Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Η Σλαβική ονοματοδοσία της Θεσσαλονίκης(Solun)

Του Δρ Φαίδωνα Μαλιγκούδη

Η σλαβική ονοματοδοσία της μακεδονικής μητροπόλεως δεν έχει μέχρι σήμερα διευκρινισθεί ικανοποιητικά. Όλες οι προσπάθειες ετυμολόγησης του σλαβικού ονόματος Solun ξεκινούν από την προϋπόθεση ότι αυτό προήλθε είτε από τον δημώδη τύπο Σαλονίκη[11], είτε από τον τύπο Saruna της Αρωμουνικής[12]. Η ερμηνεία όμως αυτή προσκρούει σε μιαν ανυπέρβλητη, κατά τη γνώμη μου, δυσκολία, μια και δεν μας παρέχει μιαν ευλογοφανή εξήγηση, γιατί αποβλήθηκε η κατάληξη -ικη στα σλαβικά. Η επικρατέστερη από τις παρόμοιες προσπάθειες ετυμολόγησης (η οποία διατυπώθηκε πριν από 60 περίπου χρόνια από τον βούλγαρο γλωσσολόγο Stojan Romanski) [13] λαμβάνει, μάλιστα, ως δεδομένο ένα -εξωγλωσσικό φαινόμενο, το οποίο είναι αδύνατο να καταδειχθεί: κατά το βούλγαρο γλωσσολόγο οι Σλάβοι, ακούγοντας τον τύπο * Σαλουνίκ’ εξέλαβαν την κατάληξη -ικ(η) ως υποκοριστικό επίθημα και, επειδή τους φαινόταν παράλογο να χρησιμοποιούν για μια μεγαλούπολη ένα υποκοριστικό όνομα, απάλειψαν με την καθημερινή χρήση του ονόματος την «υποκοριστική» κατάληξη  –ικη[14].

Η λύση, ωστόσο, είναι απλούστερη και ανταποκρίνεται απόλυτα στη μορφολογία των σλαβικών γλωσσών:
το όνομα Solun αποτελεί παράγωγο που σχηματίστηκε από το προσηγορικό solb = «αλάτι» μέσω του επιθήματος -un. Θα μπορούσαμε λοιπόν, περνώντας στο σημασιολογικό περιεχόμενο του ονόματος, να συμπεράνουμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν για τους Σλάβους η «πόλη του αλατιού», ερμηνεία που ενισχύεται, άλλωστε, από μαρτυρίες του 7ου αι. για την ύπαρξη μεγάλων αλυκών στην πόλη του Αγίου Δημητρίου[15].

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί εδώ ότι η ονοματοδοσία αυτή δεν φέρει ένα από τα επιθήματα, με τα οποία σχηματίζονται τα συνήθη σλαβικά τοπωνύμια. Το επίθημα -un, όπως πολύ πειστικά έδειξε ο R. Jakobson[16], χαρακτηρίζει κατά την πρώιμη αυτή περίοδο (7ος αι.) αποκλειστικά τα θεοφόρα και τα μυθολογικά ονόματα της Κοινής Σλαβικής. Θα μπορούσε, λοιπό, να υποθέσει κανείς ότι οι «βάρβαροι» εξωτερίκευσαν το δέος με το οποίο αντίκρυζαν την «πόλη του αλατιού»[17] (πολύτιμου οικονομικού αγαθού για την εποχή εκείνην), προσδίδοντας σ' αυτήν ένα όνομα-ταμπού;

Θα διστάζαμε ίσως ν' απαντήσουμε καταφατικά, αν δεν μας ενεθάρρυνε η ύπαρξη ενός δεύτερου, ταυτόσημου τεκμηρίου στον ελληνικό χώρο: η σλαβική ονομασία της Λαμίας, πόλης που δεσπόζει στον σιτοβολώνα της Α. Στερεάς, είναι Zitun ( = Ζητούνι). Τοπωνύμιο που, μορφολογικά, έχει την ίδια προέλευση, μια και σχηματίστηκε με το ίδιο ακριβώς επίθημα (-un) από το σλαβικό προσηγορικό zito = «σιτάρι».

