Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Εγκατάσταση των Σλάβων στον ελληνικό χώρο

Της Μαρίας  Νυσταζοπούλου Πελεκίδου,
Απόσπασμα από τον βιβλίο  «όψεις της Βυζαντινής Κοινωνίας 8»,Ιδρύματος Γουλανδρή Χόρν, 1993,
Πηγές και παραπομπές στο αρχικό κείμενο.

Σύμφωνα με τα «Θαύματα», γύρω στο 604 (η το 610) 5.000 επίλεκτοι Σλάβοι ενήργησαν αιφνιδιαστική νυκτερινή επίθεση εναντίον της Θεσσαλονίκης. Οι βάρβαροι, λέει το κείμενο, κατά την επίθεση τους έβγαζαν κραυγές, πού οι Θεσσαλονικείς αναγνώριζαν, γιατί τις είχαν πια συνηθίσει («και τίνα της βαρβαρικής κραυγής σημεία δια της έθάδος ακοής έπεγίγνωσκον»). Επομένως η κατάσταση είχε στο μεταξύ μεταβληθεί: το 586 (η 597) οι Θεσσαλονικείς για πρώτη φορά έβλεπαν μπροστά στα τείχη της πόλης τους Σλάβους το 604 (η 610) είχαν πια συνηθίσει τις πολεμικές κραυγές τους. Αν ή μαρτυρία αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τούτο σημαίνει ότι στο μεταξύ διάστημα οι Σλάβοι είχαν εγκατασταθεί σε μια περιοχή όχι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, από όπου ενεργούσαν επιθέσεις εναντίον της μεγάλης αυτής πόλης και της ενδοχώρας της. Η ίδια πηγή αναφέρει άλλες τρεις ακόμη επιθέσεις των Σλάβων εναντίον τής Θεσσαλονίκης: συμφώνα με τη χρονολόγηση του P. Lemerle, τό 614-615 επιτέθηκαν άπό τή θάλασσα, το 618 πολιόρκησαν την πόλη - αυτή τη φορά σέ συνεργασία με τους Αβάρους-, και πολύ αργότερα το 676-678 Ο ρήγας των Ρηγχίνων Περβοΰνδος επιχείρησε εκτεταμένη επίθεση με τον φιλόδοξο σκοπό να συνενώσει όλες  τις  Σκλαβηνίες κατά του Βυζαντίου, επιχείρηση πού τελικά απέτυχε.

Έχουν διατυπωθεί ουσιαστικές επιφυλάξεις για τη χρονολόγηση των σλαβικών επιθέσεων κατά της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 7ου αι., αλλά και γενικότερα για την αξιοπιστία της αντίστοιχης αφήγησης του αγιολογικού αυτού κειμένου, το όποιο επεκτείνει τη δράση των Σλάβων στο Αιγαίο και στη Θεσσαλία Πάντως, παρά τις....
 προφανείς υπερβολές στην αφήγηση, που οφείλονται στον αγιολογικό χαρακτήρα του κειμένου, και παρά τις πιθανές αποκλίσεις στη χρονολόγηση, τα «Θαύματα» περιέχουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία ορισμένα από αυτά μπορούν να ελεγχθούν και από άλλες πηγές.

Ο Ίω. Καραγιαννόπουλος, ύστερα από ανάλυση των δεδομένων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καμιά αξιόπιστη πηγή δεν επιτρέπει να χρονολογήσουμε την εγκατάσταση των Σλάβων στη Βόρειο Ελλάδα πριν από τις αρχές του 7ου αι., στην Κεντρική Ελλάδα πριν από τη δεκαετία του 640 και στην Πελοπόννησο πριν από τις τελευταίες δεκαετίες του 7ου αι.. Αναμφίβολα, η συγκριτική μελέτη των ποικίλων τεκμηρίων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μόνιμη εγκατάσταση των Σλάβων στη Βόρειο Ελλάδα δεν μπορεί να χρονολογηθεί πριν από τις αρχές του 7ου αι. Όσο για το χρόνο της καθόδου των σλαβικών φύλων νοτιότερα, σημαντικό στοιχείο του προβληματισμού του Ίω. Καραγιαννόπουλου αποτελεί η μαρτυρημένη καταστροφή των Φθιωτίδων Θηβών το 641. Ωστόσο, οι χριστιανικές Θήβες ήταν αστικό κέντρο, που οι Σλάβοι δεν ήταν βέβαια σε θέση εύκολα να καταλάβουν και να καταστρέψουν. Τίποτα όμως δεν αποκλείει ορισμένες ομάδες να είχαν ήδη διεισδύσει νοτιότερα και να είχαν εγκατασταθεί στην ύπαιθρο χώρα.

Κατά τη γνώμη μου, από τα ως τώρα γνωστά δεδομένα μπορούμε να υποθέσουμε ότι στις αρχές του 7ου αϊ. οι Σλάβοι βρίσκονται εγκαταστημένοι στη Δ. Μακεδονία, πιθανότατα ήδη τότε στη Θεσσαλία και ίσως στην Ήπειρο. Από εκεί ενεργούν επιδρομές εναντίον της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και ακτών και νησιών του Αιγαίου. Οι επιδρομές αυτές, αν κρίνουμε από τα αρχαιολογικά δεδομένα και τα νομισματικά και άλλα ευρήματα, φαίνεται ότι διήρκεσαν περίπου δύο δεκαετίες. Τότε υποθέτουμε ότι εγκαταστάθηκαν και στην Πελοπόννησο - χωρίς να αποκλείονται παλαιότερες σποραδικές διεισδύσεις -, περνώντας πιθανότατα από την Αιτωλοακαρνανία και όχι από την Αττική και την Κόρινθο. Την υπόθεση αυτή επιτρέπουν να διατυπώσουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα πού υποδηλώνουν στις πρώτες δεκαετίες τού 7ου αϊ κάποια τομή στήν παράδοση ορισμένων περιοχών ή οικισμών, κυρίως τής Κεντρικής και ΒΔ Πελοποννήσου, ενώ διαπιστώνεται συνέχεια ιστορικού βίου και βυζαντινής παρουσίας στο ανατολικό τμήμα τής Πελοποννήσου. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από το τοπωνυμικό υλικό. Έτσι η γενικότερη εικόνα και ή χρονολογία που παρέχει το λεγόμενο «Περί κτίσεως τής Μονεμβασίας Χρονικό» - πηγή τού 9ου (η 10ου αι.), προβληματική και αμφιλεγόμενη παρά τον ιστορικό της πυρήνα -, πού τοποθετεί την εγκατάσταση των Σλάβων στην Πελοπόννησο το 587/8, δεν θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ούτε η εγκατάσταση των Σλάβων ήταν τόσο εκτεταμένη όσο την παρουσιάζει το Χρονικό, το όποιο αναφέρει ότι «εκαθάρευε» από το σλαβικό στοιχείο μόνο το ανατολικό μέρος της Πελοποννήσου από την Κόρινθο ως το ακρωτήριο Μαλέα. Αντίθετα, φαίνεται ότι, εκτός από το ανατολικό τμήμα, τουλάχιστον τμήμα της Λακωνίας, η Μάνη και ή ΝΔ ακτή με τα φρούρια της Μεθώνης και της Κορώνης και ή πεδιάδα τής Μεσσήνης παρέμεναν στα χέρια των Βυζαντινών: αυτό βεβαιώνεται από τις αρχαιολογικές ανασκαφές, την μελέτη των οικισμών, τη μαρτυρημένη εκκλησιαστική και διοικητική οργάνωση, καθώς και το τοπωνυμικό υλικό (τα σλαβικά τοπωνύμια σ' αυτές τις περιοχές είναι σπανιότερα η απουσιάζουν τελείως). Βέβαια ή παρουσία σλαβικού στοιχείου και στο χώρο αυτό δεν θά πρέπει να αποκλεισθεί, τούτο όμως δεν σημαίνει κατάκτηση και επικράτηση άλλά συμβίωση με τον γηγενή πληθυσμό.

Διαφωτιστική για το θέμα είναι η περίπτωση της χειροποίητης κεραμικής που βρέθηκε στην Πελοπόννησο, θεωρήθηκε σλαβική και συνδέθηκε με την μαρτυρία του «Περί κτίσεως τής Μονεμβασίας Χρονικού», που χρονολογεί, όπως είπαμε, την εισβολή και κατάκτηση τμήματος της Πελοποννήσου από τους Σλάβους το 587/8. Η άποψη αυτή οδήγησε σε παρερμηνείες και λανθασμένες εκτιμήσεις και συμπαρέσυρε και άλλα ευρήματα στη χρονολόγηση τους στα τέλη του 6ου αι. Πρόσφατα, ο Ηλίας Αναγνωστάκης και η Ναταλία Πούλου επιχείρησαν εξονυχιστική και κριτική ανάλυση τής χειροποίητης κεραμικής σε συσχετισμό με τα αρχαιολογικά, νομισματικά και άλλα συνευρήματα και με τη στρωματογραφία και κατέληξαν σε ορισμένα συμπεράσματα, πού πολύ σύντομα παραθέτω: Η χειροποίητη κεραμική εκτείνεται σε ευρύτερα χρονικά πλαίσια και δεν περιορίζεται στα τέλη τού 6ου αϊ. Αυτού του τύπου κεραμική βρέθηκε και σε περιοχές, όπου χωρίς καμιά αμφιβολία δεν εγκαταστάθηκαν Σλάβοι, όπως π. χ. στην Κύπρο. Γι αυτό πρέπει να αποσυνδεθεί από τυχόν βαρβαρικές επιδρομές και καταστροφές και από την εισβολή των Σλάβων και να απεγκλωβιστεί από τη μαρτυρία του «Χρονικού» και από ιστοριογραφικές ερμηνείες, επομένως και από τη χρονολόγηση της στα τέλη τού 6ου αϊ., όταν βέβαια τα λοιπά τεκμήρια δεν συνηγορούν σ'αυτό. Οι δύο μελετητές εξετάζουν τα χειροποίητα αγγεία που βρέθηκαν κυρίως στο Αργός, στην Τίρυνθα, στην Ισθμία και στο Εξαμίλιον Κορίνθου και στή Σπάρτη καϊ τά όποια χρησίμευαν ώς οικιακά σκεύη. Επίσης εξετάζουν τα αγγεία-κτερίσματα που βρέθηκαν σε ταφές στην Κόρινθο και στη Μεσσήνη, καϊ πού προφανώς άνηκαν σε Σλάβους υψηλής σχετικά κοινωνικής θέσης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τά κεραμικά ευρήματα χρονολογούνται τα περισσότερα τον 7ο αι., άλλα ορισμένα φθάνουν ως τον 9ο και 10ο αι. Ξεχωριστή είναι η περίπτωση σαράντα περίπου αγγείων, πού βρέθηκαν στην Ολυμπία, ορισμένα με καύση νεκρών: είναι τα μόνα πού μπορούν να αποδοθούν αναμφισβήτητα στους Σλάβους και χρονολογούνται μέσα στον 7ο αΐ. κέ., άλλα δεν ανήκουν όλα στην ίδια χρονική στιγμή.

