Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Οι Εθνοσυμβολικές προσεγγίσεις του Anthony D.Smith


Σε αυτό το νήμα θα προσπαθήσω να αναπτύξω συνοπτικά τις εθνοσυμβολικές προσεγγίσεις του Anthony D.Smith, κυρίως σε ότι αφορά τους όρους «έθνος»(nation), «εθνική ομάδα/εθνότητα»(ethnie), «εθνική ταυτότητα»(national identity) και «εθνικισμός»(nationalism). Ο Smith υποστηρίζει ότι οι  καθορισμοί για το τι είναι έθνος εξαρτάται από τους παράγοντες που βάζουμε για να το προσδιορίσουμε. Αντικειμενικοί παράγοντες είναι η γλώσσα, η θρησκεία, περιοχή, διοικητικοί οργανισμοί. Υποκειμενικοί παράγοντες είναι οι συμπεριφορές, αντιλήψεις, θέσεις και αισθήματα. Τους αντικειμενικούς παράγοντες χρησιμοποιούν οι διαχρονιστές και οι αρχεγονιστές ενώ τους υποκειμενικούς οι νεωτερικοί/μοντέρνοι και οι μετανεωτερικοί/μεταμοντέρνοι. Εάν χρησιμοποιείς καθαρά είτε το ένα ή τον άλλο παράγοντα, τότε αποτυγχάνεις να τοποθετήσεις έθνη που χρησιμοποίησαν και τους δύο παράγοντες κατά την διάρκεια της ιστορίας τους. Ένα από αυτό είναι και η Ελληνική εθνική ομάδα(etnic group) ή Ελληνικό Έθνος, στην αρχαία, μεσαιωνική και σύγχρονη μορφή του.
Σαν παράδειγμα του ανωτέρου, μπορούμε να αναφέρουμε την...
 

διένεξη του εθνο-ονόματος  Ρωμαίος κατά την Βυζαντινή περίοδο, και πόσο αυτός ήταν Έλληνας ή όχι.  Έτσι λοιπόν, εάν δίνεις μέγιστη σημασία(αντικειμενικός παράγοντας) στην ονομασία κατά την Βυζαντινή περίοδο, και παραβλέπεις την αντίληψη χρήσης του(υποκειμενικός παράγοντας), τότε αρχίζεις να πέφτεις σε αντιφάσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση στοιχείων που καθόρισαν το γεγονός(π.χ. ονομασία των Ελλήνων, συνέχεια και επανάληψη της εθνικής ταυτότητας, συνειδητότητα). Το εάν οι Έλληνες λεγόντουσαν Ρωμαίοι, ή Γραικοί ή Γιουνάν, δεν είναι απλά ένα αντικειμενικό στοιχείο, το οποίο εάν δεν το συνδυάσεις με το υποκειμενικό(αντίληψη, θέση) τότε έχεις αποτύχει στην έρευνα σου. Για αυτό λοιπόν τα στοιχεία αυτά πρέπει να προσεγγίζονται με εθνοσυμβολικό τρόπο, δηλαδή συνδυασμένα και όχι μεμονωμένα.
 
Ο Σμιθ επικεντρώνεται στην ιστορική διαδικασία σε ότι αφορά την εθνολογική έρευνα και στο τρίπτυχο της  Επανάληψης(Recurrence), της συνέχεια(continuity) και της οικειοποίησης (appropriation) ή συνοπτικά longue durée: αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, το  οποίο παρελθόν που πρέπει να ανακτηθεί και να πιστοποιηθεί. Μπορούμε μόνο να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τη δύναμη που ασκείται από το εν λόγο παρελθόν, αν επεκτείνουμε την ανάλυσή μας, αυτή των εθνών και του εθνικισμού πολύ πριν από την έναρξη της νεωτερικότητας, στη συλλογικές πολιτιστικές ταυτότητες και στις κοινότητες των προνεωτερικών εποχών.
 
Για να δούμε συνοπτικά τις εθνοσυμβολικές θέσεις/κλειδιά του Σμιθ:
 
1
Οι όροι «έθνος» και «εθνική ταυτότητα» είναι αναγκαίο να διαχωριστούν αναλυτικά από εκείνη του «κράτους», ακόμη και στην περίπτωση των σύνθετων εθνών- κρατών όπως η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό σημαίνει ότι η πολυδιαφημισμένη «παρακμή του κράτους» στην μεταμοντέρνα εποχή, δεν είναι το ίδιο με μια παρακμή των εθνών
. Αυτά είναι αρκετά διαφορετικά ζητήματα και χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Ουσιαστικά όμως,  το εθνικό κράτος συμμετέχει ενεργά στο ζήτημα της παρακμής ή διατήρησης των εθνών.

2
Με τον ίδιο τρόπο, όροι όπως «έθνος» και «εθνική ταυτότητα», πρέπει βαθειά να ξεχωριστούν από τον «εθνικισμό», ο οποίος θεωρείται μια ιδεολογία και κίνημα ή ένα ιδεολογικό κίνημα. Επίσης, πρέπει να διαχωρίζεται από τις «εθνικές αντιλήψεις» οι οποία δεν έχουν ιδεολογοποιηθεί ή πολιτικά οργανωθεί. Και πάλι, η φθίνουσα πορεία  του ενός δεν συνεπάγεται αντίστοιχη πορεία και του άλλου.
O εθνικισμός διαδραματίζει καίριο ρόλο στη παρακμή ή στην διατήρηση των εθνών.

3
Όροι όπως «έθνος» και «εθνική ταυτότητα» λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα. Αφηρημένα, αναφέρονται σε εννοιολογικές κατηγορίες και ιδανικούς τύπους. Με αυτή την έννοια, η έννοια του έθνους μπορεί να οριστεί σε ιδανική-τυπική άποψη, ως
μια ονομαζόμενη ανθρώπινη κοινότητα που κατοικεί σε μία αντιληπτή πατρίδα, έχοντας κοινούς μύθους και μια κοινή ιστορία, μια ξεχωριστή δημόσια κουλτούρα, και κοινή νομοθεσία και έθιμα για όλα τα μέλη.
Στην πράξη, βέβαια, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η προσέγγιση του «έθνους» γίνεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με αυτόν τον ιδεώδη ορισμό του.
Ομοίως, «εθνική ταυτότητα»-ως κατηγορία-μπορεί να οριστεί ως η συνεχής αναπαραγωγή και επανερμηνεία από τα μέλη μιας εθνικής κοινότητας των σχημάτων των συμβόλων, αξιών, μύθων, μνημών και παραδόσεων που συνθέτουν το διακριτικό της πολιτιστικής κληρονομιάς των εθνών, εκαι η μεταβαλλόμενη προσδιοριστική ταυτότητα των μεμονωμένων μελών αυτής της κοινότητας με την εν λόγω κληρονομιά και των πολιτιστικών στοιχείων.

4
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σε ένα πιο συγκεκριμένο επίπεδο, οι όροι αυτοί αναφέρονται σε διυποκειμενικές πραγματικότητες, οι οποίες με τον καιρό έχουν συσταθεί στο μυαλό των ανθρώπων, καθώς και θεσμικά και αντικειμενικά, κοινόχρηστες πραγματικότητες.
Δηλαδή, το «έθνος», ως όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ιστορικές κοινότητες που γεννήθηκαν από τις συγκεκριμένες κοινωνικές διαδικασίες λειτουργίας και το συνδυασμό μακροπρόθεσμα.
Έτσι ώστε τα έθνη και οι εθνικές ταυτότητες λειτουργούν ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα: ως υποκείμενα της σημασίας και του λόγου, και ως ισχυρά κοινοτήτες για τα μέλη τους και τις συνέπειές τους. Ως ιστορικά τα έθνη και οι εθνικές ταυτότητες,   πάντα μπορούν να αλλάξουν και τα περιεχόμενά τους να  αμφισβητηθούν.

5
Ο εθνικισμός, επίσης, μπορεί να αναλυθεί σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Έτσι λοιπόν, εθνικισμός είναι ένα ιδεολογικό κίνημα με σκοπό την επίτευξη και τη διατήρηση της αυτονομίας, της ενότητας και ταυτότητας για έναν πληθυσμό που ορισμένα από τα μέλη της κρίνουν ότι συνιστούν πραγματικό ή δυνητικό "έθνος".
Αν και υπάρχουν πολλοί τύποι εθνικιστικής ιδεολογίας και πολλά διάφορα είδη κινημάτων , ο  ιδεατός ορισμός χρησιμεύει για την οριοθέτηση του εθνικισμού από τις άλλα ιδεολογικά κινήματα, καθώς και από τα εθνικά αισθήματα.
Ταυτόχρονα, οι εθνικισμοί, όπως και τα έθνη, είναι  ιστορικά φαινόμενα που δημιουργούνται από διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες, λαμβάνοντας πολλές μορφές, τόσο μεταξύ όσο και εντός των συγκεκριμένων κοινοτήτων και πολιτισμών.

