Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Η Μακεδονική ταυτότητα κατά τον 19ο αιώνα*

Του Δρ Ευάγγελου Κωφού

Με τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους το 1830, η ελληνική εθνική ιδεολογία αναπτύχθηκε στη βάση της εθνικής συνέχειας. Τόνιζε τις ελληνικές ρίζες από την κλασική εποχή, αλλά παρακολουθούσε, μέσα από το Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία, την επιβίωση του ελληνικού έθνους στην ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά έθιμα και, φυσικά, στην ελληνορθόδοξη θρησκεία.7 Στη Μακεδονία ωστόσο δινόταν έμφαση σε δύο ειδικότερα, αλλά εξίσου σημαντικά σημεία. Το πρώτο είχε ως επίκεντρο το μεγαλείο της αρχαίας Μακεδονίας και τό έπος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η έλξη του μεγάλου αυτού βασιλιά, τα επιτεύγματα του και το όνομα των Μακεδόνων είχαν κεντρίσει την ελληνική εθνική ιδεολογία στή Μακεδονία ακόμη και πριν από τον ελληνικό Αγώνα της Ανεξαρτησίας.8 Κατά την περίοδο του Διαφωτισμού, οι Έλληνες της Μακεδονίας, τόσο επιτοπίως όσο και στη διασπορά, έφεραν το μακεδονικό όνομα ως πρόσθετη μαρτυρία της ελληνικότητας τους.9 Την εποχή εκείνη δεν αντιτασσόταν καμιά αμφισβήτηση στην αίσθηση ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και ότι οι Έλληνες κάτοικοι της τουρκοκρατούμενης Μακεδονίας ήταν οι μόνοι που καλόπιστα είχαν το δικαίωμα να φέρουν το μακεδονικό όνομα. Αυτοί οι σύγχρονοι Μακεδόνες αισθάνονταν υπερήφανοι νά διεκδικούν την ιστορική καταγωγή τους από τους βασιλείς Φίλιππο και Αλέξανδρο, ακριβώς όπως οι Αθηναίοι χωρικοί του 18ου αιώνα ανήγαν νοερώς την καταγωγή τους στον Θεμιστοκλή και τον Περικλή.

Η εκπληκτική αναβίωση αρχαίων ελληνικών ονομάτων, ιδίως εκείνων πού είχαν αρχαία μακεδονική φύτρα, τα όποια δίνονταν σε...
 παιδιά, σε πολιτιστικούς συλλόγους και σε πόλεις ακόμη (Έδεσσα αντί Βοδενά, Μοναστήρι αντί Βιτώλια) υποδηλώνει πόσο έντονα η κληρονομιά του παρελθόντος επηρέαζε τις εκδηλώσεις του εθνικισμού.10 Το ενδιαφέρον γιά την αρχαιολογική έρευνα στή Μακεδονία δεν περιορίστηκε στους κατ' επάγγελμα αρχαιολόγους και ιστορικούς, αλλά κυρίευσε τη φαντασία ντόπιων δασκάλων, ιερέων και επαγγελματιών. Το 1896 εκδόθηκε το μνημειώδες έργο του Μαργαρίτη Δήμιτσα, φιλολόγου από την Αχρίδα, μέ τον αρμόζοντα τίτλο «Ή Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις». Προϊόν πολυετούς κοπιαστικής έρευνας σε βιβλιοθήκες και επιτόπιας αναζήτησης από το ένα άκρο της Μακεδονίας ως το άλλο, τό βιβλίο αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον και την περηφάνια των Ελλήνων για τις ρίζες τους, καθώς και το αίσθημα ότι δικαιωματικά τούς άνηκε η γη πού έκρυβε τις μαρτυρίες της ελληνικότητας της. Δεν πρέπει νά εκπλήσσει το γεγονός ότι η εθνικιστική φιλολογία της περιόδου προέβαινε σέ συχνές αναφορές στά αρχαία ερείπια και τις ελληνικές επιγραφές για να αποδείξει τις ελληνικές καταβολές των Μακεδόνων.12

