Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011

1η Δικαίωση από το ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος «ιθαγενοποίησης» αλλοδαπών

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες, αποκλειομένων των αλλοδαπών και τα αντίθετα που προβλέπει ο νόμος 3838/2010 περί ιθαγενοποίησης είναι αντισυνταγματικά, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας με σημερινή απόφασή του.

Ειδικότερα, η επταμελής σύνθεσης το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο 3838/2010 που προβλέπει την ιθαγενοποίηση των αλλοδαπών που διαμένουν στην χώρα μας. Και για το λόγο αυτό παρέπεμψε το όλο αυτό «καυτό» ζήτημα προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Αναλυτικότερα, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο Σωτ. Ρίζος και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Ε. Αντωνόπουλος) υπογραμμίζει στην...


υπ΄ αριθμ. 350/2011 απόφασή της ότι τόσο η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν όσο και η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης «επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος».

Κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 «είναι ανίσχυρες» ως αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος, προσθέτει το ΣτΕ.

Ακόμη, σημειώνεται στη δικαστική απόφαση ότι οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων των ΟΤΑ έχουν «καθαρά πολιτικό χαρακτήρα εν όψει των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι οργανισμοί αυτοί, αλλά και διότι η εκλογή αυτή ανάγεται στην πολιτική ζωή της χώρας γενικώς».

Εξάλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, «η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί λειτούργημα απαραίτητο για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, ως τοιαύτης νοουμένης της ασκούμενης από το λαό ως εκλογικό σώμα απαρτιζόμενο μόνο από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες πολίτες».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι τα άρθρα 1Α και 24 του Ν. 3838/2010 είναι αντίθετα σε πλειάδα άρθρων του Συντάγματος (άρθρα 1, 4, 21, 25 και 108) εφόσον δεν προβλέπεται από αυτά «διαδικασία για τη διαπίστωση από τα διοικητικά όργανα, της συνδρομής in concreto (σ.σ.: στη συγκεκριμένη περίπτωση), της ουσιαστικής προϋποθέσεως γνήσιου δεσμού των αλλοδαπών προς το ελληνικό έθνος, ενώ και τιθέμενη τυπική προϋπόθεση της «νόμιμης διαμονής» έχει αναιρεθεί κατά το απώτερο και πρόσφατο παρελθόν» με νομοθετικές «εξαιρετικές» διατάξεις (π.χ. Ν. 3536/2007, κ.λπ.), «ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η διάγνωση της συνδρομής έστω και αυτής της προϋποθέσεως».

Σε άλλο σημείο της απόφασης οι δικαστές επισημαίνουν ότι ο Έλληνας νομοθέτης εναρμονιζόμενος προς τις συνταγματικές επιταγές, «εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, και δια της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι ρυθμίσεις εβασίζοντο, κατ΄ αρχήν, στο σταθερό κριτήριο του «δικαίου του αίματος» (ius sanguinis), δηλαδή την καταγωγή από Έλληνες γονείς».

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις - συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ - το Σύνταγμα διαχρονικά περιέλαβε διατάξεις οι οποίες «καθιέρωσαν την πολιτογράφηση ενηλίκων (συμπλήρωση του 21ου έτους) αλλοδαπών αλλογενών, δηλαδή την βάσει ειδικής διαδικασίας και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου απονομή της ιθαγένειας με εξατομικευμένη κρίση συλλογικού οργάνου της διοικήσεως που διαγιγνώσκει την συνδρομή ορισμένων ουσιαστικών προϋποθέσεων».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ακόμη ότι ο Ν. 3838/2010 εισάγει ένα νέο τρόπο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Όμως η «πολιτογράφηση αυτή γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος «νόμιμης» διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς εξατομικευμένη κρίση περί της συνδρομής της ουσιαστικής προϋποθέσεως του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δηλαδή την εκ μέρους εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως».

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει προσφύγει εκλογέας, Έλληνας πολίτης και ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30.4.2010 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 7.5.2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού που δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (μόνο για τις θέσεις δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικών συμβούλων) στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη τους στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.

