Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009

Όταν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάνε για Εθνικότητα/Εθνική Υπηκοότητα/Υπηκοότητα εμείς μιλάμε για …..Ιθαγένεια. Τελικά από το λεξιλόγιο μας εκτός από το Εθνικό θέλουν να βγάλουν και την Υπηκοότητα.


Όπως ανέφερα στο άρθρο μου «Οι όροι Ιθαγένεια, Υπηκοότητα , Ομοεθνής-Αλλοεθνής, Ημεδαπός -Αλλοδαπός και Μετανάστευση.» στην Ελλάδα  του εθνομηδενισμού, της απαιδείας και της δια Βίου Βλακείας με τον όρο «Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» καταφέραμε να βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι μεταφράζοντας τους όρους σύμφωνα με τις γνωστές μας  μεσοβέζικες λύσεις. Ο Δημήτρης Ευαγγελίδης από το  1980 (Πολιτική Ορολογία) είχε επισημάνει την αλλοίωση των εννοιών της πολιτικής, κοινωνιολογικής, φιλοσοφικής κλπ ορολογίας. Δυστυχώς όταν δεν σέβεσαι την γλώσσα σου αλλά και το έθνος σου φτάνεις πλέον να μην καταλαβαίνεις τι σου λέει ο άλλος και εσύ να νομίζεις ότι έχεις δίκιο.

Ιθαγένεια λοιπόν είναι ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη με το κράτος στο οποίο ανήκει και Υπηκοότητα (citizenship)  ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη ενός κράτους με το κράτος .(Λεξ. Τριανταφυλλίδη).
Η διαφορά είναι σαφής.

Σαφής όχι όμως για τους Έλληνες υπαλλήλους της ΕΕ και αυτούς που συνέταξαν τον «Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» που ουσιαστικά είναι  «Κώδικας Ελληνικής Πολιτογράφησης» ή «Κώδικας Ελληνικής Υπηκοότητας».

Πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα

ήθελα να ερευνήσω  εάν τελικά εγώ είμαι λάθος και είμαι αυτός που διαστρεβλώνει τις έννοιες. Εκεί όμως κατάλαβα ότι οι ανεκδιήγητοι ήμασταν εμείς…
Προσέξτε να δείτε πως γράφουν τις έννοιες οι Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι  και πως τις γράφουμε εμείς:


1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
 • Citoyenneté européenne
 • European citizenship
 • EU-Bürgerschaft

Και οι τρεις χώρες(ή γλώσσες) αναφέρουν Ευρωπαϊκή Υπηκοότητα …εμείς Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Κάθε άτομο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους είναι πολίτης της Ένωσης.
 • Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.
 • Every person holding a nationality of a Member State is a citizen of the Union
 • Als Unionsbürger gilt, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt.

Και οι τρεις χώρες(ή γλώσσες) αναφέρουν Εθνικότητα …εμείς Υπηκοότητα.

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Η ιθαγένεια της Ένωσης θεσπίστηκε από τη συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992.
 • Une citoyenneté de l’Union a été instituée par le traité de Maastricht en 1992
 • A citizenship of the Union was established by the Maastricht Treaty in 1992.
 • Die Unionsbürgerschaft, die 1992 mit dem Vertrag von Maastricht……..

Και οι τρεις χώρες (ή γλώσσες) αναφέρουν Υπηκοότητα …εμείς Ιθαγένεια.

4ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Η ιθαγένεια της ΕΕ συμπληρώνει την ιθαγένεια των κρατών μελών και δεν την αντικαθιστά
 • La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
 • The EU citizenship complements national citizenship of the Member States and does not replace it.
 • Sie ergänzt die nationale Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht.

Και οι τρεις χώρες (ή γλώσσες) αναφέρουν Εθνική Υπηκοότητα …εμείς Ιθαγένεια.

5ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 • Η σημασία της ιθαγένειας της Ένωσης έγκειται στο γεγονός ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν γνήσια δικαιώματα στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας
 • L’importance de la citoyenneté de l’Union réside dans le fait que les citoyens de l’Union bénéficient de véritables droits en vertu de la législation communautaire.
 • The importance of citizenship of the Union lies in the fact that the citizens of the Union have genuine rights under Community law.
 • Die Bedeutung der Unionsbürgerschaft besteht darin, dass mit ihr im Gemeinschaftsrecht verankerte Rechte verbunden sind.