6
Ο σχηματισμός των εθνών μπορεί να ιχνηλατηθεί στην ανάπτυξη ορισμένων κοινωνικών διαδικασιών και πηγών, καθώς και ο συνδυασμός τους με την πάροδο του χρόνου.
Αυτά βοηθούν στη διαμόρφωση του ανθρώπινου πληθυσμού σε κατηγορίες και κοινότητες σε προσεγγίσεις του ιδεατού τύπου του έθνους.
Βέβαια, στην πράξη, εμπλέκονται  διάφοροι παράγοντες στην ανάπτυξη αυτών των κοινωνικών διαδικασιών και πηγών.

7

O Anthony Smith, υποστηρίζει ότι το έθνος και η εθνική ταυτότητα αποτελούν εθνοσυμβολική κατασκευή, δηλαδή συστήνονται με βάση την επιλογή, το συνδυασμό και την αποκωδικοποίηση αξιών, συμβόλων και μνημών που προϋπάρχουν μέσα στην εθνοτικότητα ή εθνοτικότητες(ethnie). Οι εθνοσυμβολικές προσεγγίσεις τοποθετούν στο κέντρο της εθνοκατασκευής την κουλτούρα και τον πολιτισμό και κυρίως δεν μηδενίζουν την έννοια της εθνικής ταυτότητας όπως κάνουν οι μοντέρνοι, μεταμοντέρνοι κλπ.
Όπως ακριβώς το έθνος θεωρείται από ορισμένους ως μια «φαντασιακή κοινοτητα», ως κατασκεύασμα της εξουσίας και της ιντελιγκέντσιας, έτσι και μια παγκοσμία κουλτούρα η οποία θα είναι μια απομίμηση στοιχείων του παρελθόντος υποστηριζόμενη από την επιστήμη και τις τηλεπικοινωνίες, θεωρείται ως η πιο τολμηρή και φιλόδοξη πράξη της φαντασίας της ανθρωπότητας
 

Θα επαναλάβω την άποψη του Anthony Smith για την γένεση του σύγχρονου Ελληνικού Έθνους που βασίζεται στις απόψεις του J.A.Armstrong(National before nationalism,1982, σελ 179-182) και κατά επέκταση στον Απόστολο Βακαλόπουλο(Νέος Ελληνισμός, τόμος 1):
«Μήπως οι Έλληνες εθνικιστές είχαν εντελώς άδικο όταν ισχυρίζονταν ότι το ελληνικό έθνος αναγόταν στη βυζαντινή αυτοκρατο­ρία ή ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα και, αντιθέτως, είχαν δίκιο οι μοντερνιστές/νεωτερικοί στον ισχυρισμό τους ότι το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε μό­λις στις αρχές του 19ου αιώνα με την έλευση της νεωτερικότητας; Εφόσον οι μοντερνιστές/νεωτερικοί ορίζουν το έθνος με όρους συλλογικών πολιτικών δικαιω­μάτων, δημόσιας κουλτούρας και οριοθετημένης εδαφικής επικράτειας, τότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η έννοια έθνος είναι αδιανόητη πριν από τη μοντέρνα εποχή. Αλλά όμως ένα πιέσουμε αυτά τα κριτήρια (των νεωτερικών), μπορούμε να μιλάμε για Ελληνικό έθνος πριν την Ελληνική ήττα του 1922 από τους Τούρκους και την απόρροια ανταλλαγή πληθυσμού και σταθερότητας μέσα στα σύνορα; Οι νεωτεριστές μιλάνε…..πριν τον 20ο αιώνα.  Εάν όμως ορίσουμε το έθνος, εμείς (οι εθνο-συμβολιστές) με τους νέο-διαχρονιστές με όρους εθνικότητας(ethnicity), λαϊκής γλώσσας και θρη­σκευτικής κουλτούρας, τότε θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι το ελληνικό έθνος(Nation) υπάρχει από τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους, όπως και από την ορθόδοξη κοινότητα που ακολούθησε και η οποία διοικείτο από Έλληνες και από έναν ελληνόφωνο κλήρο.Επιπλέον, παρόλο που επήλθε σοβαρή ρήξη στη δημογραφική συνέ­χεια της Ελλάδας εξαιτίας των εισβολών των Αβάρων, των Σλάβων και των Αλβανών τον 6ο αιώνα, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ακόμα και η ύπαρξη μιας έντονης πολιτισμικής συνάφειας με την αρχαία Ελλάδα, όπως φαίνεται από την αναβίωση της ελληνικής φιλοσοφίας στην ύστερη Βυζαντινή αυτοκρατορία
Κλείνοντας θα επαναλάβω την άποψή μου ότι το σύγχρονο Ελληνικό Έθνος γεννήθηκε την ύστερη Βυζαντινή περίοδο, εξελίχθηκε και εξελίσσεται πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά μέχρι σήμερα, ενώ κατά την μέση-πρώιμη Βυζαντινή, Ρωμαϊκή και Κλασσική περίοδο υπήρχε ως «εθνική ομάδα»(ethnie).

ΠΗΓΕΣ:
1-«National Identity», 1991 και στα Ελληνικά ως «Εθνική ταυτότητα», 1999(το μοναδικό βιβλίο του Σμιθ που έχει μεταφραστεί)
2-«The nation in history: historiographical debates about ethnicity and nationalism», 2000
3- «Nations in decline?» στο «Nationalism in a global era : the persistence of nations», 2007
4-«Nationalism», 2010

37 σχόλια:

 1. Άσ'τα αυτά τα εθνικοταυτοτικά και γράψε τίποτα για http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=260317

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και αυτά χρειάζονται,
  όσο για την δίκη, όταν θα έχω κανένα νέο, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟ , και όχι ουρανοκατέβατο ή στημένο, τότε θα το αναρτήσω.

  Οι καιροί είναι περίεργοι.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. έχεις κάποια πληροφορία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μια νέα εξέλιξη στο θέμα του σύγχρονου αποσυμβολισμού, εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συγχαρητήρια για την ανάρτηση!. H παλαιά ιδεολογική σύγκρουση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς εκφράζεται σήμερα σαν σύγκρουση μεταξύ του Εθνοσυμβολισμού και Μεταμοντερνισμού. Η επιβίωση της Ελλάδας εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της ιδεολογικής αντιμετώπισης της δαιμονοποίησης του έθνους (εθνικισμού-εθνικής ταυτότητας), από την αριστερά. Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη είναι αδύνατο να χυτευθούν σε πολύπολιτισμικές κοινωνίες. Ίσως είναι επίκαιρο να επισημανθούν και να αναλυθούν οι λανθάνουσες ιδεολογικές αντιθέσεις του Ελληνικού έθνους από την μεταβυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα.Oι «προοδευτικοί και δημοκρατικοί» αδυνατούν να ταυτοποιήσουν τον κοινό ιδεολογικό συνεκτικό ιστό μεταξύ των γηγενών Ελλήνων και των μουσουλμανικών μεταναστευτικών ακρίδων ώστε να εμποδιστούν οι μελλοντικές κοινωνικές συγκρούσεις, εμμένοντας στην θολοκουλτουριάρικη θεώρηση ότι «όλοι είμαστε εξαρτήματα του σύμπαντος ,με αρχηγούς του σύμπαντος αυτούς».
  Kimon
  cοmetoreal@blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "παρόλο που επήλθε σοβαρή ρήξη στη δημογραφική συνέ­χεια της Ελλάδας εξαιτίας των εισβολών των Αβάρων, των Σλάβων και των Αλβανών τον 6ο αιώνα"