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι μπορεί ορισμένα χειροποίητα αγγεία από την Πελοπόννησο να ανήκουν σε Σλάβους, τούτο όμως δεν στοιχειοθετεί την επικράτηση τους σε βάρος του γηγενούς στοιχείου όπως επίσης μπορεί αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη και ταραγμένη εποχή εντόπιοι πληθυσμοί να κατασκεύασαν με την παλαιά χειροποίητη τεχνική σκεύη πρώτης ανάγκης. Έξ άλλου, από τα ως τώρα ανασκαφικά ευρήματα σημαντική για τη γενικότερη ερμηνευτική προσέγγιση και την αποσύνδεση της από τούς Σλάβους είναι η έλλειψη χειροποίητης κεραμικής στην παραδοσιακά θεωρούμενη ως «σλαβοκρατούμενη» Δυτική Πελοπόννησο, ενώ αφθονεί στό ανατολικό, «καθαρεΰον» τμήμα τής Πελοποννήσου, γεγονός που ανατρέπει τα ως τώρα παραδεδεγμένα σχήματα. Επομένως, «η ύπαρξη χειροποίητης κεραμικής σε πόλεις, όπως η Κόρινθος, το Άργος και το Εξαμίλιον, όπου η βυζαντινή παρουσία ήταν αναμφισβήτητα σημαντική, δεν την καθιστά τεκμήριο για την κυριαρχία των Σλάβων και την εξαφάνιση των εντοπίων, άλλα μαρτυρία για την συνύπαρξη, την αλληλεπίδραση, την αφομοίωση και τον σταδιακό εξελληνισμό των επήλυδων από τους εντοπίους». Τα στοιχεία που παρέχουν οι πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές και οι αντίστοιχες έρευνες επιβάλλουν την επανεξέταση και συγκριτική μελέτη των ποικίλων δεδομένων, φιλολογικών, αρχαιολογικών και τοπωνυμικών, σχετικά με την έκταση, τον χρόνο και τη μορφή των σλαβικών εγκαταστάσεων στην Πελοπόννησο. Το ίδιο ισχύει και για άλλες περιοχές τού ελληνικού χώρου.

Η έκταση των σλαβικών εγκαταστάσεων στην Κεντρική Ελλάδα δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστή με ακρίβεια . Σημειώνω ωστόσο τη συνέχεια βίου και παράδοσης σε αυτή την περιοχή, την απουσία επώνυμων σλαβικών ομάδων, καθώς και τον μικρό αριθμό σλαβικών τοπωνυμίων, πού όμως τα περισσότερα δεν προέρχονται από Σλάβους φορείς.

Ιδιαίτερα χρήσιμα για το θέμα είναι τα δεδομένα των σλαβικών τοπωνυμίων, για τα όποια έχουν γίνει σημαντικές μελέτες, αλλά και λανθασμένες εκτιμήσεις και παρερμηνείες. Σύμφωνα με τον κατάλογο του Max Vasmer - τη μόνη ως τώρα παρά τις αδυναμίες της συνολική καταγραφή, τα σλαβικά μακροτοπωνύμια του ελληνικού χώρου είναι 2123 και κατανέμονται κατά περιοχές ως εξής: Μακεδονία 730, Θράκη 45, "Ήπειρος 412, Θεσσαλία 165, Αιτωλοακαρνανία 98, Ευρυτανία 48, Φθιώτιδα 55, Φωκίδα 45, Βοιωτία 22, Αττική 18, Πελοπόννησος 429, Νησιά τοϋ Ιονίου 16, Εύβοια 19, Νησιά του Αιγαίου 4, Κρήτη 17.

Ακόμη και αν δεν έχουν καταγραφεί όλα τα σλαβικά μακροτοπωνύμια του ελληνικού χώρου, ο αριθμός είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων ελληνικών τοπωνυμίων. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει απόλυτα την πραγματικότητα, γιατί α) περιέχει τοπωνύμια τα όποια εσφαλμένα θεωρούνται σλαβικά ενώ μπορούν να εξηγηθούν από την ελληνική η και την ιταλική γλώσσα, β) περιέχει σλαβικά τοπωνύμια πού μαρτυρούνται από μεσαιωνικές πηγές, αλλά δεν διασώθηκαν ως τή σύγχρονη εποχή και ταυτόχρονα τοπωνύμια σλαβικά πού εμφανίστηκαν σχετικά μεταγενέστερα και επέζησαν ως τις ημέρες μας. Υπάρχει δηλ. μια επικάλυψη ως προς την κατανομή του υλικού μέσα στο χρόνο και τούτο μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Δεν θα αναλύσω εδώ το μηχανισμό της ονοματοθεσίας των τοπωνυμίων και τη σημασία τους παραπέμπω γι' αυτό στην εμπεριστατωμένη ανάλυση του Δ. Ζακυθηνοϋ. Περιορίζομαι μόνο να επαναλάβω ότι ορισμένα σλαβικά τοπωνύμια δεν αποτελούν πρωτογενείς σλαβικές ονοματοθεσίες, άλλα οφείλονται σε δευτερογενείς σχηματισμούς, γιατί, παρόλο πού προέρχονται από λέξεις σλαβικές, δόθηκαν στο χώρο άπό τρίτους φορείς, Έλληνες, Βλάχους η Αλβανούς, και όχι από τούς ίδιους τους Σλάβους. Έτσι λέξεις σλαβικές πού πέρασαν στο καθημερινό ελληνικό λεξιλόγιο, πού μεταπλάστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής γλώσσας, όπως π.χ. οι λέξεις λόγγος, λαγκάδα, βάλτος κ.ά., και δόθηκαν από Έλληνες κατοίκους σε διάφορους τόπους, δέν μπορούν να θεωρηθούν τοπωνύμια σλαβικά είναι απλώς λεξιλογικά δάνεια.

Σχετικά με την κατανομή των σλαβικών τοπωνυμίων στο χώρο, παρατηρείται ότι συγκεντρώνονται σε ορεινές περιοχές, είναι λιγότερα στις πεδιάδες και ελάχιστα στα παράλια. Τούτο συμφωνεί και με τη γενική εικόνα των Σλάβων, που ήταν κυρίως γεωργοί ή και κτηνοτρόφοι και κατοικούσαν συνήθως στις πλαγιές και τις υπώρειες των βουνών. Άλλωστε η άμυνα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας απέναντι στη σλαβική διείσδυση ήταν πολύ πιο αποτελεσματική στα αστικά κέντρα και οι επίμαχες στρατιωτικά και οικονομικά θέσεις βρίσκονταν συνήθως στην πεδιάδα και στις ακτές. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι τα σλαβικά τοπωνύμια δείχνουν ένα λαό γεωργικό, πού αγνοούσε τον αστικό βίο και δεν είχε αναπτυχθεί πολιτικό και πολιτιστικά: τα περισσότερα τοπωνύμια έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή και τη φύση, με τον αγροτικό και ποιμενικό βίο- δεν μαρτυρούνται τοπωνύμια με αφηρημένες έννοιες η δηλωτικά τού δημόσιου βίου και τής θρησκευτικής ζωής, που θα υποδήλωναν κάποια εξελιγμένη πολιτικά και πολιτιστικά κοινωνία. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τις δάνειες στην ελληνική γλώσσα σλαβικές λέξεις. Γεγονός πού συμφωνεί και μέ τις μαρτυρίες των πηγών για την πολιτική και κοινωνική τους συγκρότηση.

Το μέγεθος των εγκαταστάσεων των Σλάβων στόν ελληνικό χώρο δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστή αριθμητικά. Ωστόσο, ο P. Charanis παρατηρεί ότι «δεν θα πρέπει να ήταν υπερβολικά πολυάριθμοι σε σύγκριση με τον γηγενή πληθυσμό, ... γιατί διαφορετικά δεν θα είχαν χάσει οι περισσότεροι από αυτούς την ταυτότητα τους».

53 σχόλια:

 1. Δεν υπαρχουν απται-χειροπιασται αποδειξεις περι οιασδηποτε καθοδου πληθυσμων ομιλουντων την Σλαυικην στον Ελληνικο χωρο και δη στην Πελοποννησο. Το παραμυθι εχει σερβιριστει στους Ελληνες και διατηρειται λογω του ανταγωνισμου της Ανατολικης Ορθοδοξου Εκκλησιας με αυτην της Ρωμης. Πως ειναι δυνατον να εχουν επιζησει τοπονυμια δηθεν Σλαυικα στην Πελοποννησο και να εχουν εξαφανισθει τυχον Βουλγαρικα,Τουρκικα,Βλαχικα-Λατινικα,και Αρβανιτικα, απο γλωσσες που πραγματι ομιλουνταν στον Ελληνικο χωρο?
  Ακομα και σημερα ουτε καν οι Σκοπιανοι δεν θελουν την γλωσσα των να ειναι Σλαυικη, αλλα την χαρακτηριζουν "Μακεδονικη" !
  Εχω στην βιβλιοθηκη μου σχεδον ολα τα εργα του αγαπητου Βυζαντιονολογου Σπυρου Βρυωνη, συμπεριλαμβανομενων των Βυζαντινων Σπουδων περι δηθεν Σλαυικης κεραμικης ! Ανθρακες ο θυσαυρος!
  Οποιος διαβασει τα σχολια περι δηθεν Σλαυικης κεραμικης στην Ολυμπια, (εχω ολες τις φωτογραφιες) και τις μελετες των Doncheva,Petkova, Yalouris,Themelis,Vana, Rusanova,Davidson, Gregory,και αλλων, θα διαπιστωσει οτι σε κανενα απο αυτα δεν υπαρχει ιχνος "Σλαυικης" γλωσσας, και ομως ορισμενοι επιθυμουν αυτην την τεχνη δια θαυματουργου τροπου να κατασταλαξε και να βρεθηκε οχι απλως στην Πελοποννησο, αλλα στην ΚΑΡΔΙΑ του Ελληνισμου, στην Ολυμπια !
  Ας αφησωμε δε κατα μερος τα της Θεσσαλονικης, αφου ουτε οι τοτε Βουλγαροι, Τορμπεσηδες, Τορλακηδες, Παυλικιανοι, Βογομιλοι, Θρακες, Τρυβαλλοι, Μακεδονες, Ανατολιτες,Συροι,Αρμενηδες, Οσμανληδες και αλλοι καθε σπερματος και ωαριων δεν ωμιλουν την γλωσσαν την περαν της Μοραβιας χωρου.
  Εαν πραγματι η Σλαυικη ωμιλειτο επι του Ελληνικου χωρου, τοτε ποιος ο λογος για τους Κυριλλο και Μεθοδιο να αρχισουν την μεταλαμπαδευση του Ευαγγελιου σαν χαρη του ηγεμονος της Μοραβιας, στις περαν του Δουναβεως χωραν?
  Ας το επρατταν για τους τοπικους εντοπιους πληθυσμους του Ελληνικου χωρου!
  Αλλα, αυτος ο πληθυσμος φαινεται οτι καταλαβαινε την Ελληνικη οπως και την Λατινικη την οποιαν κατα την εποχη του Ιουστινιανου ωμιλουσε ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ο Ελληνικος χωρος και ΟΛΟΙ οι Ελληνες (κατα Λυδον).