Και οι τρεις χώρες (ή γλώσσες) αναφέρουν Υπηκοότητα …εμείς Ιθαγένεια.

6ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ(ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΚΡΑΥΓΑΛΕΟ)
 • Υπηκοότητα των κρατών μελών
 • Nationalité des États members
 • Nationality of the Member States
 • Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten

 

Και οι τρεις χώρες (ή γλώσσες) αναφέρουν Εθνικότητα …εμείς Υπηκοότητα.

 

7ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ(Εξίσου κραυγαλέο με το 6ο)

·         Η ιθαγένεια της Ένωσης δεν αντικαθιστά την ιθαγένεια των κρατών μελών αλλά η υπηκοότητα των κρατών μελών είναι….

·         La citoyenneté de l’Union ne remplace pas la citoyenneté nationale, mais la nationalité des États membres est….

·         The citizenship of the Union does not replace the national citizenship, but a nationality of Member States is entirely a….

·         Die Unionsbürgerschaft ersetzt die nationale Staatsbürgerschaft nicht, die ausschließlich unter die….

 

Και οι τρεις χώρες (ή γλώσσες) αναφέρουν Ευρωπαϊκή Υπηκοότητα  και Εθνική Υπηκοότητα ή Υπηκοότητα Κράτους(Γερμανικά) τηςεμείς όλα σαν Ιθαγένεια.
Το τελικό συμπέρασμα από τα παραπάνω    είναι  ότι φανερά  όταν οι λαοί της Ευρώπης μιλάνε για Εθνικότητα/Εθνική Υπηκοότητα εμείς μιλάμε για ….Ιθαγένεια. Τελικά από το λεξιλόγιο μας εκτός από το Εθνικό θέλουν να βγάλουν και την Υπηκοότητα.
Γιατί ;
Διαβάστε εξήγηση από απόσπασμα ερώτησης σε άρθρο  ιστοσελίδας με τον τίτλο Ιθαγένεια/Μετανάστης Δεύτερης Γενιάς (http://www.reconstruction.gr/actions_dtls.php/46) με θέμα ποια η διαφορά με τον όρο «υπηκοότητας» και «ιθαγένειας»;

Ορολογικά είναι έννοιες ταυτόσημες, χρησιμοποιούνται, δηλαδή, στα νομικά κείμενα με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο ενώ η διαφοροποίησή τους -και από τον ίδιο το νομοθέτη ενίοτε- είναι εσφαλμένη.
Εντούτοις, διαφέρουν ως προς τις ιστορικές τους καταβολές καθώς ο όρος υπήκοος υποδηλώνει το πρόσωπο που υπόκειται στην εξουσία του μονάρχη και παραπέμπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Με την επικράτηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ο υπήκοος μετατράπηκε σε πολίτη, σε ενεργό υποκείμενο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

Πουθενά ταυτόσημες όπως έδειξα με τα παραδείγματα. Κατεδαφίζουμε την ιστορική καταβολή της λέξης «Ιθαγενής» επειδή δεν μας αρέσει η λέξη Υπηκοότητα (η εξήγηση είναι σαφώς πολιτική) και βαπτίζουμε τους πάντες ως νομικά Ιθαγενείς (ομοεθνείς  και αλλοεθνείς).
Όπως  η Εθνομηδενιστική λαίλαπα κατεδάφισε (αλλοίωσε, στρέβλωσε και λοιδόρησε) την λέξη «Εθνικός» έτσι λοιπόν γίνεται και με την λέξη «Υπηκοότητα».
Συνοψίζω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα παραπάνω  ότι:

Ιθαγένεια ή Εθνική Υπηκοότητα ή Εθνικότητα  είναι ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη με το κράτος στο οποίο ανήκει
και
Υπηκοότητα (citizenship) είναι  ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει το άτομο ως πολίτη ενός κράτους με το κράτος .

