθητές χρησιμοποιεί, κυρίως, το μάθημα της ιστορίας ως μέσο για τη μετάδοση της κυρίαρχης ιδεολογίας και την άσκηση κοινωνικού ελέγχου, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, αμφιβολίες για την παιδευτική αξία του μαθήματος και ερωτηματικά ως προς την ωφέλεια που αποκομίζουν οι μαθητές από την εκμάθηση της ιστορίας. Όταν λοιπόν τίθεται το ζήτημα «σχολική ιστορία» ή «επιστήμη της ιστορίας», γίνεται φανερό ότι η σύμπτωση «επιστημονικής αλήθειας» και εθνικής ιστορίας δεν είναι απαραίτητη. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως η επιστήμη περιορίζεται στην περιγραφή μίας «δυσάρεστης» αλήθειας αν και θα μπορούσε, αν ήθελε, να υπονομεύσει το εθνικό οικοδόμημα. Συνήθως όμως, ως αποτύπωση της κυρίαρχης ιδεολογίας εμφανίζεται το φαινόμενο της παρουσίασης της μίας και μοναδικής ιστορίας, μέσα από «επιστημονικά προσχήματα», ώστε να μην επιδέχεται αμφισβητήσεις.

Η εθνική ιστορία διδάσκεται προκειμέ­νου να καλλιεργηθεί η εθνική ταυτότητα στους αυριανούς πολίτες, των οποίων η εθνική συνείδηση και θρησκευτική πίστη προστατεύο­νται από το Σύνταγμα της χώρας. Όπως λέει και ο καθηγητής ιστορίας Ιωάννης Κολλιόπουλος "το περιεχόμενο λοιπόν της εθνικής ιστορίας και η δι' αυτού του περιεχομένου καλλιέργεια και προαγω­γή της εθνικής ταυτότητας δεν είναι αντικείμενο συζητήσεως και α­ποφάσεως των Ιστορικών, αλλά πολιτικό ζήτημα, για το οποίο απο­φασίζουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα της πολιτείας. Οι Ιστορικοί μπορεί να είναι σύμβουλοι της πολιτείας, όταν συγγράφουν όμως βιβλία Ιστορίας για το Ελληνικό σχολείο, υποτάσσονται στις επιταγές του Συντάγματος, δεν έχουν το δικαίωμα της λαθραίας εισαγωγής πε­ριεχομένου και ερμηνειών του ιστορικού παρελθόντος που αντιβαί­νουν στα ρητά προστατευόμενα από το Σύνταγμα αγαθά, στην εθνι­κή συνείδηση και τη θρησκευτική πίστη του κυρίαρχου λαού (άρθρο 16, παρ. 2).

Δυστυχώς "η άλλη πλευρά" γνωρίζει ότι η Παιδεία μας είναι ανύπαρκτη. Μία σημαντική πλέον νέα σχολή κοινωνικών επιστημόνων, αυτή των λεγόμενων αποδομητών του εθνικού κράτους αυτήν την στιγμή βρίσκονται σε όλα τα κλιμάκια της εκπαίδευσης και αναδύονται στα τελευταία 30 χρόνια, έχουν αναρριχηθεί σε θέσεις-κλειδιά του εκπαιδευτικού συστήματος, κάποτε με αθέμιτα μέσα και έξω-ακαδημαϊκά στηρίγματα, για να επηρεάζουν, να αμφισβητούν και να υπονομεύουν στο διδακτικό πεδίο ακόμα και τον συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοπροσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

Έτσι λοιπόν «Αντί λοιπόν του εθνικού κράτους και της ομοιογενούς πολιτιστικής κοινωνίας στην οποία στηρίζεται και την οποία προάγει, οι "αποδομητές" επιστήμονες προβάλλουν τη διαμόρφωση μιας "πολυπολιτισμικής" κοινωνίας, η οποία δεν θα προάγει τους στόχους και τις αξίες του εθνικού κράτους, αλλά άλλων πολιτικών μορφωμάτων πολυπολιτισμικού χαρακτήρος» αναφέρει ο Κολλιόπουλος.

Το ζήτημα είναι τι θέλουμε ;

-Εθνική ιστορία όπως την διδάσκουν οι Τούρκοι;
-Εθνική ιστορία όπως την θέλουν οι αποδομητές/αναθεωρητές;
-Εθνική ιστορία σύμφωνα με τα ιδεώδη του Ελληνισμού;

Η απάντηση είναι δικιά σας , όπως και η επιλογή σας.