Το σημειωτικό ζεύγος «ψωμί - αλάτι» που αντανακλάται από τα δύο σλαβικά τοπωνύμια έχει αρχέγονες ρίζες στη σλαβική παράδοση και επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας ως τελετουργικός συμβολισμός κατά την τιμητική υποδοχή των ξένων. Η ανίχνευση του στον προφορικό κώδικα των Σλάβων εκείνων, που διεισδύουν στον ελλαδικό χώρο ως έποικοι και καλλιεργητές, θα μας επέτρεπε ίσως να δούμε κι εμείς σήμερα από τη δική τους σκοπιά το νέο κόσμο που θα τους περιβάλλει, μέχρις ότου απωλέσουν οριστικά την εθνο γλωσσική τους ταυτότητα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[11]-Για τη μεταβολή Θεσσαλονίκη - Σαλονίκη πβ. τελευταία Α.Ι. Θαβώρης, Θεσσαλονίκη - Σαλονίκη. Η ιστορία του ονόματος της πόλης. Εν: Η Θεσσαλονίκη 1 (1985), σ. 1-21. Η αρχαιότερη γραπτή μνεία του τύπου Σαλονίκη είναι εκείνη μιας, λανθάνουσας σήμερα, επιγραφής της 3ης-4ης δεκαετίας του 9ου αι., πβ. V. Besevliev, Zur Deutung der protobulgarischen Inschrift von Vassilika, Chalkidike. Ev: Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 35 (1985), σ. 143 κ.ε.

[12]-P. Skok, Ετυμολογικό λεξικό της Σερβοκροατικής (σερβο-κρατ.), τ. 3, Zagreb 1973, σ. 305 (λήμμα Solun).

[13]-Δημοσιεύθηκε βουλγαρικά σε άρθρο στο περιοδικό Makedons-ki Pregled τ. V, 2 (1929), σ. 78 κ.ε. Πβ. επίσης Β. Gerov, Zur Frage nach der altbulgarischen Form des Namens der Stadt Saloniki. Ev: Recueil dedie a la memoire du Prof. Peter Nikov, Σόφια 1940, σ. 126-133.

[14]-To πειστικότερο αντεπιχείρημα που μπορεί να προβάλει κανείς σ' αυτήν την ερμηνεία, το αντλούμε από την ιστορική πράξη: το αρχαίο όνομα της σημερινής πρωτεύουσας της Βουλγαρίας, η πόλις Σαρδική (ή Σερδική) της Κάτω Μοισίας διατήρησε την κατάληξη -ικη (σε ουρανωμένη μορφή) και στα Σλαβικά: Σαρδική > * Serd c > Sre-dec.

[15]-Πρόκειται για την επιγραφή του έτους 688 που μαρτυρεί την ύπαρξη αλυκών στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Πβ. Α. Vasiliev, An Edict of the Emperor Justinian II, September, 688. Ev: Speculum XVIII, 1 (1943), σ. 1-13.

[16] -Πβ. του ιδίου, Linguistic Evidence in Comparative Mythology. Ev: R. Jakobson, Selected Writings, τ. 7, Βερολίνο - Ν. Υόρκη 1985, σ. 19-20.

[17]-Πβ. τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν πρόσφατα: τα τείχη της μεγαλούπολης ενέπνεαν στους Σλάβους ένα θρησκευτικό δέος, μια και γι' αυτούς ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. (W. Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, Μόναχο 1988, σ. 105).

ΠΗΓΕΣ:
 1. http://phmalingoudis.blogspot.com/2008/07/blog-post.html
 2. «Ελληνισμός και Σλαβικός Κόσμος», Βάνιας, 2006, σελ 122-125

25 σχόλια:

 1. Πάντως και την Λιβουρνική Salona οι Σλάβοι μετέτρεψαν σε Solin:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Solin,_Croatia

  και το Βενετικό/Λιβουρνικό Salona επίσης ετυμολογείται δια του άλατος (cf. λατινικό sal)

  Λόγω της γνωστής τάσης της μέσης πρωτοσλαβικής να τρέπει το «α» σε «ο» :

  Σαλώνα > Σόλιν
  Καστουριά > Κοστούρ
  *at «πατέρας» (ελλ. ἄττας , Γοτθικό Αττίλας (ναι το όνομα του Ούνου είναι Γοτθικό και σημαίνει «μπαμπάκας»):

  http://books.google.com/books?id=4MADmH2eaGIC&pg=PA19&dq=attila+little+father&hl=el&ei=Yi3DTeTbLI72sgb_jeGRDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC0Q6AEwAQ#v=onepage&q=attila%20little%20father&f=false

  *at > σλαβ. otici πατέρας και očinski «πατρικός» στα Σέρβικα

  Και το χαρακτηριστικότερο δε παράδειγμα:

  Πρώιμο Πρωτο-Σλαβικό gal-«γυμνός» > Ύστερο Πρωτο-Σλαβικό gol

  με «απολιθωματική επιβίωση» του gal στον κοινό σλαβικό όρο για «φαλακρός/γυμνός τόπος/λόφος»:

  Galicia στην Ουκρανία
  Galicnik στα Σκόπια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εξαιρετικά εμπεριστατωμένο το σχόλιο από γνώστη, ως φαίνεται, του θέματος.
  Φίλε Ακρίτα διόρθωσε τις μεταγραφές σε λατινικό ή κυριλλικό αλφάβητο γιατί προκαλείται σύγχυση π.χ. το b στην σλαβική λέξη sol δεν είναι το λατινικό "μπ", αλλά το κυριλλικό ер малък (ь), όπως ονομάζεται, δηλαδή μικρό ερ (καμιά σχέση με το λατινικό r/R), που δεν είναι φθόγγος και χρησιμεύει για να μαλακώνει την προφορά ορισμένων συμφώνων που προηγούνται, οπότε είτε πρέπει να σβυστεί το b από την λατινική μεταγραφή είτε ολόκληρη η λέξη να γραφτεί στα κυριλλικά (СОЛЬ). Το επίθημα είναι -УН (κυριλλικό) ή -un (λατινικό) ή -ουν (ελληνικό αλφάβητο) και όχι (-ип) που διαβάζεται -ιπ και κάνει δυσνόητο το επιχείρημα για το Ζητούνι.
  Το άρθρο του Μαλιγκούδη, αν και παλιό, εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον και διαχρονικότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βιβλιόφιλε το διόρθωσα. Είναι σε λατινική μορφή. Τίποτα δεν σου ξεφεύγει. :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Opws eixe eustoxa pei kai o logokrimenos anti-Evraios kai anti-Massonos ktl... thn aderfh tou M. Alexandrou den thn legane Solun...

  An kai gia tous gnostes tou thematos kapoia pragmata katandane vareta...

  En katakidi h proeleush twn Slavofwnwn Skopianw einai Slavikh.

  Edw omws prepei na poume oti kai arketoi Slavofonoi notiotera einai kai autoi Slavikhs proeleushs...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εξαιρετικό το άρθρο σου Ακρίτα!!
  Kimon
  Cometoral@blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Από το σλαβικό gol προέρχεται και η λέξη "γκόλιος" που την ακούμε στην Δυτ. Μακεδονία και σημαίνει γυμνός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΒΑ ΖΟΡΑ ΑΝ ΓΡΑΦΩ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΛΕΞΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΝΤΑΣ ΕΜΕΣΩΣ ΠΛΗΝ ΣΑΦΩΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΗΣΤΑ ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΑΞΗ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ? ΤΙ ΑΛΛΟ ΔΗΛΑΔΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμε 11:32 για δώσε κάποιες πηγές(φύλλο) που να αναφέρει τα αποσπάσματα που λες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμε 11:32 για δώσε κάποιες πηγές(φύλλο) που να αναφέρει τα αποσπάσματα που λες.
  7 Μαΐου 2011 11:41 π.μ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ http://www.maknews.com/forum/general-discussions/nova-zora-t20181.html ΦΙΛΕ ΑΚΡΙΤΑ ΔΕΣ ΑΥΤΟ ONE YEAR OF NOVA ZORA!

  4 May 2011

  Solun/Salonika, Melbourne and Toronto - the editorial board of Nova Zora, a pro-Macedonian monthly newspaper published in Greece, together with the Australian Macedonian Human Rights Committee (AMHRC) and Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) are proud to mark the one year anniversary of the publication of the first issue of Nova Zora.

  Over the last twelve months, the AMHRC and MHRMI have worked closely with the newspaper’s editorial team, thus ensuring the successful publication and distribution of the newspaper each month in Aegean Macedonia. To mark this historic event, Nova Zora’s editorial board issued the following statement yesterday:

  One year of regular monthly issues, 250,000 copies, tens of thousands of visits to the website www.novazora.gr. One year full of sinister attempts to undermine and discredit our efforts and our names. One year full of threats and full of attempts to wipe out our newspaper.

  However the year garnered even more support from Macedonians and democratically minded Greeks. Large numbers of people have participated in the process of producing the newspaper, via meetings, providing advice, distributing the newspaper, offering voluntary aid and contributing to its content.

  The year was also full with words of encouragement to continue our mission. There has also been a large and hopeful presence of the youth – a shining beacon for the future. One year where some light has shone in the general darkness of various issues (political, historical, cultural, human rights etc).