9 σχόλια:

 1. Πολύ καλό το θέμα της ανάρτησης. Πρέπει επί τέλους κάποτε να γίνει κατανοητό ότι μόνον οι ημεδαποί πολίτες ενός κράτους μπορούν να έχουν το δικαίωμα της εθνικότητας / ιθαγένειας (Nationality). Οι υπόλοιποι μπορούν να έχουν την ελληνική υπηκοότητα (Citizenship), αλλά δεν είναι δυνατόν να αποκτούν και την ελληνική ιθαγένεια/εθνικότητα. Δηλαδή αν κάποιος πάρει ένα Δελτίο Ταυτότητας από το κράτος γίνεται και Έλληνας; Σε ουδεμία σοβαρή χώρα είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Στην πράσινη Ελλάδα βεβαίως τα πάντα μπορούν να συμβούν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Με τετοιους αθλιους πολιτικους που εχουμε στην Βουλη και που καθομαστε και τους ψηφιζουμε...
  Μονοι μας βγαζουμε τα ματια μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βρε παιδιά, θα μου εξηγήσει κανείς, ποιά η διαφορά της υπηκοότητας και της ιθαγένειας ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ?
  Δηλαδή αν ένας αποκτήσει μόνο την Ελληνική υπηκοότητα τι περισσότερα ή λιγότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις θα έχει από αυτόν που θα έχει και την ιθαγένια????
  Να επαναλάβω..ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, όχι "φιλολογικά".
  Κι επειδή αναφέρθηκε ένα παράδειγμα με της ΗΠΑ, ότι άλλο "American national" και άλλο "American citizen", ας μας εξηγήσει κανείς τι περισσότερα δικαιώματα ή και υποχρεώσεις έχει ο national απο τον απλό citizen.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στέφανε αυτό είναι ανάλογα με το κράτος. Στο εξωτερικό όποιος παίρνει Υπηκόοτητα μπορεί να την χάσει εφόσον προβεί σε άνομες ενέργειες ενώ ο Ιθαγενής/Εθνικά Υπήκοος όχι.
  Εδώ εμείς τα βάλαμε όλα σε ένα. Δεν κάναμε διαχωρισμό αυτών των δύο νομικών όρων.
  Εάν ψηφισθεί αυτό το νομοσχέδιο θα είμαστε πλέον το άκρο της λεγόμενης πολυπολιτισμικής γραμμής όπου οι μειονότητες θα εξουσιάζουν αυταρχικά την πλειοψηφία για λόγους σκοπιμότητας (πολιτικούς, κομματικούς, χρηματικούς κλπ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @ Ακρίτα

  Τι θα πει "εθνικά υπήκοος"; Άλλο εθνικότητα και άλλο υπηκοότητα/ιθαγένεια, που είναι ακριβώς το ίδιο στην νομική ορολογία.

  Μην μπερδεύετε την εθνικότητα (δηλ. το έθνος καταγωγής, αν υπάρχει), η οποία είναι όρος εθνολογικός, με την υπηκοότητα/ιθαγένεια, που είναι όρος νομικός.

  @ Στέφανο

  Νομίζω ότι απάντησα στο ερώτημά σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. 4:03 δεν διάβασες το κείμενο μου;

  Υπάρχει διαχωρισμός υπηκοότητας με την ιθαγένεια.

  Οι Γάλλοι αναφέρουν citoyenneté nationale(Εθνική υπηκοότητα)των κρατών μελών .

  Οι Άγγλοι χρησιμοποιούν το national citizenship(Εθνική υπηοκοότητα)των κρατών μελών.

  Οι Γερμανοί τον nationale Staatsbürgerschaft.

  Και εμεις λέμε στο ίδιο κείμενο ιθαγένεια( εθνική υπηκοότητα) των κρατών μελών αλλά η υπηκοότητα(για την εθνικότητα) των κρατών μελών.

  Για αυτό λέω διαχωρισμός της Ιθαγένειας (που είναι η νομική σχέση με το κυρίαρχο έθνος στο κράτος ή Εθνική Υπηκοότητα όπως γράφουν οι Ευρωπαίοι) με την Υπηκοότητα(που είναι η νομική σχέση με το κράτος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εκει στο ΠΑΣΟΚ τελικα ειναι χειροτεροι και απο αυτους της ΝΔ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΛΟΥ7 Ιανουαρίου 2010 στις 3:32 μ.μ.

  Ακρίτα την "7 Ιανουαρίου 2010 @ 15:27" χρησιμοποίησα τα επιχειρηματά σου. Με την άδεια σου φυσικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν σε κατάλαβα Γεωργία.
  Που το χρησιμοποίησες ;
  σε ρωτώ που εντελώς φιλολογικά διότι το "γιατί" δεν με ενδιαφέρει αν και καταλαβαίνω τον λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.