14 σχόλια:

 1. Η αναθεωρητική ιστορία δεν θέλει καθόλου τον όρο "εθνικό". Άρα φίλτατε ακρίτα η 2η επιλογή θα έπρεπε να ήταν :Γενική ιστορία όπως την θέλουν οι αποδομητές/αναθεωρητές;

  Για αυτό και η νέα κυβέρνηση αποδόμησε τον όρο "εθνικό" στα νέα Υπουργεία. Η εθνική ιστορία μπορεί πια στοχεύει στην διεθνιστική διάπλαση πολυπολιτιστικών ανθρώπων οι οποίοι αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους μόνο όταν καταγγέλλεται το "εθνικό", προσβάλλεται, διώκεται και συκοφαντείται οτιδήποτε και οποιοσδήποτε είναι πολιτισμικά διαφορετικό από το εθνικό (δηλαδή το ελληνικό). Η διαδικασία μετασχηματισμού του περιεχομένου και του ρόλου της εθνικής ιστορίας σε διεθνιστική έχει ήδη αρχίσει.

  Ο αρχιερέας της αποδόμησης Καθηγητής Λιάκος είπε ότι η εθνική ταυτότητα έχει να κάνει με τους προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες που θέλει να επιβάλει σε όσους τη μοιράζονται. Αυτό σημαίνει στη εθνική γλώσσα ότι "έλληνας είναι αυτός που το γράφει το χαρτί(προτεραιότητες) και όχι αυτός που το αισθάνεται συνειδησιακά(προσανατολισμούς)."

  Κλείνοντας αυτό το σχόλιο είμαι πεπεισμένος ότι η παρούσα κυβέρνηση και με την συνδρομή της ΝΔ υπό την νέα ηγεσία της Μπακογιάννη(την προοωθούν τα ΜΜΕ) θα αναθεωρήσει και το Σύνταγμα αποδομώντας τις λέξεις "Έθνος" και "εθνικό".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ιστορία λέγεται έκθεση γεγονότων του παρελθόντος της ανθρωπότητας, δηλαδή της εξέλιξής της από την καταγωγή της μέχρι τις μέρες μας. Πριν από την καταγραφή των γεγονότων ο άνθρωπος διαβίβαζε προφορικά τις γνώσεις του για το παρελθόν.

  Η "εθνική Ιστορία" εξετάζει τους σταθμούς της ζωής ενός έθνους και την ιστορία του πολιτισμού, που αναφέρεται στους πολέμους και στα γεγονότα της ειρηνικής περιόδου.

  Είναι γνωστές οι μεθοδεύσεις και οι σκοποί της "Εθνικής ιστορία όπως την θέλουν οι αποδομητές/αναθεωρητές". Πρέπει να αφελληνισθεί ο Ελληνικός λαός και κυρίως η Ελληνική νεολαία. Η Νεοταξική προοδευτική προσέγγιση απαιτεί έναν λαό χωρίς εθνική ιστορία και συλλογική μνήμη. Δεν υπάρχει Τριπολιτσά και Παύλος Μελάς πλέον. Δεν είμαστε Έθνος, δεν έχουμε κοινούς προγόνους. Είμαστε νομάδες, που απλώς κατοικούμε εδώ. Δεν υπάρχει εθνικό παρελθόν, προκειμένου να μην έχουμε εθνικό μέλλον. Ένας λαός χωρίς εθνική ταυτότητα είναι εύκολα χειραγωγήσιμος από την νέα πλανητική εξουσία. Η Νεοταξική Αριστερά ντύνει αυτό τον πολιτισμικό αφελληνισμό με "προοδευτικά ρούχα¨" και εύηχες λέξεις: πολυπολιτισμός, ανεκτικότητα, καταπολέμηση της "ξενοφοβίας" κ.λπ. Για αυτό και ο ρόλος της είναι πιο πρόστυχος από ποτέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μενέλαε η εθνική ταυτότητα αποτέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν τα έθνη- κράτη τα οποία χρειάζονταν «ένα μέτρο κοινής κουλτούρας και ιδεολογίας για την πολιτότητα και ένα σύνολο κοινών αντιλήψεων, φιλοδοξιών, συναισθημάτων και ιδεών που να ενώνουν το πληθυσμό στο χώρο που ορίζεται ως πατρίδα» (Smith, National identity 1991,σελ11). Το έργο της ανάπτυξης αυτής της μαζικής κουλτούρας ανατέθηκε εξ’ αρχής στην εκπαίδευση. Η σχέση ανάμεσα στην ιστορία και την εθνική ταυτότητα αποτέλεσε κατά καιρούς πεδίο έντονων συζητήσεων σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα.