Με τη διάδοση της ελληνικής παιδείας και προς τις μη ελληνόφωνες κοινότητες, το έπος του Αλεξάνδρου αιχμαλώτισε και τη δική τους φαντασία. Επιδιώκοντας νά ταυτιστούν με τη δόξα των αρχαίων Μακεδόνων, συσχέτισαν τούς εαυτούς τους με την κλασική Ελλάδα. Δεν είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, οπότε, στην κεντρική κυρίως ζώνη της Μακεδονίας, οι ελληνικές και βουλγαρικές ιδεολογίες συναγωνίζονταν για να κερδίσουν την υποστήριξη των σλαβόφωνων κοινοτήτων, Έλληνες προπαγανδιστές εξέδωσαν και κυκλοφόρησαν μια εκλαϊκευτική εκδοχή του έπους του Αλεξάνδρου στην τοπική σλαβική διάλεκτο αλλά με ελληνική γραφή.13

Η ιστορική γεωγραφία επιστρατεύτηκε επίσης για τον προσδιορισμό των εθνολογικών ορίων, όπως τα αντιλαμβάνονταν οι ανταγωνιστικές ιδεολογίες. Η Μακεδονία, χώρα με ασαφή και μάλλον αυθαίρετα γεωγραφικά όρια, ήταν εύκολη λεία για εκμετάλλευση από γεωγράφους, ιστορικούς και πολιτικούς. Μέχρι τη δεκαετία του 1870 ήταν συνηθισμένο για τούς Έλληνες να διεκδικούν, με ιστορικά επιχειρήματα, ολόκληρο τον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας μέχρι το βορειότερο άκρο της, το όρος Σκάρδο (σημερινό Σάρ). Στη συνέχεια, η εμφάνιση του βουλγάρικου εθνικού κινήματος —και σε μικρότερο βαθμό οι σερβικές δραστηριότητες— κατέστησαν αναγκαία μιά πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Πράγματι, η μακεδονική εθνογραφία διέφερε σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Εξαιρώντας τους μουσουλμάνους, θα ήταν δυνατόν να εντοπίσει κανείς χονδρικά τρεις ζώνες. Η βόρεια ζώνη, πού συνόρευε με τη Σερβία και τη Βουλγαρική Ηγεμονία, κάλυπτε πάνω από το ένα τρίτο ολόκληρου του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας. Στη ζώνη αυτή κατοικούσαν κυρίως σλαβόφωνοι πληθυσμοί πού είχαν είτε βουλγαρικό είτε σερβικό προσανατολισμό. Η νότια ζώνη, πού γειτνίαζε μέ τή Θεσσαλία (η όποια είχε προσαρτηθεί στο ελληνικό βασίλειο τό 1881), διακρινόταν για τον ελληνόφωνο πληθυσμό της. Η κεντρική ζώνη, ωστόσο, αποτελούσε εθνολογικά μεικτή περιοχή ελληνόφωνων, σλαβόφωνων και, σε μικρότερο βαθμό, βλαχόφωνων χριστιανών πού ο εθνικός τους προσανατολισμός διέφερε από περιοχή σε περιοχή. Με όρους εθνικής ταυτότητας, οι σλαβόφωνοι μπορούσαν σταθερά να διαιρεθούν σέ ελληνικές, βουλγαρικές καί σερβικές μερίδες, ακόμη και μέσα στην ίδια τοπική κοινότητα.14 Η συνειδητοποίηση αυτής της πολιτικής πραγματικότητας περιέκοψε προγενέστερες, υπέρμετρες ελληνικές διεκδικήσεις στή βόρεια ζώνη. Έλληνες ιστορικοί και διπλωμάτες πρότειναν περισσότερο εύλογες θεωρίες σχετικά με τα ιστορικά όρια της αρχαίας Μακεδονίας. Τα όρια αυτά ακολουθούσαν μια γραμμή πού ξεκινούσε, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τη λίμνη Αχρίδα, διερχόταν από τον Περλεπέ, βόρεια του Μοναστηρίου, από τη Στρώμνιτσα, το Νεβροκόπι, και κατέληγε στον ποταμό Νέστο. Συμπτωματικά ή εσκεμμένα, τα βόρεια αυτά όρια ανταποκρίνονταν σχεδόν απόλυτα στο βόρειο όριο της κεντρικής ζώνης.15 Οι Έλληνες μπορούσαν έτσι να ισχυριστούν ότι η πολιτική και πολιτισμική κληρονομιά της Μακεδονίας, η ιστορική γεωγραφία της περιοχής, καθώς και το μακεδονικό όνομα δικαιολογούσαν, όλα μαζί, τις βλέψεις τους τόσο στη νότια όσο και στην κεντρική ζώνη.