  Αλλες ειναι λοιπον οι γλωσσικες και εθνολογικες πραγματικοτητες της Χερσοννησου μας.
  Αλλωστε, πως θα ηδυνατο μερικες χιλιαδες ξυπολυτων Τουρκο-Ταταρομογγολων οι οποιοι μετονομασθηκαν σαν Βουργαριοι-Βουλγαριοι-Βουλγαροι, να κατακτησουν εαν Εθνος ανω των 6,000,000 το οποιον ωμιλει δυο εξαιρετικα προηγμενες γλωσσες, την Ελληνικη και την Λατινικη?
  Πως θα μπορουσε μια κατωτερη μη λογοτεχνικη γλωσσα που δεν ειχε καν γραφη πριν τον Κυριλλο να γινει αποδεκτη απο Ελληνο-Λατινοφωνους?

  Αλλα βλεπετε, οι μεν Ελληνες χρησιμοποιουντες την Ελληνικη χαρακτηριστηκαν Εθνικοι και εσταλησαν στο πυρ το εξωτερον για το εγκλημα των, οι δε Ελληνες οι χρησιμοποιουντες την Λατινικην ακομα και επι των ημερων μας (ιδε Βλαχοι), χαρακτηρισθηκαν σαν εθνολογικως καταγομενοι απο περαν του Δουναβεως σπερματα(ιδε Δακο-Γετο-Ρουμανοι) και σαν πρακτορες της Ρωμης.

  Κατ' αυτον τον τροπον απεμειναν οι πιστοι της Δευτερης Ρωμης (ιδε Κωνσταντινουπολης) Χριστιανοι εν Χριστω αδελφοι να εχουν κατακλεισει και κατακτησει τον Ελληνικο χωρο, με τις ευλογιες εννοειται του κληρου.
  Στο κατω κατω της γραφης ειναι Ομοθρησκοι, αυτη ηταν και η ιδεα της Ουτοπιστικης Οικουμενικης Ρωμηοσυνης, και οχι το ΑΙΜΑ και ο ΑΥΤΟΧΘΩΝΙΣΜΟΣ.

  Κατ'αυτον τον τροπον καθε λιγο και λιγακι επαναφερεται (ωστε να μην ξεχασθη) το μεγαλειο της καθοδου των αδελφων Σλαυων στον Ελληνικο χωρο , και ας μην υπαρχει ουτε μια πραγματικη αποδειξις περι πληθυσμων απο τα βαθη των ελων του Πριπετ που καταφεραν να φτασουν μεχρις Πατρας,Αρκαδιας,Λακωνιας και Τσακωνιας.

  Πλην βεβαιως του Γιωργακη Μινεικο ο οποιος κατα διαβολικην συμπτωση το ολιγον Ελληνικον αιμα που ρεει στις φλεβες του το απεκτεισε απο την Ηπειρωτισσα και κατα πασαν πιθανοτητα Λατινοφωνη (ιδε Βλαχα) προγιαγια του συζυγο του προ-παππου του Ζιγκμουντ Μινεικο.

  Χαιρετισματα απο την μακρυνη Καλιφορνια
  Γιωργος Τσαπανος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όπως βλέπεις Ακριτα το άνωθεν σχόλιο του κυριου ΤΣΑΠΑΝΟΥ είναι ένα δείγμα φενακισμού από την Ελληνική πλευρά δυστυχώς...

  Προφανώς ο άνωθεν κύριος ο οποιος ομιλεί πολύ καλά Ελληνικά καλά θα κάνει να διαβάσει τις κάτωθεν πηγες:

  Τι ακριβώς συνέβη στην Πελοπόννησο κατά την περίοδο της καθόδου και εγκατάστασης των Σλάβων:

  «Εσθλαβώθη δέ πάσα η χώρα και γέγονε βάρβαρος»
  Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος-Περί Θεμάτων.

  «Οι δή και έν Πελοποννήσω έφορμήσαντες πολέμω ταύτην είλον και εκβαλόντες τα ευγενή και ελληνικά έθνη και καταφθείραντες κατώκησαν αυτοί εν αυτή, Οι δε τας μιαιφόνους αυτών χείρας δυνηθέντες εκφυγείν άλλος άλλαχή διεσπάρησαν. Και η μεν των Πατρών πόλις μετωκίσθη εν τη των Καλαβρών χώρα τού Ρηγίου, οι δε Αργείοι εν τη νήσω τη καλουμένη Όρόβη, οι δε Κορίνθιοι εν τη νήσω τη καλουμένη Αιγίνη μετώκησαν»
  Περί Κτίσεως τής Μονεμβασίας Χρονικό.

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έλλην εσύ τι πιστεύεις τελικά;
  ότι η Ελλάδα εσθλαβώθη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΛΛΗΝ, γιατί δεν συνεχίζεις και παρακάτω το Χρονικό της Μονεμβασίας? :

  "[i]Μόνου δε του ανατολικού μέρους της Πελοποννήσου από Κορίνθου και μέχρι μαλαίου (Μαλαίου) του θλαβινού (Σθλαβινού) έθνους διατο τραχεί (τραχές) και δύσβατον καθαρεύοντος στρατηγός Πελοποννήσου εν τω αυτώ το μέρει υπό του Ρωμαίων βασιλέως κατεπέμπετο.
  Εις δε των τοιούτον στρατηγών, ορμώμενος μεν από της μικράς Αρμενίας, φατριάς δε των επονομαζομένων Σκληρών, [b]συμβαλών το Σθλαβινώ (τω Σθλαβιανών) έθνει πολεμικώς ειλέ τε και ηφάνισεν εις τέλος, και τοις αρχήθεν οικήτορσιν αποκαταστείναι τα οικεία παρέσχεν[/b].[/i]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σήμερα η γλώσσα που ομιλούμαι είναι η Νέο-Ελληνική Δημοτική. Μια παραφθαρμένη Ελληνική γλώσσα μεν Ελληνική δε. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι απόγονοι αρχαίων Ελλήνων συνέχιζαν να ομιλούν αυτή την γλώσσα.

  Ως έθνος καταφέραμε να αφομοιώσουμε με μεγάλη επιτυχία διαφορους εισβολείς εις τον Ελληνικό χώρο όπως Σλάβους, Βλάχους, Αρβανίτες, Ενετούς-Γενοβέζους, κάτι λίγους Σαρακηνούς και ίσως και κάποιους Τούρκους. Πράγμα αρκετά σημαντικό αφού όλοι αυτοί αρχικά υπήρξαν δυνάστες των απογόνων Αρχαίων Ελλήνων.

  Παρα το γεγονός ότι οι άνωθεν αφομοιώθηκαν από τους Έλληνες με την σειρά τους διαφοροποίησαν την καταγωγή των υπολοιπων ως ένα βαθμό.

  Συνεπώς άρθρα όπως είμαστε γνήσιοι απόγονοι Αρχαίων Ελλήνων δεν είναι και ιδιαιτερα σωστά. Άλλωστε ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό δεν μας θεωρούν γνήσιους απογόνους Αρχαίων Ελλήνων. Όσο για το εσωτερικό της χώρας δεν χρειάζεται να σχολιάσω την κατάσταση...

  Αλλα για να είμαι δίκαιος θα πρέπει να πω και κάποια πράγματα για τους γείτονες μας:

  Αλβανοί: Ορεσίβιος και άξεστος λαός ο οποιος ποτε δεν ανέπτυξε πολιτισμό και ούτε έχει προσφέρει τίποτα στον παγκόσμιο πολιτισμό εκτος από κάποιες προσωπικές εξαιρέσεις.

  Σκοπιανοί: Οι 2 κυριες εθνότητες του κράτους των Σκοπιων είναι οι Αλβανοί και οι ΣΛΑΒΟΙ. Οι Σλάβοι αυτοί είναι απόγονοι των κυμάτων που κατέκλυσαν την χερσόνησο του Αίμου φτάνοντας ως την Πελοπόννησο και προέρχονται από τους ιδιους Σλάβους που προέρχονται και οι Βούλγαροι. Κοινή καταγωγή, γλώσσα και πολύ μεγάλος αριθμός ηθών και εθίμων. Πολιτισμού γενικότερα. Καμια σχέση δεν έχουν με Αρχαίους Μακεδόνες.

  Βούλγαροι: Κατά κύριο λόγο Σλάβοι. Περιέχουν βεβαια και κάποιους πρώτο-Βουλγαρους Τούρκο-Ταταρικής καταγωγής. Βλέπε Ασπαρούχ Χαν. Βάρβαροι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ιστορίας τους (Μέχρι το τέλος του B παγκοσμιου πολεμου με τα εγκλήματα που κάνανε στην Ανατολική Μακεδονία).

  Τούρκοι: Απόγονοι Τατάρων-Τουρκομάνων-Τουρανικών φυλων της στέπας. Απολίτιστοι και άξεστοι. Βάρβαροι μέχρι και σήμερα. Ακόμα και η γλώσσα τους βάρβαρη είναι. Ακόμα και όταν ακούς όμορφες νέες Τουρκάλες να ομιλούν έχεις την εντύπωση ότι ομιλεί Τάταρος της στέπας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @Κλέφτης
  Οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο (α)
  Οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο (β)
  Οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο (γ)
  Οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο (δ)
  Οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο (ε’)
  Οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο (στ)
  Οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο (z)
  Οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο (η)
  Οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο (Τελευταίο)
  Περικλή Ροδάκη, συγγραφέα-ιστορικού http://www.styga.gr Άρθρα-Styles

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ")))))))))))
  Γιατι δεν αναφερει κανεις την πραγματικη σημασια της λεξεως "ΕΣΘΛΑΒΩΘΗ" ?
  Εχετε ανοιξει το λεξικο του Ησυχιου?
  Ποιοι οι ανιδεοι που σωνει και καλα να ταυτιζουν
  την λεξη ΣΘΛΑΒΩΝΩ με δηθεν ΣΛΑΥΟΥΣ των οποιων το ονομα ηταν ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ πριν του 17ου αιωνα?
  Κομιστε ΜΙΑΝ "οριτζιναλε" μαρτυρια η οποια να αναφερεται σε ΣΛΑΥΟΥΣ, ειδαλως ο φενακισμος ανηκει αλλου.

  Οσο δε για το Χρονικο της Μονεμβασιας, ακομα να καταλαβετε οτι ειναι ΠΛΑΣΤΟ?

  Χαιρετισματα απο την μακρυνη Καλιφορνια
  Γιωργος Τσαπανος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Tο κείμενο είναι πολύ καλό και αναφέρει συνοπτικά το όλο θέμα, οπότε δε βλέπω γιατί πρέπει να γυρνάμε σε εκκεντρικές και ξεπερασμένες απόψεις τύπου Σάθα (George, I'm looking at you) ή απόψεις τύπου ΕΛΛΗΝ, απ'την ανάποδη. Ή μάλλον ξέρω, αλλά τέλος πάντων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλά, όταν είπα για εκκεντρικές απόψεις Τσαπάνου και ΕΛΛΗΝα, δεν είχα ιδέα...Την ιστορία πολλοί την θεωρούν ως βίωμά τους, μάλλον αυτό φταίει για όλα.

  "Μια παραφθαρμένη Ελληνική γλώσσα μεν Ελληνική δε."

  - Μίλα σε κανένα σοβαρό γλωσσολόγο για "παραφθαρμένες" γλώσσες και θα σε κοπανήσει.

