Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

Η Καταγωγή των Μακεδόνων και των υπόλοιπων Ελλήνων μέσω συμβατικών θεωριών.

Για να καταλάβουμε τη σχέση των αρχαίων Μακεδόνων με τους νότιους Έλληνες πρέπει πρώτα να κάνουμε δυο βασικές ερωτήσεις : Ποιοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες και ποιοι ακριβώς ήταν οι Μακεδόνες ;

1) Το παρασκήνιο : Η εξάπλωση των Ινδοευρωπαϊκών Γλωσσών στα Βαλκάνια

Η Ελληνική γλώσσα ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών , δηλαδή της μεγαλύτερης γλωσσικής οικογένειας ανά την υφήλιο που περιλαμβάνει την πλειοψηφία των σημερινών -αλλά και των αρχαίων- γλωσσών που μιλιούνται από την Ισλανδία μέχρι την Ινδία. Οι γλώσσες αυτές συνδέονται με φυλογενετική συγγένεια , δηλαδή προέκυψαν από μία αρχέγονη μητρική πρωτοϊνδοευρωπαϊκή (PIE) γλώσσα με συνεχείς διαδικασίες διάσπασης και διαφοροποίησης που πραγματοποιήθηκαν ιστορικά μέσα από την εξάπλωση , διάσπαση καί απομόνωση των διαφόρων ινδοευρωπαϊκών λαών. Η διαφορετικές συνθήκες που ο κάθε λαός συνάντησε κατά την ιστορική του πορεία ευθύνονται για την αποκλειστική αλλαγή της γλώσσας του.

Από πότε μέχρι πότε και πού ομιλιόταν η PIE γλώσσα ; Οι πλειοψηφία των ιστορικών , αρχαιολόγων και γλωσσολόγων (Marija Gimbutas , Jim Mallory , DQ Adams , David Anthony κλπ) δέχεται σαν αρχική εστία των PIE τις στέπες που βρίσκονται βορείως του Εύξεινου Πόντου και της Κασπίας θάλασσας. Βέβαια , υπάρχουν και άλλες υποθέσεις , όπως π.χ. η «ανατολιακή» υπόθεση του Colin Renfrew ή η «Βαλκανική» υπόθεση του Diakonoff. Για μια σειρά αρχαιολογικών , χρονολογικών και γλωσσολογικών επιχειρημάτων η «Στεπική» υπόθεση ξεχωρίζει από όλες τις άλλες και είνα ιαυτή που θα δεχθώ εδώ.

Έτσι το σενάριό μας ξεκινά στις Ρωσικές Στέπες , όπου η PIE γλώσσα μιλιόταν από το 5000 π.Χ. περίπου και μετά. Γλωσσολογικά χωρίζεται σε δύο φάσεις : Πρώιμη (5000-4000 π.Χ περίπου) και Όψιμη (4000-3000 π.Χ. περίπου) PIE. Με διαδοχικά κύματα και προς διάφορες κατευθύνσεις οι Ινδοευρωπαίοι εξαπλώθηκαν σε Ευρώπη και Ασία καταφέρνοντας να αφομοιώσουν γλωσσικά τους προϊνδοευρωπαϊκούς πληθυσμούς που συνάντησαν , αλλά και να επηρεαστούν σημαντικά -τουλάχιστον πολιτισμικά και λεξικολογικά- από αυτούς.

Οι ΙΕ μετακινήσεις στα Βαλκάνια μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής :

i) Περί το 4200 π.Χ. μια πρώτη ομάδα ΙΕ που μιλούσε ακόμα διαλέκτους της πρώιμης PIE γλώσσας εγκαταστάθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης (ανατολικά Βαλκάνια) και από εκεί μετά το 3000 π.Χ. διέσχισε τον Ελλήσποντο και εποίκησε την μικρά Ασία. Η γλώσσα τους ονομάζεται πρωτο-Ανατολιακή και αργότερα θα διασπαστεί στις λεγόμενες Ανατολιακές γλώσσες (Παλαϊκή , Χιττική , Λεβιτικές: Καρική , Λυδική κα). Ένα μέρος των πρωτο-Ανατολιακών παρέμεινε στα Βαλκάνια και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την «ελληνογένεση» όπως θα δούμε παρακάτω.

ii) Περί το 3300 π.Χ. μια δεύτερη ομάδα ΙΕ διήθησε τα Βαλκάνια (Early Yamnaya) αφήνοντας αρχαιολογικά κατάλοιπα στο Karanovo IV της Βουλγαρίας , αλλα κυρίως στην μεγάλη Αυστρουγγρική πεδιάδα (Baden Culture). Ενώ το σύμπλεγμα Baden θα δώσει ον Ιταλο-Κελτικό κλάδο (και πιθανώς τον Ιλλυρικό) , οι κάτοικοι του Karanovo ΙV θα μετακινηθούν δυτικά στον Νότιο Μοράβα (South Morava , Juzna Morava) και αφού αφομοιώσουν και επηρεαστούν από τους προηγούμενους νεολιθικούς κατοίκους της περιοχής (Vinca) θα σχηματίσουν στη νοτιοανατολική Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο τον πολιτισμό Bubanj-Hum I που θα δώσει αργότερα τους ιστορικούς Παίονες.

iii) Περί το 3000 π.Χ. μια τρίτη ομάδα (Late Yamnaya , Pit grave- Red Ochre Kurgan) θα έρθει από τις ρωσικές Στέπες και θα δημιούργήσει ένα πολιτισμικό σύμπλεγμα στα κεντρικά Βαλκάνια (γύρω από τις Σιδηρές Πύλες του Δούναβη) που ονομάζεται Salcutsa-Krivodol-Bubanj complex. Αυτοί οι γλωσσικοί φορείς φθάνοντας στον Μοράβα και το Κοσσυφοπέδιο θα απωθήσουν τους πρωτο-Παίονες φορείς του πολιτισμού Bubanj-Hum I νότια στην ιστορική Παιονία (σημερινή πΓΔΜ , πολιτισμός Zelenikovo II νότια της πόλης των Σκοπίων) και θα δημιουργήσουν τον δικό τους πολιτισμό Bubanj-Hum II (ξεκινάει περίπου το 2800 π.Χ.). Οι νεοφερμένοι αποτελούν την Ελληνο-Φρυγική ομάδα , δηλαδή την ομάδα απ'όπου θα προκύψουν οι φορείς της πρωτο-Ελληνικής και πρωτο-Φρυγικής Γλώσσας. Για το λόγο αυτό , θα επανέλθουμε στον πολιτισμό Bubanj-Hum II αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες.

iv) Μέχρι τώρα όλες οι ΙΕ γλώσσες που αναφέραμε έχουν το κοινό ότι ανήκουν στην ομάδα Centum. Οι ΙΕ που παρέμειναν στις στέπες της Ρωσίας μετά το 3000 π.Χ. θα υποστούν μια ριζική γλωσσολογική αλλαγή και θα δώσουν την ομάδα Satem. Στην ομάδα Satem ανήκουν : ο Ινδο-Ιρανικός κλάδος (Αρμενική , Περσική και Σανσκριτική) , ο Βαλτο-Σλαβικός και ο ευρύτερος Θρακικός κλάδος (Θρακική , Μοισική και Δακική). Οι λαοί Satem και οι Ινδο-Ιρανοί πιο συγκεκριμένα θα ανακαλύψουν το δίτροχο πολεμικό άρμα γύρω στο 2300 π.Χ , ενώ οι Θρακο-Δακο-Μοίσιοι θα το εισάγουν στα Βαλκάνια μετά το 2000 π.χ. όταν εγκαθίστανται στην δυτική Transylvania (πολιτισμός Otomani) και στην Muntenia (πολιτισμός Monteorou) της σημερινής Ρουμανίας. Επόμενα «Θρακοειδή» φύλα θα ακολουθήσουν το 1600 π.Χ. (Noua culture) ωθώντας τα προηγούμενα νότια («Θρακοποίηση της Θράκης») και δυτικά. Από την πρώτη Θρακική διήθηση του 1900 π.Χ. ένα φύλο Θα συνεχίσει μέχρι το Μοράβα και το Κοσσυφοπέδιο δημιουργώντας τον πολιτισμό Bubanj-Hum III (1900 π.Χ.) ο οποίος θα δημιουργήσει την Θρακική συνιστώσα των ιστορικών Δαρδάνων , ενός Θρακοιλλυρικού φύλου του οποίου τη θρακική συνιστώσα σχημάτιζαν οι Θουνάκιοι και την Ιλλυρική οι Γάλαβροι.

2) Η Ελληνο-Φρυγική ομάδα και ο ερχομός των Ελλήνων στην Ελλάδα

Είδαμε προηγουμένως ότι ο πληθυσμός που δημιούργησε τον πολιτισμό Bubanj-Hum II στ νότιο Μοράβα και το Κοσσυφοπέδιο μιλούσε τον Ελληνο-Φρυγικό γλωσσικό πρόδρομο , δηλαδή τη μητρική γλώσσα από την οποία προέκυψαν η Ελληνική και η Φρυγική γλώσσα. Οι γλωσσολόγοι έχουν από καιρό διαπιστώσει τις ομοιότητες μεταξύ των δύο γλωσσών και η σχέση αυτή «επισημοποιήθηκε» το 1984 με την μνημιώδη εργασία του Claude Brixhe. Παρατηρήστε την ομοιότητα της Φρυγικής επιγραφής "Midai Lavagtaei Vanaktaei" με την ελληνική της μετάφραση «Μίδᾳ ΛαFαγέτι Fάνακτι». Γιατί ταυτίσαμε τον κοινό γλωσσικό πρόγονο των Ελλήνων και των Φρυγών με τον πολιτισμό Bubanj-Hum II ;

i) Διότι η ομοιότητα των δύο γλωσσών είναι τέτοια ώστε οι γλωσσολόγοι πιστεύουν ότι χωρίστηκαν λίγο εντός των Βαλκανίων λίγο πριν εισέλθουν οι πρωτο-Έλληνες στην Ελλάδα.

ii) Ο πολιτισμός Bubanj-Hum II σχετίζεται με μια σειρά αρχαιολογικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την «έλευση των Ελλήνων στην Ελλάδα» και είναι αρχαιολογικά αποδεδειγμένο ότι ο πολιτισμός αυτός μετανάστευσε νοτίως φθάνοντας στην Πελαγονία (Supljevac-Bakarno Gumno , FYROM) και την βόρεια Ήπειρο (Maliq , Albania) κατά το 2500 π.Χ..

Επί Bubanj-Hum II στον νότιο Μοράβα και το Κοσσυφοπέδιο γεννήθηκε η «Ψευδομινυακή» κεραμική [The  Cambridge Ancient History, Vol 3, part 1 ,σελ 151], η οποία στην Πελαγονία και την Βόρεια Ήπειρο θα «ωριμάσει»σε Μινυακή που είναι η Κεραμική που φέρανε στην Ελλάδα οι πρωτο-Έλληνες κατά το 2000 π.Χ. . Στην ίδια περιοχή πάντα επί καιρό Bubanj-Hum II καταφθάνει η «μόδα» των αψιδωτών σπιτιών που θα εισέλθουν στην Ελλάδα μαζί με την Μινυακή κεραμική. Το παλαιότερο αγαλματίδιο «Κενταύρου» στα Βαλκάνια έχει βρεθεί στην περιοχή του Νότιου Μοράβα και χρονολογείται περίπου στο 3000 π.Χ. Γνωρίζοντας ότι η ελληνική μυθολογία είναι επαρκώς εμπλουτισμένη με Κενταύρους , είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι πρωτο-Έλληνες φέρανε μαζί τους στην Ελλάδα τους "Bubanj-Hum" «Κενταυρικούς μύθους». Τέλος , το παλαιότερο Μέγαρο (κατοικία των Μυκηναίων Βασιλέων πριν υιοθετήσουν τις Μινωικές παλατιακές δομές) βρέθηκε στον Λόφο Gradac του χωριού Vucedol (πολύ κοντά στην πόλη των Σκοπίων , στην δυτική όχθη του Αξιού) και χρονολογείται κατά το 2500 π.Χ. . Στην Ελλάδα το συναντούμε μετά το 1900 π.Χ..

Μέχρι στιγμής είδαμε ότι ο Ελληνοφρυγικός κλάδος αρχικά κατοίκησε την περιοχή του νότιου Μοράβα και του Κοσσυφοπεδίου δημιουργώντας τον πολιτισμό Bubanj-Hum II λίγο μετά το 3000 π.Χ. . Κατά το 2500 π.Χ. ένα μέρος του πληθυσμού Bubanj-Hum II θα μεταναστεύσει νότια σε Πελαγονία και Βόρεια Ήπειρο , αποτελώντας τους λεγόμενους Πρωτο-Έλληνες , ενώ το κλάσμα του πληθυσμού που παρέμεινε στην αρχική θέση εν μέρει θα διατηρήσει κάποια πολιτισμικά στοιχεία Bubanj-Hum ΙΙ , αλλά και θα δεχθεί βόρειες (Lausitz , Urnfield Baden) και «Θρακικές» (Cerna Voda III) επιδράσεις και θα μεταπέσει στον πολιτισμό Mediana σαν σφήνα μεταξύ πρωτο-Δαρδάνων (Μοίσιοι Θούνακες , Bubanj-Hum III) , Παιόνων (Zelenikovo II) και πρωτο-Ιλλυρικών φύλων (Belotica-Bela Crkva). Οι φορείς του πολιτισμού Mediana αποτελούν τους πρωτο-Φρύγες τους οποίους θα ξανασυναντήσουμε παρακάτω όταν σαν ώριμοι Φρύγες πλέον κατά το 1150 π.Χ. θα εισβάλουν στην Μακεδονία και την βόρεια Ήπειρο εισάγοντας σε αυτές τις περιοχές τον αρχαιολογικό ορίζοντα Lausitz.

3) Ελληνογένεση : Υβριδισμός μεταξύ Πρωτο-Ελλήνων και Προ-Ελλήνων

Μέχρι τώρα είδαμε τους πρωτο-Έλληνες να φτάνουν στην Πελαγονία και την Βόρεια Ήπειρο λίγο μετά το 2500 π.χ. . Ο πολιτισμός που δημιούργησαν εκεί ονομάζεται από τον πρωτότυπο αρχαιολογικό χώρο Maliq κοντά στην Κοριτσά επί της ελώδους και νυν αποξηραμένης λίμνης που δημιουργούσε ο Εορδαϊκός ποταμός (Devol) λίγο πριν τα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα. Θα προσέξατε επίσης ότι μέχρι τώρα μιλάμε για πρωτο-Έλληνες και όχι για Έλληνες. Γιατί ; Γιατί ο ιστορικός αρχαιοελληνικός πληθυσμός θα προκύψει μετά την πολιτισμική και ανθρωπολογική ανάμειξη πρωτο-Ελλήνων και προ-Ελλήνων. Οι πρωτο-έλληνες είναι απλά οι εισαγωγείς στην Ελλάδα της γλώσσας που θα εξελιχθεί στο ιστορικό σύνολο των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων.

Αφού μιλήσαμε για τους πρωτο-Έλληνες καλό είναι να πούμε και δυο κουβέντες για τους προέλληνες. Οι Προέλληνες είναι ο ετερογενής πληθυσμός που οι πρωτοέλληνες συνάντησαν στον Ελλαδικό χώρο. Αποτελούνται από δύο βασικά στοιχεία : ένα μη ινδοευρωπαϊκό (νεολιθικό) και ένα ινδοευρωπαϊκό (Ανατολιακοί). Οι Νεολιθικοί κάτοικοι του Ελλαδικού χώρου ήρθαν στην Ελλάδα από την Μικρά Ασία κατα΄το 6500 π.Χ. φέρνοντας την Νεολιθική αγροτική επανάσταση στα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αφού εγκαταστάθηκαν σε όλες τις εύφορες περιοχές της Ελλάδας (Ημαθία-Νέα Νικομήδεια , Θεσσαλία- Σέσκλο/Διμήνι κλπ) , όμοια φύλα επεκτάθηκαν προς βορά ολοκληρώνοντας τον «Νεολιθισμό» των Βαλκανίων και της Ρουμανίας κατά το 5500 π.Χ. Οι Ανατολιακοί ΙΕ πληθυσμοί που δεν πέρασαν στην Μικρά Ασία κατά το 3000 π.Χ. μερικούς αιώνες αργότερα ωθήθηκαν νοτίως από τους Late Yamnaya ΙΕ που εκείνη την περίοδο διηθούσαν τα βαλκάνια. Κατά το 2600 π.Χ. -λίγους αιώνες πριν από την κάθοδο των πρωτοελλήνων- εισέβαλαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν κυρίως στο ανατολικό μέρος της. Τους βρίσκουμε στην Ημαθία , τη Θεσσαλία και την Αργολίδα. Η εισβολή τους ίσως αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα του μύθου του Πέλοπα , ενός Λύδου (και εσφαλμένα κατά κάποιες εκδοχές Φρύγιου) βασιλιά που κυρίεψε την Πελοπόννησο πολύ πριν τον τρωικό πόλεμο.

Οι Προέλληνες μιλούσαν ΙΕ και μη ΙΕ ιδιώματα όμοια με τα αντίστοιχα της Μικράς Ασίας και ευθύνονται για μια σειρά τοπονυμίων και άλλων λεξιλογικών δανείων που κληροδότησαν στην ελληνική γλώσσα. Έτσι οι καταλήξεις -νθος (-nda) , -σσα/σσος και το αττικό ανάλογο -ττα/ττος αναγνωρίζονται σαν προελληνικές και συναντούνται συχνά και στα τοπονύμια της Μικράς Ασίας. Π.χ. τ οόνομα Κόρινθος πιθανόν σημαίνει «τόπος σταφίδων» , Παρνασσός σημαίνει «τόπος οικίας» , ενώ οι Χιττιτικές επιγραφές μας έδωσαν το προελληνικό όνομα της Μιλήτου ως Miluwanda και το όνομα της Τροίας ως Wilussa (Fίλιον , Ιλιάδα).

Τον καιρό που οι νομαδικοί πρωτοέλληνες ξεκινούσαν την διήθηση του ελλαδικού χώρου από την βόρεια Ήπειρο (2100 π.Χ.) στην Κρήτη ξεκινούσε η περίοδος ακμής του προελληνικού Μινωικού Πολιτισμού , ενώ ήδη από το 2700 π.Χ. είχε ηκμάσει ο Κυκλαδιτικός πολιτισμός. Η εξάπλωση των πρωτοελλήνων στον ελλαδικό χώρο σημειώνεται με την εξάπλωση του πολιτισμού Maliq IIb. Η φάση Maliq I είναι καθαρά προελληνική και δημιουργήθηκε από Νεολιθικούς πληθυσμούς που διώχθηκα ναπό την Ημαθία κατά την ανατολιακή εισβολή του 2600 π.Χ. περίπου . Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα περνάμε στην φάση Maliq IIa όπου συνεχίζει να είναι Νεολιθικής φύσεως , αλλά για πρώτη φορά συναντάμε στοιχεία Kurgan (τύμβους ΙΕ βασιλιάδων). Το 2300 π.Χ. ξεκινά η φάση Maliq IIb όπου για πρώτη φορά οι φορείς Bubanj-Hum II εκδηλώνονται πολιτισμικά και αφομοιώνουν (και όπως πάντα και επηρεάζονται από) τους Νεολιθικούς πληθυσμούς Maliq I. Ταυτόχρονα ο γειτονικός ανατολιακός πολιτισμός του Αρμενοχωρίου επηρεάζει και επηρεάζεται από τον Maliq IIb και το νέο κράμα αρχίζει να διηθεί τον ελλαδικό χώρο με΄τα το 2200 π.Χ. Έτσι ήδη στην βόρεια Ήπειρο κα ιτην δυτική Μακεδονία τα συστατικά των ιστορικών ελλήνων έχουν «αναμειχθεί» και κατά συνέπεια , η «ελληνογένεση» έχει ξεκινήσει. Το 2100 π.Χ. οι πρώτοι φορείς Maliq IIb φτάνουν στην Βεργίνα (φυσικά είναι πολύ νωρίς για να είναι οι Μακεδόνες) , το 2000 π.Χ. στο Λιανοκλάδι Λαμίας και στην Λευκάδα και κατά το 1900 π.Χ. στην Λέρνα της Πελοποννήσου. Έτσι κατά το 1900 π.Χ. ο εξελληνισμός της ελληνικής χερσοννήσου έχει συντελεστεί.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμηθούμε ότι το «πολιτισμικό σύμπλεγμα Maliq» αποτελείτο από δύο στοιχεία : Ένα βορειοηπειρωτικό που εκτεινόταν από την Δασσαρέτιδα (νοτίως της Λυχνιδού λίμνης , στη θέση Maliq) μέχρι τα παράλια της νοτίοκεντρικής Αλβανίας και ένα Πελαγονικό (Supljevac-Bakarno Gumno). Το κλάσμα που διήθησε την Ελλάδα μετά το 2100 π.χ. ήταν το Βορειοηπειρωτικό , ενώ το Πελαγονικό για μερικούς αιώνες παρέμεινε στη θέση του μέχρι που ωθήθηκε από βόρεια μη ελληνικά φύλα νοτιοδυτικά και κατέλαβε τις θέσεις που πριν κατείχε το βορειοηπειρωτικό. Το βορειοηπειρωτικό κλάσμα διήθησε την Ελλάδα με δύο τρόπους : Χερσαίως και μέσω του Ιονίου πελάγους. Τα φύλα που βρισκόταν στην Δασσαρέτιδα μετακινήθηκαν χερσαίως στη Μακεδονία και την κεντρική Ήπειρο και από εκεί αργότερα στο Λιανοκλάδι και την Πελοπόννησο , ενώ τα φύλα που βρισκόταν στις νοτιοκεντρικιές αλβανικές ακτές μετακινήθηκαν εν πλω χρησιμοποιώντας το Ιόνιο και τα Επτάνησα (τάφοι στην Λευκάδα) , για να καταλήξουν στην δυτική Πελοπόννησο και μέσα από τον Κορινθιακό κόλπο στην Κορινθία , την Αργολίδα και από εκεί στην Αττική , τη Βοιωτία , τα νησιά του Σαρωνικού και την Εύβοια.