Να σημειωθεί ότι παρέμβαση στην εν λόγω υπόθεση υπέρ της επίμαχης υπουργικής αποφάσης έχει ασκήσει η Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η αλβανικής ιθαγενείας Έντα Γκέμυ η οποία είχε υποβάλει αίτηση για να μετάσχει στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 (Δήμος Νικαίας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη).

Πηγή:http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_01/02/2011_376258

17 σχόλια:

 1. Τέτοιες αποφάσεις μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες που αγαπάνε την πατρίδα.

  ΤΩΡΑ ΑΚΥΡΩΣΗ των δημοτικών εκλογών και επανεκλογή κυρίως στους δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΑ ΝΕΑ απεφάνθη ότι πρόκειται για "δικαστικό πραξικόπημα". Για να ξέρουμε ποιός κυβερνάει πραγματικά.Σε αντίθετη περίπωση θα είχαμε "θρίαμβο της δικαιοσύνης".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει αποφάσεις που παγώνουν ολόκληρα αναπτυξιακά έργα για να μην πειραχθεί ένα δεντράκι είναι «καλό και άγιο» για την προοδευτική υποκριτική αριστερά. Τώρα που πήρε την άκρως σημαντική ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ να μην επιτραπεί η ΨΗΦΟΣ των αλλοδαπών στις εκλογές, χάριν της εθνικής ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ το λένε αντιδραστικό και φασιστικό.

  Οι υστερικές επιθέσεις κατά του ΣτΕ για την ιστορική απόφαση που είναι ένα πρώτο βήμα για να σταματήσει η συνολική κατάληψη της χώρας από κάθε είδους μετανάστες, γίνονται κατά σύμπτωση απ’ τους ίδιους κύκλους που…χαζεύουν αμήχανοι την κατάληψη της Νομικής και του νεοκλασικού. Είναι αυτοί οι πολιτικοί που «κατά σύμπτωση» και όλως τυχαίως βάζουν ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ και μετά τους Έλληνες.

  Ελπίζουμε ότι η Δικαιοσύνη δεν θα ενδώσει στο αμόκ των δήθεν δημοκρατικών δυνάμεων που παρακολουθούν ανίκανοι 20 χρόνια τώρα την Αθήνα να γίνεται Κάιρο και τα Πατήσια να ισλαμοποιούνται. Η απόφαση του ΣτΕ πέραν απ’ τη νομική της διάσταση, δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη δημόσιοι λειτουργοί που ορθώνουν το ανάστημα τους σ’ όσους σκύβουν το κεφάλι «στο νόμο του Σύριζα». Κι ακόμη ότι υπάρχουν υπεύθυνοι θεσμοί, αποφασισμένοι να κάνουν ότι πρέπει, βάσει του Συντάγματος, για να μείνει η Ελλάδα ελληνική!

  Αλλιώς …να πάρουν απ’ τους Έλληνες το δικαίωμα ψήφου και να το δώσουν μόνο στους λαθρομετανάστες. Αφού έτσι κι αλλιώς μόνο για κείνους «καίγονται»! Αν… δικοί μας φτωχοί άνεργοι και άστεγοι (που αυξάνονται κατά χιλιάδες κάθε μέρα) καταλάβουν δημόσιο κτίριο, σε πόσες ώρες θα τους έχουν πάει σηκωτούς στον εισαγγελέα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ομαδική προσευχή των μουσουλμάνων στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, η διαμονή των Μαροκινών λαθρομεταναστών στο Νεοκλασικό κτήριο της οδού Ηπείρου, η εξαγγελία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Καμίνη περί στέγασης λαθρομεταναστών στα Νεοκλασικά των Αθηνών δεν είναι τυχαία γεγονότα. Μετά την επίθεση στην γλώσσα και την ιστορία ακολουθεί η επίθεση στην αρχιτεκτονική κληρονομιά. Ο νεοκλασικισμός είναι η πεποίθηση της Ελληνικής αστικής τάξης των δύο περασμένων αιώνων περί της ιστορικής συνέχειας του Έθνους. Η προσβολή των νεοκλασικών μνημείων από τους βαρβάρους και τους αριστερούς, αντικατοπτρίζει την παρά φύση συμμαχία του Ισλαμ με την αριστερά που αποσκοπεί στην αντικατάστασης του κυρίαρχου πολιτισμού της χώρας μας με τον σκοταδισμό και τον μεσαίωνα.