  "Συνεπώς άρθρα όπως είμαστε γνήσιοι απόγονοι Αρχαίων Ελλήνων δεν είναι και ιδιαιτερα σωστά."

  - Απ'το μυαλό σου το έβγαλες; Δε βλέπω να λέει κάτι τέτοιο το άρθρο.

  "Άλλωστε ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό δεν μας θεωρούν γνήσιους απογόνους Αρχαίων Ελλήνων."

  - Δεν υπάρχουν "γνήσιοι απόγονοι" πουθενά, κανενός αρχαίου λαού.

  "Όσο για το εσωτερικό της χώρας δεν χρειάζεται να σχολιάσω την κατάσταση..."

  - Μάλιστα, και ρατσιστής από πάνω. Ο Σλάβος που ήρθε στην Ελλάδα τον 7ο αιώνα φταίει, όχι τα χάλια τον 30 τελευταίων ετών.

  "Αλβανοί: Ορεσίβιος και άξεστος λαός ο οποιος ποτε δεν ανέπτυξε πολιτισμό και ούτε έχει προσφέρει τίποτα στον παγκόσμιο πολιτισμό εκτος από κάποιες προσωπικές εξαιρέσεις."

  - Κι άλλος ρατσισμός, για ξένους λαούς τώρα. Οι Αλβανοί κάτοικοι του Αργυρόκαστρου π.χ. είναι "ορεσίβιοι και άξεστοι", μάλιστα.

  "Σκοπιανοί: Οι 2 κυριες εθνότητες του κράτους των Σκοπιων είναι οι Αλβανοί και οι ΣΛΑΒΟΙ. Οι Σλάβοι αυτοί είναι απόγονοι των κυμάτων που κατέκλυσαν την χερσόνησο του Αίμου φτάνοντας ως την Πελοπόννησο και προέρχονται από τους ιδιους Σλάβους που προέρχονται και οι Βούλγαροι. Κοινή καταγωγή, γλώσσα και πολύ μεγάλος αριθμός ηθών και εθίμων. Πολιτισμού γενικότερα. Καμια σχέση δεν έχουν με Αρχαίους Μακεδόνες. "

  - Δηλαδή τι, οι Σλαβομακεδόνες είναι "καθαροί Σλάβοι"; Η περιοχή ακατοίκητη ήταν πριν; Με τι θεωρία σου περί "προσμίξεων" είναι τόσο "Μακεδόνες" (ή "Παίονες" ή "Δαρδάνοι") όσο οι Έλληνες "Σλάβοι".

  "Βούλγαροι: Κατά κύριο λόγο Σλάβοι. Περιέχουν βεβαια και κάποιους πρώτο-Βουλγαρους Τούρκο-Ταταρικής καταγωγής. Βλέπε Ασπαρούχ Χαν. Βάρβαροι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ιστορίας τους (Μέχρι το τέλος του B παγκοσμιου πολεμου με τα εγκλήματα που κάνανε στην Ανατολική Μακεδονία)."

  - Δηλαδή τι, οι Βούλγαροι είναι απλά Σλάβοι με Τουρκικές προσμίξεις; Η περιοχή ακατοίκητη ήταν πριν; (Κ.Λ.Π.) Τα περί "βαρβάρων" που γράφεις ισχύουν για όλους τους λαούς.

  "Ποιοι οι ανιδεοι που σωνει και καλα να ταυτιζουν την λεξη ΣΘΛΑΒΩΝΩ με δηθεν ΣΛΑΥΟΥΣ των οποιων το ονομα ηταν ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ πριν του 17ου αιωνα?"

  - Ρε φίλε, δεν εννοείς να καταλάβεις ότι το "θ" (ή και κ, π.χ. "Σκλαβήνοι") μπήκε γιατί δεν υπήρχε σύμπλεγμα "σλ" στη γλώσσα του κόσμου της εποχής;

  "Οσο δε για το Χρονικο της Μονεμβασιας, ακομα να καταλαβετε οτι ειναι ΠΛΑΣΤΟ?"

  - Κανένας δεν το αποδέχεται αυτό (τι πάει να πει πλαστό; το έγραψε κανένας Σλάβος του 17ου αιώνα;), ακόμη και όσοι ιστορικοί, ξένοι και Έλληνες, επισημαίνουν το στοιχείο της υπερβολής και μεταγενέστερης των συμβάντων συγγραφής του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Στις πηγες που ανέφερα δεν υπάρχει μονο το χρονικό κτήσεως της Μονεμβασιάς αλλα και η ίδια η ομολογία του αυτοκράτορα Πορφυρογέννητου για το τι έγινε. Κάτι που εντέχνως αποφύγατε να σχολιάσετε.

  Τι έγινε έχουν προσβληθεί οι Aλβανογενεις για τα απαξιωτικά σχόλια εις βάρος των Αλβανών? Ποιον πολιτισμό έχουν να παρουσιάσουν? Πως συμπεριφέρονταν το 1821? Πως συμπεριφέρονταν στην Μακεδονία λίγο πριν αλλα και κατά την διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα? Διαβάστε λίγο τον Moδι για να καταλάβετε.

  Τι έγινε προσβλήθηκαν και οι Bουλγαρογενεις για τα απαξιωτικά σχόλια εις βάρος των Σκοπιανών και Βουλγαρων? Αφού οι Βυζαντινοί αναγκάστηκαν να εκκενώσουν περιοχές. Όσοι μείνανε αφομοιωθήκανε από την θάλασσα των Σλάβων και τις Sklavinies τους και τους Βουλγαρους.

  Όσο δε για την Νέο-Ελληνική Δημοτική συνέχισε να πιστεύεις ότι δεν είναι παραφθαρμένη. Τι να σου πω?

  Αλλα εδώ υπάρχει ο Τσάπανος που δεν πιστεύει ότι
  δεν uπάρχουν Σλάβοι σε Ελλάδα, Σκοπια και Βουλγαρία?

  Πες μας εσύ Ακριτα τι γλώσσα μιλάνε σε Βουλγαρία και Σκοπια? Τι γλώσσα μιλούσανε στην Βόρεια Μακεδονία όπως αυτή ορίζεται από τον Moδι? Τι προέλευσης είναι τα τοπωνύμια που συναντάμε στην Ελλάδα? Το Sorovichevo για παράδειγμα είναι Αρχαίο Ελληνομακεδονικό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. 2:27 οι γλώσσες που μιλάνε στα Σκόπια και στην Βουλγαρία ανήκουν στην Ανατολική ομάδατ της Νότιας Σλαβικής.Σε ότι αφορά δε τις Σλαβικές διαλέκτου της Μακεδονίας ηανάλυση του Ευαγγελίδη δίνει πολλές απαντήσεις.
  Επισημαίνω βέβαια ότι η γλώσσα των Σκοπίων καατσκευάστηκε το 1944 με κύριο χαρακτηριστικό την αποβουλγαροποίηση της κύριας διαλέκτου που επιλέχτηκε για την χρήση και την προσθήκη σερβικών στοιχείων.

  Για τα τοπωνύμια έχω αναφερθεί σε αυτό το νήμα αλλά και εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Τι Κοζανη, τι Λωζανη λοιπον ! Αρπαζεστε απο μια λεξη του Πορφυρογεννητου, της οποιας την πραγματικη εννοια αρνεισθαι καν να την εξετασετε, και αποδεχεστε Σλαυικες κατακτησεις και εθνοπλημμυρες αλλα δεν μπορειτε να εξηγησετε γιατι οι Σλαυοι να μην μεινουν και να επιβαλλουν την δικη τους ζωη αλλα και ΓΛΩΣΣΑ αλλα απλως ο Λαος .............διεσωσε τα τοπονυμια.

  Αλλα το προβλημα οπως καθαρα διαφαινεται, δεν ειναι εκει, ειναι ο σωβινισμος και τα κομπλεξ πολλων οι οποιοι αναμυρηκαζουν εκ των εξωθεν ΘΕΩΡΙΕΣ (ιδιως Πανσλαυικες) για να δικαιολογησουν την ελλειψη σιγουριας σχετικα με την ιδιαν των προελευση.

  Εαν κανουμε τους Βλαχους μη Ελληνες αλλα Εξελληνισθεντες, εαν κανωμε τους Μακεδονες Εθνικους και μαλιστα Σλαυους (δηλαδη ομιλουντες την Σλαυικην)και τους ονομασωμε Σλαυομακεδονες (κατι τετοιοι ειναι ανυπαρκτοι οι Σκοπιανοι ειναι ΣΛΑΥΟΒΟΥΛΓΑΡΟΙ), εαν κανωμε τους Αρβανιτες τριτοκοσμικους Ελληνες, ε! τοτε λοιπον δεν μενει τιποτα αλλο, παρα οι πραγματικοι Νεο-Ελληνες να ειναι μονον αυτοι Νοτιως των Θερμοπυλων ομιλουντες το υπερμπασταρδεμενο ιδιωμα των Ελλαδικων χωρων.

  Οτιδηποτε αλλο και οιοδηποτε αλλοι δεν ειναι Ελληνες η Ελληνικο, ειναι τσολια δευτεροκομμενα !
  Αυτοι λοιπον ησαν Ελληνες και μαλιστα ΠΡΩΤΟ-ΕΛΛΗΝΕΣ οι οποιοι και διεσωσαν το αμιγες Ελληνικο αιμα οχι στα Βυζαντινα και Οθωμανικα σπερματοαλεσματοχωραφα αλλα στον Πινδικο Ελληνικο κορμο εκει που ξενο αιμα δεν πατησε ποτε.

  Αλλα, πως ορισμενοι -ορισμενοι να το αποδεχτουν?
  Ας ανακατεψωμεν ολιγον το ΑΙΜΑ αυτων των ΕΛΛΗΝΩΝ (να τους ριξωμε λιγο Σλαυικο), ας ονομασωμε τις γλωσσες τους Σλαυο-Βουλγαρικο-Λατινο-Βλαχικες, ας μην δεχτουμε τα ιδιωματα σαν Ελληνικα και οπα! Ασπροι-Μαυροι-Πακιστανοι-Αφγανοι-Κενυατες και καθε καρυδιας καρυδι ειναι πιο Ελληνες απο ολους αυτους οι οποιοι εδωσαν αιμα,χρημα και ζωες οχι μονον για να δημιουργησουν αλλα και να κρατησουν μια μικρη Ελληνικη γωνια ανεπαφη για τους ΕΛΛΗΝΕΣ.

  Θελετε αποδειξεις, ολοι σας εκει κατω οι Ελλαδικοι εισαστε χουβαρδαδες (για αυτο και σας γουσταρει το ΔΝΤ και το Εβραικο Τραπεζικο κατεστημενο) επειδη λοιπον εισαστε τοσο χουβαρδαδες αντε να βγαλετε απο τις τζεπες σας εκατο Ευρω (στο κατω-κατω τι ειναι για εσας 100 Ευρω) και αντε να κανετε μια αναλυση ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ DNA, αναλυση η οποια θα σας δειξει και αποδειξει ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΓΟΝΙΔΙΑ κουβαλατε εσεις και το σοι σας μεσα σας.
  Εγω το εκανα αλλα και το διελαλησα ΠΡΙΝ το κανω,τοσο σιγουρος ημουν για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ της οικογενειας μου.
  Ειμαι τυπου J2, αμιγως Πινδικου χαρακτηρος, χωρις γονιδια εκ Δυσμων, Ανατολων, και ιδιως εκ Βορρα.Απο την Αφρικη λαου-λαου γυρω-γυρω στην Μεσογειο και 16,000 πριν αραγμα στα ψηλα Ελληνικα βουνα.