  We the Macedonians are here and we will carry on the struggle! Η ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΝΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (MHRMI)(AMHRC)ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΒΑ ΖΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΙ ΧΡΕΙΑ ΕΧΟΜΕ ΑΛΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ "Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε" ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟ ΑΡΑΓΕ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. http://www.maknews.com/forum/general-discussions/zadruga-may-2011-t20266.html ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΖΑΝΤΡΟΥΓΚΑ (!!!)ΔΕΣ ΑΥΤΟ Makedonska_Kafana wrote:
  Congratulations Vodenka!(ΠΡΟΦΑΝΟΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΟΝΤΕΝΓΚΑ) You've been able to do several good things for ethnic Macedonians in Greece and I thank you. Many, times less is much more and we see the results. NEVER, allow yourself to be fooled or bought by other's looking to steal your thunder.

  Macedonia for the Macedonians ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΗΚΑΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΠΕΛΦΑΣΤ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΕΑΝ Η ΚΥΠ ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΛΑ ΑΥΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Από το σλαβικό gol προέρχεται και η λέξη "γκόλιος" που την ακούμε στην Δυτ. Μακεδονία και σημαίνει γυμνός
  ----------------

  Και το «γκόλαβος» επίσης «γυμνός».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Sorry διορθώστε «γκόλαβος» με «γκόλιαβος».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΑΚΡΙΤΑ, Αυτός ο Πουαρώ έψαξε πολύ να βρεί τις αποδείξεις;
  Τι ψάχνεις τόσο μακριά (Αυστραλίες - Καναδά) η NOVA ZORA δημοσιέυετε κάθε μήνα στο διαδύκτιο, μοιράζετε χέρι με χέρι (25000 περίπου φύλλα κάθε μήνα) και πρόσφατα έγινε και ο πρώτος ετήσιος χορός. Οι συντελεστές της δε ανέβασαν και σε ιστοσελίδες στιγμές απο το γλέντι !!
  Τόσο μυστικά, τόσο κρυφά που δρούν αυτοί "οι πράκτορες" θα κουράστηκες πολύ κ. Πουαρώ να βρείς τις αποδείξεις της συνομωσίας!!! Να σε βοηθήσω λίγο να μαζέψεις και ακόμα λίγα μόρια για την εισαγωγή σου στων πρακτόρων την σχολή... μέσα στη βδομάδα θα ανέβουν και άλλα βιντεάκια , μην τα χάσης...
  ΑΚΡΙΤΑ σε ευχαριστούμε για τα χιουμουριστικά σχόλια επισκεπτών σου που μας τα δίνεις έτσι απλόχερα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @ Anonymo 07/05/11 8:05

  Auto me to 25000 fila mou thimizei tous 200.000 Boulgarofonous "Makedones". Thimise mou posous psifous pirate stis ekloges? Ama vgaleis kai kati aristerous kai omoideates tou Valianatou posoi menoun?