  Η δικαστική εξουσία θα σταθεί στο ύψος της ιστορικής της ευθύνης;

  Kimon
  Cometoreal@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αναφέρει η απόφαση: "Η πολιτογράφηση (που εισάγει ο νέος νόμος) γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος "νόμιμης" διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς εξατομικευμένη κρίση περί της συνδρομής της ουσιαστικής προϋποθέσεως του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δηλαδή την εκ μέρους εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως".

  Μπραβο στους ΕΛΛΗΝΕΣ αυτους που αγωνιστηκαν για αυτην την δικαια αποφαση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ελπίζω και η Ολομέλεια να σταθεί στο ίδιο ύψος, όπως και το υπόψη τμήμα.
  Δεν ξέρω, αλλά όπως έχω πει, αυτό ο τόπος έχει έλλειμα δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που στην Διαφθορά είμαστε από τους πρώτους στον κόσμο.
  Ήδη, κάποιες πάλι κυβερνητικές ανώνυμες δηλώσεις αλλά και τα γνωστά ΜΜΕ και φερέφωνα της Εξουσίας, έπιασαν δουλειά.
  Μακάρι η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τὸ ὅτι ἀκόμη καὶ τὸ «προοδευτικὸν» (σὲ σχέσι μὲ τὸν συντηρητικότερο συνήθως Ἄρειο Πάγο) Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ἀνεγνώρισε, ἔστω καὶ τὸ Δ' Τμῆμα του καὶ ἐν ἀναμονῇ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομέλειας, παρὰ τὴν λυσσαλέα πίεσι τῆς νεοταξικῆς ἐξουσίας γιὰ τὸ ἀντίθετο (πίεσις ἀνάλογος αὐτῆς τῆς βαυαροκρατίας κατὰ τοῦ Τερτσέτη καὶ τοῦ Πολυζωΐδη), τὰ αὐτονόητα, εἶναι ἐνθαρρυντικόν.

  Τὸ σημαντικὸν δὲ τῆς κρίσεως τοῦ ΣτΕ δὲν εἶναι ἡ ἀντισυνταγματικότης τῆς ψήφου τῶν ἀλλοδαπῶν (μὴ Ἑλλήνων πολιτῶν, δηλαδή). Αὐτὸ εἶναι αὐτονόητον. Προφανῶς, καταργεῖται εὐθέως ἡ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα, ἐὰν οἱ Ἕλληνες πολίτες δὲν εἶναι αὐτεξούσιοι, ἀφοῦ γιὰ τὴν κυβέρνησί τους ἀποφασίζουν ξένοι. Πρόκειται γιὰ ὑποδούλωσι σὲ ξένο κατακτητή, εὐθεία κατάργησι τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων.

  Μόνη της ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ψήφου τῶν ἀλλοδαπῶν δὲν θὰ ἐμπόδιζε ὅμως τοὺς προδότες. Ἤδη καταργοῦν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα, χορηγώντας αὐθαιρέτως τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα στοὺς ξένους κατακτητές. (Ὁπότε, τότε, ἐφ᾿ ὅσον θὰ ἔχουν ὑπηκοότητα, αὐτονόητα θὰ ἔχουν καὶ δικαίωμα ψήφου. Ἁπλῶς τώρα οἱ προδότες ἤθελαν νὰ δώσουν δικαίωμα ψήφου στοὺς ξένους κατακτητές, πρὶν κἂν τοὺς «ἑλληνοποιήσουν» -μὴν χάνουμε χρόνο!)