  Και βαλτε που και που και κανενα πραγματικο ονομα για να ξερωμε με ποιον η με ποιους συνεστιαζωμεθα εδω μεσα.
  Θελετε λοιπον Σλαυους στην Πελοποννησο, αντε λοιπον να τους βρουμε και να δουμε ποσοι ειναι.

  Χαιρετισματα απο την μακρυνη Καλιφορνια
  Γιωργος Τσαπανος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @Τσάπανος

  Μάλλον είσαι σε συνχιση και αγνοείς βασικά Ιστορικά γεγονότα. Κανεις δεν αμφιβάλλει για το ποσο εσύ αισθάνεσαι Έλληνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαστρεβλώνεις την Ιστορία με τόσο βάναυσο τρόπο.

  Για να φτάσει ένας Βυζαντινός Αυτοκράτωρ να κάνει τέτοια ομολογία την εποχή που την έκανε τα πράγματα δεν ήτανε καθόλου καλά. Μην συνεχίζεις λοιπόν μη-συμβατικές θεωρίες για την μη ύπαρξη Σλάβων. Γίνεσαι εντελώς αναξιόπιστος.

  Τέλος επειδή δείχνεις ιδιαίτερη ευαισθησία για τους Βλάχους προφανώς λόγο καταγωγής καλο θα είναι να είσαι πιο συγκρατημένος.

  Βλάχοι δεν υπήρξαν μονο οι εθνικοί ευεργέτες και οι υπόλοιποι που μεγαλούργησαν στα γράμματα και τις τέχνες αλλα και αγωνιστές του 1821.

  Υπήρξανε και άλλοι Βλάχοι... Με πολύ πιο σκοτεινό πρόσωπο απέναντι στους Έλληνες και το Ελληνικό κράτος...

  Υστερόγραφο 1: Αντί της λέξης χουβαρδάς η και κουβαρδάς μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις Ελληνικές γενναιόδωρος και γαλαντόμος :):):)

  Υστερόγραφο 2: Σε περίπτωση που εντοπίσετε ορθογραφικα λάθη στο παρόν κείμενο λυπάμαι πολύ. Γράφω από το εξωτερικό και δεν έχω Ελληνικούς χαρακτήρες. Το πρόγραμμα Greeklish-το-Greek που χρησιμοποιώ είναι ατελές.

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Τσαπανε η απλοομαδα J2 εχει πολλα γεννετικα στιγματα οπως το J2a4a που ανηκει στους Τουρκους και Μεση Ανατολη αλλα και τα J2a-M410, J2b-M12 που ανηκουν στην Ελλαδα,
  σιγουρα ομως θα εχεις και αλλες απλοομαδες,

  Haplogroup J2 is found in the highest concentrations in the Fertile Crescent and is found throughout the Mediterranean (including Southern Europe and North Africa), the Balkan peninsula, the Caucasus, the Iranian plateau and into Central Asia[7] and South Asia. More specifically it is found in Iraq, Syria, Lebanon, Turkey, Azerbaijan, Iran, Israel, Greece, Italy, the Balkans, and the Iberian Peninsula[12], and most frequently in Lebanese 30% (Wells et al. 2001), Iraqis 29.7% (Sanchez et al. 2005), Syrians 29%, Kurds 28.4%, Iranians 24%[13], Ashkenazi Jews 24%, Palestinian Arabs 16.8% and Sephardic Jews [

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. "Όσο δε για την Νέο-Ελληνική Δημοτική συνέχισε να πιστεύεις ότι δεν είναι παραφθαρμένη. Τι να σου πω? "

  - Δεν υπάρχει τέτοια έννοια στη σύγχρονη γλωσσολογία. Ξέρεις, δεν είναι 19ος αιώνας για να γράφει ο κάθε Δυτικός ταξιδιώτης ή Έλληνας καθαρευουσιάνους ό,τι του κατέβει στη γκλάβα (έλα, χρησιμοποίησα και σλαβική λέξη).

  "Τι έγινε έχουν προσβληθεί οι Aλβανογενεις για τα απαξιωτικά σχόλια εις βάρος των Αλβανών? Τι έγινε προσβλήθηκαν και οι Bουλγαρογενεις για τα απαξιωτικά σχόλια εις βάρος των Σκοπιανών και Βουλγαρων?"

  - Είσαι χαζοβιόλης αν δεν καταλαβαίνεις ότι το να γράφεις για "βάρβαρους" και "άξεστους" λαούς, ειδικά γειτονικούς, είναι μαλακία. Βέβαια εδώ έχεις απίστευτο κόμπλεξ με τον ίδιο το λαό που υποτίθεται ότι θεωρείς "δικό σου". Στους ξένους λαούς θα κολώσεις;

  Τσαπανε, η άλλη πλευρά του κόμπλεξ είναι αυτά που αναφέρεις εσύ. Να γράφεις πως π.χ. οι μεταγενέστεροι Αρβανίτες και Βλάχοι μετανάστες στον ελλαδικό χώρο είναι...πιο "καθαροί" (τι στο διάολο πάει να πει αυτό; έχει κανείς την εντύπωση πως οι αρχαίοι ήταν "καθαροί" ώστε να "διατηρηθεί" κάποια υποτιθέμενη "καθαρότητα";) Έλληνες απ'τους ντόπιους ελληνόφωνους ή πως οι σλαβικές διάλεκτοι της βόρειας Μακεδονίας είναι "σλαβοφανείς" (δηλαδή αν πούμε το αυτονόητο, θα σηκωθεί ο Εδεσσαίος και θα "ανακαλύψει" πως είναι "Μακεδόνας" τύπου ΠΓΔΜ;). Δεν παρατάς λίγο τον Λιάκο (το Σωκράτη ντε, όχι τον Λιάκουρα) και τον Τσιούλκα που μπορεί να είχαν "καλές προθέσεις" όμως μηδέν ουσιαστικές γνώσεις;

  Όμως αυτά έχει η ψύχωση με την καθαρότητα και την αρχαία καταγωγή ένθεν και ένθεν...Λες και ζούμε στον 19ο αιώνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. 12:29 θα σε παρακαλούσα να αποφεύγεις τους χαρακτηρισμούς (χαζοβιόλης),

  το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους,
  δεν θα τα αναρτώ τέτοιου είδους σχόλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. @ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24/05/10 12:29 AM

  Με το να μοιράζεις ύβρεις και αρνητικούς χαρακτηρισμούς δεν δικαιώνονται οι απόψεις σου ούτε αποκτούν στερεα βάση τα επιχειρήματα που ούτος η άλλος δεν παραθέτεις. Αγνοείς στοιχειώδη ιστορικά δεδομένα.

  Τους άνωθεν χαρακτηρισμούς για τους γειτονικούς λαούς δεν είμαι εγώ που τους απέδωσα πρώτος. Το έκαναν οι ίδιοι οι Έλληνες στα πλαίσια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας δεχόμενοι τις καταστροφικές επιδρομές τους.

  Αν κανεις τον κόπο και ασχοληθείς με την Ελληνική Ιστορία ίσως καταλάβεις τι εσήμαινε Τουρκαλβανός το 1821 και Αλβανός τσιφλικάς στην Μακεδονία λίγο πριν τον Μακεδονικό αγώνα. Διάβασε Moδη και θα καταλάβεις (Αν φυσικά γνωρίζεις ποιος ήτανε ο Μόδης).

  Έχοντας καταγωγή από την Ανατολική Μακεδονία γνωρίζω τα εγκλήματα που διέπραξαν διαχρονικά οι Βούλγαροι.

  Όσο για τους Τούρκους τι να πω? ότι δεν κάψανε την Σμύρνη οι Τσέτες αλλα οι Έλληνες και μετά συνωστίζονταν στην προκυμαία για να πάρουν το πλοίο της γραμμής?

  Τέλος σε ότι αφορά την Νέο-Ελληνική Δημοτική είσαι δυστυχώς και εσύ ένας από τους χιλιάδες που έχουν υποστεί την πλύση εγκεφαλου των Δημοτικιστών.

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. <>

  Από το http://lykawn.blogspot.com

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Μπα; Ο Μόδης, ως Βλάχος, δεν είναι ακόμη ένας απ'αυτούς τους ντεμέκ Έλληνες που σιχτιρίζεις; Αυτόν τον εκτιμάς τουλάχιστον;

  Δε με ενδιαφέρει καθόλου τι έγραφαν οι Βυζαντινοί. Το να έχεις τέτοιες "απόψεις" για Αλβανούς, Βουλγάρους κ.λ.π. σε χαρακτηρίζει το 2010.

  Φυσικά οι ιδέες σου περί "παραφθαρμένης ελληνικής" πηγάζουν και αυτές από την άποψη για ένα αξεπέραστο αρχαίο ελληνικό πρότυπο που μόνο να παρακμάσει μπορεί - απόψεις 19ου αιώνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. @ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24/05/10 12:21 pm

  <>

  Από το http://lykawn.blogspot.com

  Αντί της λέξης demek μπορείς να χρησιμοποιείς την Ελληνική λέξη δήθεν

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24/05/10 12:21 pm

  Kαι για την λέξη σιχτιρίζεις μπορείς να χρησιμοποιείς την Ελληνική αναθεματίζεις

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Στο μεσαιωνικό Χρονικό των Τόκκων, γραμμένο γύρω στα 1430, υπάρχει ένα κομμάτι που αναφέρεται στις αυταπάτες των Σπάτα, όταν γύρω στο 1412 πολιόρκησαν τα Γιάννενα και πίστευαν ότι θα παρεδινόταν αμαχητί. Και προδίδει την εκτίμηση που είχαν οι μεσαιωνικοί Ρωμαίοι στους Αρβανίτες.

  "Επίστευσαν'ς τα Ιωάννινα είναι αρβανιτζέλια, χοιροβοσκοί παρόμοιοι τους και να τους προσκυνήσουν και εκεί ήσαν άρχοντες Ρωμαίοι, στρατιώτες ανδρειωμένοι"

  Επίσης σώζονται και δύο ανέκδοτα για το εθνολογικό μπέρδεμα κάποιων από τους πρωταγωνιστές της εποχής. Που όπως και σήμερα μάλλον χρησιμοποιούταν για δούλεμα των αλλοδαπών από τους παλαιότερους Γραικούς και γραικωθέντες, όπου η εθνικοί χαρακτηρισμοί αφορούσαν και τη φυσιογνωμία του καθενός. Ένας στιχουργός του 14ου αιώνα, ο Ιωάννης Κατράρης, σατιρίζοντας το ρήτορα και φιλόσοφο Νεόφυτο, γράφει γι' αυτόν τα ακόλουθα σκωπτικά:
  Την μεν γεννην εστι Βλαχος,
  Αλβανιτης δε την οψιν,
  του δε σωματος την θεσιν Βουλγαραλβανιτοβλαχος!