  Η χρήση της επίσημης ιστορίας στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και του πατριωτισμού είναι γεγονός και στα δυτικά εκπαιδευτικά συστήματα. Στις ΗΠΑ. η ιστορία αφηγείται κυρίως τους αμερικανικούς αγώνες για ελευθερία στους οποίους πάντα κύριοι πρωταγωνιστές είναι οι Ευρωπαίοι- Αμερικάνοι. Στη περίπτωση της Αγγλίας, ακόμα και μετά την επιρροή της «νέας ιστορίας» στο Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, η ιστορία εξακολουθεί να έχει ως επίκεντρο τους λευκούς Άγγλους και την οικονομική και πολιτική πρόοδο του σπουδαίου Βρετανικού λαού . Στην Γαλλία, τέλος, ένας νόμος που προτάθηκε από την κυβέρνηση, πριν από μερικά χρόνια, και προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες ιστορικών και εκπαιδευτικών, προνοούσε ότι τα σχολικά προγράμματα ιστορίας πρέπει να «δίνουν έμφαση στον θετικό ρόλο της γαλλικής αποικιοκρατίας στη Βόρειο Αφρική».

  Όλοι λοιπόν εκτός από εμάς παραμένουν πιστή στην χρησιμοποίηση της ιστορία ως μέσου για να εμπνεύσει στους νέους ένα αίσθημα ενότητας, πατριωτισμού και θαυμασμού για την κληρονομιά του έθνους. Ο Γέρος είχε πει ότι το συμπέρασμα είναι, ότι το εθνικό ιδεώδες παραμένει πάντοτε κύριος σκοπός της Παιδείας και για αυτό οφείλει η Παιδεία να καλλιεργεί ταυτοχρόνως εις την ψυχή του νέου την αγάπη της Ελευθερία, την ανάγκη της Πειθαρχίας, την διεκδίκηση του Δικαιώματος και την συνείδηση του Καθήκοντος.

  Εμείς δυστυχώς και ανελεύθεροι είμαστε, και ασυνείδητοι, και κακότροποι και όλα τα κακά της μοίρας μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Με δεδομένο ότι πολλά έχουν ακουστεί κατά καιρούς από αναθεωρητές, αποδομητέ και λοιπούς οργανικούς και τη στιγμή που στα "ρεπούσεια" σχολικά βιβλία ιστορίας απαλείφεται οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει "μη πολιτικά ορθή" εικόνα στους μικρούς μαθητές για τους γείτονές μας (και πρώην δυνάστες μας) στο όνομα της "φιλίας" και της "συναδέλφωσης" των λαών, τη στιγμή που στα ελληνικά πανεπιστήμια έχει επικρατήσει η μεταμοντέρνα - αποδομητική και αναθεωρητική σχολή ιστορίας τύπου Αντώνη Λιάκου, η επιλεκτική εμμονή στην τουρκική εκπαιδευτική παραβολή με την ελληνική θωρείται ανούσια και προκατελειμένη. .
  Αν εξάλλου ειλικρινά ήθελαν να υπηρετήσουν την "ειρήνη" αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο με καλή και αξιολογικά ελεύθερη επιστήμη και όχι με προπαγάνδες και επιστρατεύσεις στους σόρους, στα σοράκια και στα κοράκια του αχανούς διεθνούς και διεθνικού περιβάλλοντος. Η επιστήμη για να είναι πραγματικά επιστήμη απαιτείται να είναι αποστειρωμένη από ιδιοτελείς αντιλήψεις και ιδεολογικές στρεβλώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όλοι αυτοί δεν ξεγελούν πλέον κανένα.

  Στόχος τους είναι η υποστολή και η γενική απαξίωση των εθνικών εορτών.

  Στόχος τους είναι η απονεύρωση και αποσάθρωση της ιστορικής μνήμης και του αγωνιστικού φρονήματος του λαού και των μαθητών μας.