  Τὸ ἐξόχως σημαντικὸν τῆς κρίσεως τοῦ ΣτΕ εἶναι ἡ ἀναγνώρισις ὅτι τὸ σύνταγμά μας προβλέπει ὅτι «ἡ κρατικὴ ἐξουσία ὑπάρχει καὶ ἀσκεῖται πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ἔθνους, ὀντότητας ὑπερβαίνουσας χρονικὰ τὴν ἐν ζωῇ κοινότητα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ γεωγραφικὰ ὅρια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους». Ὅτι πρὸς τοῦτο ὁ νόμος ὀφείλει νὰ «διαφυλάσσει τὴν ἐθνικὴ ὁμοιογένεια». Καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἄνευ «οὐσιαστικῶν προϋποθέσεων» χορήγησις ὑπηκοότητος σὲ ξένους εἶναι ἐπίσης ἀντισυνταγματική. (Πρᾶγμα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι αὐτονόητον, ἐπίσης. Ἐὰν παραδώσουμε τὰ πολιτικὰ δικαιώματα ἑνὸς λαοῦ σὲ ξένους, εἴτε ὀνομάσουμε τοὺς ξένους «πολίτες» εἴτε ὄχι, εἶναι τὸ ἴδιο· ὁ λαὸς ὑποδουλώνεται σὲ ξένους.) «Οὐσιαστικὴ δὲ προϋπόθεσις» (συνταγματικῶς ἀναγκαία συνθήκη) γιὰ τὴν ἀπόδοσι ὑπηκοότητος εἶναι ἡ «ἐθνικὴ συνείδησις» ποὺ διαμορφώνεται μὲ «τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἀξιῶν ποὺ συνάπτονται πρὸς τῶν ἑλληνισμὸ», κριτήριο τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἐξετάζεται ἀτομικῶς κατὰ περίπτωσιν. Ἀσφαλὲς δὲ κριτήριο ποὺ ἐξασφάλιζε τὰ παραπάνω, «κατ᾿ ἐναρμόνισιν πρὸς τὶς συνταγματικὲς ἐπιταγές», καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ κράτους ἦταν τὸ «δίκαιον τοῦ αἵματος (jus sanguinis)». (Καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλο ἀντικειμενικὸν καὶ ἐπαληθεύσιμον κριτήριον.)

  Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά: Ὅλα τὰ ἔθνη, ἔτσι κι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἔχουμε δικαίωμα στὴν ἐλευθερία. Δικαιούμεθα πατρίδα ἐλεύθερη, ἀνεξάρτητη, αὐτοδιοικούμενη. Εἶναι τὸ ὑπέρτατο πολιτικὸ δικαίωμά μας. Καὶ ὅταν ἀπειλοῦνται τὰ ὑπέρτατα πολιτικά μας δικαιώματα, εὑρισκόμεθα ἐν πολέμῳ. Δικαιούμεθα καὶ ὀφείλουμε νὰ πάρουμε τὰ ὅπλα καὶ νὰ ἐξοντώσουμε κάθε προδότη ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ μᾶς ὑποδουλώσῃ σὲ ξένο κατακτητή.

  Παίρνουμε τὰ ὅπλα.