Το άλλο βάθρο της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας ήταν η κληρονομιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ανεξάρτητα από την αντίληψη των υπερμάχων της Μεγάλης Ιδέας ότι το νεότερο ελληνικό κράτος ήταν προορισμένο να αποτελέσει τον πυρήνα για μια αναβίωση του Βυζαντίου, στη Μακεδονία η μεσαιωνική πολυφυλετική, πολυγλωσσική αυτοκρατορία ασκούσε ιδιαίτερη έλξη. Πριν από την εμφάνιση της βουλγαρικής, της σερβικής και της ρουμανικής ακόμη εθνικής ιδεολογίας στο χώρο αυτόν, η βυζαντινή αυτοκρατορική παράδοση πολυεθνικών κοινωνιών υπήρξε προσφιλής στους Έλληνες των Βαλκανίων. Είχε βρει έκφραση στο όνειρο του Ρήγα Φεραίου για μια βαλκανική ομοσπονδία. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι αρκετοί από τούς μαθητές του Ρήγα ήταν Μακεδόνες, από τη διασπορά της Κεντρικής Ευρώπης. Ήταν ευνόητο ότι οι Έλληνες αυτοί προσδοκούσαν να διαδραματίσουν τον πρωτεύοντα ρόλο στην ομοσπονδία η αυτοκρατορία πού οραματίζονταν. Όπως οι εκστρατείες του Αλεξάνδρου είχαν ώς αποτέλεσμα τα πολυφυλετικά ελληνιστικά κράτη των Διαδόχων, πού διέδωσαν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα στο μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων και της Εγγύς Ανατολής, και όπως η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε εξελιχτεί σε μια ελληνοβυζαντινή κοινωνία, έτσι και το κράτος πού οραματίζονταν οι οπαδοί του Ρήγα θα ήταν σε θέση να αγκαλιάσει άλλες εθνικές ομάδες πού ήταν πρόθυμες να μοιραστούν την ελληνική γλώσσα καί τον ελληνικό πολιτισμό.

*Το παραπάνω κείμενο, είναι απόσπασμα από το άρθρο του Ευάγγελου Κωφού με τον τίτλο «Η Μακεδονία του 19ου και 20ου αιώνα», που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο  «Εθνική Ιδεολογία και Εθνικισμός στην νεότερη Ελλάδα». Ο τίτλος του νήματος όπως και οι επισημάνσεις είναι δικές μου και όχι του συγγραφέα. Ο δε παραπομπές είναι στο βιβλίο.