  Ενώ ο Αλβανός που μετά το θάνατο του Γκίνου Μπούα Σπάτα κατέλαβε το 1400 για βραχύ διάστημα την Άρτα, που λεγόταν Βογκόης, είχε και το εθνικό προσωνύμιο Σερβαρβανιτοβουλγαρόβλαχος!

  Από το http://lykawn.blogspot.com

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Και για να τελειωνω.
  Κατα τον 19ον αιωνα εμφανιστηκε ο Τυρολεζος ταξιδιωτης Φαλλμεραγιερ ο οποιος αποφασισμενος να καταστρεψει την ΣΥΝΕΧΕΙΑ της Ελληνικης φυλης την ολονερωσε με το κατασκευασμα του τους ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΣΛΑΥΟΥΣ.Μεχρις τοτε οτιδηποτε το "Σλαυικο" αναφερονταν σε ατομα/ομαδες που μιλουσαν μιαν των Σλαυικων γλωσσων διαλεκτων που ειχαν γεννηθει στα ελη του Πριπετ της Πολωνιας.

  Ο ΕΘΝΙΚΟΣ Σλαυισμος επεξεταθηκε με τον εκ Ρωμης καθοδηγουμενο Καθολικο Πανσλαυισμο, για να υιοθετηθει απο τον Παγκοσμιο Σοσιαλισμο/Κομμουνισμο και ιδιαιτερα τον Λενινισμο/Σταλινισμο πειθηνιο οργανο του οποιου παντοτε υπηρξε το Ελληνικο Κ.Κ.

  Απο την αλλη μερια, η Ορθοδοξη Δεξια προτιμησε με την σειρα της εναν Εθνικο Σλαυισμο αντι της Τιαρας του Παπα οπως ειχε προτιμησει και το Τουρκικο φακιολι. Παραξενο και περιεργο πως τα δυο ακρα ελκονται σε ορισμενα σημεια/θεματα και αλληλο-αγαπιουνται.

  Τωρα, εχουμε τους Σλαβογλωσσους, αλλα εχουμε και τους Σλαβοφανεις (ες) οτιδηποτε ΦΑΙΝΕΤΑΙ χωρις να ειναι η να εχει πολυ λιγη σχεση με οτιδηποτε Σλαυογλωσσο.

  Οι Βουλγαροι, ΔΕΝ ειναι Σλαυοι και δεν θελουν να ειναι Σλαυοι. Αναγκαστηκαν κατω απο την πιεση του παγκοσμιου κομμουνισμου να αποδεχτουν την ρετσινια (γιατι περι ρετσινιας επροκειτο, κατα την στιγμη κατα την οποιαν οι Βουλγαροι ηταν ετοιμοι να αποδεχτουν την Ελληνικην και ηδη ωμιλουν την Λατινικην), την οποιαν την σημερον δεν καν την δεχονται.

  ΣΛΑΥΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ λοιπον οι Σκοπιανοι, και οχι Σλαυο-Μακεδονες, (δηλαδη την Σλαυικην ομιλουντες Εθνικοι Μακεδονες), αλλα Εθνικοι Βουλγαροι ομιλουντες την Σλαυικην των Σκοπιων οπως αυτη εχει διαμορφωθει την σημερον.

  Την δε επομενη φορα που θα εμφανιστει οιοσδηποτε να παρουσιασει Εθνικους Βλαχους/Αρβανιτες οι οποιοι δηθεν Εξελληνισθηκαν , καλλιτερα να ειναι ετοιμος να παρουσιασει και τις γενετικες του καταβολες, για να δουμε τι ειδους Ελληναρες ειναι αυτοι οι οποιοι σωνει και καλα θελουν μια μπασταρδεμενη Ελλαδα απο Σλαυους, λογω του οτι η Πελοποννησος ΕΣΘΛΑΒΩΘΗ απο ανυπαρκτους ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΣΛΑΥΟΥΣ, αλλα και την ΣΛΑΥΙΚΗΝ ομιλουντας επηλυδους "ετεροδημοτας".

  Και για να μην σας τρωει η απορια, ΕΣΘΛΑΒΩΘΗ σημαινει, ΥΠΕΦΕΡΕ, ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ.

  Το περιεργο ομως ειναι οτι ενω φαινεται οτι πολλοι απο εσας γνωριζουν την προταση περι "ΕΣΘΛΑΒΩΣΕΩΣ" της Πελοποννησου, εν τουτοις αγνοουν (σκοπιμως μαλλον) την σχεδον επομενη προταση με αναφορα στον "περιωνυμο γραμματοδιδασκαλο Ευφημιο, που ο πεθερος του Χριστοφορου Πελοπονισιος αρχοντας Νικητας Ρεντακιος ειχε ΓΑΡΑΣΔΟΕΙΔΗ ΕΣΘΛΑΒΩΜΕΝΗ ΟΨΙ.............."

  Αντε να δουμε ποιο Νεο-Ελληνικο "σια-ι-νι" απο εσας θα κανει την ΟΨΗ του Αρχοντα Νικητα Ρεντακιου..............ΣΛΑΥΙΚΗ !
  (Εθνικη αραγες η Σλαυογλωσση.?)))))))))))
  Χαχαχαχαχαχαχα !

  Χαιρετισματα απο την μακρυνη Καλιφορνια
  Γιωργος Τσαπανος
  Βλαχος εκ των Πινδικων Πρωτο-Ελληνων
  απογονος Μακεδονομαχων, Ιταλομαχων
  και Βουλγαρο-μαχω-κτονων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Έλλην, καρφώθηκες, αλλά σε αφήνω στην ησυχία σου. Να είσαι καλό παιδί, όμως.

  Στο θέμα μας.

  1) Από πότε οι Έλληνες είναι Έλληνες;

  Από τη στιγμή που οι πληθυσμοί που συγκεντρώθηκαν στον ελληνικό κορμό απέκτησαν μεγαλύτερες επαφές και δημιούργησαν κοινή πολιτισμική κληρονομιά, πέρα από τις επιμέρους διαφορές (όπως στην περίπτωση των Μακεδόνων, με ενδεικτική το πολίτευμα). Δεν τους πέταξε εξωγήινος από διαστημόπλοιο.

  2) Είναι Έλληνες οι Αρβανίτες και οι Βλάχοι;

  Φυσικά. Όχι περισσότερο ή λιγότερο καθαροί, αλλά το ίδιο Έλληνες. Εκείνοι θέλουν να είναι (και είναι) μέρος του εθνικού κορμού, εκείνοι εντάσσουν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους σε αυτόν, δεν μπορεί να τους πει κανείς τι θα δηλώνουν.

  3) Είναι λιγότερο Έλληνες οι σημερινοί Έλληνες, αν έχουν σλαβικές επιμειξίες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό;

  Το γελοίο του ερωτήματος φαίνεται στην παραλληλία με τα «επιχειρήματα» των γειτόνων μας. Λένε πως «δεν είμαστε αρχαίοι ή νέοι, Σλάβοι ή κάτι άλλο, απλά Μακεδόνες». Αυτό λένε πως ξέρουν, αυτό αισθάνονται, αυτό είναι. Η γκλάβα τους, όμως, δεν μπορεί να σκεφτεί πως αυτό θα πρέπει να ισχύει και για άλλους λαούς. Επομένως, γιατί τόσος κόπος; Τι θα αποδείκνυαν τα αιθιοπικά ή σλαβικά γονίδια; Προφανώς, το κυρίαρχο στοιχείο στο χώρο μας ήταν και είναι το ελληνικό, ενώ στο δικό τους το σλαβικό. Εμείς διατηρήσαμε το μακεδονικό παρελθόν, εκείνοι το σερβοβουλγαρικό.

  Είναι τόσο απλά τα πράγματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Όταν πηγαίνω στο μουσείο ή διαβάζω αρχαίους συγγραφείς, αντιλαμβάνομαι πως η κατασκευή μου έχει ελληνικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως, το ίδιο συμβαίνει και με εκατομμύρια Τούρκους, που δεν έχουν καμιά πιθανότητα να κατάγονται από τουρκικά φύλα. Μια ματιά αρκεί.

  Αυτό μας δείχνει πως ο φυλετισμός από μόνος του, δεν αποτελεί σοβαρό επιχείρημα. Χρειάζεται ιστορική γνώση για την κριτική του παρελθόντος και διορατικότητα για να μη βάλουμε από μόνοι μας βόμβα στα θεμέλια του μέλλοντος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. @Ανώνυμο 24 Μαΐου 2010 8:06 μ.μ.

  Δεν καταλαβαίνω το σχόλιο περί καρφώματος. Συμμετέχω σε μια συζήτηση και παρουσιάζω τα επιχειρήματα μου. Σε ότι αφορά τους γείτονες μας δεν τα λένε όπως τα παρουσιάζεις. 35 m άγαλμα του M. Αλεξάνδρου θα στήσουν. Όσο για την διασπορά τους αν γνωρίζεις την διάλεκτο μπορείς να διαβάσεις τη απόψεις εκφράζουνε.

  Τέλος μια παράκληση: σταματα να χρησιμοποιείς την λέξη γκλάβα. Μιλα Ελληνικά γιατί εμφανίσες κοινά σημεία με τους ουρανοταξιτες που χρησιμοποιούν την λέξη αυτή στην κεντρική φράση προπαγάνδας τους (Γκόρα Γκλάβατα) :):):).

  @Ανώνυμο 24 Μαΐου 2010 8:14 μ.μ.
  Εγώ την μεγάλη πλειοψηφία των Τούρκων που έχω δει σε μεγαλούπολη του εξωτερικού με μεγάλη Τουρκικη παρηκiα φαίνονται από πολλά μετρα μακριά ότι είναι Τουρκοί.

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. "Και για να μην σας τρωει η απορια, ΕΣΘΛΑΒΩΘΗ σημαινει, ΥΠΕΦΕΡΕ, ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ.

  Το περιεργο ομως ειναι οτι ενω φαινεται οτι πολλοι απο εσας γνωριζουν την προταση περι "ΕΣΘΛΑΒΩΣΕΩΣ" της Πελοποννησου, εν τουτοις αγνοουν (σκοπιμως μαλλον) την σχεδον επομενη προταση με αναφορα στον "περιωνυμο γραμματοδιδασκαλο Ευφημιο, που ο πεθερος του Χριστοφορου Πελοπονισιος αρχοντας Νικητας Ρεντακιος ειχε ΓΑΡΑΣΔΟΕΙΔΗ ΕΣΘΛΑΒΩΜΕΝΗ ΟΨΙ..............""
  =============================
  Πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σου. Δεν το γνώριζα αυτό το απόσπασμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΕΛΛΗΝα, άλλος ήταν αυτός ο ανώνυμος. Είδες πόσα άτομα προτιμούμε τη λέξη "γκλάβα" από την "κεφάλα";

  Κατά τ'άλλα, μπρίκια κολλάμε, δεν έχει νόημα. Πέρνα μια βόλτα από Αλβανία πάντως, δεν είναι και τόσο "βαρβαρικά" όσο νομίζεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. @ΤΣΑΠΑΝΟ

  Εγώ τι άλλο να πω?

  Nα θυμίσω την δήλωση του προτού προεδρου των Σκοπιων Γλιγοροφοβ λίγο μετά την δημιουργία του ανεξαρτητου κράτους των Σκοπιων?