  Παρόλο που το φυλετικό στοιχείο δεν ενδιέφερε *ιδιαίτερα* τον ελληνικό εθνικισμό ποτέ, εκτός λόγω Φαλμεράϋερ και πιο σύγχρονα λόγω δυτικής επιρροής π.χ. "αίμα, τιμή για εξάδα χρυσών αυγών παρακαλώ;" η συγκεκριμένη παρατήρηση του συγγραφέα, μόνο ως "γεγονός" δεν μπορεί να παρουσιαστεί (για τους Αλβανούς του 6ου αιώνα δεν το συζητάω καν...). Οι ειδικοί που ασχολούνται με εκείνη την περίοδο ακόμη δεν είναι ακόμη σίγουροι για το τι *ακριβώς* συνέβη, που ακριβώς οφείλονται διάφορες αλλαγές, ποια τα πληθυσμιακά μεγέθη (ή ακόμη και τι ακριβώς σημαίνει "Σλάβος" και "Άβαρος" για εκείνη την περίοδο, βλ. και Florin Curta) κ.ο.κ. οπότε το να αναφέρεται ως γεγονός μια "ρήξη", "παρόλο", και να συνεχίζει με ένα "όμως" είναι λίγο άτοπο. Πέρα απ'τα "φυλετικά" αυτό (άλλωστε σε κάθε περίπτωση οι λαοί που εγκαταστάθηκαν εδώ ήταν από περιοχές με λίγες διαφορές με τους κατοίκους του ελλαδικού χώρου όποτε και "ρήξη" να υπήρχε δε θα γινόταν ιδιαίτερα ανθρωπολογικά -με την έννοια της φυσικής ανθρωπολογίας- αντιληπτή) και καθαρά ιστορικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εκτός αυτού, υπάρχουν και Έλληνες με καταγωγή από περιοχές που δεν έγιναν εισβολές, ενώ οι όποιοι κατακτητές περιορίστηκαν σε στρατιωτικές αποστολές μικρού μεγέθους, για λόγους φύλαξης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οι φυλετικα και γλωσσικα αποκλειστικα Ελληνοφωνοι μουσουλμανοι της Κρητης,της Ευβοιας και της Μακεδονιας(Γρεβενα,Κοζάνη)δεν αποτελεσαν ποτε κομματι των Ρωμιων και γι αυτο και δεν εγιναν εθνικα Ελληνες αλλα Τουρκοι.

  ΑΝΤΊΘΕΤΑ αλλοι όπως οι Αρβανιτες,οι Βλαχοι,μεγαλο μέρος των σλαβοφωνων της Μακεδονίας ήταν/εμειναν Ρωμιοι και εγιναν Ελληνες.

  Αυτα ολα βεβαια δεν ηταν ατομικες επιλογες αλλα το αθροισμα των κοινωνικων,οικονομικων σχεσεων στις οποιες βρεθηκαν τα ατομα και τα πολιτικα γεγονοτα και οι ιδεολογικοι μετασχηματισμοι του 19ου και 20ου αιωνα.

  Σημερα ας πουμε θα έμεναν εκπληκτα και άλαλα τα χείλη απο διάφορα σλαβοεθνικια των Σκοπιων αλλα και αλλα τόσα ελληνοεθνικια που θα διαβαζαν το παρακατω τραγουδι:

  Να Γκραντάτς πούκαγια,

  να Γκουμέντζα σλούσιαγια.

  Γκαρτς αντάρτσι φάρλια,

  Μπουγκάρτσκι κουτσίνα πάγκιατ.

  Μόμιτε σε σμέια

  πισκέσιε να Γκάρτσιτε.

  Γκάρτσιτε σε μόλια:

  Μπουγκάριν ντα ζα κόλια,

  Μπουγκάριν ντα ζα κόλια,

  Κράφτα ντα μα πίγια,

  Κράφτα ντα μα πίγια,

  ζέμια Γκάρτσια ντα ισμία.

  μεταφραση απο τα ντοπια στα Ελληνικα

  Στο Γκαντάτσι (κορυφή του Πάικου) πυροβολούσαν,


  στη Γουμένισσα ακούγαν.


  Έλληνες αντάρτες ρίχναν,


  Βουλγάρικα σκυλιά πέφταν.


  Τα κορίτσια κουβαλούσαν


  δώρα στους Έλληνες.


  Τους Έλληνες (αντάρτες) παρακαλούσαν:


  Βούλγαρο να σφάζαν,


  Βούλγαρο να σφάζαν,


  το αίμα του να πίναν,


  το αίμα του να πίναν,


  την Ελληνική γη να καθαρίζαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @ANWTHEN ANONYMOUS

  Παρατηρώ την έκδηλη προσπάθεια των άνωθεν φίλων ανωνυμων να αποδείξουν την συνεχεια των Ελλήνων στον χρόνο.

  Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα σχόλια Έλληνες έχουν επιζήσει ως τις μέρες μας. Αυτοί όμως αποτελούν την μειοψηφία στο σύγχρονο Ελληνικό έθνος. Aλβανογενεις, Pουμανογενεις, Σλάβο-Bουλγαρογενεις, Iταλογενεις, Τουρκογενείς αλλα και ολίγοι Αραβογενείς αποτελούν την πλειοψηφία των σύγχρονων Ελλήνων. Οι εναπομείναντες απόγονοι Αρχαίων Ελλήνων σε συνεχή επιμιξία με τους άνωθεν συνεχώς φθίνουν.

  Ασθένειες-λοιμοί, ξένοι κατακτητές και εισβολές βαρβαρων καταστροφέων των οποιων οι απόγονοι σήμερα δηλώνων Ελληνάρες αφάνισαν σε μεγάλο ποσοστό τους Αρχαίους Έλληνες και κατέστρεψαν τον πολιτισμό τους.

  Τι μένει λοιπόν σήμερα?

  Ένα συνοθύλευμα κύριος Βαλκανικών λαών (έτσι χρήση της τουρκικης λέξης Βαλκάνια πόσοι γνωρίζουν περί χερσονήσου του Αίμου?) που απαρτίζουν ένα χρεοκοπημένο και ανυπόληπτο κράτος.

  Μια επιπλέον επισήμανση:

  Εκτος των επιδρομέων Βυζαντινοί Αυτοκράτορες εγκατέστησαν βαρβαρους σε περιοχές όπου κατοικούσανε Έλληνες. Προφανώς το παράδειγμα του Πορφυρογέννητου που εγκατέστησε ΣΛΑΒΟΥΣ ΜΗΛΙΓΓΕΣ και ΕΖΕΡΙΤΕΣ (βλέπε "νεζεροχωρια") στην Πελοπόννησο για να την υπερασπίζονται από Σαρακηνούς πειρατές κάτι...πολιτικοί επιστήμονες...σαν τον κύριο Χολέβα...δεν το γνωρίζουν...

  Όσο για το αν ήτανε όντως ΣΛΑΒΟΙ μια ματια στα τοπωνύμια και τα ονόματα των χωριων της Λακωνίας που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα το αποδεικνύει. Είναι στην ίδια γλώσσα με τα πρώην Βουλγαροχώρια της Βόρειας ζώνης της Μακεδονίας.

  Τέλος στα Βορειοδυτικά της Πελοποννήσου μπορεί να συναντήσει κανεις τους απογόνους του ΝΕΝΕΚΟΥ (μεταγενέστεροι αυτοί). Μέχρι πριν 2-3 γενιές δεν γνωρίζανε καν την λέξη χωριο. ΚΑΤΟΥΝΕΣ αποκαλούσανε τα χωρια τους...

  Όσο για την Ανατολική Πελοπόννησο Δυτικοί περιηγητές τον μονο που είδανε ήτανε ερείπια του ενδοξου Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΥΣ κατοικους

  Το κατάντημα των νέο-Ελλήνων το περιέγραψε με πολύ γλαφυρό τρόπο ο Κανέλλος Δεληγιάννης. Δεν γνωρίζανε καν Ελληνικά όταν πήγανε να φέρουνε τον νέο Βασιλιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. "Ένα συνοθύλευμα κύριος"

  Μας δουλεύεις ρε βάρβαρε; Μάθε λίγη ορθογραφία πριν αρχίσεις τα σεντόνια περί καταγωγής. Δύο λάθη σε τρεις λέξεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @ANONYMO 22/03/11 8:35

  Δεν διαθέτω Ελληνικούς χαρακτήρες γιατί ζω στο εξωτερικό. Δεν υπήρχε για εμενα δουλειά στην Ελλάδα. Τις δώσανε όλες στους κοπρίτες συμπατριώτες μας (και οι οποιοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην χρεοκοπία της χώρας) :):):)

  Διάβασε λίγη ιστορία πρώτα και άσε κατά μέρους τις υστερίες και τις ύβρεις. Υπάρχει ένας έγκυρος Ιστορικός εν ονόματι Περικλής Ροδάκης. Έχει γράψει μια σειρά από άρθρα για την εγκατάσταση Σλάβων στην Πελοπόννησο. Διάβασε τα να μάθεις λίγη Ιστορία :):):)

  A και...κάτι άλλο παλικάρι μου:

  Για πες μου πόσες λέξεις από το παραπάνω Τραγούδι ΔΕΝ είναι Βουλγαρικές?

  Μονο μια: Aνταρτσι.

  Ακόμη όμως και αυτή Βουλγαρικη κατάληξη έχει.