Σε αυτή τη φάση μπορούμε να ονομάσουμε το βορειοηπειρωτικό κλάσμα «Νότια Ελληνική Ομάδα» και το Πελαγονικό που παρέμεινε στο βορρά «Βόρεια ελληνική Ομάδα». Η νότια ελληνική ομάδα δέχθηκε την πολιτισμική επικουρία του ανεπτυγμένου «Αιγιακού» πολιτισμού και εξελίχθηκε στον Μυκηναϊκό Πολιτισμό , ενώ η Βόρεια ελληνική Ομάδα παρέμεινε απομονωμένη στον νομαδικό ποιμενικό βίο στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Στα μέσα του 1950 δύο έξοχοι γερμανοί γλωσσολόγοι , οι Ernst Risch και Walter Porzig , μετά από έναν εξονυχιστικό έλεγχο των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων και χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους κατέληξαν σε ένα βασικότατο συμπέρασμα : Η Μυκηναϊκή ελληνική της Γραμμικής Β , η Αττικο-Ιωνική και η Αρκαδοκυπριακή διάλεκτι σχηματίζουν ένα σύνολο νοτίων διαλέκτων , ενώ η Δωρική , η Βορειοδυτική ελληνική και η Αιολική διάλεκτοι σχημάτιζαν ένα σύνολο βόρειων διαλέκτων. Πιο συγκεκριμένα , απέδειξαν ότι οι Αιολικές και οι Δυτικές διάλεκτοι (Δωρική και Βορειοδυτική) κατάγονται από έναν κοινό πρόγονο που μπορούμε να ονομάσουμε «Βόρεια Ελληνική» , ο οποίος διασπάστηκε περίπου το 1200 π.Χ. , ενώ η Αττικο-Ιωνική και η Αρκαδοκυπριακή κατάγονται από την Μυκηναϊκή ελληνική (Νότια ελληνική) και διασπάστηκαν κατά το 1000 π.χ. όταν η Αττικο-Ιωνική άρχισε να αναπτύσσει τους νεοτερισμούς που τη χαρακτηρίζουν στην ιστορική περίοδο.

Ἐχοντας αυτά υπόψη μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η βορειοηπειρωτική ομάδα που κατοικούσε στη νότιο και κεντρική Αλβανία μιλούσε την «νότια ελληνική διάλεκτο» και ότι ο παράλιος πληθυσμός που κατέβηκε από το Ιόνιο αντιστοιχεί στους πρωτο-Ίωνες (Ιάονες όπως τους λέει ακόμα ο Σόλων και προφανώς αυτοί ονόμασαν τ οπέλαγος Ιόνιο και τον κόπλ της μελλοντικής Επιδάμνου Ιόνιο) , ενώ το χερσαίο κλάσμα νοτίων Ελλήνων που έφτασε στην Μακεδονία και στην κεντρική Ήπειρο είναι οι πρόγονοι των Αχαιών. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην Ιλιάδα όλοι οι ελληνόφωνοι καλούνται Δαναοί , Αχαιοί και Αργείοι , αλλά Έλληνες είναι μόνο μερικοί από τους υπηκόους του Αχιλλέα που βασιλεύει στην Αχαϊκή Φθιώτιδα. Το όνομα Αχαιοί (Ομηρική μορφή με δίγαμμα ΑχαιFοί) σημαίνει «από τα νερά του Αία» (παλιό όνομα του Αώου ποταμού) , ενώ το όνομα Έλληνας προκύπτει από τους Ηελλούς/Σελλούς που κατοικούν στην Hελλοπία/Σελλοπία που είνα ιη περιοχή της Δωδώνης , γύρω από την λίμνη των Ιωαννίνων. Πράγματι το όνομα Σελλοπία σημαίνει «ελώδη νερά» και κατά συνέπεια , οι Σελλοί είναι οι «κάτοικοι της περιοχής με τα ελώδη νερά» στην Δωδώνη της Ηπείρου. Αυτοί οι Αχαιοί είναι οι γλωσσολογικοί πρόγονοι των Αρκαδοκυπριακών ισοτρικών πληθυσμών.

Τι γίνεται με την Βόρεια Ελληνική ομάδα ; Είπαμε ότι παρέμειναν στην Πελαγονία μέχρι που άρχισαν να ωθούνται από «υπερβόρεια» φύλα προς τα νοτιοδυτικά. Τελικά κατέληξαν νοτίως του «Τετραλιμνίου» (Πρέσπες , Λυχνιδός/Οχρίδα και Maliq) και με τον καιρό κάποιο από αυτούς διήθησαν την κεντρική Ήπειρο.Οι πληθυσμοί αυτοί μιλούσαν την «Βόρεια ελληνική διάλεκτο» και ο Αώος ποταμός (διαλεκτική μορφή Αίας , παλαιότερο ΑίFας) σχημάτισε το κύριο γεωγραφικό σύνορο που ευθυνόταν για την μετέπειτα διάσπασή τους σε Αιολικές (κάτω από τον Αώο) και ευρύτερη βορειοδυτική ελληνική ομάδα (Δωρική , Βορειοδυτική , Ηπειρωτική και Μακεδονική). Ο Θουκυδίδης μας πληροφορεί ότι οι Θεσσαλοί κατοικούσαν στην Θεσπρωτία και διώξαν τους Βοιωτούς από την ιστορική Θεσσαλία «60 χρόνια μετά την τον Τρωικό πόλεμο» , ενώ οι Δωριείς κατείχα ντην Πελοπόννησο « 80 χρόνια μετά τα τρωικά». Το όνομα των Αιολόφωνων Περραιβών που στην ιστορική περίοδο κατοικούσαν στην Ελασσόνα κυριολεκτικά σημαίνει «Πέρρας ΑίFου» , «άκρη/πηγή του Αώου» , ενώ ο Όμηρος στην Ιλιάδα μας πληροφορεί ότι οι Περραιβοί και οι Αινιάνες αρχικά κατοικούσαν στη Δωδώνη. Τέλος , το όνομα των Βοιωτών σχετίζεται με το όρος Βόιον , που αποτελεί το ανατολικότερο μέρος της βορείου Πίνδου στην Δυτική Μακεδονία.

4) Οι Φρύγες και η Κάθοδος των Δωριέων

Μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου ξεκινά η μεταβατική περίοδος μεταξύ της Ύστερης Χαλκοκρατίας και της Πρώιμης Σιδηροκρατίας . Μετά το 1200 π.Χ. οι Φρύγες είναι αρκετά ισχυροί και εισβάλουν στη Μακεδονία και τη Βόρεια Ήπειρο. Εγκαθίστανται κύρίως κατά μήκος της αρχαίας Εγνατίας οδού (η οποία φυσικά προϋπήρχε πολυ πριν την χαλικοστρώσουν οι Ρωμαίοι) από την Κεντρική Πεδιάδα της Μακεδονίας (Βεργίνα) , στην Εορδέα (Πατέλι) , στην Πελαγονία , στην βόρειο Ήπειρο και στην μελλοντική Επίδαμνο στην ακτή της Αλβανίας. Οι Φρύγες επιδίδοντα ιστο εμπόριο μεταξύ του Αιγαίου , των βαλκανίων και της Αδριατικής. Μαθαίνουν τη χρήση του Σιδήρου μέσω των έμπορικών σχέσεων που έχουν αναπτύξει με την Ανατολή.

Ο ερχομός των Φρυγών υποκίνησε ένα μεγάλο μεταναστευτικό φαινόμενο που ο Hermann Bengtson ονομάζει «Μεγάλη Αιγιακή Μετακίνηση». Η πίεση των Φρυγών ώθησε τα βόρεια ελληνικά φύλα να μετακινηθούν νοτίως. Έτσι τα ΒΔΕΦ βορείως του Αώου κινήθηκαν νότια από τον ποταμό ωθώντας τους Αιολούς ανατολικά στη Θεσσαλία. Έτσι η πλειοψηφία των Ηπειρωτικών και Βορειοδυτικών φύλων βρέθηκε νοτίως του Αώου , ενώ οι Δωριείς και οι Μακεδόνες που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο [1,56] «συζούσαν στην Πίνδο» διασπάστηκαν με τους πρώτους να κινούνται νότια και τους δεύτερους ανατολικά. Οι Δωριείς θα καταλήξουν στην Πελοπόννησο μέσω Δωρίδας (πρώην Δρυώπιδα) , ενώ οι Μακεδόνες μαζί με τους αιολόφωνους Μάγνητες θα καταλήξουν στην Πιερία. Ο ερχομός Θρακικών φύλων στην παράλια Πιερία θα διώξει τους Μάγνητες νοτίως του Πηνιού και θα απομονώσει τους Μακεδόνες στην δυτική ορεινή Πιερία. Η όλη κινητικότητα θα πιέσει τα νότια ελληνικά φύλα τα οποία θα οδηγηθούν στον προωτο ελληνικό αποικισμό : Οι πρώτοι Αιολόφωνοι της Θεσσαλίας θα Οδηγηθούν στην Λέσβο , ενώ οι Ίωνες λίγο αργότερα θα αποικίσουν τα νησιά του Αιγαίου και την Ιωνία. Μερικοί Αχαιοί θα μεταναστεύσουν στην Παμφυλία και την Κύπρο , ενώ όσοι παρέμειναν στην Πελοπόννησο απομονώθηκαν στην ορεινή Αρκαδία και αποτέλεσαν τους ιστορικούς Αρκάδες. Τέλος , μερικοί Δωριείς θα ακολυθήσου ντην τύχη τους στη θάλασσα εποικώντας την Κρήτη μέσω Κυθήρων και αντικυθήρων και από εκεί τη Θήρα , την Κώ , τη Ρόδο και την νότια ακτή της Μικράς Ασίας (Αλικαρνασσός).

5) H Ιλλυρική Επέκταση

Κατά το 1050 π.Χ. στην βόρεια άκρη του τετραλιμνίου κάνει την εμφάνισή του ένας πολεμοχαρής λαός που οι Έλληνες ονόμαζαν Ιλλυριούς. Το όνομα προέκυψε από τους "Illyrii proprie dicti" που κατοικούσαν στην κοιλάδα Zeta στη βόρειο Αλβανία και πιθανώς αποτέλεσαν το πρώτο κύμα Ιλλυριόφωνων λαών που συνάντησαν οι Έλληνες όταν ακόμη κατοικούσαν στην Κεντρική Αλβανία . Σύντομα , ο όρος επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον πληθυσμό των βορειοδυτικών Βαλκανίων μέχρι το μυχό της Αδριατικής. Οι Φρύγες της Επιδάμνου χάνουν την πόλη τους κατά το 1000 π.Χ. και μεταναστεύουν προς τη Θράκη άπου θα αποτελέσουν τα πρώτα Φρυγικά φύλα που θα περάσουν στην Μικρά Ασία. Οι Φρύγες στην Κεντρική Πεδιάδα της Μακεδονίας θα αντέξουν περισσότερο , γιατί αρχαιολογικά φαίνετα ιότ ιβρισκόταν στην φάση μέγιστης ακμής κατά την περίοδο 1000-900 π.Χ. . Λίγο αργότερα , απότομα παρακμάζουν και ακολουθούν τα αδέλφια τους στη Μικρά Ασία κατά το 850 π.Χ. . Μετά την Φρυγική αναχώρηση , η Μακεδονία -εκτός από την Πιερία- γίνεται πεδίο προέλασης και εγκατάστασης των Ιλλυριών. Στην Βεργίνα εμφανίζονται Ιλλυρικοί τάφοι και πολιτισμική παρακμή.

Από το 700 π.Χ. και μετά οι Θράκες ενισχύονται από Κιμμέριους που εκδιώχθηκαν από τους Σκύθες και αρχίζουν να επεκτείνονται προς τα δυτικά. Οι Ιλλυριοί βίσκονται ταυτόχρονα αντιμέτωποι με Θράκες , Παίονες και Βόρειους Έλληνες και αρχίζουν να οπισθοχωρούν προς την ιστορική Ιλλυρίδα. Ηπειρωτικά φύλα ανακτούν περιοχές βορείως του Αώου ενώ οι Πελαγόνες ανακτούν τον Πελαγονικό κάμπο. Την ίδια εποχή είναι ενεργός ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός , κατά τον οποίο Ιωνικοί κυρίως πληθυσμοί εποικούν την ακτή της Πιερίας (Πύδνα και Μεθώνη) , τη Χαλκιδική , τις ακτές της Θράκης , την Προποντίδα και τον Πόντο , ενώ ταυτόχρονα πραγαμτοποιείται και ο Αποικισμός της Σικελίας και Κάτω Ιταλίας.

6) Οι Μακεδόνες

Έχοντας όλο το παραπάνω ιστορικό προσκήνιο υπόψη μπορούμε να μιλήσουμε για την καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων. Το πρώτο πράγμα που πρέπε ινα επισημάνουμε είναι η διάκριση μεταξύ «Ετεομακεδόνων» (γνήσιων Μακεδόνων) και «δευτερομακεδόνων» και αυτό γιατί καθώς οι Μακεδόνες επεκτείνονταν , αναμφίβολα , αφομοίωναν γειτονικούς ελληνικούς και μη πληθυσμούς. Πρέπει επίσης να διακρίνουμε μεταξύ Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής όπου εκτεινόταν η εξουσία του εκάστοτε Μακεδόνα βασιλιά.

Ξεκινώντας με τους «Ετεομακεδόνες» πρώτα τους βρίσκουμε να κατοικούν στην περιοχή της Καστοριάς σαν ένα από τα πολλά αδιαφοροποίητα βόρεια ελληνικά φύλα. Το όνομά τους είναι Μάκετες και η περιοχή τους ονομάζεται Μάκετα ή Μάκεδα (Μάκε + δα = ψηλή/ορεινή γή). Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο [1,56] : «οι Δωριείς ήταν ανέκαθεν ελληνικό φύλο που αρχικά κατοικούσε στην Πίνδο με το όνομα Μακεδνοί και τελικά κατέληξε στην Πελοπόννησο με το όνομα Δωριείς»

Είδαμε ότι οι Φρύγες κατά το 1200 π.Χ. αναστάτωσαν τα βόρεια ελληνικά φύλα τα οποία άρχισαν το ένα να πιέζει το άλλο προς το νότο. Οι Μακεδόνες ωθήθηκαν από τους Ορέστες -ένα ελληνικό βορειοδυτικο φύλο- και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Μάκεδα και την Άνω κοιλάδα για τη Μέση κοιλάδα του Αλιάκμονα. Οι Ορέστες ονόμασαν τη Μάκεδα Ορέστιδα και από εκεί προήλθε το ιστορικό τους όνομα. Οι Μακεδόνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και τη Μέση κοιλάδα του Αλιάκμονα μιας και δύο άλλα βορειοελληνικά φύλα , οι Τυμφαίοι και οι Ελιμιώτες, τους ώθησαν επάνω στα Πιέρια όρη , όπου βρέθηκαν γείτονες με τους Αιολόφωνους Μάγνητες που κατοίκησαν για λίγο την παράλια Πιερία -μέχρι να τους διώξουν οι Θράκες νοτίως του Πηνιού- και με τους επίσης Αιολόφωνους Περραιβούς που κατοικούσαν στον Κάτω Όλυμπο (όρος Δώτιον).

Στα Πιέρια οι Μακεδόνες ασκούσαν διαχειμάζουσα ποιμενική , δηλαδή χρησιμοποιούσαν το νότιο μέρος του Ημαθιώτικου κάμπου για χειμαδιό και τα Πιέρια και Καμβούνια όρη για θερινά υψιβόσκια. Έτσι κάθε χειμώνα βρισκόταν σε στενή επαφή με τους ανεπτυγμένους Φρύγες στην Ημαθία και κάθε καλοκαίρι συναντιώταν με τα υπόλοιπα ποιμενικά ελληνικά φύλα της περιοχής (Μάγνητες , Περραιβοί , Ελιμιώτες). Δυτικά από αυτά τα φύλα κατοικούσαν άλλα βορειοδυτικά ελληνικά φύλα -ή μολοσσικά όπως τα ονομάζει ο Εκαταίος το 520 π.Χ.- που από νότο προς βορρά είναι : Τυμφαίοι , Παραυαίοι , Ορέστες , Λυγκηστές και Πελαγόνες. Εκτός από τους αιολόφωνους Μάγνητες και Περραιβούς , τα άλλα μολοσσικά (δηλαδή Ηπειρωτικά) ελληνικά φύλα θα γίνουν οι Άνω Μακεδόνες της Άνω Μακεδονίας όταν ο Φίλιππος Β΄ θα τους προσαρτήσει πολιτικά στο Βασίλειό του μετά την ιστορική νίκη του επί του Δαρδάνου Βαρδύλιος.

Είδαμε παραπάνω ότι η Ιλλυρική επέκταση ήταν η αιτία που οι Φρύγες αναχώρηασαν για την Μικρά Ασία και ότι Θράκες , Έλληνες και Παίονες περιόρισαν τους Ιλλυριούς στην ιστορική Ιλλυρία μετά το 700 π.Χ.

Την ίδια εποχή -7ος π.Χ. αιώνας- ξεκινάει η βασιλεία των Τημενίδων βασιλέων της Μακεδονίας. Παραδοσιακά (Ηρόδοτος 5,22 , Θουκυδίδης 2,98) οι Τημενίδες βασιλείς της Μακεδονίας κατάγονταν από τον Δωριέα κατακτητή του Άργους Τήμενο ,ο οποίος με τη σειρά του καταγόταν από τον Ηρακλή. Ο Περδίκκας Α΄ είναι ο εξόριστος Τημενίδης που θα γίνει βασιλιάς των Μακεδόνων -θα τους βρει να βόσκουν τα πρόβατά τους στην Λεβαία πόλη , στα δυτικά Πιέρια , κοντά στον ποταμό Αλιάκμονα. Με τους Τημενίδες ξεκινά η επέκταση των Μακεδόνων. Ο Θουκυδίδης περιγράφει τα στάδια επέκτασης στο (ΙΙ,98) : πρώτα διώξαν τους «Πίερες» Θράκες από την Παράλια Πιερία , έπειτα τους Βοττιείς από την Βόττια (προφρυγικοί κάτοικοι του Ημαθιώτικου κάμπου που συμβίωναν με τους Φρύγες) , ενώ τέλος εξόντωσαν σχεδόν εξολοκλήρου τους Εορδούς από την Εορδέα. Με τον τρόπο αυτό οι Μακεδόνες υπό την ηγεσία των πρώτων Τημενιδών δημιούργησαν ένα συμπαγές ελληνόφωνο βασίλειο που θα ονομάσουμε «Παλαιό Βασίλειο» τα σύνορα του οποίου ήταν :

-Ανατολικά ο Αξιός
-Βόρεια ο Βαρνούντας (Καϊμάκτσιαλάν)
-Δυτικά το όρος Βίτσι
-Νότια ο Κάτω Όλυμπος

Ο 6ος π.Χ. αιώνας χαρακτηρίζεται από την περίοδο Παιονικής ισχύος καστά την οποία οι Μακεδόνες θα χάσουν η βόρεια Βόττια και τα βόρεια σύνορά τους θα είναι προσορινά ο Λουδίας ποταμός. Μόλις όμως οι Πέρσες κατατροπώσουν τουςς Παίονες κατά το 515 π.Χ. περίπου , οι Μακεδόνες εκμεταλλευόμενοι την Παιονική αδυναμία θα ανακτήσουν τη βόρεια Βόττια και την Αλμωπία , ενώ για πρώτη φορά θα επεκταθούν ανατολικά του Αξιού ποταμού.

Σε αυτήν την κατάσταση θα προσφέρουν «γη και ύδωρ» στους Πέρσες κατοχυρώνοντας τις κτήσεις τους με αυτόν τον τρόπο και κερδίζοντας την εύνοια των Περσών. Οι Πέρσες θα ανταμείψουν τους Μακεδόνες βασιλείς Αμύντα Α΄ και Αλέξανδρο Α΄ κάνοντάς τους «Υπάρχους» μιας καινούριας Σατραπείας που εκτεινόταν πολύ περισότερο από το Παλαιό βασίλειο. Έτσι για πρώτη φορά ο Μακεδόνας βασιλιάς κυβερνά μη Μακεδόνες υπηκόους τόσο Έλληνες -Μολοσσικά φύλα Άνω Μακεδονίας- όσο και Θρακοπαιονικά φύλα ανατολικά του Αξιού.

Μετά το τέλος των ελληνοπερσικών πολέμων και την αποχώρηση των Περσών η βασιλεία του Αλέξανδρου Α και του υιού Περδίκκα Β χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια διατήρησης και σταθεροποίησης του εκτεταμένου «βασιλείου». Κατά την εισβολή του Οδρύσιου Θράκα Σιτάλκη οτ 429 π.Χ. στη Μακεδονία που περιγράφει ο Θουκυδίδης , τα περισσότερα Θρακοπαιονικά φύλα ανατολικά του Αξιού είνα ιπάλι αυτόνομα ενώ ο Θουκυδίδης πάντα μας περιγράφει τον πόλεμο μεταξύ του Περδίκκα Β και του Λυγκηστή Αρραβαίου , γεγονός ενδεικτικό της αυτονομιστικής τάσης των βασιλείων της «΄Ανω Μακεδονίας».

Κατά το 400 π.Χ. ο βασιλιάς Αρχέλαος Α θα μεταφέρει την πρωτεύουσα του από τις Αιγές (Βεργίνα) στην Πέλλα και θα καλέσει τον Ευριπίδη , τον Χοίριλο και τον Ζεύξιππο στο παλάτι του.Μετά τον θάνατο του Αρχελάου ξεκινάει μια περίοδος αστάθειας η οποία επουλώνεται μερικώς από τον Αμύντα Γ. Ο γάμος μεταξύ του Αμύντα Γ και της Βακχιάδας πριγκίπισσας Ευρυδίκης από τη Λυγκηστίδα θα σημάνει το τέλος του χρόνιου Μακεδονο-Λυγκηστικού πολέμου , ενώ το Βασίλειο της Δαρδανίας υπό τον Βάρδυλη εξελίσσεται σε Βαλκανική υπερδύναμη και εισβάλει στη Μακεδονία. Ταυτόχρονα το Κοινό των Χαλκιδέων στη Χαλκιδική εξελίσσεται σε επικίνδυνο γείτονα των Μακεδόνων.