43 σχόλια:

 1. Στο πολεμικό παιχνίδι αυτό γεωστρατηγικής οι Σκοπιανοί έχουν καταλάβει την Μακεδονία
  Έχουν κάνει εκτεταμένη διαφήμιση στην χώρα τους με χιλιάδες χρήστες πλέον
  Εάν θέλετε βοηθήστε την ελληνική κοινότητα του παιχνιδιού
  http://www.erepublik.com/en/referrer/Bacalsaki

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γράφει ο κ.Κωφός: ….οι ελληνικές και βουλγαρικές ιδεολογίες συναγωνίζονταν για να κερδίσουν την υποστήριξη των σλαβόφωνων κοινοτήτων, Έλληνες προπαγανδιστές εξέδωσαν και κυκλοφόρησαν μια εκλαϊκευτική εκδοχή του έπους του Αλεξάνδρου στην τοπική σλαβική διάλεκτο αλλά με ελληνική γραφή.13… Αυτά λοιπόν τα περί Μεγάλου Αλεξάνδρου που λέει ο Γκρούεφσκι και οι λοιποί τα τελευταία χρόνια τα Ξεφούρνισαν οι Έλληνες το 1905! Άρα αυτή η μπούρδα ότι οι Μακεντόντσι κατάγονται από τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο είναι εφεύρεση και πατέντα ΕΛΛΗΝΙΚΗ!! Γιατί άραγε κατηγορούμε άλλους;;; Συμφωνείς ΑΚΡΙΤΑ;
  Γράφει ο κ. Κωφός: ….Οι Έλληνες μπορούσαν έτσι να ισχυριστούν ότι η πολιτική και πολιτισμική κληρονομιά της Μακεδονίας, η ιστορική γεωγραφία της περιοχής, καθώς και το μακεδονικό όνομα δικαιολογούσαν, όλα μαζί, τις βλέψεις τους τόσο στη νότια όσο και στην κεντρική ζώνη….. Αναρωτιέμαι Ο κάθε Εθνικισμός (Σερβικός, Βουλγαρικός, Τουρκικός ακόμα και Μακεδονικός) ΔΕΝ μπορούσε να ισχυριστεί (ή και να διαμορφώσει) δικές του βλέψεις σε όλη τη γεωγραφική Μακεδονία η μέρος της; Τι λες ΑΚΡΙΤΑ;
  Ανάμεσα σε ωραιοποίηση των βλέψεων και της Εθνικιστικής προπαγάνδας βρίσκω πιο ενδιαφέρουσα και αντικειμενική την καταδίκη των Εθνικισμών http://abecedar.blogspot.com/2011/05/blog-post_21.html
  Σε ευχαριστώ και περιμένω σχόλιο σου εκτιμώντας τη γνώση και την εμπειρία σου.
  Σαλονικιός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σαλονικιέ, όταν κάποιος μιλάει για εθνικισμό, πρέπει πρώτα από όλα να έχει ορίσει τι είναι και κυρίως εάν υποστηρίζει ότι υπάρχουν διάφορα είδη εθνικισμών. Στο λινκ που μου έδωσες, ο συγγραφέας του δεν το κάνει αυτό, αντίθετα προσπαθεί με αόριστο και νεφελώδη τρόπο να βάλει ζητήματα που διαφέρουν τόσο όσο προς την γέννεσή τους (προσφυγικό και σλαβομακεδονισμός). Προσπαθεί με συνειδητή παιγνιότητα και αυθαιρεσία της γλώσσας, η οποία βρίθει από λογοπαίγνια και μεταφορές, ασάφειες και διαφορετικές έννοιες συνδεδεμένες μεταξύ τους με υπόρρητες μεταμοντέρνες αποχρώσεις, με αποτέλεσμα το ατέλειωτο παιχνίδι των σημασιών να αρχίζει στο εσωτερικό του ίδιου του κειμένου.Ο Εθνικισμός είναι μέρος της γένεσης της εθνικής ταυτότητας αλλά δεν αποτελεί κριτήριο του. Ως πολτισμικό δόγμα αλλά και συμβολική γλώσσα και συνείδηση, ο εθνικισμός θέτει ως πρωταρχικό του μέλημα τη δημιουργία ενός κόσμου απρτιζόμενου από συλλογικές πολτισμικές ταυτότητες ή πολιτισμικά προσδιορισμένα έθνη .
  Μπορεί ο εθνικισμός να μην είναι αυτός που καθορίζει ποιες μονάδες πληθυσμού διαθέτουν τις προδιαγραφές για να γίνουν έθνη ούτε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, όμως παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του πότε και το που θα σχηματιστούν έθνη. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εισέρχεται στον πολιτικό στίβο ως ιδεολογία και όχι σαν κριτήριο πολιτικής ταυτότητας.