  Στόχος τους είναι η καταστροφή της εθνικής ταυτότητας και ενότητας του λαού μας, η αποξένωσή του από τις Υψηλές αξίες που αποτελούν τον πνευματικό και ηθικό πολιτισμό, την πολύτιμη παρακαταθήκη που κληροδότησαν στην ανθρωπότητα οι δοξασμένοι πρόγονοι και που σήμερα βλέπουμε να απειλούνται από το κύμα της βαρβαρότητας και της βίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η ελληνική φυλή βγάζει όλη τη γκάμα των ανθρώπων, από τους καλύτερους ως τους αισχρότερους. Αυτή τη στιγμή οι δεύτεροι έχουν το πάνω χέρι και έχουν κυριολεκτικά σακατέψει τη χώρα. Οφείλουμε να τους πολεμήσουμε. Θα ακολουθήσουν λοιπόν και άλλοι λίβελλοι. Αλλά θα υπάρξουν και έπαινοι, για αυτούς που επιδεικνύουν ήθος και ευσυνειδησία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ακριτα ενα μεγαλο μπραβο για το ιστολογιο σου κ για την ερευνα που κανεις!!Σε παρακολουθω καιρο κ εισαι εμπνευση για ολους τους Μακεδονες!!Μονο ενωμενοι μπορουμε αδερφια!!Απο σημερα κ η Δραμα στον αγωνα!!

  http://edomakedonia.blogspot.com/2009/10/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δραμινέ όσο πιο πολλά Μακεδονικά blog τόσο το καλύτερο για όλους μας.
  Όλοι για το κοινό αγώνα μας που είναι η προστασία της Ελλάδας από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς επιβουλείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. KΠ οι γιορτές είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο και σηκώνει πολύ κουβέντα .Σαφέστατα βέβαια οι αναθεωρητές τις αποδομούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. 6:56 θα συμφωνούσα ότι οι αναθεωρητές/αποδημητές έχουν το πάνω χέρι αλλά μόνο στις γνωστές φατρίες του κομματικού συνδικαλισμού. Βέβαια σαν γάγγραινα εξαπλώθηκαν και στον υπόλοιπο κοινωνικό ιστό αλλά οι αντιδράσεις που έγιναν με θέμα το ανιστόρητο βιβλίο της Ρεπούσης με κάνουν να αισιοδοξώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Οι αναθεωρητές ιστορικοί στερούν από το Ελληνικό παρελθόν μας την πνευματική, ηθική και πολιτική της δικαίωση και υποσκάπτουν τη νομιμότητα και την εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού κράτους.

  Διαβάλλουν ως εκδήλωση εθνικισμού το αναφαίρετο δικαίωμα του ελληνικού λαού να αρθρώνει εθνικό _όχι εθνικιστικό– πολιτικό και ιστορικό λόγο, να προασπίζει δια της αλήθειας τα δίκαιά του και να παρέχει στα παιδιά του εθνική διαπαιδαγώγηση.

  Η νέα αυτή τάση σημαίνει αναθεώρηση της βασικής, κοινής στα βαλκανικά εθνικά κράτη (πλην του τουρκικού, βεβαίως), ερμηνείας της οθωμανικής κληρονομιάς: Ότι η οθωμανική περίοδος της ιστορίας τους υπήρξε μια “αλλότρια” επιβολή στις αυτόχθονες χριστιανικές κοινωνίες που είχε τη μορφή “ζυγού”.

  Και καλό είναι να λέμε τα ονόματά τους. Εδώ έβγαλαν τον Παπαρηγόπουλο εθνικιστή, τον Καργάκο εθνικιστή, τον Κανελλόπουλο εθνικιστή, τον Βενιζέλο εθνικιστή και όποιος τόλμησε ή τολμάει να μιλάει για εθνική ιστορία. Εμείς μην θίξουμε τον Λιάκο, την Κουλούρη, την Κοππά, την Ρεπύση και τον κάθε θολοκουλτουριάρη που γκρεμίζει την ιστορία εις βάρος των ταγών της παγκοσμιοποιήσεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Εγώ πάλι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι επιτρεπτό και επαινετό να είσαι "αναθεωρητής" για γεγονότα όπως η Ελληνική Επανάσταση ενώ για περισσότερο πρόσφατα, όπως ο Β'Παγκόσμιος Πόλεμος, υπάρχει νόμος που απαγορεύει την όποια "αναθεώρηση".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο αρνητισμός απαγορεύεται μόνο στην περίπτωση της Εβραικής γενοκτονίας.
  Όσο για τους δικούς μας "αναθεωρητές" αυτοί αρνούνται σχεδόν οποιαδήποτε τολμάει να πει για ιστορική συνέχεια Ελλήνων. Έτσι λοιπόν και το 1821για αυτούς δεν ήταν εθνική(Ελληνική) επανάσταση αλλά πολυεθνική (έλληνες, βλάχοι,αλβανοί, σλαβομακεδόνες κλπ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.