Το βασίλειο της Μακεδονίας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του , σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης. Το 359 π.Χ. στην πιο κρίσιμη στιγμή εκλέγεται βασιλιάς ο Φίλιππος Β , ο οποίος μέσα σε λίγα μόνο χρόνια καταφέρνει να μετατρέψει τη Μακεδονία από ετοιμοθανατο βασίλειο σε Ηγεμόνα του Ελληνικού κόσμου και του ευρύτερου Βαλκανικού χώρου , ετοιμάζοντας το δρόμο για τα ασιατικά κατορθώματα του γιού του Αλεξάνδρου Γ.

ΠΗΓΗ:Το κείμενο είχε δημοσιευτεί στο παλιό AMAC φόρουμ . Με μπλε είναι οι  δικές μου σημειώσεις.

88 σχόλια:

 1. Η ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ καταγωγή των Ελλήνων έχει ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ ανθρωπολογικά από δεκαετίες, με τη ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ κορυφαίων ερευνητών: http://www.aee.gr/hellenic/4greeks_origin/greeks_origin.html

  Αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχουν "ανώτεροι" λαοί, αλλά εξηγεί γιατί οι αρχομανείς συκοφαντούν τον πιο ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ λαό της Γης, αγνώμονες προς τη συνολική επιστημονική προσφορά του.
  Παραπληροφορούν για την καταγωγή του, ώστε να μειώσουν Σαλαμινομάχους, Ακρίτες, 1821, και τόσα κατορθώματα για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από τους μανιακούς φοβικούς, που κόβουν το κλαδί του δέντρου που τους τρέφει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ταύτιση γλωσσικών ομάδων και υλικών πολιτισμών στην αρχή του άρθρου είναι απ'τα πλέον δύσκολα θέματα και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Το ίδιο ισχύει και για ετυμολογίες όπως "Μακεδόνες < μακεδά < μακ- + δα = γη", Σέλλοι, Αχαιοί κλπ. αλλά αυτά είναι το λιγότερο.

  Κατά τ'άλλα, καλό το άρθρο. Ο Φίλιππος Β' πραγματοποίησε πραγματικά φοβερό έργο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμε 7:09 δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυτοχθονία, ειδικά όταν μιλάμε για ανθρωπολογία. Ο ανθρωπολόγος του ΑΠΘ Νίκος Ξηροτύρης σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Άρδην το 2005 με τον τίτλο "Η καταγωγή των Ελλήνων -μια περιήγηση στο φαντασιακό¨" (σ. 52-56) και ειδικότερα το υποκεφάλαιο ¨"Ο Πουλιανός και η εκτροπή από την επιστήμη (σ. 53-54) δίνει ενδιαφέροντες απόψεις για τον θέμα Πουλιανού:

  «Η εκτροπή από την επιστημονική οδό αρχίζει τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας στην Ελλάδα, όταν εκδιώκεται από το σπήλαιο των Πετραλώνων το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αναλαμβάνει ως ανασκαφεύς ο κ. Α. Πουλιανός, διδάκτωρ της Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Αξίζει να μελετήσουμε την περίπτωση αυτή, γιατί αντικατοπτρίζει, σωστότερα εκπροσωπεί παραστατικά, τη διαπλοκή επιστήμης και πολιτικής» (σ. 53).

  Ακολούθως ο καθηγητής κάνει εκτενή λόγο για τη σχέση διαπλοκής μεταξύ του Ά. Πουλιανού και του δικτατορικού καθεστώτος και τον αντιεπιστημονικό χαρακτήρα της δραστηριότητας Πουλιανού.

  «[...] Προς στιγμήν φάνηκε ότι οι χρονολογήσεις του Πουλιανού [σημ.: ότι
  ο άνθρωπος των Πετραλώνων ήταν οκτακοσίων χλδ. ετών] αντανακλούσαν μια γεωφυσική πραγματικότητα. Οφείλουμε επιστημονική ευγνωμοσύνη στην ομάδα των Γερμανών ραδιοχρονολογητών του κ. Henning, η οποία αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι παραπλανήθηκε από τον κ. Πουλιανό χρονολογώντας δείγματα από βαθύτερα στρώματα, τα οποία τους τα εμφάνιζε ως επιφανειακά. Η χρονολόγηση του σταλαγμιτικού υλικού που περιβάλλει το κρανίο των Πετραλώνων από την ίδια ομάδα και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο περιοδικό Nature έλυσε οριστικά το πρόβλημα των απίθανα υψηλών χρονολογήσεων. Ο κ. Πουλιανός δεν μπόρεσε να απαντήσει πειστικά. Αλλά η ομάδα του κ. Henning προχώρησε και σε άλλες αποκαλύψεις, ότι π.χ. τα λεγόμενα ίχνη φωτιάς, ηλικίας 1.000.000 χρόνων, και άρα τα αρχαιότερα της Ευρώπης, δεν είναι τίποτε άλλο από μία συσσωμάτωση αλάτων μαγγανίου. Ο δε καθηγητής M. Day, με άρθρο του στο περιοδικό Nature, χαρακτηρίζει τα περί σκελετών που "εντοπίσθηκαν" στο σπήλαιο ως "Ελληνικά Πυροτεχνήματα" και αποδεικνύει ότι πρόκειται για οστά ζώων. Ανάλογες καταστάσεις παρατηρήθηκαν και στο συνέδριο Παλαιοανθρωπολογίας στη Νίκαια, όπου παρουσιάσθηκαν και "λίθινα εργαλεία" από το σπήλαιο Πετραλώνων, τα οποία όμως είχαν ήδη δημοσιευθεί νωρίτερα ως προερχόμενα από την Εύβοια. Η μεγαλύτερη όμως "παρανόηση" αφορά τα λεγόμενα οστά του Homo erectus trigliensis, ηλικίας 11-12.000.000 χρόνων. Είναι προφανές ότι η ονομασία είναι συνειδητά λανθασμένη και παραπειστική διότι, με τα σημερινά γνωστά δεδομένα, η εμφάνιση του Homo erectus χρονολογείται περίπου στα 2.000.000 χρόνια, η δε διαφοροποίηση του αρχικού κοινού προγόνου των εξελικτικών γραμμών πιθήκων και ανθρώπου δεν υπερβαίνει τα 6.000.000. Ανάλογες επεμβάσεις στην εξελικτική ιστορία έγιναν και με τον εξωτικό Helladopithecus semierectus που, όπως αποδείχθηκε σε άρθρο μου στην εφημερίδα Καθημερινή, αποτελούσε τερατούργημα φαντασίας αλλά αποδείκνυε ότι ο κ. Πουλιανός αγνοούσε ή δεν κατείχε στοιχειώδεις ανατομικές γνώσεις. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τέτοιες αντιεπιστημονικές ενέργειες έχει συσκοτίσει, στο επίπεδο της δημόσιας κατανόησης της επιστήμης, τη γνωστή μέχρι σήμερα επιστημονική γνώση και έχει δημιουργήσει "θεωρίες συνωμοσίας", οι οποίες επαναλαμβάνονται σε περιοδικά ελληνολατρίας ή μεταφυσικού περιεχομένου, βήματα λόγου ακατάλληλα για την επιστημονική αλήθεια. Από την άλλη μεριά είναι πράγματι εντυπωσιακή η ελαφρότητα με την οποία οι συντάκτες χειρίζονται τέτοιου είδους θέματα, καθώς και η απλοϊκότητα των αναγνωστών, οι οποίοι με επιστολές τους κατακεραυνώνουν τις σκοτεινές δυνάμεις του πανεπιστημιακού κατεστημένου που κρύβουν την αλήθεια» (σ. 54).

  Άλλωστε η θεωρία Πουλιανού είναι μη Συμβατική , που σημαίνει μη αποδεδειγμένη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμε 7:39 θα συμφωνήσω μαζί σου. Ακόμα και Renfrew άλλαξε απόψεις και για την Ελλάδα πλέον μιλάει για συνδυασμό μετακινήσεων (Ανατολή και Βόρεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιατί καταπιάνεσαι με θέματα που δεν γνωρίζεις;
  Μεταφέρεις στο μπλογκ σου θέσεις ανιστόρητες,μισές και λανθασμένες. Οι ημερομηνίες που αναφέρεις και οι υποτιθέμενες μετακινήσεις, που μάλλον ποτέ δεν έγιναν, ήταν μια παρανυχίδα στην πραγματική ιστορία.
  Αν μελετήσεις τα πραγματικά αρχαία κείμενα θα δεις ότι ούτε Ινδοευρωπαίοι υπάρχουν ούτε όλες αυτές οι δεκάδες ανοησίες που δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν μια φαντασίωση.
  Υπάρχει όντως μια κοινή κοιτίδα για το μεγαλύτερο μέρος των "λαών" της γης αλλά αυτή δεν είναι ένα συγκεκριμένο μέρος αλλά μια ταυτόχρονη παρουσία σε όλα τα μήκη και πλάτη. Έκτοτε και για λόγους που δεν θέλω εδώ να αναπτύξω υπήρξε μια συρρίκνωση σε χώρους γύρω από την μεσόγειο και στην συνέχεια μια μερική επιστροφή σε κάποιες από τις παλαιές πατρίδες. Άλλωστε οι παραδόσεις όλων των "λαών" αυτό αποδεικνύουν.Χαρακτηριστική είναι η θέση του Τσόμσκυ για κοινή καταγωγή των γλωσσών σε αντίθεση με την κυρίαρχη μεν αλλά ανιστόρητη θέση που κυριαρχεί σήμερα και στην Ελλάδα περί μη ιστορικότητας και που γέννησε και τα περί Ινδοευρωπαίων και φυσικά όλες αυτές τις θεωρείες που αναφέρεις και που μιλάνε για χρονικά κοντινές, σε σχέση με τις πραγματικές, ημερομηνίες.
  Έτσι αν θέλεις να υπηρετήσεις την ιστορία ψάξε μόνος σου και μην αρκείσε σε αυτά που υποτίθεται έψαξαν άλλοι.
  Θα σου πρότεινα να αρχίσεις από Όμηρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμε 11:53πμ άντε εγώ δεν γνωρίζω - αν και δεν μας έφερες και κάποιο επιστημονικό στοιχείο που να αποδεικνύει τα σχόλια σου - αλλά ο Σακελλαρίου τι λες γνωρίζει ;
  Στην ΙΕΕ και στον τόμο Α γράφει:

  « Τα πενιχρά ίχνη του Πολιτισμού "Κουργκάν" που διαπιστώνονται σε στρώματα της τελευταίας φάσεως της Πρωτοελλαδικής περιόδου (περίπου 2100-1900 π.Χ.) περιορίζονται σε λίγες θέσεις και συμπίπτουν με τεκμήρια παρουσίας Δαναών και Αβάντων.[...]...οι πολιτισμικές αλλαγές που σημειώνονται ανάμεσα στο τέλος της Πρωτοελλαδικής και στην αρχή της Μεσοελλαδικής (1900 π.Χ.) είναι τόσο σημαντικές και τόσο εκτεταμένες γεωγραφικά, ώστε στηρίζουν την υπόθεση ότι μόνο τότε εισέβαλαν μεγάλες μάζες Ελλήνων»(σελ.364)

  « Ας σημειωθεί ότι η τομή της οικιστικής ιστορίας της Λέρνας, γύρω από το 2100 δεν είναι απομονωμένη. Καταστροφές και αλλαγές σημειώνονται την ίδια εποχή και σε άλλες θέσεις της Αργολίδος, της Κορινθίας, της Αττικής καθώς και στις Κυκλάδες »(σελ. 363)

  Και μετακινήσεις έγιναν και έχουν αποδειχθεί επιστημονικά. Για αυτό εάν έχεις κάτι αντίθετο κατέθεσε το. Υπόψη το άρθρο το έβαλα διότι σαφώς και συμφωνώ με το περιεχόμενο του και κυρίως με τα στοιχεία του. Αμφισβητήσεις πάντα θα υπάρχουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. αν δεν κάνων λάθος, ως άσχετος με το αντικείμενο, τα στο ανωτέρω κείμενο δεν αποτελούν παρά την κρατούσα άποψη για προϊστορικά ζητήματα.

  είναι λίγο περριτά, καθότι, όσο πιο παλιά πάμε τόσο το πεδίο διαφωνίας και ύπαρξης πολλών θεωριών γίνεται μεγαλύτερο.
  οσον αφορά τους μακεδόνες, εντάξει πάμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα δηλαδή την ελληνικότητά τους, όταν ακόμα και οι υποστηριχτές θεωριών που λένε πως ήσαν μη ελληνικό αλλά συγγενές φύλλο με τους έλληνες, στο τέλος παραδέχονται την πλήρη αφομοίωσή τους στον ελληνικό πολιτισμό την ελληνιστική περίοδο.

  πέρα από αυτό βέβαια, είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ρε παιδιά αν κάποιοι πρέπει (αν μπορούν φυσικά) να αποδείξουν εντοπιότητα αυτοί είναι οι Σκοπιανοί. Αυτοί πρέπει να αποδείξουν ότι ΔΕΝ είναι ΣΛΑΒΟΙ και άρα μη γηγενείς όταν ομιλούν μια γλώσσα 100% ΣΛΑΒΙΚΗ η οποια τυγχάνει να είναι σχεδόν ίδια με την γειτονική ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ και η οποια είχε υποστεί μερική τεχνίτη αποβουλγαροποιηση την δεκαετία του 1940. Ας μην λοιπόν συνεχίσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας.

  Δέστε τους Σκοπιανούς ποσο ηλίθιοι, φανατικοί και αγράμματοι είναι όταν στα blog τους οι Βούλγαροι τους λένε ότι καταλαβαίνουν με πολύ μεγάλη άνεση την γλώσσα τους. Τους βρίζουνε και φωνάζουνε ότι μιλάνε "Αρχαία Μακεδονικά"

  Άμα είναι ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ τι τα θες? Ουσιαστικά δεν έχουν άλλαξε και πολύ από τότε που εμφανίστηκαν στην χερσόνησο του Αίμου τον 5-6 αιώνα.

  Και άντε όλα τα παραπάνω ας τα βάλουμε στην άκρη. Τι εξήγηση δίνουν για το γεγονός ότι ένα τμήμα τους είχε καθαρά Ελληνική συνείδηση την περίοδο του Μακεδονικού αγώνα? Αφού κατά αυτούς οι "Γραικομάνοι" δεν καταλάβαιναν λέξη Ελληνική γιατί πολεμούσαν μέχρι θανάτου υπέρ Ελλήνων? Πολλοί Γραικομάνοι ήτανε συγχωριανοί και συγγενείς τους. Γιατί ένα άλλο τμήμα ανέπτυξε καθαρή και έντονη Βουλγαρικη συνείδηση? Γιατί η ΣΛΑΒΙΚΗ γλώσσα που μιλάνε είναι σχεδόν ίδια με τη Βουλγαρικη? Τι δώσανε στους Βουλγαρους? και αυτοί από που την πήρανε αφού είναι ΣΛΑΒΙΚΗ. Από τους καταψυγμένους που γυρίσανε από το κρύο? Η γελοιότητα έχει και τα όρια της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η κρατούσα διεθνή απόψη για τους Σκοπιανούς είναι ότι είναι Σλάβοι που άρχισαν να εμφανίζονται ως εθνότητα στα μέσα του 19ου αιώνα. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι πολιτικές σκοπιμότητες που στόχο έχουν σαφώς την ιστορική πραγματικότητα και το ξαναγράψιμο της ιστορίας.

  Το ζήτημα όμως είμαστε και εμείς όταν πολλές φορές μιλάμε με τους ξένους και τους λέμε γνωστές μη συμβατικές θεωρίες με αποτέλεσμα να γελάνε και τα "ψάρια".

  Όπως αναφέρεται στο προκαταρκτικό Κεφάλαιο της «Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους»:

  «Ή ζωή και τά επιτεύγματα κάθε λαού χωρίζονται σε δύο μεγάλες περιόδους: την προϊστορική και την ιστορική εποχή. Την ιστορική εποχή χαρακτηρίζουν οι γραπτές πηγές πού είναι δυνατόν νά διαβασθούν και να γίνουν καταληπτές .
  Αυτές οι πηγές μαζί μέ τα κατάλοιπα πυύ άφησαν κληρονομιά οι άνθρωποι, επιτρέπουν τη μελέτη και την παρακολούθηση των γεγονότων της ιστορικής περιόδου. Οι γνώσεις μας για την προϊστορική εποχή βασίζονται αναγκαστικά στα ανθρώπινα κατάλοιπα πού διασώθηκαν θαμμένα στη γη...»

  Με άλλα λόγια, μπορούμε να αναφερόμαστε πλέον σε ελληνική Ιστορία από τον 15ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι από τότε χρονολογούνται οι πινακίδες της Γραμμικής γραφής Β, πού αποκρυπτογραφήθηκαν την δεκαετία του 1950 και αποδείχθηκε ότι ήσαν γραμμένες σε μια παλαιότατη μορφή της ελληνικής γλώσσας. Το χρονικό διάστημα πριν από την ιστορική περίοδο που μόλις προσδιορίσαμε, αναφέρεται ως Προϊστορία, ενώ κάποιο απροσδιόριστο διάστημα της αρχής των Ιστορικών Χρόνων, αναφέρεται συνήθως ως Πρωτοϊστορία (για την Ελλάδα π.χ. ή Πρωτοϊστορία τελειώνει με την κάθοδο των Δωριέων πού συμβατικά μεν τοποθετείται στο 1200 π.Χ. και σε απόλυτη χρονολόγηση στο 1125/1120 π.Χ.).
  Παλαιότερα, πριν την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών στην χρονολόγηση του παρελθόντος, η ανασύσταση και ο προσδιορισμός των χρονολογιών των παλαιότερων εποχών στηριζόταν σε εμπειρικές μεθόδους, με χρονολογήσεις αρχαίων Δυναστειών (κυρίως τής Αιγύπτου), γενεαλογιών, συγκρίσεις μεταξύ τους κ.λπ.
  Υπήρχαν λοιπόν μεγάλα περιθώρια λαθών και όσο βαθύτερα προχωρούσαμε στο παρελθόν τόσο περισσότερα μεγάλωνε ο κίνδυνος να καταλήξουμε σε τελείως ανυπόστατα συμπεράσματα. Οι ιστορικοί βάδιζαν σε εξαιρετικά ολισθηρό έδαφος και αυτή ήταν η αιτία συχνών και μεγάλων ανατροπών ή αναθεωρήσεων, όταν μια νέα αρχαιολογική ή γλωσσολογική ανακάλυψη ερχόταν στο φώς.

  Στην Μακεδονία και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο νοτιότερα, οι παραδόσεις έχουν καταγράψει την παρουσία όχι μόνον προελληνικών λαών του Μεσογειακού υποστρώματος, αλλά και προελληνικών λαών του Αριοευρωπαϊκού υποστρώματος. Μεταξύ αυτών κυρίαρχη θέση κατέχουν οι Πελασγοί.
  Η τελευταία πάντως περίοδος της Νεολιθικής στόν Βορειοελλαδικό χώρο, τοποθετείται στη 4η χιλιετία και σταδιακά η περιοχή θα περάσει στην επόμενη πολιτιστική φάση, στή Εποχή των Μετάλλων (Εποχή του Χαλκού και στην συνέχεια, Εποχή του Σιδήρου).
  Όμως το σπουδαιότερο γεγονός που σημειώνεται στην διάρκεια της πρώιμης Χαλκοκρατίας (2800/2700-1900 π.Χ.), είναι ασφαλώς η εγκατάσταση ενός νέου πληθυσμού στις περιοχές γύρω από τον ορεινό όγκο της βόρειας Πίνδου (δυτική Μακεδονία, βορειοδυτική Θεσσαλία, ανατολική Ήπειρος). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών τηε ΙΕΕ που ανέφερα , οι εγκαταστάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν γύρω στο 2200 / 2100 πΧ.
  Οι νεοφερμένοι, μιλούσαν μια πρώτη μορφή της Ελληνικής γλώσσας και στην διάρκεια των επόμενων αιώνων, μεταναστεύοντας νοτιότερα, θα αφομοιώσουν τους παλαιότερους κατοίκους του Μεσογειακού και του Αριοευρωπαϊκού υποστρώματος, για να προκύψουν τα γνωστά μας Ελληνικά φύλα των Ιστορικών χρόνων, οι Ιωνες, οι Αιολείς, οι Μακεδόνες κ.λ.π.