  Ζήτω ἡ Ἐλευθερία!
  Θάνατος στοὺς προδότες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Είναι περίεργο που εμμένει το νεοπασοκ στην υπεράσπιση του πραξικοπηματικού νόμου που κατασκεύασε. Θυμόμαστε τι έγινε με τα σχόλια στην ηλεκρονική διαβούλευση, λίγο πριν τον φέρουν στη βουλή. Η πλειοψηφία, 80%, ήταν ενάντια (και μόνο όσα άφησαν να αναρτηθούν σε κοινή θέα). Αυτή η εμμονή δηλώνει πλήρη υποταγή στους εντολείς τους και φυσικά ότι δεν μπορούν να νοιώσουν Έλληνες. Ένα κίνημα εθνοκεντρικό οφείλει να οργανωθεί για να τους διαλύσει. Εμπρός, ίτε παίδες Ελλήνων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μα το ίδιο το υπογραφέν memorandum α ν τ ί κ ε ι τ α ι 'στην ελληνική συνταγματική τάξη και παράδοση,αγαπητέ Ανώνυμε.Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΣΩΜΟΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΑΝΕΚΤΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΗ ΧΛΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ.ΕΠΙ ΤΗΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΙ ΔΟΘΕΙΣΗΙ ΕΔΩ,ΝΑ 'ΠΩ ΠΩΣ,ΠΡΩΤΟΝ,ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΠΤΕΙ ΛΟΓΟΣ,ΠΙΠΤΕΙ ΡΑΒΔΟΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ,ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΠΤΕΙ ΡΑΒΔΟΣ,ΠΙΠΤΕΙ Π Ο Υ Λ Ο Σ(ΛΑΤΙΝΙΣΤΙ ΕΥΡΕΘΕΝ ΩΣ ''Post verba, verbera'' ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΣΤΙ ΕΙΤΕ ''Speak softly and
  carry a big stick'' ΕΙΤΕ ''Sticks and carrots'')ΚΑΙ,ΔΕΥΤΕΡΟΝ,ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΩ ΟΤΙ ΜΙΑ ΣΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Η Σ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΕΘΝΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ,ΗΤΟΙ Η ΑΝΥΠΑΚΟΗ,Τ Ε Λ Ε Σ Ι Δ Ι Κ Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΑ Ε Μ Μ Ο Ν Η Σ 'ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ,Τ Ε Λ Ι Κ Α,Π Ο Τ Ε Σ Χ Ε Δ Ο Ν ΔΕΝ Α Π Ο Σ Υ Ρ Ο Ν Τ Α Ι ΚΑΙ ΠΟΥ Κ Α Τ Α Π Ι Π Τ Ο Υ Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ,Υ Σ Τ Ε Ρ Α ΑΠΟ ΤΗΝ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Σ Η ΤΩΝ ΠΡΟΜΕΜΕΛΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ-ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ!!ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΑ 'ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ Ο Τ Α Ν ΔΕΝ Τ Η Ρ Ο Υ Ν Τ Α Ι ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Α Ν Ω Τ Α Τ Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α Λ Λ Α ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΕΠ'ΑΥΤΟΦΩΡΩΙ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Υ ΕΛΕΓΧΟΥ(Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Δ.Υ.)ΚΑΙ ΟΤΑΝ,ΠΙΑ,Π Α Γ Ι Ο Υ Ν Τ Α Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Α Ν Ο Μ Ι Α Σ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Η (ΕΝΝ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο Χ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ Π Α Ρ Ε Υ Θ Υ Σ)ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Οποτε Αρχαίε Χριστιανέ η άνωθεν νοοτροπία που περιγράφεις παραπέμπει σε Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό?

  :):):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Παραπέμπει σε ό,τι λέγουν από καιρού εις καιρόν πολλοί συμπατριώτες κατ'ιδίαν αλλά εσχάτως και από της 'μικρής οθόνης:πως είμαστε μία αφρικανική χώρα με λευκούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η νοοτροπία[και μ ό ν ο ν αυτή(ό χ ι η ε θ ν ο γ έ ν ε σ η και η φυλετική καταγωγή)] παραπέμπει σε τριτοκοσμικούς κατοίκους Αφρικής ή και Ασίας π ά μ π ο λ λ ε ς φορές,πράγμα που δεικνύει με τον πλέον εύγλωττο και γλαφυρό τρόπο ότι π ό ρ ρ ω απέχουμε από μια ο ρ γ α ν ι κ ή,δηλ.φιλοσοφική(αλλά και φιλοσοφημένη)και εμπειρική,διασύνδεση και άμεση,δ ι α μ έ σ ο υ των αιώνων αλλά π α ρ ά τους αιώνες,συσχέτιση με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.Εσύ έχεις μία διαφορετική θέση,δηλαδή;Βλέπεις πολλούς συμπατριώτες 'στα ίχνη των αρχαίων ημών προγόνων σήμερα;Διότι από όσο δύναμαι να γνωρίζω από τους Νεοέλληνες πέριξ και τριγύρω μου,μία απάθεια και λήθη διαβλέπω,συνδυασμένες με όλα τα παρασιτικά δυτικά χαρακτηριστικά εμφυσηθέντα.Διαφωνείς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @Αρχαίο Χριστιανό

  Η νοοτροπία παραπέμπει σε Αφρικανικό λαό και η εθνογένεση και φυλετική καταγωγή σε Βαλκανικούς λαούς και Ιταλούς της Βενετίας και της Γένοβας κατά κύριο λόγο. Σήμερα αυτοί οι Νέο-"Έλληνες" προσβάλουν την μνήμη και τον πολιτισμό των Αρχαίων Ελλήνων όταν αξιώνουν γενετική καταγωγή από τους τελευταίους.