  Eίσηλθε στο λεξιλόγιο των Bουλγαροφων γιατί έτσι αυτό-αποκαλούνταν οι δικοί μας. Όπως και στο δικό μας λεξιλόγιο εισήλθε η λέξη κομιτατζηs (η οποια βεβαια δεν είναι Βουλγαρικης προέλευσης).

  Αυτά περί Σλαβοφανούς ανάμικτου ιδιώματος που το βαφτίσατε ντόπια η εντοπικα.

  Δεν μου λες παλικάρι αν τα Βουλγαρικα της Μακεδονίας είναι ντόπια τότε η γλώσσα που μιλούσανε στο Ρουμλούκι/Χαλκιδική κτλ τι ήτανε??? Κογκολέζικα? :):):)

  Εδώ βεβαια μπορεί να έχουμε κάποιους που να βρούνε συσχετισμό μεταξύ των λέξεων ζέμια-γαια, κύων-κουτσέ κτλ :):):)

  Γιατί όχι?

  εδώ έχουνε κάνει τους Αρχαίους Έλληνες εξωγήινους σε αυτό θα κολλήσουνε? :):):)

  Σλάβοι της Μακεδονίας των οποιων η παρουσία χρονολογείται από την εποχή των πρώτων σκλαβινιων.

  Με την πάροδο των αιώνων ένα τμήμα ανέπτυξε Βουλγαρικη συνείδηση και ένα άλλο τμήμα Ελληνική. Λίγο αργότερα άρχισε να αναπτύσσεται και η "Σλαβομακεδονική" συνείδηση που καλλιεργούνταν από τους Σέρβους αρχικά και στην συνεχεια με τα αυτό-goal των Βουλγαρων και την εμετάλλευση της από τον Tito σε "Μακεδονική".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. "Δεν διαθέτω Ελληνικούς χαρακτήρες γιατί ζω στο εξωτερικό"

  Ρε αγράμματε βάρβαρε, δε διαθέτεις και το χαρακτήρα "ν" και έγραψες "συνοθύλευμα"...;

  Τι να τον κάνω το Ροδάκη, εδώ έχω διαβάσει απείρως ειδικότερους ιστορικούς και αρχαιολόγους, ίσως γι'αυτό δεν επαναλαμβάνω ότι διαβάζω δεξιά κι αριστερά παίζοντας το γνώστης...

  Για τους σλαβόφωνους τι με πρήζεις με το ιστορικό μάθημα αναμιγμένο με διάφορες ανοησίες που κατέβασε το μυαλό σου, κι εκεί τα ξέρω καλύτερα από εσένα. Ακόμα και σε ελληνόφωνες περιοχές κάποια χωριά έχουν σλαβικά ονόματα, άρα μη "γνήσιοι" κι αυτοί. Εσύ θα ασκούσες κριτική και στον καθόλα οργανικό γλωσσικό εξελληνισμό της Μικρασίας αν είχες γεννηθεί μεταξύ Αλεξάνδρου Γ' και Ιουστινιανού..."Πόντιοι, απόγονοι βαρβάρων".

  "ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ" (ή όποιο άλλο ψευδώνυμο γουστάρεις, πολλά χρησιμοποίησες), με το να επαναλαμβάνεις τα πέντε πράγματα που έχεις ήδη γράψει εκατό φορές στο ίδιο μπλογκ έρχεσαι σε οργασμό ή τι; Το ωραίο είναι πως γράφεις ακριβώς τα ίδια πράγματα, όποιο να είναι και το θέμα, απλά με λίγο διαφορετική σειρά. Άνδρο του κάθε κα(η)μμένου το διαδίκτυο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. «Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα σχόλια Έλληνες έχουν επιζήσει ως τις μέρες μας. Αυτοί όμως αποτελούν την μειοψηφία στο σύγχρονο Ελληνικό έθνος. Aλβανογενεις, Pουμανογενεις, Σλάβο-Bουλγαρογενεις, Iταλογενεις, Τουρκογενείς αλλα και ολίγοι Αραβογενείς αποτελούν την πλειοψηφία των σύγχρονων Ελλήνων. Οι εναπομείναντες απόγονοι Αρχαίων Ελλήνων σε συνεχή επιμιξία με τους άνωθεν συνεχώς φθίνουν.»


  Φοβάμαι πως κάνεις λάθος. Είναι γνωστό πως εμείς οι καθαρόαιμοι αντιμακεδόνες εθνικιστές, ζητάμε πιστοποιητικό DNA από τις κυρίες με τις οποίες συνουσιαζόμεθα. Στο φλέγον ζήτημα έχουν αναφερθεί έγκυρα μέσα των Σκοπίων, ενώ σχετική εργασία ετοιμάζει ο ταλαντούχος κύριος Γκαντέτο.

  Ρε, δεν πάμε καλά. Από τη μια οι στόκοι «τουρκωφάγει» που δεν ξέρουν ούτε ελληνικά να γράψουν, από την άλλη οι πυροβολημένοι που διαβάζουν «επιστήμονες» και ηδονίζονται λόγω προσωπικών συμπλεγμάτων. Γιατί αφήνουμε τις μειοψηφίες να αλωνίζουν, δηλητηριάζοντας τον υγιή πατριωτισμό; Είμαστε το βουβό πλειοψηφικό ρεύμα, που να πάρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @ANONYMO 23/03/11 1:29
  @ANONYMO 23/03/11 2:05

  Με τις ύβρεις που εκτοξεύεις ταυτίζεσαι με τους Σκοπιανούς του maknews. Αυτοί όπως και εσύ λόγο έλλειψης επιχειρημάτων καταφεύγουν σε ύβρεις. Αν όπως λες έχεις διαβάσει πολλά βιβλία θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η σημερινή πλειοψηφία των νέο-Ελλήνων δεν έχει καμια σχέση με τους Αρχαίους.

  Τώρα το ποιος φτάνει σε οργασμό πιστεύοντας ότι είναι γνήσιος απόγονος αρχαίων Ελλήνων του οποιου οι παππούδες δεν ξέρανε λέξη Ελληνικά είναι προφανές...

  Δεν μου είχατε απαντήσει όμως στο ερώτημα που είχα θέσει σε παλαιότερη ανάρτηση?

  Αρβανίτες
  Βλάχοι
  Σλάβοι
  Ενετό-Ιταλοί
  Τουρκόφωνοι

  που εισήλθανε στον Ελλαδικό χώρο σε διαφορες ιστορικές περιόδους ήτανε γενετικά απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων?

  A και κάτι ακόμη για τους τελευταίους μια που ανέφερες Μικρά-Asia Τουρκόφωνοι ΚΑΡΑΜΑΛΙΔΕΣ και ΛΑΖΟΙ και αυτοί απόγονοι Αρχαίων Ελλήνων είναι? :):):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. @Υγιή Πατριώτη

  Υγιής πατριωτισμός δεν υπάρχει σε αυτή την χωρα. Οι δήθεν φορείς υγιούς πατριωτισμού χρεοκόπησαν αυτή την χωρα και έχουν καταδικάσει εκατομμύρια ανθρώπους σε φτώχεια, ανέχεια και μιζέρια για πολλά χρονια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Υπάρχει υγιής πατριωτισμός. Απόδειξη οι προβληματισμοί μας γι' αυτόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. "Με τις ύβρεις που εκτοξεύεις"

  Δύο διαφορετικά άτομα είμαστε, "ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ". Σάλτα τώρα.

  "Ρε, δεν πάμε καλά. Από τη μια οι στόκοι «τουρκωφάγει» που δεν ξέρουν ούτε ελληνικά να γράψουν, από την άλλη οι πυροβολημένοι που διαβάζουν «επιστήμονες» και ηδονίζονται λόγω προσωπικών συμπλεγμάτων. Γιατί αφήνουμε τις μειοψηφίες να αλωνίζουν, δηλητηριάζοντας τον υγιή πατριωτισμό;"

  Το ίντερνετ αφήνει όλες τις ακραίες και μειοψηφικές απόψεις, που αν αναπαράγεις στην καθημερινότητά σου θα σε πάρουν με τις πέτρες (μεταφορικά πάντα...), να ακουστούν. Έτσι θα υπομένουμε απ'τη μία τουρκοφάγους και απ'την άλλη γνήσιους απογόνους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα λεγόμενα μου θεωρούνται ακραία?

  Είναι ακραίο το ότι όλοι όσοι ανέφερα πιο πάνω δεν έχουν γενετική σχέση με Αρχαίους Έλληνες?

  Μονο βρίζουνε κάποιοι.