  Αυτή είναι το παρελθόν μας και αυτό εξηγεί ο αρθογράφος στο κείμενο του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δεν αμφισβητώ την καλή σου πρόθεση αλλά επισημαίνω το λάθος σου να επαναλαμβάνεις θεωρίες που στο μόνο που στηρίζονται είναι το "καλό όνομα" του εφευρέτη τους.Έτσι ενώ ξεκινάς με καλούς σκοπούς καταλήγεις σε πολύ κακές υπηρεσίες.
  Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν εγώ μπορώ να αποδείξω αυτά που λέω,αν και μπορώ, αλλά αν όλοι αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι και που βέβαια δεν αμφισβητώ το πλήθος των γνώσεων τους δεν αναφέρονται απλά σε ευρήματα που φυσικά θα μπορούσαν να σημαίνουν οτιδήποτε αλλά τα προσαρμόζουν σε μια ΘΕΩΡΙΑ που δεν είναι τίποτε άλλο από αναπόδεικτες εκτιμήσεις που στις περισσότερες των περιπτώσεων, όπως και εδώ, είναι λανθασμένες.Όλες αυτές οι θεωρίες είναι παρέκταμα της Θεωρίας του ντε Σοσιρ περί συγρονικότητας της γλώσσας και που βέβαια εντάχθηκαν στο ίδιο κλίμα,για να μην μιλήσω για συμφέροντα, που αναπτύχθηκε η θεωρία του Φαλμεράγιερ αλλά και η έταιρη ανοησία περί φοινίκων και των γραμμάτων τους.
  Επειδή βέβαια ούτε ο χρόνος ούτε ο χώρος μου το επιτρέπει να σου αποδείξω τα λεγόμενά μου θα σου δώσω ένα μόνο μικρό δείγμα που ελπίζω ότι θα το κατανοήσεις.Όπως όλοι γνωρίζουν η παραμυθολογία των φοινικικών γραμμάτων στηρίχθηκε ουσιαστικά στο "ΑΛΦΑ" που τους έμοιαζε με βόδι και που οι φοίνικες το λέγαν "ΑΛΕΦ".Τώρα που το βρήκαν αυτό κανείς δεν μας είπε αλλά ας το παραβλέψω.Στην συνέχεια βρήκαν μια αντιγραφή μιας πληροφορίας από τον Ηρόδοτο που μιλούσα περί "φοινίκιων" γραμμάτων και ήρθε και έδεσε το γλυκό.Βέβαια στην προσπάθεια τους να κάνουν το άσπρο μαύρο έκαναν πολλές υποθέσεις,παρανοήσεις ηθελημένες ή μη παραλείψεις αλλά και γελοιότητες. θα αναφερθώ λοιπόν σε μια δυο από αυτές.Αν λοιπόν διαβάσεις Όμηρο ή και Ησίοδο(Ασπίδα) θα δεις με μεγάλη σου έκπληξη ότι φοινικί και φοινίκια ήταν τα αντικείμενα που είχαν το χρώμα του επεξεργασμένου δέρματος(Κοκκινωπό).Όταν λοιπόν ο Ηρόδοτος μεταφέρει τα περί φοινίκιων γραμμάτων δεν ξέρει προφανώς ότι αναφέρονται στο υλικό που ήταν κατασκευασμένα ή στο χρώμα τους και όχι στην καταγωγή τους. όσον αφορά το όνομα "άλφα" αυτό προέρχεται από το ρήμα "Αλφάνω" που σημαίνει αρχίζω αλλά και δημιουργώ και όχι φυσικά κερδίζω άκοπα χρήματα κάτι σαν "τζογάρω" που προτείνουν όλοι αυτοί που αναφέρεις και που απλά αντιγράφουν,λανθασμένα πολλές φορές, τους ξένους.Απόδειξη αυτού που σου λέω είναι το κομμάτι Ησίοδου που αναφέρεται στην "Πανδώρα" όπου οι θεοί της προσέφεραν "δώρα" ώστε "πήμα ανδρών αλφηστοίσιν" να δημιουργήσουν λοιπόν συμφορές στους ανθρώπους και όχι στους "τζογαδόρους" όπως ισχυρίζονται όλοι οι "έγκριτοι" μεταφραστές που στηρίζεις.Διότι ο Επιμηθέας δεν ήταν ο γνωστός στοιχηματζής της εποχής ούτε και ζαράκιας για να προσδοκά "αδάπανα κέρδη" όπως είναι η επίσημη εκδοχή εκτός αν βρήκαν και κανένα προπό μαζί του.Όπως βλέπεις λοιπόν με δυο λέξεις κατέρριψα όλη αυτή την ανοησία περί φοινίκων. Ακόμη βέβαια περιμένω να μάθω που ξέρουν ότι οι επιγραφές είναι φοινικικές.Ίσως στην άλλη ζωή.Θα ήθελα αν ξέρεις να μου το υποδείξεις.
  Παυσανίας-για να μην είμαι ανώνυμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Παυσανία η θεωρία που υποστηρίζω αποκαλείται συμβατική ενώ αυτή (όπως και οι λοιπές) ονομάζονται "μη συμβατικές". Νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και ο Γεωργαλάς παρόμοια θεωρία περί αυτοχθονίας την ονομάζει -προς τιμή του- μη συμβατική.

  Πάμε τώρα στο αλφάβητο κλπ. και να δούμε τα στοιχεία που πείθουν ότι το ελληνικό αλφάβητο γεννήθηκε από το φοινικικό.

  Το πρώτο στοιχείο είναι η ομοιότητα των γραμμάτων και η παρόμοια σειρά.

  Το δεύτερο είναι τα ονόματα τους: άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα κλπ.

  Η λέξη άλφα είναι πρσαρμογή του φοινικικού ονόματος aleph, για το ίδιο γράμμα, και σημαίνει βόδι. Το γράμμα Α δηλαδή προέρχεται από ένα εικονογραφικό σημάδι που απεικόνιζε το βόδι. Αυτό φαίνεται καθαρά αν δούμε το πρωτοσιναϊτικό σημάδι, όπου φαίνεται το κεφάλι του βοδιού με τα κέρατα του. Αυτό το εικονιστικό σχήμα απλοποιήθηκε για να δώσει το Α. Αρχικά λοιπόν aleph σήμαινε το βόδι και την εικόνα του, το εικονόγραμμά του. Στη συνέχεια, όταν το σύστημα γραφής μετατρέπεται από εικονογραφικό/σημασιογραφικό σε αλφαβητικό, το σημάδι δεν απεικονίζει πλέον το αντικείμενο (το βόδι) αλλά τον πρώτο φθόγγο, με τον οποίο αρχίζει η λέξη που το ονομάζει: 'aleph.

  Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ΑΚΡΟΦΩΝΙΚΗ: η «αξία» ενός γράμματος ταυτίζεται με το πρώτο σύμφωνο της λέξης που απεικονίζει το σημείο.

  Το φοινικικό γράμμα aleph (από το οποίο προέρχεται το ελληνικό άλφα) απέδιδε ένα σύμφωνο που σχηματιζόταν βαθιά στη στοματική κοιλότητα - ήταν λαρυγγικό, αυτό σημαίνει το σημάδι πριν από το α. Για τους Έλληνες ακουγόταν ως το πιο κοντινό στο δικό τους φωνήεν [a], και έτσι το χρησιμοποίησαν για να δηλώσουν αυτό το φωνήεν και το ονόμασαν, προσαρμόζοντας τη φοινικική λέξη, άλφα. Το έκαναν άλφα γιατί το Φ στα αρχαία ελληνικά προφερόταν [ph]. Δεν το άφησαν αλφ γιατί καμιά ελληνική λέξη δεν τελειώνει σε φ.

  Το τρίτο στοιχείο είναι η εύρεση του σε πρωτοσιναϊτικές επιγραφές και οι οποίες χρονολογούνται από το 1600 π.Χ. απαντώντας και στο ερώτημά σου. Εμείς περίπου την ίδια εποχή(200 χρόνια αρότερα) όπως είναι γνωστό χρησιμοποιούσαμε συλλαβικό σύστημα γραφής.

  Όλα αυτά τα αναλύει ο αείμνηστος καθηγητής της Ελληνικής γλώσσας Α.Φ. Χρηστίδης στα βιβλία του με θέμα φυσικά την Ελληνική γλώσσα. Άρα με καθαρή επιστημονική εξήγηση (φωνητική, γλωσσολογική και αρχαιολογική) αποδεικνύεται ότι το φοινικικό αλφάβητο είναι πιο παλιό από το Ελληνικό. Και επαναλαμβάνω εμείς την ίδια εποχή χρησιμοποιούσαμε την Γραμμική Β και όχι κάποιο αλφάβητο. Αυτή είναι η τοποθέτηση μου σε ότι αφορά την γραφή και γενικά περί του αλφάβητου.

  Ελπίζω να ήμουν κατανοητός σε ότι αφορά αυτό το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Είχαμε τρόπους γραφής, αρχαιότερους. Απλά, ήταν συλλαβικοί.

  Οι Ιάπωνες σήμερα, χρησιμοποιούν τρία "αλφάβητα". Τα Χιραγκάνα, τα Κατακάνα και τα Κάντζι. Χιραγκάνα και Κατακάνα είναι συλλαβικά, με το πρώτο να χρησιμοποιείται για εκμάθηση γλώσσας από τους αρχάριους, καταλήξεις ρημάτων και άλλες δευτερεύουσες χρήσης. Τα Κατακάνα χρησιμοποιούνται για ξένες λέξεις, αν και όχι για όσα δάνεια έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή χρήση. Τα Κάντζι είναι οι κινέζικοι χαρακτήρες ("ιδεογράμματα"), με ορισμένες μετατροπές και διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης και σημασίας. Οι τρεις τρόποι συνυπάρχουν σε ένα κείμενο, με τα Κάντζι να έχουν τη μερίδα του λέοντος (ένας χαρακτήρας μπορεί να δηλώνει πολύπλοκα νοήματα).

  Αυτό που συνέβη στα ιαπωνικά, δεν αποκλείεται να συνέβη και με τα ελληνικά για κάποια "σκοτεινή" περίοδο, ακόμη κι αν δεν επιβεβαιώνεται απολύτως ανασκαφικά. Δεν ξύπνησαν οι άνθρωποι ένα πρωί και είπαν "ωπ, κάτσε να αλλάξουμε τρόπο γραφής". Σε αυτό βοήθησε το εμπόριο και οι ανάγκες για επικοινωνία στον ευρύτερο χώρο. Οι διαφορετικοί τρόποι συνυπήρχαν και κάποια στιγμή ο συλλαβικός ξεπεράστηκε.

  Μην ξεχνάμε το ευβοϊκό αλφάβητο και την κατάληξή του στο λατινικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμε 8:28μμ(ή Παυασανία ;) καταρχήν ποιος ήταν ο ελληνικός τρόπος γραφής που ήταν προγενέστερος της Γραμμικής Β ;

  Δεύτερον η γλώσσα ή η γραφή όπως είναι γνωστό κωδικοποιείται ή αναλύεται μέσω του συντακτικού και της γραμματικής. Άρα η ιαπωνική με τις 3 γραφές της θα έγινε με αυτό το τρόπο. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα συμβαίνει και με την ιαπωνική γραφή(ες).

  Επίσης θα ήθελα να πω ότι με υποθέσεις δεν γράφουμε ιστορία αλλά παρα-ιστορία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πάλι μιλάς με υποθέσεις.Που το βρήκαν ότι οι φοίνικες μιλούσαν παρόμοια;Επειδή έτσι νόμιζαν είναι αυτό απόδειξη;Που τους βρήκαν τους φοίνικες;
  Όσον αφορά τα γράμματα το μόνο "κοινό" είναι το βόδι μόνο που στηρίζεσαι σε λόγια άλλων πάλι.Ακόμη περιμένω για το "αλφάνω".Όσον αφορά το βόδι και το Άλεφ αν έκανες έναν κόπο να δεις τα λεξικά θα έβλεπες ότι το άλεφ είναι παραφθορά της ελληνικής λέξης άλφη μια και άλφες ήταν τα βόδια που οργώναν τα χωράφια για να παράγουν "γεννήματα", κριθάρια κλπ.Δηλ άλφιτα.Γι' αυτό και της κοπέλες,παρθένες, τις φώναζαν "αλφεσίβοιες" γιατί θα έφερναν πολλά βόδια ως αντάλλαγμα στους γονείς τους.Έτσι λοιπόν τα βόδια έγιναν άλφες και άλεφ σε παραφθορά.Αυτά είναι όλα από ελληνικότατα κείμενα που δεν επιδέχονται καμιά αντίρρηση όπως ο Όμηρος και ο Ησίοδος.Μπορείς να μου δείξεις ένα κείμενι που με σιγουριά θα ξέρουμε ότι είναι Φοινικικό;
  Όπως βλέπεις η προσπάθειά μου δεν είναι να σε προσβάλω αλλά να σε παρακινήσω να ψάξεις και να φύγεις από τις έτοιμες λύσεις.
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Δεν ξέρω γιατί χάθηκε το σχόλιό μου αλλά θα προσπαθήσω να το ξαναγράψω.Επισημαίνω ότι εκτός από το θετικό γεγονός της αντιπαράθεσης είναι σημαντικό να σε παρακινήσω να κάνεις τις δικές σου έρευνες και να ξεφύγεις από τις ελλειπείς και λανθασμένες έρευνες άλλων.Μου λες ότι ο Χρηστίδης κλπ.Που τους βρήκε τους φοίνικες και ξέρει όλα αυτά;Μήπως ξέρει που και πότε υπήρχαν; Προφανώς όχι.Αλλά ακόμη και αν ακολουθήσουμε την συμβατική ιστορία οι φοίνικες εξαφανίστηκαν σε μια πολύ μακρινή εποχή.Από που λοιπόν τα ξέρει όλα αυτά;Επιγραφές που να ξέρουμε με σιγουριά ότι είναι φοινικικές δεν υπάρχουν.Άρα εκτός από μυθεύματα μιας κάστας ανθρώπων που απλά ανακυκλώνουν μεταξύ τους το ίδιο ψέμα τι άλλο μπορεί να είναι; Ήδη σου έχω μιλήσει για το "αλφάνω" αλλά δεν θέλησες να το σχολιάσεις γιατί δεν ταιριάζει στην θεωρία σου.Θα σου βάλω ποιο δύσκολα.Τα βόδια στην Ομηρική εποχή ονομάζονταν άλφες. Όχι βέβαια από τους φοίνικες αλλά από το αλφάνω μια και τα "γεννήματα" που παρήγαγαν τα "άλφιτα"=κριθάρι που ήταν το βασικό συστατικό του ψωμιού.Αυτό γιατί όπως ήδη κατάλαβες το πιο βασικό συστατικό για την τροφή τους που γεννιέται-δημιουργείται μέσα στην γη τα γεννήματα όπως είπα τα έλεγαν άλφιτα.Ακόμη τις παρθένες που θα έφερναν πολλά βόδια σαν προίκα στους γονιούς τους, μια και τότε οι άντρες έδιναν προίκα,ονομάζονταν "αλφεσίβοιες".Όπως βλέπεις λοιπόν άλφες στα ελληνικά είναι τα βόδια και η παραφθορά τους τα έκανε άλεφ.Αυτά όλα από ελληνικότατα κείμενα.Μπορείς να μου υποδείξεις ένα σίγουρα φοινικικό;
  Όσον αφορά την γραμμική γραφή κλπ κανείς δεν μας έχει πει ότι αυτό δεν είναι μετεξέλιξη ή τύπος απλά μιας πρότερης γραφής. Αν σήμερα δεις μόνο την γραφή των sms τι συμπέρασμα θα βγάλεις;Αν μάλιστα βάλεις και "emoticon" θα πιστεύεις ότι το 2010 γράφαν ιερογλυφικά ή μήπως κάνω λάθος.Όσον αφορά για τον τρόπο δημιουργίας της γλώσσας όλα αυτά τα σχήματα και κουτάκια δεν είναι τίποτε άλλο από υποθέσεις και αν μου επιτρέπεις κουτάκια ανοήτων.Το λέω αυτό με σιγουριά γιατί η σύγχρονη γλωσσολογία αναλύει την ελληνική γλώσσα για παράδειγμα με βάση την Αγγλική και μη χειρότερα αντί να κάνει το αντίθετο.Άρα το "Άλφα" από το αλφάνω-αλφω όπου το ω γίνεται α σημαίνει την αρχή, την δημιουργική αρχή που είναι το πιο φυσιολογικό για το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου και όχι φυσικά από το βόδι του θείου μου του Πανάγου.
  Παυσανίας.
  Υ.Γ για την ιαπωνική δεν έχω γράψει εγώ απλά να επισημάνω ότι αν μια γλώσσα δεν είναι μητρική σου είναι αδύνατον να είναι να την γνωρίζεις πολύ καλά και λογικά ή κάνεις λάθη ή αντιγράφεις άλλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μιλάγαμε για φοινικικό αλφάβητο και έγραψα για αρχαιότερους τρόπους γραφής από το προσαρμοσμένο φοινικικό. Αυτοί, ήταν συλλαβικοί.

  Η ιαπωνική είναι πολύ ιδιαίτερη γλώσσα. Οι χαρακτήρες Κάντζι είναι χιλιάδες και κανείς δεν τους ξέρει όλους. Θεωρητικά, για να αποκτήσει κάποιος μια λειτουργικότητα σε επίπεδο "proficiency", πρέπει να ξέρει 2.000. Αυτοί, έχουν διαφορετικές αναγνώσεις και χρήσεις. Και με 2.000, πάλι είσαι "ανάπηρος" γλωσσικά. Βέβαια, δεν θα απέχεις πολύ από το μέσο απόφοιτο ελληνικού σχολείου, με τη λεξιπενία που μας δέρνει...

  Για το συντακτικό και τη γραμματική, ένα παράδειγμα. Στα ιαπωνικά, γράφουμε "Εγώ Ακρίτας είμαι". Το Ακρίτας γράφεται συλλαβικά σαν a-ku-ri-ta-su. Όμως, αν θέλεις να πεις πως ο Ακρίτας κάνει κάτι, το "σήμα" δίνεται και οπτικά από το χαρακτήρα Κάντζι του ρήματος. Υπάρχει και αυτή η διάσταση, καθώς οι σημασίες έχουν προκύψει ιστορικά από εξέλιξη ιδεογραμμάτων.

  Πουθενά δεν κάνω λόγο για παραϊστορία. Υπάρχουν ενδείξεις για να κάνουμε σοβαρές εκτιμήσεις. Στη Μήλο βρέθηκαν σε αγγείο της 3ης χιλιετίας π.Χ. οι χαρακτήρες ΜΝΚΧΞΠΟΕ. Επίσης, υπάρχει η επιγραφή στο Δισπηλιό. Αυτά όλα δεν λένε κάτι συγκεκριμένο τώρα, αλλά δείχνουν πως δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Στο μέλλον, θα ξέρουμε. Θυμίσου πως πριν εκατό χρόνια οι αρχαιολόγοι έλεγαν πράγματα για την ελληνική γραφή, που σήμερα θεωρούμε γελοία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Απορώ γιατί μερικοί δε διαβάζουν την επικεφαλίδα η οποία αναφέρει "ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ" δηλαδή, ναι παιδιά, θα ακολουθήσουμε το "επιστημονικό κατεστημένο" και όχι τις θεωρίες σας περί του "Ινδοευρωπαϊκού ψέματος".

  Απ'την άλλη, γιατί το θέμα πάει να καταλήξει πάλι στους Σκοπιανούς ένας θεός ξέρει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. 27/9/09 - 04.00'.
  Να αποδείξουν εντοπιότητα; φίλε, λάθος μονοπάτι διαβαίνεις.
  η έννοια εντοπιότητα είναι σχετική.

  θα σου πουν ότι αναμίχθηκαν με το ντόπιο στοιχείο το μακεδονικό. και ως εκ τούτου είναι μακεδόνες. και αυτό θα σου το πουν οι μετριοπαθείς.
  Το ζητούμενο δεν είναι ποιοι είναι σήμερα οι μακεδόνες αλλά ποιοι ήταν οι αρχαίοι μακεδόνες και αν εντάσσονται ιστορικά στον ελληνικό κόσμο.
  αυτό αρνούνται και αυτό με ενοχλεί. και δεν το κάνουν τυχαία. κατά τα άλλα δεν παν να λένε πως ο τσάρος σαμουήλ είναι μακεδόνας.
  το κακό είναι, και αυτό με ενοχλεί, πως λένε πως είναι εγγονάκι του μεγαλέξανδρου.
  Αν π.χ. λέγανε πως είναι κράμα ελλήνων και σλάβων τότε, εγώ προσωπικά, θα το συζητούσα πιο διαλλακτικά. Αυτοί λένε πως είναι μακεδόνες. Λες και οι μακεδόνες δεν είναι έλληνες....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ακρίτα, έχεις υπόψη σου πως οι σκοπιανοί θεωρούν την γραμμική Β "μακεδονική γραφή". Θα τρελαθούμε. ότι θέλουνε λένε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Παυσανία 9:11μμ ποτέ δεν γράφω κάτι εάν δεν φέρνω πηγές και στοιχεία. Φυσικά πρώτα θα τα ερευνήσω. Το να λέω κάτι στον αέρα σαφώς και δεν θα γίνω πιστευτός. Έτσι λοιπόν η λέξη "άλεφ" σύμφωνα με όλα τα γνωστά λεξικά(πχ δημητράκος) θεωρείται φοινικική και προφανώς το ουσιαστικό "αλφεσίβοιο" είναι μία ελληνική λέξη με δανεική ρίζα φοινικική. Για αυτό τον το λόγο λεξικά που ασχολούνται με την αρχαία ελληνική δεν την αναφέρουν σαν ελληνική ή καθόλου((πχ Hoffman).

  Επίσης αλφή(με ψιλή) σύμφωνα με τα προαναφερόμενα λεξικά σημαίνει "κέρδος" και αλφάνω σημαίνει "κερδαίνω". Πουθενά δεν βρήκα λέξη αλφή όπως την λες.

  Καλό είναι λοιπόν φίλε μου να λες και που βρίσκεις αυτές τις ερμηνείες των λέξεων. Δεν μπορεί όλα τα λεξικά να κάνουν ...λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Παυσανία 9:54μμ μίλησα για πρωτοσιναϊτικές επιγραφές και όχι για φοινικικές. Η φοινικική γραφή προέρχεται από την πρωτοσιναϊτική όπως η εβραική και η αραμαική. Αλλά και πάλι έτσι να είναι(που δεν είναι) πάλι οι φοινικικές αλαφαβητικές επιγραφές είναι 200 χρόνια παλιότερες από της ελληνικές αλαφαβητικές.

  Το βόδι προέρχεται από το "βους" , μία λέξη που την βρίσκουμε ακόμα και στην Γραμμική Β ε΄να δεν κάνω λάθος. Καμμιά σχέση με αλφες κλπ.

  Και επειδή από ότι βλέπω δεν καταλαβαίνεις την στυγκριτική ΄γλωσσολογία θα σου το εξηγήσω καλύτερα.