  :):):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. 7 Μαΐου 2011 8:05 μ.μ.ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΓΟΝΕ ΤΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ "ΣΚΑΒΟΜΕΝΩΝ ΑΙΓΑΙΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ" "OCCUPIED AEGΕAN MACEDONIA" ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ "UNITED MACEDONIA" .Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ (ΝΟΒΑ ΖΟΡΑ )ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΚΡΩΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ (ΠΧ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΠΡΑΣ ΚΑΝΑΔΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΤΛ ΔΙΑΚΑΩΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ "ΑΙΓΑΙΑΤΕΣ" ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΛΦΑΣΤ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΨΕΥΔΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 250.0000 ΣΚΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΤΣΙ ΑΠΟΓΟΝΕ ΤΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΟΥΑΡΩ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΑΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΟΜΟΓΑΛΑΚΤΟΙ ΣΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ..Αλεξανδρος ΒΑΡΔΑΣ ."Να 'τανε θε μου μπορετό η θαλασσα να λείπει να γίνει όυλη μια στεριά Μακεδονία Κρήτη.."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. MHRMI/AMHRC Press Release -....There was no entity known as Greece during the time of Ancient Macedonia. Greece was created by the powers of Europe in the 1830s, yet it has the temerity to dictate present-day politics based on arbitrary interpretations of ancient history.ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΤΡΑΠΕΖΟΙ ΚΑΙ ΟΜΟΓΑΛΑΚΤΟΙ ΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΤ'ΑΥΤΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1830 There was no entity known as Greece ΑΝΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ «Άνδρες Αθηναίοι… Αυτός τε γαρ Έλλην γένος ειμί τω αρχαίον και αντ’ ελευθέρης δεδουλωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν τη Ελλάδα… Ειμί δε Αλέξανδρος ο Μακεδών.»(Ηρόδοτου Ιστορία, βιβλίο Θ’, 45). Αλεξ. ΒΑΡΔΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ο Ακρίτας δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο των σχολίων άλλων. Αντιθέτως, αποδεικνύει τη δημοκρατικότητά του, σε αντίθεση με κάποιους μυθομανείς αλυτρωτιστές, με δήθεν φιλελεύθερο περίβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΠΟΥΑΡΩ και λοιποί, στο τελευταίο φύλλο της ΖΟΡΑ δημοσιέυουν και τα ονομάτα κάποιων που έδωσαν οικονομική ενίσχυση!Ασε δε που η συντακτική επιτροπή αναφέρετε φαρδιά πλατιά.
  Τόσο ΚΡΥΦΑ δρουν εκεί στο ΜΠΕΛΦΑΣΤ!!!!
  Και πάλι σε ευχαριστούμε ΑΚΡΙΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ανώνυμε 9:07, αλήθεια την γνώμη σου για την Σλαβική ονοματοδοσία της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, θα μας κάνεις την τιμή νας μας την πεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ανώνυμος 8 Μαΐου 2011 9:07 μ.μ. ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Australian Macedonian Human Rights Committee (AMHRC) and Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΟΓΟΝΕ ΤΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΔΗΘΕΝ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ 1903 ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΕ Α.ΒΑΡΔΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Σχόλια που δεν θα αφορούν το νήμα , δεν θα αναρτώνται από εδώ και εμπρός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΑΚΡΙΤΑ δεν έχω τις ανάλογες γνώσεις για να προσφέρω κάτι για τη Σλαβική ονομασία της Θεσ/νικης. Σέβομαι την άποψη Μαλιγκούδη γιατί είναι και γνώστης και ψύχραιμος (Μη Εθνικιστής) στις απόψεις του. Σίγουρα πάντως αν οι σημερινοί κάτοικοι της Θεσ/νίκης προσέγγιζαν και γνώριζαν την ιστορία της πόλης και την προσφορά όλων όσων 'εζησαν εδω πιστεύω πως θα γινόμασταν όλοι καλύτεροι και θα σεβόμασταν όλους όσους πέρασαν και πρόσφεραν στη Πόλη. (Εβραίους, Τούρκους, "Σλάβους" κλπ)....
  ΥΓ: Σύμφωνα με μια εκδοχή ο Πύργος λέγετε Λευκός γιατί "Βλέπει" στη Λευκή Θάλασσα... (BELO MORE) Tι λες ΕΣΥ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Διαφωνώ με αυτό για τον Λευκό Πύργο. Εκτός του ότι φτιάχτηκε τον 15ο αιώνα (ή εκεί γύρω), είναι γνωστό ότι οι Έλληνες Θεσσαλονικείς τον έλεγαν Κανλί Κουλέ, δηλαδή Κόκκινος Πύργος(Πύργος του Αίματος), γιατί είχε μετατραπεί σε χώρο βασανιστηρίων και εκτελέσεων των Ελλήνων.
  Το Σλαβικό Belo είναι καινούργια ανακάλυψη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ντροπή Ακρίτα. Ντροπή. Ένας αναγνώστης σου αναφέρει το εξαιρετικό επιχείρημα πως μόνο οι απόψεις όσων θέλουν να πάνε την διανόηση πριν τον διαφωτισμό και την κοινωνία στον 18ο αιώνα είναι ψύχραιμοι και σεβαστοί και εσύ του απαντάς με ιστορικές αναφορές.

  Θα έπρεπε να υποκλιθείς στο μεγαλείο του και να του ζητήσεις συγγνώμη που τόλμησες να ζητήσεις τον λόγο από αυτόν.

  Πάντως γεγονός είναι πως αν οι σημερινοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης προσέγγιζαν και γνώριζαν την ιστορία της πόλης, όχι μόνο θα γινόμασταν όλοι καλύτεροι, αλλά θα δείχναμε την πρέπουσα ασέβεια στους Εβραίους, τους Τούρκους, τους Σλάβους, όπως επίσης θα γνωρίζαμε και ποιος ήταν ο Φραγκίσκος Ιωσήφ και ποιοι και γιατί επιλέγουν να αναφέρονται και να χρησιμοποιούν την προπαγάνδα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.