  Είμαστε απόγονοι Σλάβων που ήρθαμε τον 6-7 αιώνα και δεν έχουμε σχέση με Αρχαίους Μακεδόνες? (και ο οποιος φαίνεται να έλαβε Βουλγαρικη Λιτσνα Κάρτα/Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Βούλγαρου πολίτη κατά την διάρκεια B παγκοσμιου πολεμου)

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Μόλις είδα και ένα αφιέρωμα στις ειδήσεις του ΣΚΑΕΙ για τα 350 ανήλικα παιδιά που κρατούνται σε φυλακες υψιστης ασφαλειας. Πολλά από αυτά έχουν είδη καταδικαστεί σε 8 χρονια φυλάκιση με την κατηγορια της τρομοκρατίας επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις υπέρ του Κουρδικού κόμματος.

  Μετά πειράζουν κάποιους τα σχόλια μου. Τέτοια ζώα που είναι οι Τούρκοι.. Τι να πεις...

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Χ. Δ. Κατσέτος25 Μαΐου 2010 - 4:45 π.μ.

  Αρχικά, μια παράκληση προς τον χρήστη "ΕΛΛΗΝΑ" να επιδείξει στοιχειώδη σεβασμό για τους Βλάχους, Αρβανίτες/Αρβανιτόβλαχους και ντόπιους δίγλωσσους Μακεδόνες του Γένους.
  http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.com/2009/04/blog-post_12.html
  http://www.vlahoi.net/v4/latest-articles/39-article/257------.html
  http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.com/2009/10/blog-post_30.html

  Η διαδρομή των Αρβανιτών στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας χρήζει κριτικής επιστημονικής μελέτης. Επ' αυτού θα ήθελα να παραπέμψω τους αναγνώστες του ιστολογίου "Ακρίτας" σε πρόσφατες αναρτήσεις μου στην MGSA-L που περιλαμβάνουν πλούσια βιβλιογραφία και χρήσιμους συνδέσμους:

  * [MGSA-L] "Εν Ελλάδι ο Αλβανός είναι εις την πατρίδα του" (in Greece the Albanian is at home) Φ. Βιρβίλης 1898
  http://maillists.uci.edu/mailman/public/mgsa-l/2010-April/012096.html

  * [MGSA-L] Declaration of the Northern Epirotes from the Districts of Korytsa and Kolonia (Pan-Epirotic Union in America, Boston, 1919)
  http://maillists.uci.edu/mailman/public/mgsa-l/2010-April/012105.html

  * «Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω Ελληνισμώ - Μετά παραρτήματος περί των Ελληνοβλάχων και Βουλγάρων», υπό Θωμά Πασχίδου (1879) Αναδημοσίευση "Εκδόσεις Καραβιά", 1981 http://www.rarebooks.com.gr/book.asp?catid=356
  http://www.shqiptarortodoks.com/tekste/albanologji/Paskidu_1879.pdf

  * «Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον (Ύδρα-Σπέτσαι)», υπό Μιχαήλ Λαμπρυνίδου, 1907. Αναδημοσίευση "Εκδόσεις Καραβιά", 1981 http://www.rarebooks.com.gr/book.asp?catid=357
  http://www.shqiptarortodoks.com/tekste/albanologji/Lambrinidu.pdf

  Πρόσφατα, ο καθηγητής Peter Mackridge του παν/μίου της Οξφόρδης επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα από μία "νέα" κριτική θεώρηση [βλ. "Έλληνες = Ρωμιοί + Αrmâni + Arbëresh: όψεις του εθνικού και γλωσσικού αυτο- και ετεροπροσδιορισμού στη νότια βαλκανική χερσόνησο"]
  http://www.eens-congress.eu/?main__page=1&main__lang=de&eensCongress_cmd=showPaper&eensCongress_id=86

  Πιθανού ενδιαφέροντος είναι η αναρτηση μου στην MGSA-L με κριτικά σχόλια σχετικά με ορισμένες προκαταλήψεις (και παραλήψεις) του Mackridge περί Βλάχων.
  http://maillists.uci.edu/mailman/public/mgsa-l/2009-April/010755.html

  Για τους ενδιαφερόμενους θα ήθελα επίσης να προτείνω το βιβλίο του Σαράντου Καργάκου με τίτλο "Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες". Καίτοι δεν συμφωνώ με την εν γένει επιφανειακή και συναισθηματική προσέγγιση του συγγραφέα, αυτό που δεν μπορώ να του καταλογήσω είναι έλλειψη προβληματισμού για ένα θέμα που αποτελεί terra incognita για την ελληνική ιστοριογραφία.
  http://rapidshare.com/files/176058320/Sarantos_Kargakos_-_Albanoi_Arbanites_Ellines.pdf

  Τελος, παραθέτω δύο ανακοινώσεις του Τούρκου ιστορικού Δρ. Levent Kayapınar περί της δημογραφικής δομής της Δημητσάνας και του Λιονταριού ή Καρύταινας σύμφωνα με τα Οθωμανικά Κατάστιχα. Μπορείτε να αντλήσετε δεδομένα ανεκτίμητης αξίας σχετικά με το Αρβανίτικο στοιχείο στην Πελοπόννησο από τον 15ο μέχρι τον 18ο αιώνα. http://conference.arcadians.gr/credits.php
  http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=30&catid=2
  http://conference.arcadians.gr/index.php?itemid=29&catid=2

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Θα συμφωνήσω με τον Κο Κατσέτο,
  Έλληνα να είσαι πιο κόσμιος με τους χαρακτηρισμούς σε ότι αφορά άλλες εθνοτικές ομάδες,
  δεν ξέρω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου, ούτε καν δεν μας έχει πει τελικά σε τι πιστεύεις, σε ποια θεωρία(μη συμβατική ή συμβατική),είμαστε συνέχεια των αρχαίων,είμαστε καινούργιο έθνος,τελικά τι είμαστε....

  όπως και με το θέμα της Σλαβικής εγκατάστασης, τελικά συμφωνείς με το άρθρο ή πιστεύεις στην θεωρία Φαλμεραυερ ή τελικά δεν ήρθαν καθόλου.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Οι Ελληνες δεν ειναι καθαροι ουτως η αλλως.

  Οι Ανατολικοι ειναι εμφανως αναμαμιγμενοι με τις εκει ασιατικες φυλες και οι Ελλαδιτες ειναι εμφανως αναμεμιγμενοι με βορειοτερες φυλες.


  Αυτο δε συμενει ομως οτι διακοπηκε η ελληνικη εθνικη κυριαρχια στην περιοχη. Ουτε ποτε επιβληθηκαν πολιτιστικα και εθνικα οι Σλαβοι, ουτε καν για λιγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. @Όλους

  Επειδή δεν έχω σκοπό ούτε να προσβάλω αλλα ούτε και να προκαλέσω συνπολιτες μου είμαι υποχρεωμένος να αποσύρω τυχόν αρνητικούς χαρακτηρισμούς περί Βλάχων, Αρβανιτών και Σλαβόφωνων.

  Σε καμια όμως περίπτωση δεν ανακαλώ σχόλια και χαρακτηρισμούς που έχω κάνει για τους γείτονες μας. Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω Έλληνες με Βλάχικη, Αρβανίτικη καταγωγή καθώς επίσης και πρώην Σλαβόφωνους να μην προστρέχουν προς υποστήριξη των γειτόνων.

  Επειδή κάποιος μίλησε η άφησε υπονοούμενο περί ανοικοδόμησης της Αλβανίας μπορώ να του διηγηθώ ένα περιστατικό που συνέβη πριν 12 χρονια.

  Βεβαια πριν την διήγηση θα ήθελα να τονίσω και το πως έβλεπαν οι Έλληνες τους Τουρκαλβανούς (να ευθυμήσουμε και λίγο την συζήτηση). Δεν είναι τυχαίο ότι ο Karagioz συχνά έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού από το σωματοφύλακα του τοπικού πάσα ο οποιος είχε το όνομα ΒΕΛΗ-ΓΚΕΚΑ. Βεβαια μετά παρουσιάζονταν ο θείος του Μπάρμπα-γιώργος (Βλάχος την καταγωγή είναι αλήθεια) και έβαζε τα πράγματα η μάλλον τον Βέλη-Γκέκα στην θέση του :):):).

  Σε ότι αφορά έναν άλλο ανώνυμο ο οποιος έκανε τον διαχωρισμό μεταξύ Ελλαδιτών και Ανατολικών (Ελλαδίτης είναι ορος που χρησιμοποιείται κατά κανόνα στην Κύπρο και μην μου πει κανεις ότι οι Κύπριοι είναι γνήσιοι Έλληνες άλλωστε όλοι οι Αριστεροί-ΑΚΕΛ Κύπριοι δεν αισθάνονται καν Έλληνες και μας μισούν) το παραδειγμα του δεν είναι απόλυτα αληθές.

  Είχαμε συμπαγείς Ελληνόφωνους πληθυσμούς εκτος από τους Τουρκόφωνους. Οι δε προερχόμενοι από Ανατολική και Βόρεια θράκη είχανε ανοιχτό τύπο δέρματος καστανα-ξανθά μαλλιά και πολύ συνηθισμένα γαλανά η πράσινα ματια και ομιλούσανε Ελληνικά. Συν τους Έλληνες της πόλης κτλ...

  Τώρα βεβαια αν κάποιο τον λένε για παράδειγμα (δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο-ομοιότητα με συγκεκριμένα πρόσωπα είναι καθαρά και μονο τυχαία και συμπτωματική) Eμινογλου η Ουσουλτζόγλου και είναι πολύ μαυριδερός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Προφανώς κάποιοι δεν έχουν πάει στην Τουρκία, για να δουν πόσοι έχουν τουρκικά (ασιατικά) χαρακτηριστικά. Ειδικά στα παράλια. Πάρα πολλοί προέρχονται από εκτουρκισμένους πληθυσμούς με απώτερη ελληνική καταγωγή.

  Ένα σχετικό βιβλίο για τις εθνότητες.

  http://www.infognomon.gr/in_ekdoseis_meionotites.htm


  Όσο για τους Σλάβους, τα πράγματα είναι απλά. Αν είχαν σαρώσει τον ελληνικό χώρο όπως ισχυρίζονται κάποιοι, δεν θα είχε μείνει ούτε ελληνικό κουνούπι. Η κυριαρχία του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου θα ήταν αδύνατη. Κάτι τέτοιες γελοιότητες τις γράφουν μόνο οι Σκοπιανοί στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, όπου παρουσιάζονται ως ανώτερος πολιτισμός με πληθυσμιακή υπεροχή. Το πως υιοθέτησαν τις συνήθειες της κατώτερης μειοψηφίας και εξαφανίστηκαν, ανήκει στον τομέα έρευνας της ιατρικής επιστήμης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Καλέ μου άνθρωπε ποιον είδες εδώ μέσα να υποστηρίζει τους γείτονες στις διεκδικήσεις τους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. "Σε ότι αφορά έναν άλλο ανώνυμο ο οποιος έκανε τον διαχωρισμό μεταξύ Ελλαδιτών και Ανατολικών (Ελλαδίτης είναι ορος που χρησιμοποιείται κατά κανόνα στην Κύπρο και μην μου πει κανεις ότι οι Κύπριοι είναι γνήσιοι Έλληνες..."