  Σκεψου έναν Έλληνα που φεύγει μετανάστης (και αυτό έγινε σε μεγάλη έκταση στο παρελθόν) σε μια ξένη χώρα (λ.χ. Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική). Καθώς ζει πια σε ένα περιβάλλον όπου μιλιέται μια άλλη γλώσσα, την οποία είναι αναγκασμένος να μάθει, η μητρική του θα αρχίσει να επηρεάζεται:
  αλλάζει η προφορά του, οι λέξεις που χρησιμοποιεί αλλά και οι εκφράσεις. Έτσι, σιγά σιγά και αν δεν ανανεώνει τη σχέση του με τη γλώσσα της πατρίδας του είτε με ταξίδια είτε με διαβάσματα (αν ξέρει γράμματα), η μητρική του γλώσσα θα αλλάξει.

  Με αυτό το σύγχρονο παράδειγμα στο μυαλό μας, ας σκεφτούμε τα παμπάλαια χρόνια στα οποία υπήρχε αυτός ο κοινός πρόγονος των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, κάπου στα σύνορα Ευρώπης και Ασίας, ή και ανατολικότερα (αυτό το υποθέτουμε γιατί μία από τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες μιλιέται στην Ινδία). Οι μετακινήσεις προς τα δυτικά των ανθρώπων που μιλούσαν αυτή την προγονική γλώσσα, μετακινήσεις είτε μικρής κλίμακας είτε μεγάλης (μεταναστεύσεις), τους διαχώρισαν και τους έφεραν σε επαφή με άλλους λαούς που μιλούσαν άλλες γλώσσες. Μέσα από αυτό τον διαχωρισμό και τη συνάντηση με άλλες γλώσσες θα σχηματιστούν σιγά σιγά οι ξεχωριστές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Κάπως έτσι γεννήθηκε και η ελληνική γλώσσα.

  Πήραμε το φοινικικό αλφάβητο και το τελειοποιήσαμε. Δεν είναι κακό να αντιγράφεις κάτι και να το διευρύνεις έπειτα, το κακό είναι να το πιθηκήζεις όπως κάνουμε εμείς σήμερα.

  Επίσης σου απάντησα για τα περί αλφάνω κλπ. Ούτε απέφυγα και ούτε υπεκφεύγω. Σου έδωσα πηγές περιμένω τώρα τις δικές σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ανώνυμε 10:02 μμ με υποθέσεις και τα αν δεν βγάζουμε επιστημονικά πορίσματα αλλά αυθαίρετα συμπεράσματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον και ούτε είμαι μάντης. Μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα.

  Όσο για τα ιαπωνικά δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη διότι δεν έχω μελετήσει ούτε την γλώσσα αλλά ούτε και την ιστορία της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ανώνυμε 10:15 μμ όχι μόνο την γραμμική Β την θεωρούν Σλαβική αλλά και τις επιγραφές του Δισπηλιού, της Λήμνου και γενικά ότι κυκλοφορεί από γλώσσα και επιγραφή στα Βαλκάνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. @ΑΝΩΝΥΜΟ 27/09/09 10:13

  Εγώ δεν διάλεξα λάθος μονοπάτι. ΣΛΑΒΙΚΑ δεν μιλούσε κανένας στο έδαφος των χωρων Ελλάδας-Βουλγαρίας-Σκοπιων-Αλβανίας πριν τον 5-6 αιώνα m.X. Αν αποδέχονται ότι είναι μίξη γηγενών με ΣΛΑΒΟΥΣ τότε αφ ενός μεν έρχονται σε αντίθεση με την άποψη που επέβαλε πρόσφατα ο ΦΑΣΙΣΤΑΣ Γκρούεφσκι περί γνήσιας "Mακεδονικοτιτας" απορρίπτοντας τυχόν ΣΛΑΒΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ αφετέρου έμμεσα αναγνωρίζουν ότι οι ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΟΙ ΣΛΑΒΟΙ αφομοίωσαν όσους γηγενείς όχι μονο Μακεδόνες αλλα και Ιλλυριούς-Παίονες-Δαρδάνους βρήκαν και κατά συνέπεια επικράτησε η ΣΛΑΒΙΚΗ ως γλώσσα όλων αυτών των πληθυσμών.

  Είναι η πλειοψηφία που επιβάλει την γλώσσα στην μειοψηφία και όχι το αντίθετο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Άνοιξε το lidell-Scott να δεις ότι τα βόδια λέγονται και άλφες.Όσο για το αλφή σημαίνει κέρδος αλλά το κέρδος των δημιουργών των αλφιστών=χτίστες.Όπως βλέπεις διαλέγεις ότι συμφέρει την θεωρία σου και όχι την αλήθεια.Όσο για την συγκριτική γλωσσολογία και τα συμπεράσματά της είναι όλοι για γέλια και αυτό γιατί προσπαθούν να κατευθύνουν τα όποια ευρήματα.Γι' αυτό και δεν τα δέχομαι.Τώρα για την καταγωγή της Φοινικικής ακόμη περιμένω να μου πεις που βρέθηκαν επιγραφές κείμενα ή οτιδήποτε άλλο που ξέρουμε σίγουρα ότι είναι φοινικικά.Βλέπω ότι το άλλο με το πως το είπες το λαρυγγικό α το ξέχασες.Όσο για τα σιναΐτικα κλπ όλα αυτά είναι ονόματα που έδωσαν κάποιοι καθηγητάδες που στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξέρουν τίποτα για να δημιουργήσουν μια ιστορία με βάση τις πεποιθήσεις τους.Επειδή τα βρήκαν στο Σινά τι σημαίνει αυτό δηλαδή;Είναι ιερά κείμενα ;Ειλικρινά μένω άναυδος.
  Μου λες για το Γιωργαλά.Γιατί κάτι τον κάνει αυθεντία;
  Ξέρεις ότι η Ελληνική "ιστορία"δομήθηκε από έναν φανατικό προτεστάντη, τον αρχηγό της γερμανικής αρχαιολογικής αποστολής που δεν μπορούσε να δει πέρα από την μύτη του;Αυτό όρισε χρονικά την αρχή και τις περιόδους μια και η αρχή του κόσμου τότε ήταν για την εκκλησία γύρω στο 2500πχ και βέβαια οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν με τίποτα να είναι πρώτοι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια μπουρδολογία κάποιων ανοήτων που προσπάθησαν να την στηρίξουν μια σειρά ακόμη ανόητοι.
  Επειδή βέβαια δεν θέλω να νομίζεις ότι αυτά είναι απλά εύκολα λόγια θα σου παραθέσω ένα μικρό κομματάκι για να δεις τι συμπεράσματα βγάζει η συγκριτική γλωσσολογία και θα περιμένω κρίσεις:
  Αν ακούσεις τις λέξεις "η γαρή τίρα βήχου".Τί θα καταλάβεις;
  α) τίποτα
  β)το σκυλί είναι μαύρο
  γ) η γυναίκα κοίτα βήχει
  Αν απαντήσεις ένα από τα δύο πρώτα σίγουρα είσαι γλωσσολόγος με ειδίκευση στην συγκριτική γλωσσολογία.
  Αν απαντήσεις το τρίτο τότε είσαι στην σφαίρα της μη συμβατικής ιστορίας σαν εμένα και έχασες.
  Να σου πω λοιπόν και το τελευταίο για να σκίσεις τα διπλώματά σου ότι αυτήν την διάλεκτο την μιλούν "αυτόχθονες" της Αμερικής.
  Θα περιμένω βέβαια και για όλα τα υπόλοιπα
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΚΑΝΑ CYΒΙΓΙ ΩΜΟΡΤΑΓ ΙC ΤΙΝ ΓΙΝ ΟΠΟΥ ΕΓΕΝΙΘΙΝ
  ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΡΧΟΝ ΕCΤΙ ΙC ΤΙC ΠΛCΚΣΑC ΤΟΝ ΚΑΝΠΟΝ
  ΜΕΝΟΝΤΑ ΕΠΥΗCΕ ΑΥΛΙΝ ΙC ΤΙΝ ΤΟΥΝΤΖΑΝ ΚΕ
  ΜΕΤΙΓΑΓΕΝ ΤΙΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΙC ΤΟΥΣ ΓΡΙΚΟΥC
  ΚΕ CΚΛΑΒΟΥC ΚΕ ΤΕΧΝΕΟC ΕΠΥΗΣΕ ΓΕΦΥΡΑΝ ΙΣ ΤΙΝ
  ΤΟΥΝΤΖΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΥΛΙΝ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΙC ΚΕ ΕΠΑΝΟ
  ΤΟΝ CΤΥΛΟΝ ΕCΤΙCΕ ΛΕΟΝΤΑC ΔΥΟ Ο θΕΟC ΑΞΙΟCΙ ΤΟΝ
  ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΔΑ ΑΟΥΤΟΥ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ
  ΚΑΛΟΠΑΤΟΥΝΤΑ ΕΟC ΤΡΕΧΙ Η ΤΟΥΝΤΖΑ [---- ΚΕ ΕΟΣ ΤΟΥC
  ΠΟΛΛΟΥC ΒΟΥΛΓΑΡΙC ΕΠΕΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥC ΕΧΘΡΟΥC
  ΑΥΤΟΥ ΥΠΟΤΑCΟΝΤΑ ΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΛΙΟΜΕΝΟC ΖΙCΙΝ
  ΕΤΙ ΕΚΑΤΟΝ ΙΤΟ ΔΕ ΚΕ Ο ΚΕΡΟC ΟΤΑΝ ΕΚΤΙΣΤΑΝ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙCΤΙ CΙΓΟΡ ΕΛΕΜ ΚΕ ΓΡΙΚΙCΤΙ
  ΙΝΔΙΚΤΙΟΝΟC ΙΕ
  Έτσι γράφαν οι υποτιθέμενοι Βούλγαροι το 822 πριν τους παραλάβουν οι Κύριλλος και μεθόδιος και τους μετατρέψουν σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε.Όσο για τους Σλάβους.ΕΛΕΟΣ.Σκλάβοι ήταν οι άνθρωποι και αυτή η προσωνυμία τους ακολουθούσε όμως με την διπλή έννοια του "C" που αντικαταστάθηκε το "Κ" έγινε το CΚΛΑΒΟΙ, CCΛABOI, CΛABOI, CLAVOI,SLAVE,Εξ ού και στις "λατινογενείς" όπως λανθασμένα λέγονται οι γλώσσες σημαίνει ΣΚΛΑΒΟΙ.Γιατί λέτε ότι έχουμε τόσες πολλές πολιτισμικές ομοιότητες επειδή τους απορροφήσαμε!!!!!!Ε όχι βέβαια.
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Παυσανία η λέξη βόδι δεν υπάρχει στο Lidell & Scott(έκδοση 1996) αλλά η λέξη ΒΟΥΣ,όπου φυσικά και δεν αναφέρει αυτό που λες.

  Δεν ξέρω από που τα διαβάσες αυτά και μου τα μεταφέρεις (και καλά κάνεις) αλλά αποδεικνύεις και τα λεγόμενα μου για τα περί "μη συμβατικών θεωριών".

  Όσο για τον Γεωργαλά δεν τον κάνει αυθεντία αλλά τουλάχιστον παραδέχεται ότι αυτό που κάνει δεν είναι συμβατικό με την κύρια γραμμή της έρευνας. Ξέρεις θέλει και κότσια να γράφεις κάτι τέτοιο.

  Για τον Γερμανό κάποιες παραπάνω πληροφορίες (όνομα, εποχή κλπ) θα ήταν καλοδεχούμνενες. Να σου απαντήσω επειδή κάποιος έιπε κάτι , τότε δεν νομίζω ότι βοηθάει και στον διάλογο.

  Όσο για το "η γαρή τίρα βήχου" ........no comment...διότι και να σου ζητήσω ποιος επιβεβαιώνει αυτό περί είναι μάλλον σαν να ζητάω ψύλλους στα άχυρα. Και όταν θα μου βάλεις αυτό με την Ιλιάδα θέλω τον ακριβή στίχο και ραψωδία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Είναι εύκολα να λες ότι δεν υπάρχει τίποτα και να νομίζεις ότι καθάρισες.Έτσι δεν είναι;
  Αν δεν θέλεις να μάθεις είναι δικαίωμά σου αλλά μην το προβάλεις κιόλας ως θέσφατο.Οι λέξεις υπάρχουν στο λεξικό ακόμη και στην δωρεάν έκδοση στο ιντερνετ θα τα βρεις αν το ψάξεις.Πάρε την αγγλική έκδοση είναι πιο αξιόπιστη.Όσο για τον Γερμανό που αγνοείς είναι ο Ουλέριχον φον Βιλάμοβιτς.Τι άλλο θες να σου πω;
  Για τα ερωτήματα μούγκα στην στρούγκα.Ε!!!!
  Αυτοί που μιλούν αυτήν την απίθανη γλώσσα που οι φίλοι σου γλωσσολόγοι δεν μπορούν να κατατάξουν είναι η φυλή p'urchepecha.Αν θέλεις το κομμάτι με τις Αλφεσίβοιες δεν την Ασπίδα του Αχιλλέα(την δεύτερη).
  Όπως βλέπεις και ψύλλους μες στ' άχυρα βρίσκω.Ακόμη όμως περιμένω απαντήσεις.Που συναντήσατε τους φοίνικες και τα ξέρετε όλα αυτά;
  Έτσι ...γιατί μικροί μεγάλοι στο καφενείο.Δεν λέει.
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Τα "μη-συμβατικά" το κατέστρεψαν το ποστ του ακρίτα.

  Μια μόνο συγκεκριμένη παρατήρηση γιατί αν τα πιάσουμε όλα... Το πόνημα του Παυσανία περί σκλάβων -> Σλάβων είναι εντελώς ανακριβές.

  Το αντίθετο συνέβη. Οι Βυζαντινοί πρόσθεσαν ένα "θ" ή "κ", μια και το σύμπλεγμα "σλ" ήταν ξένο προς την γλώσσα τους, και από Σλάβοι έγιναν Σθλάβοι ή Σκλάβοι. Βλ. επένθεση.

  Το "σκλάβος" πήρε την έννοια που έχει ως σήμερα γιατί οι Σλάβοι αποτελούσαν σημαντική πηγή δούλων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Εντάξει, οι θεωρίες περί ελληνόφωνων Αμερικανών δεν αξίζουν να απαντηθούν έτσι κι αλλιώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Προς ανώνυμο
  Βλέπω ότι τα ξέρεις όλα μπράβο σου.
  Όμως παρ' όλα που αποφεύγεις να απαντήσεις οι ερωτήσεις είναι ακόμη εκεί μπροστά σου και θα σου βγάζουν την γλώσσα μέχρι να τις δεις.Όσον αφορά τους Σλάβους το κείμενο που παραθέτω,γατί όπως βλέπεις εγώ παραθέτω κείμενα ονόματα και διευθύνσεις και όχι ότι βλέπω στον ύπνο μου είναι του 822 και όχι του 1000 ή 1200.Αν θες να καταρρίψεις αυτά που λέω απάντησε με στοιχεία όλα τα άλλα είναι τόσο αναξιόπιστα που γελοιοποιούν όποιον τα χρησιμοποιεί.
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Συμπλήρωμα προς Ανώνυμο
  Όσον αφορά το κείμενο που αμφισβητείς λόγω άγνοιας είναι καθαρά Βουλγαρικά.Είναι η λεγόμενη "Chatalar Inscription".Ούτε των Βυζαντινών ούτε άλλες ανοησίες.Άλλωστε οι Κύριλλος και Μεθόδιος που θα τα μετατρέψουν σε Κυριλλικά θα πάνε μετά από 40 χρόνια.Άρα άνοιξε και κανένα βιβλίο Ανώνυμε
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Παυσανία Μπουρδίδη, είναι καθαρά ελληνικά η "Chatalar Inscription". Την άνοιξες που την άνοιξες τη βικι, δεν μπορείς και να διαβάσεις τι λέει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Παυσανία 1:09πμ την αγγλική έκδοση έβαλα (Oxford University Press) διότι αυτή έχω και όχι την ελληνική. Και επειδή το κουράζουμε το θέμα εάν έχεις να φέρεις κάποιο λεξικό ή αναγνωρισμένη βιβλιογραφία μπορούμε να συνεχίσουμε τον διάλογο μας.

  Ξέρεις όταν τοποθετούμε(όπως και ο αρθογράφος) με αναγνωρισμένες πηγές και στοιχεία και εσύ δεν φέρνεις τίποτα καταντάει κουραστικό για τον αναγνώστη. Επίσης εκφράσεις τύπου "μούγκα στην στρούγκα" και "φίλοι μου γλωσσολόγοι" δείχνει εμπάθεια και κακαοήθεια. Για αυτό φίλε μου Παυσανία να είσαι πιο ουσιαστικός στον διάλογο και εάν κάνεις κάπου-κάπου λάθος καλό είναι να το παραδέχεσαι. Άλλωστε όλοι άνθρωποι είμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Παυσανία 12:56πμ η γλώσσα αλλά και η γραφή της υπόψη επιγραφής είναι Ελληνική και όχι Βουλγάρικη ή Σλάβικη. Δεν αφορά όμως το θέμα και ας το αφήσουμε εκτός.

  Για την επιγραφή έχω ανοίξει σχετικό νήμα εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ανώνυμε 1:06mμ το όνομα του είναι σκέτο Παυσανίας..
  ας αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς...

  ευχαριστώ :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. http://www.archive.org/stream/greekenglishlex00lidduoft#page/xvi/mode/2up
  Αυτό για το λεξικό
  Η επιγραφή που σωστά παρατήρησες ότι είναι ελληνικά είναι εντούτοις Βουλγαρική του 822 κλπ να μην επαναλαμβάνομαι
  Όσο για στοιχεία κάνε ένα κλικ στο όνομα p'urchepecha να δεις και την γραφή τους και το αν όλα όσα λέω είναι αστήριχτες ανοησίες.
  Όσο για το μούγκα ακόμη περιμένω να μου απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα που σκόπιμα ξεχνάς.Σε πιέζω λοιπόν να δεις την "δική" μου αλήθεια.Δεν έχω κάτι εναντίον σου.Αντίθετα σε θεωρώ από τα γραφόμενά σου αξιόλογο αλλά μένεις παγιδευμένος σε δίχτυα που έχουν άλλοι υφάνει και θεωρείς ως θέσφατα.Δεν λέω να αμφισβητείς τα υπαρκτά αλλά τα ανύπαρκτα και να κρίνεις σωστά αυτά που σου σερβίρουν ως θέσφατα.
  Αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι το πέρασμα από την μια θέση στην άλλη είναι σαν να τρυπάς τοίχο αλλά μόλις ανοίξεις την πρώτη τρύπα καταρρέει ολόκληρος.Μην περιμένεις να βρεις όλη την αλήθεια από αυτήν την πλευρά αλλά τουλάχιστον είναι λιγότερη από το ψέμα.
  Φιλικά Παυσανίας.
  ΥΓόσον αφορά τον ανώνυμο μπορεί να με χαρακτηρίσει όπως θέλει. Άλλωστε οι χαρακτηρισμοί του καθενός μας προδίδουν τον χαρακτήρα μας αλλά πάλι τα ερωτήματα θα παραμένουν και αυτά δεν μπορούν να τα καλύψουν ούτε οι χαρακτηρισμοί ούτε τα ψέμματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Ερώτηση προφανή προς εθελοτυφλούντες.
  Γιατί οι Βούλγαροι του 822 γράφουν ελληνικά όταν μετά από 44 χρόνια χρειάστηκε να πάνε οι Κύριλλος και Μεθόδιος να τους φτιάξουν αλφάβητο;Τι έγινε η στέρεη λογική σου;Άρχισε τις διαρροές;
  Αυτό ήταν το ερώτημά μου.Όχι αν είναι ελληνικά
  Λοιπόν ανώνυμε τι έχεις να πεις τώρα για τον χαρακτηρισμό σου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Παυσανία έβαλες το Lidell & Scott (προφανώς παλιάς έκδοσης) να μου δείξεις τι ;
  ότι έχω δίκιο ;

  ούτε στην σελίδα 286 γράφει την λέξη "βόδι"
  στην δε σελίδα 291 γράφει αυτό που έβαλα για την λέξη "βους"
  Η λέξη "άλεφ" στην σελίδα 59 δεν υπάρχει καν.!!!
  Άρα αποδεικνύεις ότι έχω δίκιο και εσύ λάθος.

  Και τι άφησα αναπάντητο ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Άφησες αναπάντητο αυτά περί φοινικικών πινακίδων όπως και περί συγκριτικών γλωσσολόγων αλλά πάνε και στις σελίδες 68,69,70 και θα δεις εκεί όλα αυτά αλλά και το γιατί τα βόδια που όλα αυτά με τα οποία έχουν να κάνουν προέρχονται από το "αλφάνω" ονομάστηκαν άλφες άλεφ ως παραφθορά μέσα στον χρόνο(εδώ είναι το κρίσιμο ο χρόνος).
  Ακόμη δεν μου είπες για την χρονολόγηση της ελληνικής ιστορίας αν κάνω λάθος ή όχι;
  Πάντως εγώ προσπάθησα.Από κει και μετά κάτι πρέπει να κάνεις και μόνος σου.
  Καλή σου ημέρα.Χάρηκα την αντιπαράθεσή μας.Θα διαβάσω την απάντησή σου αν υπάρξει αλλά μάλλον και να σου απαντήσω θα χαρακτηρίσεις τα λεγόμενά μου ως "έπεα πτερόεντα".Ποιος ξέρει ίσως στην άκρη του μυαλού σου ανάβει ένα φως.
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Η χρονολόγηση της ελληνικής ιστορίας ξεκινάει με την Γραμμική Β ως το πιο παλιό γραπτό στοιχείο. Δηλαδή κάπου το 1600 πΧ.

  Η χρονολόγηση της Ελληνικής προιστορίας ξεκινάει με την «Ψευδομινυακή» κεραμική(άβαφη κεραμική της Μεσοελλαδικής περιόδου με στιλπνή επιφάνεια, ψημένη σε αναγωγικές ή οξειδωτικές συνθήκες) αλλά και τον Bubanj-Hum II πολιτισμό ή ίχνη του Πολιτισμού "Κουργκάν". Δηλαδή κάπου το 2200-2100 πΧ.Η οποία χρονολογία όπως είπε ο ανώνυμος(
  27 Σεπτέμβριος 2009 7:39 πμ )πάντα με αμφιβολίες.