  Κανένας όμως δεν τολμάει να πει ότι οι Αρβανίτες, Βλάχοι, Σλάβοι, Ενετό-Ιταλοί, Τουρκόφωνοι και πρώην Σαρακηνοί Γαμβροί είναι γενετικοί απόγονοι Αρχαίων Ελλήνων.

  Σε ότι αφορά αν υπάρχει υγιής πατριωτισμός επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει.

  Οι δικοί μας προβληματισμοί δεν έχουν πλέον νόημα. Είναι πλέον αργά.

  Αυτούς τους προβληματισμούς θα έπρεπε να τους είχανε όσοι τα τελευταία 30 χρονια κατακλέβανε την χωρα και καταστρέφανε το φυσικό της πλούτο.

  Τι ευαισθησία όμως να δείχνανε όλοι αυτοί όταν βαθιά μέσα τους γνωρίζανε ότι δεν έχουνε σχέση με Αρχαίους Έλληνες και το μονο που τους ένοιαζε ήτανε πως να πλουτίσουνε?

  Η φωνή της απύθμενης απληστίας τους τους έλεγε δε βαριέσαι αφού ο παππούς και η γιαγιά στο χωριο δεν ξέρανε καν Ελληνικά... τι με νοιάζει εμενα για την σύγχρονη Ελλάδα? να κονομήσω με κάθε τρόπο και όλα τα αλλα να πάνε...

  ...και τελικά τα κατάφεραν...όλα τα αλλα που αθροιζόμενα είναι η Ελλάδα πήγανε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Μια φορά να σας δω να παραμένετε στο θέμα του άρθρου βρε καλικαντζαράκια (όλων των απόψεων και θεωρήσεων) και άλλο τίποτα !!!

  Και τσοντοσάιτ να το κάνει ο Ακρίτας ... πάλι για τα ίδια σκατά θα τρώγεστε !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @ΑΝΩΝΥΜΟ 24/03/11 8:25

  Μάλλον πρέπει να αρχίσεις να τα συνηθίζεις τα σκ...

  Είσαι και εσύ βαθιά χωμένος μέσα σε αυτά. Με βάση τουλάχιστον την δήλωση του προεδρου αυτών που διαχειρίζονται την οικονομική εκκαθάριση της χώρας.

  Εκτος και αν έβγαλες πολύ μαύρο χρήμα έξω και περιμένεις την αναδιάρθωση/χρεοκοπία για να το επαναπατρίσεις και να αγοράσεις για ένα κομμάτι ψωμί τα πάντα και τους πάντες.

  Ξέρεις εδώ στο εξωτερικό που είμαι έχω συναντήσει κάποιους τέτοιους Ελληνάρες...

  Στο τέλος μπορεί να κανεις και καμια δωρεά και να δώσουνε το όνομα σου σε καμια οδό και να ανακηρυχτείς εθνικός ευεργέτης :):):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Η άποψή σου για τις «Εθνοσυμβολικές Προσεγγίσεις του AΔ Smith» ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. @ANONYMO 25/03/11 1:08

  Πρόκειται για μια καθαρά θεωρητική προσέγγιση γενικά περί εθνών ανά την υφήλιο.

  Δεν έχουμε μια λεπτομερή μελέτη και ανάλυση όλων των Ιστορικών στοιχειων-γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού έθνους.

  Σε μια περίοδο 1800 ετών συνέβησαν αναρίθμητα γεγονότα στον Ελλαδικό χώρο. Φυσικά η ανάλυση-αξιολόγηση όλων αυτών των Ιστορικών γεγονότων χρειάζεται μήνες και δεν μπορεί να γίνει σε μερικές γραμμές.

  Απλό παράδειγμα: οι Αλβανόφωνοι Αρβανίτες που τον 13-14 αιώνα πολιορκούσανε τα Ιωάννινα μαχόμενοι τους Ρωμιούς τι είδους εθνοτική συνείδηση είχανε?

  Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε την επίδραση που είχανε στους ανθρώπους πολυεθνικές αυτοκρατορίες που διαδέχονταν η μια την άλλη για πάνω από 1500 χρονια.

  Ειδωλολατρική Ρωμαϊκή-Χριστιανική Ανατολική Ρωμαϊκή-Μουσουλμανική Οθωμανική.

  Κάποιοι αυθαίρετα χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις επειδή έτσι τους είπανε στο γυμνάσιο ταυτίζουνε τους Ρωμαίους του Βυζαντίου με τους Έλληνες.

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Χολέβας ο οποιος φτάνει σε σημείο να λέει ότι μετά τον 6 αιώνα οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες είχανε επίγνωση της Ελληνικότητας τους αλλα για λόγους πολιτικής-διπλωματίας δεν την εκφράζανε ανοιχτά!!!

  Συγγνώμη αλλα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.

  Τι γνώση Ελληνικότητας είχε ο Leon ο 6 ο Αρμένιος?
  Για πια Ελληνικότητα μιλάμε όταν τα κείμενα της εκκλησιας καθυβρίζανε τους Έλληνες?

  Ακόμα και τα βιβλία του γυμνασίου και Λυκείου της δεκαετίας του 80 μιλάγανε για σταδιακή Ελληνοποίηση του Βυζαντίου κάθε περίοδο που είχαμε απώλεια εδαφών και γεωγραφικό περιορισμό που αύξανε το ποσοστό των Ελληνοφωνων η οποια όμως σταμάτησε απότομα λόγο της πτώσης της Κωνσταντινούπολης.

  Γενικά λέγονται και γράφονται διαφορες πατάτες. Οι Βουλγαρόφωνοι της Μακεδονίας είναι απόγονοι αιχμαλώτων Ελλήνων Στρατιωτών που όταν απελευθερώθηκαν μιλούσανε μονο Βουλγαρικα πλέον.

  Τι είναι αυτό? ήμαρτον ρε ήμαρτον!!!

  Δεν τους έχει περάσει από το μυαλό ότι είναι απόγονοι Σλαβικών "σκλαβινιων" οι οποιες αναφέρονται στα Βυζαντινά χρονικά?

  Επίσης στην αρχή της ανάρτησης: "Εάν χρησιμοποιείς καθαρά είτε το ένα ή τον άλλο παράγοντα, τότε αποτυγχάνεις να τοποθετήσεις έθνη που χρησιμοποίησαν και τους δύο παράγοντες κατά την διάρκεια της ιστορίας τους."

  Συνεπώς υπάρχει έμμεση παραδοχή ότι υπάρχουν έθνη που χρησιμοποιούν μονο τον ένα παράγοντα.

  Πως γίνεται και ποιος κάνει τον καθορισμό αν ένα έθνος χρησιμοποιεί μονο τον ένα παράγοντα η και τους 2?

  Η μήπως αυτός είναι ένα εύσχημος τρόπος να πεις ότι το έθνος στην συγκεκριμένη περίπτωση Ελληνικό έθνος απορρόφησε/αφομοίωσε μεγάλες μη Ελληνικές πληθυσμιακές ομάδες? Έτσι όμως δεν είναι πλέον τόσο Ελληνικό.

  Φυσικά για την περίοδο του διαφωτισμού/κλασικισμού και την δημιουργία εθνικών κρατών στην Ευρώπη ούτε κουβέντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανώνυμε 3:57, πηγές του A.D. Smith είναι οι Armstrong(Nations before Nationaism, 1982) και οι Baynes & Moses( Byzantium: An Indroduction to east Roman Civilization, 1969).