  Ακρίτα δυστυχώς δεν είναι μόνον οι Σκοπιανοί το πρόβλημα. Υπάρχει και ο εσωτερικός δούρειος ίππος των κατά φαντασίαν ελληνοκεντριστών... Πραγματικά δεν ξέρω αν κάποιοι γράφουν ο,τι γράφουν από ηλιθιότητα ή απλώς επειδή προβοκάρουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. 12:27 το ζήτημα της φυλετικής καθαρότητας του σύγχρονου Ελληνικού Έθνους χρονολογείται από την γέννεση του Ελληνικού κράτους.
  Από εκεί και πέρα έχουν βγει δεκάδες θεωρίες(συμβατικές και μη συμβατικές)και οι οποίες έχουν τους ανάλογους οπαδούς(θα έλεγα).Δυστυχώς δεν είναι μόνο ο ηλίθιος και ο προβοκάτορας που ακουλουθεί αυτές τις θεωρίες(κυρίως τις μη συμβατικές) αλλά και παραπλανημένοι από την ημιμαθεια και κυρίως από την επικράτηση της πλύσης εγκεφάλου με την θεμελιώδη αρχή της «πολιτικής ορθότητας» στην εκπαίδευση όπου οδηγεί τους πολίτες στο «τι να σκέφτονται» και όχι «πως να σκέφτονται».
  Από εκεί και πέρα ο καθένας πράττει όπως μπορεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Υποθέτω ότι και το:

  άλλωστε όλοι οι Αριστεροί-ΑΚΕΛ Κύπριοι δεν αισθάνονται καν Έλληνες και μας μισούν

  είναι ηλιθιότητα κατά εσένα?

  Είτε είσαι Κύπριος και δεν τολμάς να αποδεχτείς το μισος που τρέφουν οι δικοί σου αριστεροί-Ακελ προς τους Έλληνες είτε δεν έχεις ιδέα για το ποιοι είναι οι Κύπριοι.

  Kόψε τις ύβρεις γιατί για Σαρακηνούς γαμβρους μιλάνε οι Βυζαντινές πηγες και χρονικά δεν είναι δικες μου φαντασιώσεις άσχετε.

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. εγω ειμαι που ειπα για ελλαδιτες

  δεν ειμαι Κυπριος και οταν λεμε Ελλαδιτες εννοουμε Ελληνες της Ελλαδας. Υπαρχουν και υπηρχαν και αλλου ελληνες και δεν πρεπει να το ξεχναμε.
  Ελληνας δεν ειναι ο κατοικος της Ελλαδας αλλα αυτος που ανηκει στο ελληνικο γενος

  Μακης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Φαντάζομαι πως μέρος του «τι να σκεφτόμαστε» είναι και οι περισπούδαστες προτάσεις «ειδικών» κρατικοδίαιτων φορέων, που αποτελούν τα μακριά χέρια μιας αντεθνικής πολιτικής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Σαφώς και είναι,
  πρώτες από όλες θα έλεγα πλέον με την παρούσα κυβέρνηση,
  π.χ. νομοσχέδιο ελληνοποίησης νομιμοποιημένων λαθρομεταναστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. "Φαντάζομαι πως μέρος του «τι να σκεφτόμαστε» είναι και οι περισπούδαστες προτάσεις «ειδικών» κρατικοδίαιτων φορέων, που αποτελούν τα μακριά χέρια μιας αντεθνικής πολιτικής. "
  ================

  Τι μου θύμισες τώρα... Εκείνον τον περίφημο καθηγητή της Παντείου που διατύπωσε την θεωρία ότι οι Κύπριοι και οι Κρητικοί δεν είναι πραγματικοί Έλληνες, αλλά εξελληνισμένοι Σαρακηνοί.
  Αυτά γράφονταν στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στη συνέχεια προωθούνταν στο πόπολο με επιχορήγηση του ελληνικού υπουργείου των Εξωτερικών...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ποιός ηταν αυτός;
  Υπάρχει αυτό δημοσιευμένο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Επειδή μιλάμε για το μακεδονικό, να δείτε τι λένε διάφοροι της Παντείου και του ΕΛΙΑΜΕΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. @ΑΝΩΝΥΜΟ 27/05/10 12:03 pm

  Στο πόπολο...

  Έτσι πόπολο...

  Ποιος θα κάτσει τώρα να σκεφτεί την φράση απλό κόσμο, η την λέξη κοινό...

  Όσο δε για τους Κυπριους μην παίρνεις όρκο...

  Άμα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις πολλούς Kυπριους θα καταλάβεις από τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά αρκετών (όχι όλων βεβαια) ότι δεν πρόκειται για εθνομιδενισμο...

  Άλλωστε και τα ίδια τα Βυζαντινά χρονικά μιλάνε για Σαρακηνούς γαβρους μετά την επανάκτηση του νησιού από τους τελευταίους...

  Αλλα προφανώς και αυτά είναι αναξιόπιστα...

  Ότι δηλαδή δεν μας συμφέρει είναι πάντα αναξιόπιστο-εθνομιδενισμος...

  Επιμελώς το αποκρύπτουμε...

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. "Στο πόπολο...

  Έτσι πόπολο...

  Ποιος θα κάτσει τώρα να σκεφτεί την φράση απλό κόσμο, η την λέξη κοινό... "
  =====================

  Μα την λέξη "πόπολο" δεν την επέλεξα τυχαία. Ταιριάζει απόλυτα με ετερόφωτους δήθεν ελληνοκεντριστές που αγωνίζονται για τον κατακερματισμό μας.
  Αλήθεια μιας και βλέπω ότι επικαλείσαι συνεχώς το "ελληνοκεντρικό" ιστολόγιο lykawn, συμμερίζονται και αυτοί τις θέσεις σου για την εξωτερική εμφάνιση κάποιων Κυπρίων,Κρητικών κτλ ως πιστοποιητικό χαμηλού ελληνικού φρονήματος ή αποτελούν απλώς μεμονωμένες θέσεις ενός παραπλανημενου ανώνυμου ακτιβιστή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. @ΑΝΩΝΥΜΟ 27/05/10 7:22 pm

  Θα έλεγα πως είναι καλύτερα να εκφραζόμαστε με όσο το δυνατόν πιο σωστά Ελληνικά (όπως βλέπεις χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό συμπεριλαμβάνοντας και τον εαυτό μου) αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ομοιογένεια μας. Κάνετε αγώνα για να μην χρησιμοποιούνται τα βαρβαρα ομολογουμένως Greeklish αλλα από την άλλη τα γλωσσικά δάνεια είναι άφθονα.

  Σε ότι αφορά τους Κυπριους δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο αφού δεν αποτελούν θέμα της συγκεκριμένης ανάρτησης και blog.

  Χρησιμοποιείς μια πολύ ενδιαφέρουσα φράση “πιστοποιητικό χαμηλού εθνικού φρονήματος” πολύ ενδιαφέρον.

  Εγώ να αντιστρέψω το ερώτημα κάτι γραφικοί πολιτικάντηδες, ιστορικοί και κληρικοί που κάνουνε τους Eλλαδεμπορους ως επάγγελμα και είναι βουτηγμένοι στην διαφθορά και κλεψιά (η οποια διαφθορά έχει σαπίσει σχεδόν το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας) έχουν πιστοποιητικό υψηλού εθνικού φρονήματος? Ποσο πραγματικοί Έλληνες είναι αυτοί?

  Από την άλλη οι εθνομιδενιστες δημοσιογράφοι-ακαδημαϊκοί-ιστορικοί κτλ οι περισσότεροι έχουν καταγωγή από κάποιες εθνοτικές ομάδες οι οποιες δεν ήταν Ελληνόφωνες και χρησιμοποιούν αυτό το στοιχειο για να οικοδομήσουν τον εθνομιδενισμο τους.

  Σε ότι αφορά των μπλόγκερ Λυκαων δεν τον γνωρίζω αλλα βρίσκω το blog του πολύ ενδιαφέρον. Ο ίδιος θεωρει θετικό το ότι διαφορες μη Ελληνόφωνες ομάδες εντάχθηκαν στον σύγχρονο εθνικό κορμό.

  ΕΛΛΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ, ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ, ΚΑΚΑ ΤΑ ΨΕΜΕΤΑ, ΥΠΕΣΤΗ ΠΟΛΥ ΣΕΞ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΥΡΟΙ, ΚΙΝΕΖΟΙ, ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΙΝΚΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ

  "ΑΡΧΟΝΤΟ" ΧΩΡΙΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΛΑΥΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΣΛΑΥΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΟΤΕ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΕΝΙΟΤΕ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟΙ, ΑΠΟ ΕΜΑΣ,,, ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΔΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ...
  ΟΛΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ, ΒΤW, ΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΑΡΑΔΕΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟΙ, ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝ ΟΙ ΣΛΑΥΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ, ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΝΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΑΡΑΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΡΑΤΣΕΣ.

  ΕΓΩ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΞΕΡΩ...
  ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΛΑΟΥΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΥΣ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ, ΛΑΟΥΣ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ "ΜΕΓΑΛΕΣ" ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ 'Η ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ...
  ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΔΕΣ ΔΗΛΑΔΗ.
  ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ ΒΑΛΑΝΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ.
  ΚΑΙ ΟΣΟ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ "ΡΕΥΣΤΟΙ" ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΥΝΗΓΑΜΕ Ως ΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΣΟ ΘΑ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗ ΜΑΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ "ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ".

  ΧΕΣΤΗΚΑΝΕ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΛΑΥΟΙ Ή ΒΛΑΧΟΙ Ή ΑΛΒΑΝΟΙ... ΟΠΩΣ ΧΕΣΤΗΚΑΝΕ ΑΝ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Ή ΣΛΑΥΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ... ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΣΛΑΥΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΤΟ.

  ΑΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ, ΑΚΡΙΤΟΙ, ΗΛΙΘΙΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΤΟΥΡΚΟΙ, ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΚΑΛΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ....
  ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΟΣ, ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΒΓΗΚΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Μερικές φορές είναι καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Οι Σλάβοι είχαν κατακλύσει την επαρχία για μια χρονική περίοδο και ο ελληνικός πληθυσμός κατέφυγε στις πόλεις τις οποίες δε μπορέσαν οι Σλάβοι να πάρουν.Όταν αργότερα άρχισαν τις εξεγέρσεις οι Βυζαντινοί τους κατέσφαξαν αγρίως και η επαρχία επανελληνίστηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. εγώ έχω ένα πράγμα να πω!!! Είμαστε λευκοί!!!ΝΑΙ.Αγαπάμε την ελλάδα και τους αρχαίους Ελληνες!!ΝΑΙ.Είμαστε συνεχιστές στη γλώσσα!!ΝΑΙ.εχουμε τα ήθη και τα έθιματ ων αρχαίων Ελλήνων!ΝΑΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.Αρα οι αρχαίοι έλληνες μέσω εμάς διασώσανε την φιλοσοφία τους και γίναν Αθάνατοι!!!!ΝΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόνο που ανώνυμε η Ελληνική Γραμματεία(και η φιλοσοφία τους)διεσώθει μέσω των Αράβων.!!

   Διαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.