  Αυτά σύμφωνα με την ΙΕΕ......τα ανέφερα την
  -27 Σεπτέμβριος 2009 12:10 μμ
  -27 Σεπτέμβριος 2009 6:16 μμ

  ==============================================

  Αυτό για το "περί φοινικικών πινακίδων όπως και περί συγκριτικών γλωσσολόγων" δεν το κατάλαβα.
  Τι δεν εξήγησα ;

  ==============================================

  Στις σελίδες 68,69,70 ούτε για βόδια αναφέρει αλλά ούτε και για μοσχάρια.

  ==============================================

  Αυτά.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Μάλλον διαβάζεις και δεν διαβάζεις.Δηλαδή βλέπεις αυτό που θέλεις.Αυτό που είπα για τους Φοίνικες είναι ξεκάθαρο.Που βρέθηκαν πινακίδες που ξέρουμε σίγουρα ότι είναι φοινικικές.Έγραφαν επάνω είμαστε φοινικικές;
  Ακόμη αν κάνεις έναν κόπο να δεις για την εθνότητα που σου είπα θα βρεις το λεξιλόγιό τους αλλά μάλλον δεν θέλεις.
  Παυσανίας
  Όσο για την ελληνική ιστορία αυτή αρχίζει με την γεωμετρική εποχή γύρω στο 1000 μια και οι Κρήτες με την ιστορία που εσύ πρεσβεύεις δεν λογίζονται Έλληνες ή δεν το ξέρεις;
  Αυτόν λοιπόν τον χωρισμό τον έχει κάνει ο κύριος που σου είπα.Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι επίσημη ιστορία αλλά ευρήματα που δεν επηρεάζουν τον γενικό κανόνα.Ο οικισμός στο Δισπηλιό είναι πολύ πριν το 5000 πχ και όμως αυτό δεν είναι ελληνική ιστορία άρα τι τα θες τι τα γυρεύεις.Ότι και αν νομίζουμε εγώ και εσύ άλλοι γράφουν ιστορία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Το παρακάτω κείμενο του Ίωνα Δραγούμη το αφιερώνω στον Παυσανία που προσπαθεί μέσω γενικόλογων και αναπόδεικτων αλλά και φαιδρών επιχειρημάτων να πείσει τον κακόμοιρο και υπομονετικό ακρίτα τα ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΑ :

  «...Οι γραμματιζούμενοι είδαν πως ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είχε πέραση στην Ευρώπη και την έκανε να βοηθή τους Ρωμιούς για χάρη τον προγόνων τους. Οι Φιλέλληνες Ευρωπαίοι κάτι ψίχουλα τους πετούσαν. Και φαντάστηκαν οι γραμματιζούμενοι να μεταμορφώσουν τους Ρωμιούς σε αρχαίους Ελληνες με μουτσούνες Περικλήδων, με ξύλινα δόρατα και τόξα, με χάρτινες ασπίδες και χλαμύδες, για να παίρνουν πάντα ψίχουλα από την Ευρώπη. Μα ήρθε καιρός που οι Ευρωπαίοι τους κατάλαβαν τους μασκαράδες Γκραβαρίτες. Τώρα, κομματιάστηκε η Ρωμιοσύνη. Αφότου έγινε το ελλαδικό βασίλειο, πολιτική ενότητα έχει λιγότερη, παρά τον καιρό που την όριζε σχεδόν ολόκληρη ο Τούρκος (....) Έπειτα γίνηκαν τα σκολειά κι αυγάτισαν οι μισογραμματισμένοι. Τα γράμματα αυτά τους αποχάλασαν, γιατί χαλάρωσαν μέσα τους την κλονισμένη πίστη στην εθνική παράδοση της Αυτοκρατορίας, που ονομάστηκε μεγάλη ιδέα. Από τότε γενικεύθηκε η αρχαία ιστορία, σαν παράδειγμα για τους νέους Ελληνες, και η αρχαία γλώσσα σαν πρότυπο. Σχολαστικοί, ψευτοκλασικοί, και ψευτοπρογονολάτρες οι δάσκαλοι έπλασαν κούφιους, ξερούς, μαραντζιασμένους τους νέους Έλληνες, την αγάπη μας (...) Την ελευτεριά τους, τη ζωντανάδα τους, τη θέλησή τους, τις έχουν πλακώσει ανωφέλευτα βάρη, που τους εζάρωσαν το νου και τους εμίκραιναν την ψυχή γεμίζοντάς την με μια αρρωστιάρικη ανησυχία: για το πως θα βγάλουν το ψωμί τους μονάχα. Μ’ αυτή την ανησυχία, χωρίς αυτοπεποίθηση, βγαίνουν από το σκολείο και αντικρίζουν την κοινωνία. Και οι περισσότεροι σκύβουν και γίνονται σκλάβοι εκείνου που θα τους παρασταθή για να απολάψουν μια θεσούλα.(...) Λοιπόν, η τωρινή παιδεία στην Ρωμιοσύνη ολάκερη ... ισοπεδώνει και αφομοιώνει τους Έλληνες μόνο στην ταπείνωση, στο στένεμα της ψυχής, και σε έναν ψευτοκλασικισμό και δεν τους συνδέει με κανέναν ηθικό δεσμό αναμεταξύ τους.» [Οσοι ζωντανοί, 1911]

  Oι τύπου Παυσανία και θύματα των Τζιροπουλέων θεωριών δεν είναι μόνο ένα είδος. Είναι πολλές ομάδες, συχνά αλληλοσυγκρουόμενες. Πρόκειται για κάποιους μικρούς πυρήνες ημιμαθών ανθρώπων, με ακραία εθνικιστικά κίνητρα και με υπερβάλλον αντισιωνιστικό και αντιχριστιανικό πνεύμα, που έχουν δημιουργήσει γύρω τους ευρύτερες ομάδες αμαθών. Οι περισσότεροι είναι δωδεκαθεϊστές και έχουν βαλθεί να επαναφέρουν το δωδεκάθεο ως θρησκεία της χώρας. Διδάσκουν θρησκεία, φιλοσοφία, εθνολογία, γραμματική, ιστορία και βιολογία, ενώ λένε και ότι οι Έλληνες έχουν βιολογική ανωτερότητα. Κάποιοι από αυτούς πιστεύουν ότι οι αρχαίοι “θεοί” ήταν αστροναύτες. Άλλοι ότι ήταν συμβολισμοί, άλλοι ότι ήταν άνθρωποι που θεώθηκαν και άλλοι ότι ήταν παράξενα όντα. Καθένας από αυτούς θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει το γνήσιο αρχαιoελληνικό πνεύμα και διαχωρίζει τη θέση του από όλους τους άλλους. Όλοι όμως συμφωνούν μεταξύ τους στον εθνικισμό, στον ρατσισμό, στον αντιεβραϊσμό και στον αντιχριστιανισμό. Επίσης όλοι αυτοί κατηγορούν την επιστήμη της γλωσσολογίας, της παλαιοντολογίας, της ιστορίας, και εσχάτως της γενετικής.

  Πιάνουμε μία λέξη ομηρική που μοιάζει με κάποια ξένη (δυο-τρεις κοινοί φθόγγοι αρκούν) και αμέσως έτοιμο το συμπέρασμα: ελληνικότατη η λέξη! Αν τώρα, η λέξη αυτή λείπει τελείως από την αττική διάλεκτο, αν λείπει από την ελληνιστική κοινή, αν λείπει από τη μεσαιωνική, την καθαρεύουσα, τη δημοτική δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τόσους αιώνες τελούσε εν υπνώσει για να ξεπηδήσει ως εκ θαύματος στα χείλη ενός άλλου λαού χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να δικαιώσει τις δοξασίες των ελληνόφρονων ερασιτεχνών της γλώσσας και της ιστορίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Προς Μενέλαο
  Πολύ κακό για το τίποτα.Δεν κουράστηκες να γράφεις;
  Οι ερωτήσεις μένουν στέρεα εκεί όσο και αν δεν το θέλεις.Με χαρακτήρισες με χιλιάδες ονόματα ενώ εγώ δεν ανέφερα ούτε για δωδεκάθεα ούτε τίποτε άλλο.Αλίμονο όμως εγώ δεν έχω σχέση με κάτι απ' όλα αυτά άλλωστε όπως είπα οι χαρακτηρισμοί χαρακτηρίζουν αυτούς που τους κάνουν.Αν λοιπόν έχεις κάτι θετικό πέρα από μασάλια να προσφέρεις ευχαρίστως να το ακούσω αλλιώς "μη μου τους κύκλους τάρατε"
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Παυσανία αυτά που λες τα αναφέρει η Αννα Τζιροπούλου-Ευσταθιου στο πραγματικά αντιπαιδαγωγικό βιβλίο "Αλφάβητο Ελληνικό ή Φοινικικό".

  Βασικά το Τζιροπούλειο του Μενέλαου μου κέντρισε το ενδιαφέρον να το κοιτάξω. Ειδκά το "λεξιλόγιο της αλος" που είναι και η βασική πηγή (σαν να σου λεει αγόρασε με) είναι πηγή φενακισμού όπως θα έλεγε και ο Ευαγγελίδης. Ειδικά το ανθρωπάκι καρτούν που το λέει "πιθανώς πρόδρομος του Α" είναι όλα τα λεφτά.!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Μενέλαε το ξέρεις ότι προσπαθώ πάντα να προωθώ τον διάλογο. Ο Παυσανίας έχει τον δικό του τρόπο σκέψης και το σέβομαι. Από εκεί και πέρα ο καθένας αντιλαμβάνεται το αντικείμενο σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Η ταύτιση με την κυρία Τζιροπούλου με τιμά αλλά είναι τυχαία όχι από την άποψη της αλήθειας αλλά από την άποψη της αντιγραφής.Δυστυχώς αν και ήθελα δεν κατάφερα να αγοράσω τα βιβλία της που έχουν εξαντληθεί.Αυτά που σου λέω είναι μέσα από δικές μου έρευνες.Ναι μέσα από έρευνες βγήκαν και όχι από αντιγραφές.Επέτρεψε μου να επιμένω λοιπόν και να ομιλώ μετά λόγου γνώσης.
  Δεν έχω έτσι να σου πω για το αν είναι τρέλα ή όχι αλλά σε παρακαλώ απάντησέ μου ποιες πινακίδες βρέθηκαν που ξέρουμε ότι είναι φοινικικές γιατί θα σκάσω.Είναι η χιλιοστή φορά που το ρωτάω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Άκρη με τους Δαυλικούς ή αντίστοιχους άλλους δε μπορεί να βγάλει κανείς. Άδικος ο κόπος. Την αλήθεια τη γνωρίζουν καλύτερα από όλους τους επιστήμονες (ξένους και ντόπιους) και όσοι στον επιστημονικό χώρο διαφωνούν με τις ιστορίες για αγρίους τους είναι ή παραπληροφορημένοι ή μοχθηροί εχθροί του ελληνισμού... Κατά βάθος η ανάγκη της απόδειξης του αυτόχθονου - ανάγκη σχεδόν όλων των εθνικιστών σ' όλο τον κόσμο. Ακούς εκεί οι άνθρωποι ήρθαν από την Αφρική! Εδώ στα Πετράλωνα ξεκίνησε το ανθρώπινο είδος και οι υπόλοιποι είναι εκφυλισμένοι Έλληνες... ΕΛΕΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Μπράβο Μενέλαε, πολύ καλά τα είπες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Καλά ρε Μενέλαε με τόσο μελέτη και ψάξιμο φοινικικές πινακίδες δεν βρήκες ;

  Δες λοιπόν μερικές εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Μπορεί να βγάζετε χολή άφρονες αλλά το ζητούμενο παραμένει.Απαντήσεις θα δώσετε;
  Αν δεν έχετε κάτι να προσφέρετε "πάρτε τα κουβαδάκια σας και πάτε σε άλλη παραλία να παίξετε" γιατί το "μη μου τους κύκλους τάρατε" δεν το καταλάβατε.
  Απαντήσεις λοιπόν μπορείτε να δώσετε;
  Εγώ θα περιμένω εδώ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Από που προκύπτει ότι είναι φοινικικές εκτός από τις πεποιθήσεις αυτών που τις βρήκαν για να καταλάβω;
  Διότι το να δείχνουμε κάποιες επιγραφές και να λέμε ότι αυτές είναι φοινικικές δεν λέει τίποτα.Άλλωστε θυμάστε ότι πριν από λίγα χρόνι μια Ελληνίδα ερευνήτρια "ανακάλυψε" τον τάφο του Αλεξάνδρου και εγώ κατά δήλωσή μου πετάω τι σημαίνει αυτό.
  Επειδή φίλε Ακρίτα θέλω να σε προστατέψω από ενδεχόμενο λάθος μην ισχυρισθείς ότι εκεί ζούσαν φοίνικες πριν γιατί δεν ζούσαν και αν ακόμη ήταν έτσι που δεν είναι πως ξέρουμε ποια περίοδο ζούσαν, που δεν το ξέρουμε για να πούμε με περισσότερη πιθανότητα ότι είναι φοινικικές.
  Αυτό λοιπόν εννοώ ότι όλα τα επιχειρήματα είναι αίολα.
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Παυσανία για πες μου εσύ ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, πανεπιστήμιο ή οργανισμός που να επιβεβαιώνει την γραφή μιας επιγραφής;

  Σε ρωτάω γιατί να καταλάβω τελικά τι θεωρείς επιστημονικό διότι εσύ έχει βγάλεις νοκ-άουτ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ όλους.!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Ο δαυλός, η τζιροπούλου, η σουβλατζή, ο βελόπουλος και γενικά πάσης είδος και κενού περιεχομένου αρχαιόπληκτος αυτόχθονος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. «Να ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου: oι Έλληνες, αφού πήραν τα γράμματα από τους Σημιτοφοίνικες... Γιατί η Φοινικική τότε συγκαταλέγεται στη σημιτο-χαμιτική οικογένεια κι όχι στην ινδοευρωπαϊκή;».

  (ερώτηση «αρχαιολάτρη τύπου Παυσανία» σε συζήτηση στο διαδίκτυο)

  Η παραπάνω ερώτηση δείχνει – νομίζω – ότι άτομα σοβαρά όπως εσύ ακρίτα που συνομιλεί με τους δαυλόπληκτους είναι τουλάχιστον αφελείς.
  Έχοντας διαβάσει τέτοιες συζητήσεις, μόνο σε αυτό το συμπέρασμα μπορώ να καταλήξω φίλε ακρίτα.

  Τι προσπαθείς, να κάνεις;
  Να αποδείξεις σε ανθρώπους που έχουν βγάλει ήδη τα συμπεράσματά τους, μια επιστημονική θεωρία;
  Για να γίνει αυτό, θα έπρεπε να κάνεις copy-paste όλη τη σχετική βιβλιογραφία. Αλλά, όπως αποδεικνύει το παραπάνω ερώτημα, και πάλι δεν θα είχε κανένα νόημα. Δεδομένου ότι οι δαυλόπληκτοι είναι άτομα χωρίς επαφή με το αντικείμενο, δεν μπορούν να κατανοήσουν τα επιχειρήματά σου.

  Του έφερες τόσες πηγές και στοιχεία και αυτός τον δαυλοχαβά του.

  Για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι είναι αμόρφωτοι ή οτιδήποτε. Αλλά είναι τυχαίο άραγε ότι αυτές οι απόψεις υποστηρίζονται μόνο από μη γλωσσολόγους;
  Δεν έχουν γνώση του αντικειμένου, άρα είναι λογικό να υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα.

  Μπορείς διδάξεις γεωμετρία σε κάποιον που μόλις ξέρει να μετράει τα δάχτυλά του.
  Τι πιθανότητες υπάρχουν να έχεις αποτέλεσμα; Ελάχιστες.

  Είναι τυχαίο, πιστεύεις, ότι οι δαυλόπληκτοι ασχολούνται με αυτό το τμήμα της επιστήμης της γλωσσολογίας και όχι π.χ. με τις ομοιότητες ανάμεσα στην κυπριακή και την ποντιακή διάλεκτο;

  Το θέμα έχει προφανώς άλλες προεκτάσεις και κατά συνέπεια, τουλάχιστον, ματαιοπονείς ακρίτα. Το σύνολο των ανθρώπων που υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις είναι μη αριστεροί (γιατί οι αριστεροί έχουν κόλλημα με τη λέξη πατρίδα και έθνος, οπότε δεν θα υποστήριζαν κάτι που να συμφέρει την Ελλάδα, ακόμη και αν ήταν ηλίου φαεινότερο ότι είναι σωστό) που δεν έχουν σπουδάσει γλωσσολογία.

  Δεν είναι κακοπροαίρετοι, πιστεύω. Αλλά νιώθουν ότι οι Έλληνες είναι κάπως καλύτεροι από τους άλλους λαούς. Πιστεύοντας κάτι τέτοιο, ενοχλούνται όταν ακούν ότι οι Έλληνες δανείστηκαν κάτι από άλλους λαούς ή ότι η ιστορία της γραφής τους (άρα και του πολιτισμού τους) δεν προηγείται χιλιάδες χρόνια των υπόλοιπων λαών.

  Γιατί, αν δεν ισχύουν αυτά, τι σόι ανωτερότητα έχουμε;

  Η συζήτηση που κάνεις ακρίτα έχει το ίδιο νόημα με μία στην οποία θα προσπαθούσατε να πείσετε τον κύριο Τάκη Τσουκαλά ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι η καλύτερη ομάδα.

  Το συμπέρασμα για τον κύριο Τσουκαλά υπάρχει ήδη. Ξέρει ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Είναι σίγουρος γι’αυτό. Μένει μόνο να βρει τα στοιχεία που το επιβεβαιώνουν. Και τα στοιχεία που δεν συμφωνούν με αυτό, είτε είναι λάθος, είτε δεν ερμηνεύονται σωστά.

  Άρα, η προσπάθειά σου να αποδείξεις γλωσσολογικές αλήθειες εδώ δεν έχει νόημα. Αν τους ενδιέφερε η επιστήμη , θα γινόντουσαν και αυτοί γλωσσολόγοι. Η πατρίδα μας τους ενδιαφέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. θα απαντούσα νωρίτερα αλλά βλέπεις το σχόλιο μου γράφτηκε πριν το δικό σου αν και το καταχώρησες μετά. Παρ' όλα αυτά αν και κέρδισες κάποιες εντυπώσεις η ουσία παραμένει.
  Θέλω επίσης να σου επιστήσω την προσοχή σε κάτι.Ένας λαός που η ύπαρξή του βασίζεται μόνο σε ορισμένα κείμενα που δεν έχουν προσδιοριστεί χρονολογικά ούτε καν χωροθετηθεί δεν αποτελούν σημείο "στήριξης" για να πούμε ότι εδώ ζούσαν οι Φοίνικες.Άλλωστε μην ξεχνάς την σύγχρονη εμπειρία με,για παράδειγμα, Φιλαδέλφεια-(Ν)φιλαδέλφεια.Μετά από χίλια χρόνια ποιος θα ξέρει την διαφορά και τον πραγματικό τόπο;
  Άλλωστε εδώ υπάρχει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.Τι θέλω να πω.Δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι οι Έλληνες είχαν αλφάβητο και τι λέμε ότι το πήραν από τους Φοίνικες που όμως μόνο οι Έλληνες τους αναφέρουν και βέβαια ως Έλληνες αλλά αυτό το ξεχνάμε.Τοποθετούμε τα γεγονότα, αυθαίρετα γύρω στο 1125πχ και στην συνέχεια, άρα τότε υπήρχαν και οι Φοίνικες που όμως δεν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτούς.Για να κλείσει ο κύκλος μεταφέρουμε τον Όμηρο και Ησίοδο στο 800 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ και όλα έρχονται στην θέση που θέλουμε.Βρίσκουμε και επιγραφές σε περιοχές που υποθέσαμε ότι ζούσαν την υποτιθέμενη περίοδο οι Φοίνικες τις ονομάζουμε φοινικικές και όλα καλά.
  Αν εσείς θέλετε να δεχτείτε όλα αυτά δικαίωμά σας.Εγώ όμως δεν θέλω να δεχτώ αστήριχτες υποθέσεις που χρειάζονται χιλιάδες ασταθείς παράγοντες.
  Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν για να στηριχθεί η χριστιανική ιστορία και οι σωρό ανόητες χρονικά(τουλάχιστον) ακροβασίες της και που βέβαια ως πιστά σκυλάκια ακολούθησαν οι "ειδήμονες" που αναφέρετε.Άλλωστε μην ξεχνάτε ακόμη ότι πάνω σε αυτές τις ακροβασίες στηρίζει ένα κράτος το δικαίωμα ύπαρξής του.Είναι δυνατόν το εν λόγω κράτος, με την δύναμη που κατέχει, να μην προσπαθεί να δημιουργήσει ιστορικά δεδικασμένα;
  Εμείς όμως δεν μπορούμε να κρίνουμε με βάση τις ανάγκες του άλλου αλλά με βάση την πραγματικότητα.
  Έτσι λοιπόν ακόμη μια φορά ΦΩΝΑΖΩ.
  Που είναι οι φοινικικές πινακίδες και γιατί,διότι δεν ξεχνώ, οι Βούλγαροι 44 χρόνια πριν εκχριστιανισθούν έγραφαν και προφανώς μιλούσαν Ελληνικά;
  Παυσανίας
  ΥΓ.Φαντάζομαι ότι τώρα θα βρεθεί κι άλλος καλοθελητής που θα μου προσάψει επίθετα αλλά πάντα τα επίθετα χαρακτηρίζουν αυτόν που τα λέει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Το ερώτημα το αντιστρέφω μια και δεν πρόκειται περί ονόματος αλλά περί κριτηρίων.
  Με ποια αδιάσειστα κριτήρια θα μπορούμε να πούμε ότι μια επιγραφή ανήκει ή όχι κάπου;
  Περιμένω
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. ΚΕ και ΜΕΝΕΛΑΕ η γλωσσολογία είναι σχεδόν απόλυτη σε αυτό το θέμα (ενν. της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας) ότι υπήρξε κοινή γλώσσα πρόγονος. Και η συγκριτική γλωσσολογία είναι μια πολύ ακριβής επιστήμη. [...] Η συγκριτική γλωσσολογία χρησιμοποιεί τόσο τελειοποιημένα συμπεράσματα που μπορεί από ρουμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά να σου βγάλει μια γλώσσα που αν δεν είναι τέλεια λατινικά τουλάχιστον μοιάζουν περισσότερο με λατινικά παρά με οτιδήποτε άλλο. Τώρα το ποιοι ήταν οι φορείς της γλώσσας, αν είχαν κοινή εθνική συνείδηση ή φυλετική καταγωγή, πώς ακριβώς “έσπασε” σε υποοικογένειες, πώς αυτές κατέληξαν να μιλιούνται εκεί που μιλήθηκαν, αν εκτός από κοινή γλώσσα μεταδόθηκε και κάποια κοινή θρησκεία ή πολιτισμός είναι θέματα προς διερεύνηση. Το κύριο είναι ότι το βασικό θεμέλιο της όποιας θεωρίας, το γλωσσικό επιχείρημα, είναι πάρα πολύ στέρεο.