  Βασικές πηγές του Armstrong είναι ο Βακαλόπουλος και επίσης οι Baynes & Moses.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Εραστά της γενετικής συνεχείας,τόσο πολύ φλέγεσαι να μας αποδείξης περί ασυνεχείας;Η γιαγιά σου εσένα,δηλαδή,πόθεν;Aπό τον Άρη δια κλίμακος ήλθε;Δεν έχεις προπαππούδες εσύ,δηλαδή;Πτερό 'στον άνεμο είσαι και πτερόεντα έπη λαλείς(κ α ι σε ερωτώ εδώ κ α ι αποφαίνομαι και κρίνω);Tι είναι αυτά που μας λέγεις;Δεν έχεις ενημερώση,ως διαφαίνεται,επί το άριστον και το νεώτερον,τις πηγές σου.Απλώς,αναδίδεις 'στην επιφάνεια του ιστολογίου,εδώ,τη σύγχυσή σου και,ταυτοχρόνως,την αγωνία να κατοχυρωθής και να επιβεβαιωθής χ ω ρ ί ς ουδεμία παράθεση στοιχείων και τεκμηρίων.Κατά τα άλλα,εάν η γιαγιά σου είχε μωρανθή περί της εθνικής της συνείδησης και 'συρόταν κατά την κατανομή ισχύος και θέσεων των κατακτητών προς τους υποτακτικούς των,αυτό συνιστά 'δικό σου,αποκλειστικώς,πρόβλημα.Είναι ασεβές και ανεπίτρεπτο ο Ακρίτας να το επιλύση και να υπομένει να σου αποκρίνεται επαναληπτικά και,εν γένει,πληκτικά και ακαινοτόμητα,αμελέτητα και επουσιωδέστατα.Μελέτα και ερεύνα.Χαίρε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Μα τόσον ανασφαλής αλλά και τέτοιος 'μικρόνους και κοντόθωρος είσαι που προσπαθείς να ταυτίσης τον Ελληνισμό και το ελληνικό στοιχείο με δύο -το μέγιστο- προχριστιανικούς αιώνες ελληνικής παρουσίας;Στενοκέφαλος γίνεσαι ή είσαι;Διακρίνεις ΄πως η ελληνική παρουσία είναι πολυεπίπεδη και πολύμορφη κατά τους αιώνες αλλά και μετασχηματιζόμενη και ανανεούμενη ή έχεις ερωτευθή τον εαυτό σου ούτως,ώστε να μεταβάλλεσαι 'σε γηράσκουσες μορφές μαρξιστών των οποίων η ιστορική παρουσία,αν και έχει τελεσιδικήση και κριθή,εκμεταλλεύεται κάθε ευνο'ι'κή χρονική συγκυρία για μία επάνοδο 'στη σκωρία των επιχειρημάτων και των ''απόψεών'' των;KOINΩΣ,Ε Ι Σ Α Ι ΣΟΒΑΡΟΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. @ΑΡΧΑΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ

  Από όσο γνωρίζω τις τελευταίες γενιές προγόνων μου αυτοί μιλούσανε Ελληνικά.

  Οι δικοί σου πρόγονοι 2-3-4 γενιές πριν τη γλώσσα μιλούσανε?
  Ελληνικά?
  Βουλγαρικα?
  Αλβανικά?
  Ρουμανικα?
  Τουρκικα?
  Ιταλικά?

  Πριν λίγες μέρες σου είχα υπενθυμίσει τα "στεφανιατικα". Σήμερα θα ήθελα να σου υπενθυμίσω κάτι άλλο: Σφαγές εις βάρος αμαχων δεν κάνανε μονο οι Βούλγαροι στην Μακεδονία. Κάνανε και τα Ελληνικά ανταρτικα σώματα. Μπορείς να μας υπενθυμίσεις ποιος έδωσε την διαταγή για τις σφαγές στο Zελενιτς και την Ζαγορίτσανη?

  Να σου υπενθυμίσω επίσης ότι μέχρι και πριν λίγα χρονια στα βιβλία Θρησκευτικών λυκείου η άποψη που επικρατούσε ήτανε ότι δεν ήτανε η καλύτερη επιλογή η δημιουργία Ελληνικού Εθνικού Κράτους. Αντίθετα, θα έπρεπε να υπάρχει κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκ των έσω και αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τώρα το πως και ποτε θα γίνονταν αυτό μονο αυτοί που το υποστηρίζουν μπορούν να το φανταστούν.

  Πες μου κάτι ακόμη προτιμάς το Τουρκικο φακιόλι από την Παπική Tiara?

  Ο Νοταράς που πρέσβευε αυτή την άποψη δεν είχε την καλύτερη τύχη (όπως και ο γιος του). Τέλος για την έκπληξη του Moameth του πορθητή για τον αναρίθμητο πλούτο που βρήκε εντός Κωνσταντινούπολης τι έχεις να πεις?

  Μήπως σου θυμίζει κάτι όλη αυτή η διαφθορά και ηθική σαπίλα? Μήπως σου πέρασε ίσως από το μυαλό ότι αυτή την στιγμή η Ελλάδα μπορεί να βιώνει στιγμές αντίστοιχες με τις τελευταίες στιγμές του Βυζαντίου?

  Υστερόγραφο: τi πας και μπλέκεις με Μαρξιστές? σου φαίνομαι να είμαι μαρξιστής?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Εσύ τώρα γιατί θεωρείς εκ προοιμίου αλλογενείς-ελληνοποιημένους όλους τους συνομιλητές σου, ενώ κραδαίνεις σημαία ελληνοφωνίας των προγόνων σου; Δηλαδή, πρέπει να εμφανίζουν όλοι πιστοποιητικά καταγωγής για να επιχειρηματολογήσουν; Άσε που η ελληνοφωνία των προγόνων σου, δεν λέει τίποτα για τη γενετική τους προέλευση. Μπορεί να είσαι Σλάβος και να μην το ξέρεις.

  Ζωολογικός κήπος γίναμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Οι 'δικοί μου πρόγονοι(3-4 γενεών αρχόμενοι από του 1870-1880 περίπου από ό,τι ενθυμείται ο πατέρας μου και 'λίγο διάστημα προ της προδοθείσης 'Μικράς Ασίας από πλευράς μητρός)'μιλούσαν ελληνικά,με μία ασήμαντη εξαίρεση(ή πρόσθεση;)εδώ:την προφορική γνώση μιας γλώσσας παλαιοτουρκικού τύπου μέσω των προσφύγων παππούδων που εγκατεστάθησαν 'στο χωριό μου.Αυτό τους καθιστά μη-Έλληνες,δηλαδή,μήπως;

  Αγνοώ για τα συγκεκριμένα χωριά που λέγεις και θα επανέλθω για αυτό το θέμα,εάν παραμείνη η ανάρτηση εδώ και εάν επιτραπή από το χρόνο 'στο ιστολόγιο,αν και είναι ένα άλλο μεγάλο ιστορικό ζήτημα που χρήζει απαντήσεων από καθηγητές.......
  Εξάλλου,γιατί κόπτεσαι τόσο πολύ εάν ήταν (και) ελληνικά ανταρτικά σώματα;Πολεμική σύρραξη δεν είχαμε 'στη Μακεδονία;Kαταπιέσεις από τους κομιτατζήδες δεν είχαμε προς τον ελληνικό πληθυσμό που,'σε ικανές των περιπτώσεων,στυγερότερες και βαναυσότερες των Οθωμανών;

  Περί Ρωμανίας,τώρα:ε σ ύ ανάμεσα 'σε Φράγκους Σταυροφόρους και 'σε Oθωμανούς τι προτιμάς με μία λογική του ''το χείρον βέλτιστον'';H ιστορική πορεία,πάντως,κατέδειξε πως,εάν η Ελλάς σύμπασα ήτον ενετοκρατουμένη,π ι θ α ν ώ ς να είχαμε σ ή μ ε ρ α απλώς ελληνοφώνους που α π λ ώ ς θα είχαν ακρωτηριασμένοι εθνοκοινωνική συνείδηση αγνοούντες τη μεσαιωνική των συνέχεια και ευρισκόμενοι 'σε προφανή αδυναμία να διασυνδέσουν το Σωκράτη με τους ιδίους,τους συγκαιρινούς.Πρόσεχε,λοιπόν:τα οριακά και κομβικά,μεταιχμιακά σημεία της ιστορίας απαιτούν και ανάλογο πνεύμα και ερμηνεία.

  Το Βυζάντιο α ν ε κ ά λ υ π τ ε με τις εδαφικές απώλειες και τον κατακερματισμό του ύστερα από το 1204 αλλά και προηγουμένως,μετά από τη θανή του Βουλγαροκτόνου Βασιλείου,που εξύψωσε την αυτοκρατορία,την ε γ γ ε ν ή του ελληνικότητα.Εκείνη που το συνείχε κοινωνικά και πολιτισμικά για χιλιετηρίδα,π α ρ ά και ε ν α ν τ ι α 'στις ραδιουργίες και δολοπλοκίες,τις μηχανορραφίες και συνωμοσίες που ανεφύεντο ε ξ ο υ θ ε ν ω τ ι κ ά κατά τα υστεροβυζαντινά χρόνια για την κατάληψη και μόνο του αυτοκρατορικού θρόνου.