  Υστερόγραφο no 1: Οφείλω να σε συγχαρώ και για την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιείς η οποια παραπέμπει σε καθαρεύουσα. Πολύ σημαντικό δεδομένου ότι η Δημοτική είναι ουσιαστικά παραφθαρμένα Ελληνικά με αναρίθμητες Ιταλικές και Τουρκικες λέξεις. Αλλα και κάτι λίγες Σλαβικές και...Αλβανικές ktl. Φάρα, Μπέσα, Λουλούδι. Ποιος θα κάτσει τώρα να πει γένος, τιμιότητα, ανθος...

  Υστερόγραφο no 2: Ποσο Αρχαίος Χριστιανός? Ποίας περιόδου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Προσπαθώ εναγωνίως να προσέχω τις λέξεις και τις εκφράσεις που χρησιμοποιώ.Είναι γεγονός εύδηλο αυτό για κάθε καλοπροαίρετο αναγνώστη.Τώρα,για το ''Αρχαίος Χριστιανός'' που ζητείς,των πρώτων τεσσάρων με πέντε χριστιανικών αιώνων έκλαμψης και θριάμβου της χριστιανικής μας πίστης,κυρίως.Οι Τρεις Ιεράρχες,τους οποίους θαυμάζω,είναι ένα εύχυμο και φαεινότατο δείγμα ανδρών πεφωτισμένων από τη θεία χάρη και,συγχρόνως,καλλιεπέστατων ρητόρων των θαυμασίων του Θεού,χωρίς να παραγνωρίζω και να παραμερίζω και άλλους Αγίους Πατέρες που με εκπλήττουν με τους αγώνες και την πολιτεία των.Αγνοώ εάν δεικνύει καθαρεύουσα ή στρέφεται προς τα εκεί ο τρόπος ομιλίας μου αλλά αυτό κρίνω προτεραιότητα για να έχω την ευχέρεια να παρεμβαίνω.Έτσι έμαθα παιδιόθεν,Ανώνυμέ μου,και αυτό επιχειρώ κάθε φορά να τηρήσω και να εφαρμόσω κατά δύναμιν της φυσικής ατέλειας της ανθρώπινης γλώσσας,όπως και του ίδιου του ανθρώπου άλλωστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Έτσι έμαθα παιδιόθεν,Ανώνυμέ μου,και αυτό επιχειρώ κάθε φορά να τηρήσω και να εφαρμόσω κατά δύναμιν και εν επιγνώσει της φυσικής ατέλειας της ανθρώπινης γλώσσας,όπως και του ίδιου του ανθρώπου άλλωστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ?
  Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα

  1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που εξέρχεται ή επιχειρεί να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος ή εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει σε αυτό, χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν αυτός που επιχειρεί να αναχωρήσει λαθραίως, καταζητείται από τις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές ή υπέχει φορολογικές ή πάσης φύσεως άλλες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ή είναι υπότροπος.

  2. Αν ο υπήκοος τρίτης χώρας εισέλθει στο ελληνικό έδαφος ή εξέλθει από αυτό χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, στον οποίο αναφέρει σχετικώς χωρίς καθυστέρηση, μπορεί να απόσχει από την ποινική δίωξη για την πράξη αυτήν, οπότε γνωστοποιεί αμέσως την απόφαση του αυτή στον διοικητή της αστυνομικής υπηρεσίας ή λιμενικής αρχής που διαπίστωσε την παράνομη είσοδο ή έξοδο, προκειμένου αυτός, με απόφαση του, να επαναπροωθήσει τον υπήκοο τρίτης χώρας αμέσως στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής του.
  Η έγκριση του εισαγγελέα εφετών μπορεί να δοθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Αν δεν καταστεί δυνατή η άμεση επαναπροώθηση του υπηκόου τρίτης χώρας, ο διοικητής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, αφού συντάξει σχετική έκθεση, παραπέμπει τον υπήκοο τρίτης χώρας στην αρμόδια διοικητική αρχή για απέλαση, σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου αυτού. Η αρχή αυτή, αν η απέλαση δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες, γνωστοποιεί τούτο στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
  Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση του για αποχή από την ποινική δίωξη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημέρα της παράνομης εισόδου στη Χώρα του υπηκόου τρίτης χώρας.

  ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ ?
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα
  Άρθρο 83 (Ν. 3448/2006)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.