  Σύγκρινετέ το τώρα αυτό με προσεγγίσεις του τύπου "βρήκα ένα σκελετό πιθηκανθρώπου 750.000 ετών στα Πετράλωνα, άρα οι Έλληνες είναι αυτόχθονες και όποιος το αρνείται είναι κολλημένος στην επιστημονική ορθοδοξία", ή "αφού το λέει ο Ησίοδος, είναι έτσι", ή "αφού δεν έχουμε βρει έπη γραμμένα σε Γραμμική Β΄ δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν (σωστό), άρα υπήρξαν (λάθος)" ή "ποιος λέει ότι είναι φοινική επιγραφή"... Καμία απολύτως σχέση. Είναι προφανές ότι πρέπει να θες να το πιστέψεις για να το πιστέψεις. Γιαυτό λέω ότι το πρόβλημα των αρχαιογκαγκά είναι ψυχολογικό.

  Δημήτρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Παυσανία βλέπω ότι έχεις μεγάλη αγωνία από πού έρχεσαι, από πού κατάγεσαι. Απορώ γιατί αυτός ο προβληματισμός; Ακόμα και αν έχουμε έρθει από το άστρο της Αυγής τον Σείριο, αυτοί εκεί πως ξεκίνησαν. Μήπως και εκείνοι πήγαν εκεί από κάποιον άλλο αστερισμό; Σε αυτή τη περίπτωση δεν υπάρχει τελειωμός.

  Το κείμενο σου βασίζονται και στα γραφόμενα κάποιου αρχαιόπληκτου και ας λες ότι είναι δικά σου. Είχα διαβάσει και εγώ κάποια γραπτά και συγκεκριμένα κάποια του συνέντευξη. Δεν την διάβασα ολόκληρη γιατί με απέτρεψε μία του φράση "Το χειρότερο είναι ότι έχει βρεθεί ολόκληρο κεφάλι χτισμένο μέσα σε πέτρα ενός σχολείου, γεγονός που μου ανέφερε ο τέως πρόεδρος της κοινότητος νέας Τρίλλιας Χαλκιδικής ο οποίος είναι τελειόφοιτος της Nομικής και όταν αναφέρω τον τίτλο του τελειόφοιτου, το λέω για να δείξω ότι είναι αξιόπιστος περισσότερο από έναν φαντασιόπληκτο χωριάτη." Δηλαδή ο φαντασιόπληκτος πρέπει να είναι χωριάτης ενώ ο σπουδασμένος είναι και αξιόπιστος. Οποίος ρατσισμός. Γιατί λοιπόν να δώσω βάση στα λεγόμενα ενός τέτοιου ανθρώπου; Και εκτός τούτου πως εμπιστεύεσαι στα λεγόμενα τους, εσύ που είσαι τόσο καχύποπτος. Ποσώς με ενδιαφέρει αν οι πρόγονοί μου είχαν έρθει από την Αφρική, Ασία ή από οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή αν αποδειχτεί ότι είμαι καθαρός Έλληνας σημαίνει ότι είμαι καλύτερος από κάποιον άλλο που δεν είναι;
  Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι που θα πάω μετά από εδώ.
  Αυτά τα ολίγα.
  Με φιλία Θόδωρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Παυσανία αυτά που λες τα έχω ακούσει 1.000.000 φορές και γίνονται κουραστικά. Εάν δεν μπορείς να απαντήσεις στο ερώτημα μου το καταλαβαίνω διότι πολύ απλά δεν έχεις απάντηση.

  Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει στην επιστήμη υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Δυστυχώς όμως υπάρχουν οι φενακιστές που διαρκώς βρίσκουν περισσότερους αμαθείς για να διαδώσουν τις απόψεις τους και σταδιακά μετατρέπουν ένα ποσοστό συμπατριωτών μας σε φανατικούς, ημιμαθείς και μυθομανείς. Είναι μια νέα μορφή μεσαίωνος, που οφείλει κάθε πολιτισμένος άνθρωπος να εκθέσει και να ξεσκεπάσει. Είναι κρίση της παιδείας μας και του πολιτισμού μας.

  Αποδεδειγμένα λοιπόν οι πρώτοι Έλληνες κάτοικοι του ελλαδικού χώρου κατέβηκαν από το Βορρά κατά την περίοδο των μεγάλων μεταναστεύσεων (2000 π.Χ.). Ανήκαν στη μεγάλη οικογένεια λαών, την Ινδοευρωπαϊκή, από την οποία κατάγονται επίσης οι σπουδαιότεροι λαοί του κόσμου, Ρωμαίοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί. Ήταν πολυάριθμοι και καλά οπλισμένοι. Πρώτοι αυτοί έφεραν τα άλογα. Εύκολα υπέταξαν τους ντόπιους Πελασγούς ή Προέλληνες και επέβαλαν τη γλώσσα τους. Οι πρώτοι αυτοί Έλληνες, οι Αχαιοί όπως ονομάζονταν, ήταν κυρίως κτηνοτρόφοι και έμαθαν πολλά από τους ντόπιους που ήταν περισσότερο προοδευμένοι.

  Τα μέχρι τώρα γνωστά πολιτιστικά στοιχεία αποδεικνύουν στο σύνολό τους διαφορά μεταξύ της Πρώιμης και της Μεσοελλαδικής Περιόδου, δηλαδή και η κεραμική και η τεκτονική και τα έθιμα ταφής, όλα συνδυαζόμενα, αυτό θεμελιώνουν.

  Πώς πρέπει να εξηγηθή η διαφορά;

  Οι περισσότεροι ερευνητές την αποδίδουν στην εγκατάσταση νέων φυλών στην ηπειρωτική Ελλάδα περί το 1.900 πΧ Προσθέτουν ακόμη και το δεδομένο της βιαίας καταστροφής με φωτιά των οικισμών της Πρωτοελλαδικής Εποχής, την εγκατάλειψη άλλων, την κατασκευή νέων οικισμών και την προφανή οικονομική οπισθοδρόμηση της χώρας και των κατοίκων της. Άλλοι αποδίδουν τις διαφορές στην ειρηνική επικοινωνία και στην διείσδυση ξένων αντιλήψεων. Είναι ωστόσο δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αποδώσουμε σε ειρηνική επικοινωνία τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ της Πρωτοελλαδικής και της Μεσοελλαδικής Εποχής και να εξηγήσουμε συγχρόνως τα γλωσσολογικά φαινόμενα. Πότε αφίχθησαν, λοιπόν, τα ελληνικά φύλα στις περιοχές αυτές; Ασφαλώς μετά από την έναρξη των διεισδύσεων λαών «Κουργκάν» στη Βαλκανική εν γένει, που χρονολογείται γύρω από το 2.300 πΧ. Αλλά όχι αργότερα από το 2.100, γιατί η φάση της διαφοροποιήσεως της ελληνικής γλώσσης σε διαλέκτους, που κατά τις εμπεριστατωμένες μελέτες των γλωσσολόγων ήδη συνετελέσθη κατά την διαβίωσι των αρίων αυτών φύλων στις ως άνω περιοχές ώς το 1.900 πΧ, θα χρειάσθηκε διάστημα τουλάχιστον δύο αιώνων.

  Η άποψη λοιπόν που έγινε δεκτή από όλους τους ερευνητές είναι ότι γύρω στο 1.900πΧ στην ηπειρωτική Ελλάδα είχαν εγκατασταθεί οι δημιουργοί του Μεσοελλαδικού Πολιτισμού, πού ήσαν Ελληνόγλωσσοι, μιλούσαν δηλαδή μίαν αρχαϊκή Ελληνική γλώσσα, ότι ανήκαν στην Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσια και ότι παρουσίαζαν τα χαρακτηριστικά πνευματικά προσόντα της Ελληνικής φυλής.

  Μετά έχουμε τους Έλληνες που είναι μίξη πρωτο-ελλήνων και προ-ελλήνων. Αυτή είναι τα γεγονότα εν περιλήψη.

  ΓΙα αυτό φίλε Παυσανία (και τελειώνω το θέμα γιατί κουράζεια) σε προτρέπω να επισκεφτείς κάποιο πανεπιστήμιο και να παρακολουθήσεις κάποιο μάθημα μήπως και καταλάβεις τι σημαίνει επιστημονική μεθοδολογία και τεκμηρίωση. Τότε ίσως υποψιαστείς ότι ο επιστήμονας δεν κατασκευάζει την επιστήμη του, αλλά δυστυχώς είναι ένας απλός αντικειμενικός παρατηρητής και καταγραφέας της, υποχρεωμένος να δεχτεί ως αληθινό και ισχύον ότι αποδεικνύεται, είτε του αρέσει είτε όχι. Όλοι αυτοί που απορρίπτουν τα επιστημονικά πορίσματα περί γλώσσας, επειδή δεν ταιριάζουν στις όποιες αρχαιόπληκτες αντιλήψεις τους , ουσιαστικά εφαρμόζουν τον ακαράιο εθνικισμό στη γλώσσα. Όταν δεν μπορείς να αγαπάς την πατρίδα σου χωρίς να μισείς τις πατρίδες των άλλων, τότε δεν μπορείς και να αγαπάς τη γλώσσα σου χωρίς να απαξιώνεις τις γλώσσες των άλλων. Και με το τελευταίο φυσικά και εννοώ ότι η "φοινικική αλφαβητική γραφή" προυπήρχε της Ελληνικής ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Δημήτρη Γκαγκά.
  Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα.Η Γλωσσολογία αν θες να μάθεις κάτι είναι μοιρασμένη στα δυο τουλάχιστον για την καταγωγή των γλωσσών.Η μία πλευρά του Τσόμσκυ υποστηρίζει την κοινή καταγωγή.Αυτά για του πολύξερους.
  Φίλε λοιπόν Θεόδωρε
  Τα κείμενα είναι δικά μου και κανενός άλλου.Αν το πιστεύεις ή όχι δικαίωμα σου.Έχω αγωνία για την αλήθεια.Αν αυτό συμπεριλαμβάνει και την καταγωγή μου γιατί να μην το μάθω.Εγώ δεν μίλησα για Σείριους κλπ.Προφανώς η ομάδα των νεοορθόδοξων με κάτι τέτοια αποστομώνει τους άλλους τους κακούς αλλά μια και το έφερε η κουβέντα φιλικά και εγώ θα σε ρωτήσω και περιμένω να με φωτίσεις παντογνώστη φίλε μου.Η λέξη Σείριος αν ανοίξεις ένα οποιοδήποτε λεξικό σημαίνει καυτός γιαυτό και τον ήλιο μας στην αρχή τον ονόμασαν Σείριο και μετά επεκράτησε το Ήλιος.Πως λοιπόν γνώριζαν ότι ο Σείριος, όπως οι Έλληνες και όχι οι Φοίνικες ονόμασαν το αστέρι αυτό, είναι τόσο καυτός;
  Μέχρι να το σκεφτείς να ρωτήσω και κάτι την ομήγυρη μια και βλέπω ότι έχω πέσει σε επιστήμονες.Η γεωγραφία του Ομήρου είναι ακριβείς ή όχι.Αν ναι τότε που είναι η Ιθάκη αν όχι ο Όμηρος είναι ένας γεροηλίθιος;
  Επανέρχομαι σε εσένα φίλε Ακρίτα που ειλικρινά ευχαριστώ για την συμβουλή σου να παρακολουθήσω πανεπιστημιακά μαθήματα και ίσως το κάνω και κάποια μέρα γίνω και 'γώ σαν και σένα.Μέχρι τότε όμως το μόνο που μου λες είναι ότι όλοι οι "ερευνητές" συμφωνούν και μπλα-μπλα.Τι σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν ότι αφού συμφωνούν είναι έτσι.Αν δηλαδή κάτσουμε όλοι μαζί κάπου και περάσει κάποιος ας πούμε ο Δημήτρης και πούμε όλοι μαζί "να ένας Γκαγκά με γυαλιά" θα είναι έτσι;Αφού δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο.
  Αν δεν σου αρέσει το επιχείρημά μου τότε μπορώ να σου φέρω ένα άλλο.
  Γιατί όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι καθηγητάδες δεν έχουν βρει την Τροία(ωπ αυτό είναι όντως δύσκολο) την Ιθάκη μια και τα νησιά δεν χάνονται;
  Πρόσεξε τι θα πεις γιατί θα σε ρωτήσω κι άλλα.
  Ευχαριστώντας για την προθέρμανση πριν την μάχη
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Έχουμε και λέμε:
  Για το ζήτημα με την διαφαινόμενη πρόθεση του ΓΑΠ να εποικίσει την Μακεδονία με 100.000 Σκοπιανούς αυτονομιστές είχαμε μετά βίας 8 σχόλια, ομοίως και για τις ξαφνικές μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στη δυτική Μακεδονία.
  Από την άλλη μεριά το "φλέγον" ζήτημα του φοινικικού αλφαβήτου,της ύπαρξης ή μη ινδροευρωπαίων και της εβραιοχριστιανοισλαμικής συνωμοσίας κατά του ελληνισμού μάζεψε σε χρόνο dt πάνω από 64 σχόλια(!)

  Τελικά είμαστε άξιοι της μοίρας μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Επειδή κάποιοι παρεξηγούν ό,τι γράφεται: ο τίτλος είναι "... μέσω συμβατικών ΘΕΩΡΙΩΝ".

  Οι θεωρίες σε αυτόν τον τομέα και με τέτοιο βάθος χρόνου, έχουν μεγάλο ποσοστό σφάλματος. Δεν μιλάμε για μαθηματικές αποδείξεις, αλλά για ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, βασισμένες σε κάποια σκόρπια στοιχεία.

  Για την ιστορία, αυτές τις ημέρες βρήκαν πως το κρανίο του Χίτλερ ήταν γυναικείο, μέσω τεστ DNA. Επομένως, μέχρι πριν από λίγες ημέρες, κάποιοι χαρακτήριζαν ψυχωτικούς όσους σκάλιζαν "εναλλακτικές" θεωρίες. Αυτά για κάτι που συνέβη πριν 60 χρόνια, όχι χιλιετίες πριν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές απόψεις, πριν από την εμφάνιση των πρώτων ελληνόγλωσσων φύλων στον ελλαδικό χώρο, είχαν προηγηθεί άλλα Αριοευρωπαϊκά φύλα, μεταξύ των οποίων και οι πολυσυζητημένοι Πελασγοί.

  Υπολογίζεται ότι η εμφάνισή των Πελασγών στον Ελλαδικό χώρο πρέπει να έγινε στο τέλος της Νεολιθικής Εποχής (γύρω στο 2900/2800 π.Χ.), την ίδια περίοδο με την εμφάνιση και εγκατάσταση και των υπόλοιπων προελληνικών Αριοευρωπαϊκών φύλων όπως οι Αίμονες, Καδμείοι, Δρύοπες, Άονες, Ύαντες, Τέμμικες, Καύκωνες κ.λ.π. Για λεπτομέρειες βλ. Ι.Ε.Ε. τόμ. Α΄ σελ. 358-362, καθώς και τα αντίστοιχα λήμματα στο Δ. Ε. Ευαγγελίδη: «Λεξικό των Αρχαίων Ελληνικών και περι-ελλαδικών φύλων» – Β΄ Έκδοση συμπληρωμένη, Θεσσαλονίκη 2004. Ιδιαίτερα για τους Πελασγούς και τις διάφορες εξωφρενικές μυθοπλασίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, βλ. στο Δ. Ε. Ευαγγελίδη: «Μη-συμβατικές θεωρίες» - Οι κερδοσκόποι του «ελληνισμού» και ο φενακισμός των αφελών, Θεσσαλονίκη 2007

  Οι Πελασγοί, όπως πρέπει να υπενθυμίσουμε, αποτελούν το αγαπημένο θέμα σχεδόν όλων των μη-συμβατικών «συγγραφέων» και «μελετητών».
  Θα χρειαζόμουν πάμπολλες σελίδες για να αναφερθώ, έστω και συνοπτικά, στις παραδοξολογίες διαφόρων μη-συμβατικών «Πελασγολογούντων», δικών μας και ξένων. Η πλέον διαδεδομένη πάντως θεωρία είναι αυτή που υποστηρίζει ότι η ελληνική και αλβανική είναι άμεσες απόγονοι της «αυτόχθονης» Πελασγικής «πρωτογλώσσας» και μάλιστα η αλβανική προβάλλεται ως η γνησιότερη! Με βάση αυτήν την επιστημονικά καταγέλαστη θέση (αφού αγνοούμε σχεδόν πλήρως την Πελασγική γλώσσα) έχουν αναπτυχθεί απόψεις ήκιστα σοβαρές, οι οποίες όμως γνωρίζουν ευρύτατη διάδοση σε κύκλους «ελληνοφρόνων» και «αυτοχθονιστών».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Σάτυρος :

  Εάν όλοι αυτοί οι «αυτόχειρες»... εεεε συγγνώμη «αυτοχθονιστές» (αν και χωρίς πλάκα ίσως τα 2 συνδέονται καθόσον όπως λέει και ο Αριστοφάνης «λακωνιστί» δια στόματος Λαμπιτούς στη Λυσιστράτη (στ143) «Χαλεπά μεν ναι τω Σιώ γυναῖκας ὑπνῶν εστ΄ἄνευ ψωλάς μόνας») διέθεταν το μισό από τον παπαρολογικό τους χρόνο στο να διαβάσουν κάνα σοβαρό βιβλίο που παρουσιάζει τα στοιχεία που βρίσκουν σύμφωνη ως επί το πλείστον την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και τον άλλο μισό για να «ρίξουν καμιά γκόμενα στου Λαμόγια» που έλεγε και ο αείμνηστος Μπονάτσος (εκτονώνοντας τις όποιες ψυχοπαθολογικές πιέσεις που τους ὠθησαν στον «αυτοχειρισμό»... εεε συγγνώμη «αυτοχθονισμό») ... τότε θα ήταν χρήσιμοι στην κοινωνία ... αλλά όπως στη φύση ισχύει η αρχή ελαχίστης Ενέργειας και μεγίστης Εντροπίας... στην Ελλάδα ισχύει η αρχή της ελαχίστης Χρησιμότητας και μεγίστης Παπαρολογίας !!!

  Θα συγχαρώ τον Ακρίτα για την υπομονή του ... Αν μή τι άλλο μας έδειξε ότι ίσως πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με τα «αυτόχθονα» ημεδαπά βόδια (μιας και συζητήσατε για Βόδια) παραγωγής πριν στραφούμε στην κριτική των γειτονικών μας βοδιών.

  Όσο για τον Ινδοευρωπαϊκό χαρακτήρα της Ελληνικής γλώσσας και τον «ετεροχθονισμό» των Αρχαίων Ελλήνων δεν έχουμε παρά να ανοίξουμε οποιοδήποτε βιβλίο ιστορίας γραμμένο από οποιονδήποτε (πραγματικό και ακαδημαϊκό) Ιστορικό ή Γλωσσολόγο ... που δεν έχει βάλει ο Λιακόπουλος στο στόμα του φυσικά (αλλίως τί σοβαρός και ακαδημαϊκός θα ήταν τρομάρα του !!!) ... ή για ante-primo να υπενθυμίσω -αν θυμάμαι καλά- ότι ο Στράβων διέσωσε φράση του Εκαταίου του Μιλήσιου (περίπου 520 π.Χ.) στην οποία λέει «Αυτό που σήμερα ονομάζεται Ελλάς κάποτε κατοικούνταν από Βαρβάρους».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Σάτυρος

  Παρεπιπτώντος , το παρακάτω σχόλιο του Μενέλαου είναι το ζουμί της συζἠτησης ...