  Είναι πραγματικότητα πως η ιδέα της α ν α σ ύ σ τ α σ η ς της Ανατολικής Ρωμα'ι'κής Αυτοκρατορίας ήταν μία κεντρική συνιστώσα του εθνικοαπελευθερωτικού εγχειρήματος των Ελλήνων και απόδειξη προς τούτο αποτελούν τα Συντάγματα της εποχής.Το πώς,όμως,θα συνέβαινε κάτι τέτοιο,δεν είμαι ο καθ'υλην αρμόδιος για να σου το εξηγήσω ούτε και δυνάμεθα 'σε μία συζήτηση ή 'σε μία αποστροφή του λόγου μας να σου το ''διδάξουμε'',να σου το ''μάθουμε''.Αλήθεια,εσύ δύνασαι να ερμηνεύσης το γιατί των πολλών στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ιουστινιανού;To έχεις συλλογισθή ή ζης με τη φαντασία ότι ό λ α είναι θέματα χάρτου και μέλανος και παθητικά και αδρανοποιημένα αποδέχεσαι ένα status quo που σου επεβλήθη και ενώ γνωρίζεις προηγουμένως από την ιστορική εμπειρία πως έχεις χρέος να ανατρέψης τους δυνάστες σου για να α ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ η ς το πεπτωκός σου κύρος και να επανεύρης την ελευθερία σου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ο πλούτος της Νέας Ρώμης ήτον ασυγκρίτως και απαραμίλλως ευμεγέθης και όμορφος,γι'αυτό και οι εκτεταμένες δηώσεις επί σταυροφορικής αλώσεως και μεθ'ενός πρωτοφανούς για χριστιανούς ανθρώπους μένους και φθόνου και μιας μισαλλοδοξίας που προσήγγιζε των ορίων της ωμοτάτης διαρπαγής των υπαρχόντων του ρωμα'ι'κού λαού και της καθ'ολοκληρίαν συλήσεως του αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου.

  Κατά νου μου εμένα,αυτή η διαφθορά και σήψη των υψηλότατα ισταμένων Βυζαντινών κρατικών αξιωματούχων υπήρξε μηδαμινή και αναξία προσοχής όση εκείνη των ελληνιστικών βασιλείων που κατέληξαν την Ελλάδα έ ρ η μ ο τόπο,''κρανίου τόπον''.Επί Σύλλα,φερ'ειπείν.Όλα αυτά π ρ ι ν από την έλευση του Μεσσία,β ε β α ί ω ς-β ε β α ί ω ς.Εξ ίσου ανάλγητες και τρισβάρβαρες -για κάποιους συμπατριώτες 'λιγότερο για τις πρώιμες εκείνες ρωμα'ι'κές και περισσότερο για τις κατοπινές ουννομογγολικές- με αυτές που κατέλυσαν το Δυτικό Ρωμα'ι'κό κράτος κάποιους αιώνες αργότερα.Για εκείνη των μεταλεξανδρινών,των διαδοχικών βασιλείων να διερωτηθής,αντιστοιχίζοντάς τη με το σήμερά μας.

  Ναι,δεν είσαι μαρξιστής αλλά,ό π ω ς οι Μαρξιστές,έ τ σ ι και εσύ αγωνιάς να μας διαφωτίσης με τα ερωτήματά σου περί μίας ''καθαρότητος'' της ελληνικής φυλής νεφελώδους δογματικής υφής,που δε γνωρίζω,μάλιστα,με τη σύγχυση που πλανάται 'στον εγκέφαλό σου για τις επιστημονικές αυτές προσεγγίσεις,εάν την επικροτής και την ενστερνίζεσαι και την απαιτείς(!!),εάν θεωρείς πως είμεθα οι σημερινοί Έλληνες κάπως σαν ουρανόσταλτοι ή αυτοφυείς ή εάν,τελικώς,περιπαίζεις τους κ α ι 'δικούς σου αναγνώστες,εδώ,με τις ψευδωνύμους ανησυχίες σου περί τα ε θ ν ο λ ο γ ι κ ά,εν γένει,πράγματα!Τι από τα άνωθι πράττεις και προτιμάς,εν τέλει;

  Ενώ 'σε διεθνές και διεθνικό επίπεδο η χρώση σου έχει ανεπιστρεπτί αδυνατίση,θέτεις τα αυτά,οδηγώντας σε αγανάκτηση και απέχθεια τους φίλους αναγνώστες.Πράγμα που εφαρμόζουν απαρεγκλίτως,με τη σεσηπυία νοοτροπία των,ό λ ο ι σ χ ε δ ό ν οι ''συνεπέστατοι'' (παλαιο)μαρξιστές κ α ι πρώην μαρξιστές.Γι'αυτό εκφράζομαι ως άνωθι.Δε με χωρίζει και διαχωρίζει κάτι το ουσιώδες από εσένα αλλά οφείλεις ως υστάτη ανάγκη σου προς την πατρίδα σου αυτή πως οι αριστερόσχημοι μάς έχουν οδηγήση εν πολλοίς 'σε αυτή την τωρινή εξαχρείωση και εξαθλίωση,διαμέσου των επιλογών και της πόρρω απεχούσης από μίαν αληθώς επαναστατική προοπτική για τον ελληνικό λαό,''αριστερής'' πολιτικής συμπεριφοράς,πρακτικής,πρωτοβουλίας.Πρόσεχε,λοιπόν,από εκεί,από το εξωτερικό,όπου 'βρίσκεσαι(στο εξωτερικό δεν είσαι;).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Aναπόφευκτη συμπλήρωση:''Δε με χωρίζει και διαχωρίζει κάτι το ουσιώδες από εσένα αλλά οφείλεις ως υστάτη ανάγκη σου προς την πατρίδα σου αυτή να 'δής και να δεχθής πως οι αριστερόσχημοι μάς έχουν οδηγήση εν πολλοίς 'σε αυτή την τωρινή εξαχρείωση και εξαθλίωση,διαμέσου των επιλογών και της πόρρω απεχούσης από μίαν αληθώς επαναστατική προοπτική για τον ελληνικό λαό,''αριστερής'' πολιτικής συμπεριφοράς,πρακτικής,πρωτοβουλίας.''.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. @ΑΝΩΝΥΜΟ 25/03/11 6:45

  Σίγουρα παρα την εξακριβωμένη Ελληνοφωνία των προγόνων μου τις τελευταίες γενιές δεν μπορώ να έχω γνώση σε βάθος 2000 χρονων. Όπως λοιπόν καταλαβαίνεις αν διατηρώ επιφυλάξεις για μένα τότε τi να υποθέσω για Αρβανίτες, Βλάχους, Σλάβο-Βουλγαρους, Ενετό-Ιταλούς, Γενουάτες-Ιταλούς, Τουρκόφωνους και Σαρακηνούς Γαμβρούς?

  @ΑΡΧΑΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ

  Σύμφωνω ότι οι αριστεροσχημοι φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Άλλωστε η συντριπτική πλειοψηφία Κομμουνιστών ηγετών ανά την υφήλιο δεν ήτανε τίποτα άλλο από ημιμαθείς-φανατισμένους και σε κάποιες περιπτώσεις παρανοϊκούς.

  (Πάψε λοιπόν να προσπαθείς να με συσχετίσεις με μαρξιστές γιατί είχα την δυνατότητα να επισκεφτώ 2-3 φορες κομμουνιστική χωρα της Ευρώπης πριν την πτώση του Κομμουνισμού και να δω τα σκ... του συστήματος τους).

  Πιστεύω όμως ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν και οι δεξιοσχημιμοι. Ο Μαυρογιαλούρος έγινε ταινία όταν στην Ελλάδα το τρίπτυχο Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια ήτανε ακόμη σε ισχύ.

  Μερίδιο ευθύνης (Δυστυχώς για εσένα) φέρει και η ηγεσία της Ιεραρχίας διαχρονικά. Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας απέκτησε πολύ μεγάλη πολιτική και οικονομική ισχύ την οποια διατηρεί ως της μέρες μας. Με πάνω από 1.000.000 στερματα εκτάσεις γης (τα οποια περιήλθανε στην κατοχή της από την εποχή του Βυζαντίου αλλα και κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας όταν οι ραγιάδες τα γράφανε στα μοναστήρια για να μην τα πάρουνε οι Τούρκοι) και μεγαλομέτοχος της Εθνικής με μόνιμο εκπρόσωπο στο συμβούλιο των μεγαλομετόχων δεν τα πάει καθόλου άσχημα!!!

  Υπάρχουν βεβαια και άγιοι άνθρωποι όπως ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Φροντίσανε όμως οι υπόλοιποι Άγιοι πατέρες Ιεράρχες να τον στείλουνε μετά την Αφρική στην Αλβανία. Ούτε λόγος να τον κάνουνε Αρχιεπίσκοπο στην Ελλάδα. Πολλοί απλοί ιερείς που διεξάγουν μεγάλο φιλάνθρωπiko έργο κτλ Επίσης και για τον Μετάλλινο έχω ακούσει καλά λόγια.