  "Η συζήτηση που κάνεις ακρίτα έχει το ίδιο νόημα με μία στην οποία θα προσπαθούσατε να πείσετε τον κύριο Τάκη Τσουκαλά ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι η καλύτερη ομάδα."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Είπα ότι δεν θα γράψω, όχι γιατί ο κάθε ανίδεος "παπαρολογεί",εξαιρώ τον "Ακρίτα", ως άσχετος που είναι αναμασώντας ατεκμηρίωτες παπάρες του κάθε ανόητου αλλά γιατί ο Σάτυρος πολυπράγμων και παντογνώστης από το αναμάσημα των γνωστών φίλων χαρτιού, μια και σε αυτό περιορίζεται η αξία τους δεν έχει κάνει τον κόπο να ανοίξει τα αυθεντικά κείμενα αλλά λόγω άγνοιας αφομοιώνει ότι οι άλλοι του λένε.
  Στην Αμερικάνικη αρχαιολογική κοινότητα συζητείται η τελευταία ανακάλυψη που δείχνει ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι πριν 15000 χρόνια την Αμερική την κατοικούσαν και Ευρωπαίοι καταργώντας έτσι την ΥΠΟΘΕΣΗ περί Βερίγγειου πορθμού.
  Άντε να δούμε σε πως θα το δικαιολογήσετε αυτό. Σίγουρα όχι με τον Λιακόπουλο. Βρείτε τώρα τον Μαλακόπουλο ποιος ξέρει κάτι θα έχει να σας πει που να σας ταιριάζει
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Παυσανία χωρίς πηγή καταντάς βαρετός. Εγώ σαν άσχετος αναφέρω για αυτό που λες ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΗΜΑ ένα άρθρο της Ελευθεροτυπίας(Αυτόχθονες Αμερικανοί 19/08/2003) σχετικά με το θέμα:

  Ενώ πολλοί Αμερικανοί θεωρούν πως ο Homo Sapiens βρίσκεται στην Αμερική τουλάχιστον 30.000 χρόνια, μια άλλη μερίδα υποστηρίζει ότι οι πρώτοι σύγχρονοι άνθρωποι έφθασαν εκεί πριν από μόλις 13.000 χρόνια, όπως γράφει χαρακτηριστικά πρόσφατο άρθρο της γερμανικής «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ». Απολιθώματα σύγχρονα του «ανθρώπου του Κένεγουικ» -ηλικίας 9.000 ετών- που βρέθηκε στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον και κατέχει, μέχρι στιγμής, τα σκήπτρα του «γηραιότερου» αυτόχθονα Αμερικανού, έχουν εντοπιστεί στο βόρειο τμήμα της ηπείρου. Αυτό οδηγεί τους ειδικούς να μελετήσουν γενετικές αναλύσεις των σημερινών αυτοχθόνων Ινδιάνων αναζητώντας γενετικές «σφραγίδες» που πιθανόν έχουν αφήσει στον οργανισμό τους οι πρόγονοί τους. Η εναλλακτική λύση μελέτης είναι η εξέταση εργαλείων, αιχμών δοράτων και οστών ζώων που διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση διαμέσου των αιώνων.

  Μέχρι πρότινος ο καθορισμός του γεωγραφικού σημείου, απ' όπου οι πρώτοι σύγχρονοι άνθρωποι χάραξαν την πορεία προσέγγισης της αμερικανικής ηπείρου, έβρισκε σύμφωνους τους περισσότερους ειδικούς. Πριν από 40 χρόνια, στη χερσόνησο της Σιβηρίας Καμτσάτκα, κοντά στη λίμνη Ούσκι, ανακαλύφθηκαν αντικείμενα που θα ταίριαζαν στο «κουτί εργαλείων» ενός προϊστορικού ανθρώπου - ξύστρες, σφήνες και λίθινα μαχαίρια. Με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα διαπιστώθηκε ηλικία 17.000 ετών, χρονολόγηση που ταιριάζει με τα ευρήματα των αρχαιότερων ανασκαφικών ανακαλύψεων της Β. Αμερικής, στην περιοχή Κλόβις στο Ν. Μεξικό. Εκεί ζούσαν Ινδιάνοι πριν από περίπου 13.000 χρόνια κι άφησαν πίσω τους αιχμές δοράτων κι υπολείμματα του κυνηγιού τους. Η σύνδεση μοιάζει λογική -οι άνθρωποι της Καμτσάτκα ξεκίνησαν προς τα τέλη της τελευταίας εποχής των παγετώνων με κατεύθυνση την Αμερική, αφού ο Βερίγγειος Πορθμός είχε μεταβληθεί σε παγωμένη γέφυρα 1.500 χλμ., ενώνοντας Σιβηρία και Αλάσκα. Οι φυλές αυτές είχαν, σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία, γνωστή ως «Clovis First», 4.000 χρόνια καιρό για τα ταξίδι αυτό μέχρι το Ν. Μεξικό.


  και κλείνει.....

  Ο Λόραν Μπρέις, ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν υποστηρίζει πως η χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα πιθανόν να σφάλλει, αφού μπορεί να οφείλεται σε αποθέσεις ασβεστίου στα προς χρονολόγηση αντικείμενα. Την άποψη του Μπρέις υποστηρίζουν και γενετιστές από Αγγλία και Σιγκαπούρη, οι μελέτες των οποίων προσπαθούν να θέσουν χρονικά όρια για την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στη Ν. Ηπειρο στα 18.000 χρόνια -στοιχείο που πρόκειται να εμφανιστεί στην επιθεώρηση «Τζόρναλ οφ Χιούμαν Τζενέτικς» (τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές βρίσκεται στο τυπογραφείο). Οι γενετιστές αναζητούν μια συγκεκριμένη ακίνδυνη μετάλλαξη του χρωμοσώματος Υ, που πιθανόν εντοπίζονται τόσο στις αμερικανικές ινδιάνικες φυλές όσο και στους πιθανούς Ασιάτες προγόνους τους. Ωστόσο, οι διαφωνίες δεν αναμένεται να τερματιστούν ούτε με τ' αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, αφού οι ειδικοί παραδέχονται πως ορισμένες γενετικές ιδιομορφίες είναι δυνατόν να μην πέρασαν στο γενετικό υλικό των σημερινών Ινδιάνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Όπως βλέπεις γράφεις θεωρίες που θεωρεί κάποιος. Ούτε στοιχεία ούτε τίποτα.Γιατί μου πεις ότι το να θεωρεί κάποιος κάτι είναι απόδειξη για οτιδήποτε.
  Το άσχετος δεν αφορούσε εσένα "Ακρίτα" όπως μάλλον δεν είδες.
  Όσον αφορά αυτό που σου είπα η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πρόχειρη πηγή-βιβλιογραφία γιατί το άκουσα σε αντίστοιχη-ταινία αφιέρωμα του National Geographic εκτός αν και αυτοί είναι του Λιακόπουλου ή Πελασγικοί(ποιος μίλησε για πελασγούς;). Θα κάνω όμως μια μικρή έρευνα και θα επανέλθω πάλι με γραπτές πηγές αυτήν την φορά αλλά δεν ξέρω πόσο σύντομα.
  Άν αναρωτηθείς για το NG και το πρόγραμμά του απλά το βλέπω σε άλλη χώρα και γι' αυτό ίσως στην Ελλάδα δεν το έχει δείξει.Πάντως είναι ακριβέστατο αυτό που σου λέω ή μάλλον που σου μεταφέρω.
  Ακόμη όμως περιμένω να διαβάσω που βρίσκεται η Ιθάκη και μάλλον θα περιμένω για πολύ μια και οι πηγές δεν αναφέρουν τίποτα.
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Σου αφιερώνω ένα μικρό κομματάκι από το υπό έκδοση βιβλίο μου ελπίζοντας ότι θα θελήσουν οι παντογνώστες σχολιαστές και σατυρικοί παπαρολόγοι να το ανατρέψουν με επιχειρήματα και όχι τίτλους βιβλίων.Λόγω μεγέθους θα το δώσω σε δύο τμήματα
  "Αλφάνω= Αγαπάω να κερδίζω χωρίς κόπο. Προφανώς και τότε υπήρχαν τα καζίνο ή ίσως το ΠΡΟΠΟ ή και άλλα τυχερά παιχνίδια και όλοι οι παίκτες «αλφάνανε» κάτι μάλλον σαν το «ρεφάρανε».
  Ψάχνοντας λίγο το θέμα είδα ότι η ερμηνεία αυτή δόθηκε κύρια εξ’ αιτίας ενός κομματιού του Ησίοδου που μιλούσε για την Πανδώρα. Όπως όλοι γνωρίζεται η Πανδώρα ήταν ένα δημιούργημα των Θεών (Ήφαιστος) την οποία και «προίκισαν» ο καθένας από αυτούς με κάθε είδους συμφορά που τις έκλεισαν μέσα σε να πιθάρι κλπ. Ας δούμε λοιπόν το αντίστοιχο κομμάτι που έχει ενδιαφέρον.
  Έργα και Ημέρες στίχοι 81-82
  «Ότι πάντες Ολύμπια δώματα έχοντες δώρον εδώρησαν, πήμ’ ανδράσιν αλφηστήσιν.»
  Δηλαδή
  «Ότι οι πάντες που στον Όλυμπο κατοικίες είχαν δώρο εδώρησαν, συμφορά(πήμα) στους ανθρώπους(ανδράσιν)….» και συνεχίζουν οι ειδικοί «που αγαπούν τα αδάπανα κέρδη( αλφηστήσιν)». Όμως με την ίδια ευκολία το αλφηστήσιν θα μπορούσε να σημαίνει: «που είναι φίλοι της καρέττα-καρέττα» ή «που είναι μέλη του συλλόγου βαρελοφρόνων «Ο μεθύστακας»» και άλλα τέτοια χαρωπά και το ίδιο γελοία με την γελοιότητα που μας σερβίρουν τόσα χρόνια. Τι άλλο μπορεί να υποθέσει κανείς όταν η έννοια αρχίζω ή δημιουργώ που είναι η αυτονόητη παραλείπετε και βέβαια όχι χωρίς σκοπό.
  Έτσι λοιπόν απορρίπτοντας το «συμφορά στους ανθρώπους που αγαπούν τα αδάπανα κέρδη» και στους κάθε λογής χαρτοπαίκτες, βάζουμε το σωστό «συμφορά στους ανθρώπους να δημιουργήσουν» ή ακόμη «αρχίσουν» μια και μετά το άνοιγμα του πύθου από την Πανδώρα θα άρχιζαν οι συμφορές για τους ανθρώπους, όλους και όχι βέβαια η τιμωρία στους κάθε λογής «χαρτοπαίκτες».
  Ας δούμε όμως αν αυτό το ρήμα το «αλφάνω» χρησιμοποιήθηκε και αλλού και όχι μόνο εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πιο βασικά «γεννήματά» τους, γιατί γεννήματα λέμε ακόμη και σήμερα τα στάρια, κριθάρια, καλαμπόκια κλπ, αυτά με τα οποία φτιάχνανε το ψωμί τους τότε, τα κριθάρια, τα λέγανε «άλφιτα» = «γεννήματα»
  αλφιτεύω= αλέθω κριθάρι
  αλφιτιδόν= σαν αλεύρι
  αλφιτοποιέω= παρασκευάζω ψωμί
  αλφιτοποιός= Μυλωνάς κλπ
  Κοιτάξτε τώρα και το βόδι:
  Αλφεσίβοιος= Αυτός που παίρνει πολλά βόδια σαν προίκα(τότε ο μπαμπάς της κοπέλας) στην αρχή ενός γάμου, στα γαμήλια συμβόλαια για να επιτρέψει να αρχίσει την καινούργια ζωή. Ακόμη στην Ιλιάδα Ραψωδία «Σ» στίχος 593 μια σκηνή από την ασπίδα του Αχιλλέα που του φτιάχνει ο Ήφαιστος λέει: « Ένθα μεν ηίθεοι και παρθένοι αλφεσίβοιαι» δηλαδή «Εκεί όπου ανύπαντρα αγόρια και παρθένες (που για να αρχίσουν τον γάμο τους-να δημιουργήσουν οικογένεια- θα δώσουν οι γαμπροί πολλά βόδια= αλφεσίβοιαι) »

  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Παυσανία το 2ο μέρος στο έσβησα γιατί έχει προσωπικούς χαρακτηρισμούς που ξεφεύγουν.
  Κάνε το σχόλιο σου λοιπόν χωρίς "κοσμητικά επίθετα".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Αυτή η παρανόηση ίσως έγινε γιατί η πληρωμή των οικοδόμων-χτιστών, «αλφηστές», μάλιστα μέχρι σήμερα έμεινε η λέξη «αλφάδι», ονομάστηκε και αυτή «άλφημα» και έτσι και η λέξη κέρδος ονομάστηκε «αλφή» όμως και εκεί αφορούσε το κέρδος που ήρθε από τους αλφηστές, τους δημιουργούς δηλαδή του καινούργιου χτίσματος και όχι από χαρτοπαιξίες Έτσι λοιπόν τα βόδια για να επιστρέψουμε σε αυτά που βοηθούσαν στο όργωμα και στην παραγωγή του κριθαριού και δίνονταν ως δώρα για τις αλφεσίβοιες Παρθένες (πολύφερνες λέμε και σήμερα) έμειναν άλφες ή ΑΛΕΦ με την παραφθορά του χρόνου. Για όσους θα ψάξουν τρόπους για να ανατρέψουν αυτήν την έννοια του Αλφάνω τους δίνω και μια ετυμολογική εξήγηση μα πριν απ’ όλα καταγράφω την δική τους για να μπορεί ο καθένας να συγκρίνει. Δείτε λοιπόν πως ετυμολογείται το «αλφάνω» από τους ειδικούς γλωσσολόγους:
  «Το «αλφηστής» (υπ’ όψιν ότι ήταν ο χτίστης, άσχετο λοιπόν, αλλά μέσα στα τόσα λάθη ένα ακόμη τι πειράζει) παράγεται εκ του αλφάνω ή αλφαίνω ή αλφέω. Το αλφάνω σημαίνει κερδίζω είτε δια τις εργασίας είτε και από δώρον ή εύρημα η τελευταία σημασία αρμόζει ενταύθα: « ο αγαπών τα δώρα, τα ευρήματα, τα κελεπούρια», ως ήτο το δώρον των θεών, η Πανδώρα την οποία κατωτέρω ο Επιμηθεύς, εκ της εμφύτου αγάπης προς τα δώρα(!!!!) εδέχθει προθύμως, λησμονήσας την απαγόρευσιν του αδελφού του Προμηθέως»
  Καταλάβατε τώρα πως ετυμολογούσαν και έβγαζαν αυτό που ήθελαν. Έκαναν τον Επιμηθέα κάτι σαν «εθισμένο δωρολήπτη» για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Δηλαδή αν ο Επιμηθεύς ήταν λάτρης του παγωτού το αλφάνω θα σήμαινε το γλείψιμό του και η φράση «πήμ’ ανδράσιν αλφηστήσιν» θα σήμαινε συμφορές στους ανθρώπους που είναι γλείφτες μια και ο Επιμηθεύς ήταν γνωστός γλείφτης και μη χειρότερα να λέμε. Η δική μου ετυμολόγηση γίνεται με βάση τα προφανή που ταιριάζουν απόλυτα και με την φράση του Ησίοδου αλλά και με κάθε άλλη φράση: Αλφάνω= Αλ+ φάνω – Αλ είναι από το θέμα ΗΛ- όπως ο ήλιος,το φως και φάνω από το φαίνομαι και άρα αλφάνω= αυτό που βγαίνει στο φως που γεννιέται που δημιουργείται. Άλλωστε και ξένα λεξικά προσανατολίζονται και σ’ αυτήν την έννοια μόνο που χάθηκαν κάπου στην μετάφραση όταν το Bring off έγινε bring in και βέβαια οι δικοί μας αντιγραφείς το αποτελείωσαν.

  Παυσανίας
  Όπως βλέπεις κρατάς δυο μέτρα και δυο σταθμά.Επιτρέπεις στους υπολοίπους να με προσφωνούν με κάθε επίθετο και όταν χρησιμοποιώ τα λόγια τους,βλέπε Σάτυρος, το σβήνεις.
  Ούτε ηλίθιος είμαι ούτε ανόητος για να μην καταλαβαίνω.Λοιπόν δεν κρατάς την ίδια στάση.Κρίμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Θα περιμένω πάντως απαντήσεις.Συγκεκριμένες.
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. O Σάτυρος δεν προσωποποίησε εσένα αλλά μίλησε γενικά και αόριστα. Εσύ τον στοχοποίησες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Όταν σχολιάζεις τα δικά μου κείμενα ασφαλώς και εννοείς εμένα αλλιώς δεν τα γράφεις.
  Πάντως θα περιμένω
  Παυσανίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Kalhmera se olous, diabasa me polu endiaferon ta parapanw k tha hthela na pw k gw ena-duo pragmata. Kata prwto logo, agaphte kurie pausania auto peri alfa, to na blepeis tin ermhneia se kseno leksiko einai ekplhktiko, pragmatika anapadexa euxaristo, oso gia ta diafora, nomizw pws kalo einai na min einai kaneis oute etsi oute alliws, oute aspro-oute mauro k genika kalo einai na exoume mia pio apostatiopoihmeni k ereunitiki stasi,nomizw pws auto prospathei na kanei o kurios pausanias, kata ena paradokso tropo oloi osoi ton adimaxodan me epixeirhmata k ton kathgorousan ws arxaiolatri k de thumamai k gw ti allo htan makran pio fanatismenoi k epimoni apo ton idio, opws k na exei, epeidh eipwthikan diafora prin apo ton 5o aiwna-an thumamai kala den ginetai anafora sto onoma ellada h ellhnas-auto omws den shmainei kati adithetws einai polu logiko,opws oloi gnwrizoume uphrxan poleis-krath k etsi o kathe uphkoos apoktouse k kapoies sugkekrimeni tautotha an theletai idiothtes h pronomia (to teleutaio eidika entws tis polis-kratos tou-profanws-) k nomizw de xreiazetai prostheti analusi, tha sumfwnisw epishs me kapoion pou leei oti o kathenas blepei auto pou thelei na dei, megali alhtheia. Auta, filikous xairetismous pros olous
  Panagiotis
  YG. Kurie Pausania tha hthela na sas rwthsw kapoia pramata, sxetika me tin ereuna sas k tis phges sas, uparxei kapoio mail h kati?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. k logw tou oti eimai k apo ksenuxti k to susthma upoleitourgei, tha hthela na prosthesw merika pragmata akoma.

  1)Schliemann H. o antrhwpos pou oute kan eixe sxesi me arxaiologia, o antrhwpos pou ksekinise na psaxnei me ena biblio tis iliadas sto xeri.

  2)apokruptografisi tis grammikis B apo arxitektona (M. Ventris)

  3) albert einstein, to 1905 parousiase gia prwti fora ti geniki thewria tis sxetikothtas, tote xleuastike gi'auto.

  giati ola ta parapanw? giati polu apla, opws tha deite, polu shmadikes anakalupseis k tomes eginan oxi apo antrhwpous me polla ptuxia, oute kan tou antikeimenou tous, auto de shmainei pws auto isxuei se kathe periptwsi profanws, shmainei omws oti oute i iliada einai ena paramuthaki (para perissotero mia afigisi me istorikes baseis k politiki xroia k politiki genikotera-k pali o kathenas mporei na dei oti epithumei). Epipleon, auto peri einstein kollaei sto oti i arxi, i basi, ta themelia tis episthmonikis skepsis k methodologias einai i arxi tis amfisbitisis k i ereuna (h opws eipe k o polu megalos kartesios cogito ergo sum). Auta, k pali filikous xairetismous pros olous, prepei na koimhthw kamia wra-asxeto!-k file pausania perimenw apadisi me endiaferei polu i optiki sou

  Panagiotis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Μια σημειωση
  Το Βοϊο ορος ειναι ο Γραμμος
  Το διευκρινιζω γιατι σημερα Βοϊο καλήται ενα βουνο που ειναι συνεχεια του Γραμμου, στα δυτικα του


  Και μια διορθωση

  λες: «Έτσι η πλειοψηφία των Ηπειρωτικών και Βορειοδυτικών φύλων βρέθηκε νοτίως του Αώου , ενώ οι Δωριείς και οι Μακεδόνες που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο [1,56] «συζούσαν στην Πίνδο» διασπάστηκαν με τους πρώτους να κινούνται νότια και τους δεύτερους ανατολικά»
  Ο Ηροδοτος λεει οτι οι Δωριεις λεγοταν Μακεδονες πριν κατεβουν απο την Μακεδονια. Ονομαστηκαν Δωριεις απο τον προγονος τους Δωρο. Δεν συζουσαν δηλαδη αλλα ηταν το ιδιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Λυπάμαι που χάθηκα τόσο καιρό φίλε ανώνυμε αλλά είχα πάψει να διαβάζω το μπλογκ αυτό.
  Αν παρ' ελπίδα το δεις θα με βρεις στο μπλογκ http://operiplous.blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Διάβασα τις ανακοινώσεις της μαμάς των ίνδοευρωπαίων Μαρίγιας Γκιμπούτα και γέλασα μέχρι δακρύων. Κρίμα να μην τις ξέρω νωρίτερα να τις προσφέρω δώρο στον Σάτυρο και τους ομοίους του. Με αυτά προσπαθείτε να ψήσετε τον κόσμο; με τους δήθεν Κουργκανούς που έφτιαξαν από το μηδέν μια τέλεια γλώσσα και την διέδωσαν ως άλλοι απόστολοι σε όλα τα έθνη και σε μια ημέρα πίστευσαν χιλιάδες;
  Ειλικρινά δεν ξέρω αν καταλαβαίνεται τι υπερασπίζεστε ή απλά είστε μαγεμένοι από το βάρος του ονόματος αυτών που σας τα είπανε αλλά έχουν σχέση με την αλήθεια όσο "ο φάντης με το ρετσινόλαδο" για μας τους αγράμματους. Μάλλον λάθος έχουν σχέση όχι μία αλλά πολλές και καλές, σχέσεις και μάλιστα δημόσιες.
  Τίποτε άλλο.
  Αν θέλετε να ανοίξετε ένα παράθυρο περάστε από το μπλογκ μου και που ξέρετε αντιγράφοντας από εμένα τον άσχετο ίσως κάνετε και κανένα Διδακτορικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. http://melungeon-historical-society.blogspot.com/2009/11/where-have-all-indians-gone.html
  Ακολούθησε το λινκ ως απάντηση για το αν έχω πηγές και ποιος λέει τι.
  Θα ήταν διδακτικό να μας το εξηγήσεις εσύ ή κάποιος άλλος ινδοευρωπαίος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Παυσανία λίγη μετριοφροσύνη δεν βλάπτει,
  το λέω με αφορμή το διδακτορικό που είπες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Φταίω εγώ που θέλω να βοηθήσω....
  Τώρα όσον αφορά την ουσία θα ξαναπεράσω σε κανέναν χρόνο γιατί απάντηση δεν πρόκειται να πάρω.
  Με ΚΟΥΡΓΚΑΝΙΚΟΥΣ χαιρετισμούς λοιπόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Ειλικρινά, πέρα από την όποια δίκαια πλάκα, λυπάμαι που τόσα μυαλά μένουν μαγεμένα και καθηλωμένα σε τέτοιες αστειότητες.
  Ελπίζω κάποτε να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.