  Τέλος μια που ανέφερες τον Romeo-Σλαβικής καταγωγής Ιουστινιανό:

  Εσύ αλήθεια δύνασαι να ερμηνεύσεις το γιατί έσφαξε τόσους Έλληνες στον Ιππόδρομο?

  Η μήπως δύνασαι να ερμηνεύσεις γιατί τύφλωσε τον ένα από τους 2 καλύτερους στρατηγούς του που του χάρισαν περίλαμπρες νίκες φοβούμενος μήπως απειλήσεi τον θρόνο του?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ακριτα ειναι αρκετα παραδοξο οτι ΜΟΝΟ με την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ελληνικης φυλης ασχολουνται καποιοι.ΠΟΙΟΙ ειναι αυτοι?ΓΙΑΤΙ το κανουν ?Αυτα ειναι ερωτηματα που ο καθεις μπορει πολυ ανετα να δωσει απαντησεις κοιταζοντας ορισμενα ΚΟΙΝΑ χαρακτηριστικα των ΠΑΤΡΩΝΩΝ που ενορχηστρωνουν αυτην την επιθεση απο την εποχη του Φαλμεραυερ με στοχους οχι μονο απλως γεωπολιτικους αλλα ευρυτερης θεωρησης εννοιων που αντιβαινουν το δικο τους ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΟ συστημα αξιων το οποιο επηθυμουν διακαως να επιβαλουν .
  Ετσι ενω περαν των ιστορικων ανασκευων που κατα καιρους γινονται εναντιων αυτων των επιθεσεων κατα του Ελληνισμου ,προσφατα εχουν προστεθει και οι γεννετικες ερευνες του Cavalli -Sforza (princenton) ,του Τριανταφυλλιδη και αλλων που επιβεβαιωνουν την γεννετικη μας συνεχεια με τους προγονους μας .
  ΟΛΑ αυτα ειναι αρκετα γνωστα και θεωρω οτι τα γνωριζεται και εσεις κ.Ακριτα και τιθεται το ερωτημα .ΓΙΑΤΙ επιτρεπεται να γινονται τετοιες επιθεσεις απο το δικο σας ιστολογιο και να εκφραζονται τετοιες αποψεις που ΔΕΝ εχουν ιχνος επιστημονικης αληθειας και το γραφω αυτο γιατι Η ΥΒΡΙΣ -γιατι αυτο ειναι πλεον και οχι μια αμφισβητηση με καποιο ερισμα-ΣΕ ΟΛΟ ΜΑΣ το ΕΘΝΟΣ δεν πρεπει να εχει θεση σε ιστολογια σαν το δικο σας.Οταν ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ συνηγορουν σε αυτην την ταση(ειδαμε μεχρι και τον κολοκοτρωνη να αποκαλουν κοινεδο) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ,εκτος και αν η νεα ταξη απεκτησε ακομα ενα βημα οπου εκθετει τις αντεθνικες της αποψεις.....?ΑΛΛΑ ΠΕΡΑΝ αυτου πρεπει σε καποιο σημειο και περα να δουμε αν πανω απο το εθνος βαζουμε την ιδεολογια μας(δημοκρατια-κομμουνισμο-φασισμο-αριστοκρατεια κλπ κλπ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ανώνυμε 10:53, το καλύτερο επιχείρημα δεν είναι αυτό που μας αρέσει ή εκείνο που παρουσιάζεται με τον πειστικότερο τρόπο αλλά εκείνο που λαμβάνει υπ' όψιν του όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Αυτό που ισχύει στα δικαστήρια, ισχύει και στην ιστορική έρευνα και πραγματικά ο νόμος και η ιστορία μοιράζονται πολλά κοινά εργαλεία όσον αφορά στον ορθολογικό και έντιμο διάλογο.
  Έτσι λοιπόν και σε αυτό το blog, προσπαθώ να προοωθήσω αυτού του είδους τον διάλογο.
  Δημοκρατία είναι το δικαίωμα της ανταγορίας και όχι η επιβολή απόψεων όπως κάνει η πλειοψηφία των blogs. Αυτή είναι η άποψη μου.
  Σε ότι αφορά την εθνογένεση του Ελληνικού Έθνους, η γνώμη μου είναι ξεκάθαρη. Εάν μερικοί κόβουν και ράβουν τα στοιχεία για να ικανοποιήσουν συνειδησιακά το εγώ τους, είναι δικό τους πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο «Γνήσιος Απόγονος των κλπ». Άλλο παράδειγμα είναι οι οπαδοί και θιασώτες του μεταμοντερνισμού αλλά και του πολυπολιτισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. μα ειναι δυνατον να συζηταμε και να δινουμε βημα σε ενα ατομο το οποιο ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ παραβλεπει στοιχεια η΄εκφερει αποψεις ,οπως το θεμα των καραμανληδων ,οπου ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ γνωριζει την προελευση του προβληματος?και τα λεω αυτα για να καταδειξω οτι το ατομο ΔΕΝ ειναι ελληνικης καταγωγης .Οσο για την γλωσσα που μιλουσαν οι προγονοι του μαλλον ειναι τα ισπανικα .
  Εχω παντος την αποψη οτι εδω γινεται ανταλλαγη αποψεων -ΟΧΙ ΥΒΡΕΩΝ -δεν λεμε πχ εισαι μπασταρδος -και το να λεει καποιος ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΙ ,,(,επιτρεπεται??λεω εγω!!.) προβαλοντας τα ιδια και τα ιδια ανιστοριτα στοιχεια??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Η διαφωνία μου με την θεωρεία του εθνοσιμβολισμου έγκειται στο ότι η θεωρεία όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται από τον ακριτα δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το σύγχρονο Ελληνικό έθνος συμπεριέλαβε ένα μεγάλο ποσοστό αλλοφώνων μη Ελληνικών εθνοτικών ομάδων.

  Έτσι όμως διαταράσσεται ως ένα βαθμό η συνεχεια στον χρόνο.

  Σε ότι αφορά των Αρχαίο Χριστιανό οφείλω να ομολογήσω για να είμαι όσο το δυνατόν δίκαιος ότι αν δεν ήταν το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είναι ζήτημα αν θα υπήρχε ένας Βουλγαρόφωνος στην Ελληνική γεωγραφική Μακεδονία-Βουλγαρόφωνη ζώνη ο οποιος θα ανέπτυσσε Ελληνική εθνική συνείδηση.

  Οι Βουλγαρόφωνοι θα ήτανε μήλο της έριδας μετάξu Βουλγαρων και Σέρβων μονο.

  Τέλος σε ότι αφορά τον ανώνυμο Καραμανλή από ότι φαίνεται με καταγωγή από το Karaman/Καραμάνογλου θα ήθελα να του υπενθυμίσω ότι με την έλευση τους στην Ελλάδα συνέχισαν να είναι Τουρκόφωνοι. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1936 την Μεταξική δικτατορία και την απειλή του ξύλου για να έχουμε υιοθέτηση της Ελληνικής από μέρους τους και με τον τρόπο αυτό την πλήρη ενσωμάτωση τους στον εθνικό κορμό (αναγνωρίζω βέβαιος το ελαφρυντικό της επιβίωσης που αντιμετώπισαν ως προσφυγες για χρονια στο χρεοκοπημένο Ελληνικό κρατικό μόρφωμα. Μια ζωή τα ίδια!!!).

  Κάτι βέβαιος που δεν συνέβη με την πλειονότητα των Βουλγαροφώνων της Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα εμφάνισε την μεγαλύτερη δυσκολία ενσωμάτωσης στον εθνικό κορμό και κατά πως φαίνεται τα μικρότερα ποσοστά επιτυχίας.

  Όλα τα υπόλοιπα καθώς και τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς που εκστομίζεται κρατήστε τα για τον εαυτό σας.

  PS: Φιλε ανώνυμε σου ακούγομαι να είμαι ξένος που μιλάει Ισπανικά?

  Πάντως μεταξύ Ισπανικών και Τουρκικων η μεταξύ Ισπανικών και Αλβανικών θα προτιμούσα την Λατινογενή γλώσσα των Ισπανικών που περιέχει και αρκετές Ελληνικές λέξεις.

  Άλλοι μπορεί να προτιμούσανε τα Τουρκικα η τα Αλβανικά. Δικαίωμα τους.

  Όπως δικαίωμα είναι παρα πολλών σύγχρονων Ελλήνων να ακούνε να χορεύουνε και να τραγουδάνε Αμανέδες, Τσιφτετέλια, Καρσιλαμάδες, Ζεϊμπέκικα και Τσάμικα. Προφανώς για αυτούς τα άνωθεν τραγούδια και χοροί έλκουν την προέλευση τους από την Αρχαία Ελλάδα :):):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.