  Σε ότι αφορά την πρώτη ερώτησή σου, σαφώς και διαφωνώ. Ο Αλέξανδρος και η οικοιοποίηση του δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά σλαβικό, περσικό ακόμα και αιγυπτιακό. Είναι διαχρονικό φαινόμενο. Μάλιστα εκείνη την εποχή, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες που προσπαθούσαν με τέτοια κείμενα να πείσουν τους Σλαβόφωνους, αλλά και οι ίδιοι οι Βούλγαροι έλεγαν τα ίδια.

  Τότε, υπήρχε αγώνας, εδαφικός εθνικισμός όπως τον αποκαλώ, απαντώντας στην 2η ερώτησή σου. Τότε ο εθνικισμός σαν πολιτική ιδεολογία θεωρούνταν καλός. Πρέπει να κρίνουμε με τα τότε δεδομένα και όχι με ότι επακολούθησε.

  Κλείνω με το να διευκρινίσω, ότι οι αναλύσεις που έχουν γράψει ο Αλ. Παπαναστασίου και ο A.D. Smith είναι αυτές που έχουν καλύψει τις ερωτήσεις μου και τις αμφιβολίες σε ότι αφορά το ζήτημα του «Εθνικισμού».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ερώτηση είναι απλή: οι σκοπιανοί δέχονται την Μακεδονική ταυτότητα των Ελλήνων?

  Αυτό το ερώτημα το υπέβαλα στον μπλογκ abecedar, αλλά σιγά μην το βάλει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @ 12:28
  Οι Τούρκοι, πάντως, δέχονται την τουρκική ταυτότητα των Ελλήνων! Γιατί να μην το κάνουν και οι σκοπιανοί, για την μακεδονική ταυτότητα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @ανώνυμε 8:15
  Οι σκοπιανοί δεν δέχονται την Μακεδονική ταυτότητα των Ελλήνων. Εάν διαβάσεις τα περιοδικά τους, τότε θα διαπιστώσεις ότι οι μοναδικοί Μακεδόνες αλλά και ντόπιοι είναι μόνο αυτοί.!!!
  'Αλλωστε ο Φιλίποφ μιλάει για «Ελληνικό Μακεδονισμό ως μέρος της Ελληνικής ταυτότητας από το 1912»

  @ανώνυμε 12:28, νομίζω ότι σου απάντησα. Άλλωστε για αυτό έχω απευθύνει ανοικτή διαδικτυακή πρόσκληση στο ΟΤ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εννοώ ότι εάν όλοι οι κάτοικοι της ελληνικής Μακεδονίας ξαφνικά υιοθετήσουν της μακεδονική ταυτότητα (γλώσσα, παράδοση, φολκλόρ, κτλ) ακόμα και εάν την ονομάζουν ελληνική, γιατί οι σκοπιανοί να μην το δεχτούν αυτό, αφού θα είναι ίδιοι (όπως είναι η τουρκική πολιτιστική ταυτότητα ίδια με αυτήν μέρους του ελληνικού πληθυσμού); Δηλαδή, όταν όλοι οι Μακεδόνες θα έχουν την ίδια πολιτιστική ταυτότητα, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα ακόμα και όταν ένα μέρος των Μακεδόνων θα δηλώνουν ότι είναι Έλληνες απο αρχαιοτάτων χρόνων!!!! Τώρα, εάν είναι οι Έλληνες που έχουν πρόβλημα να μοιράζονται την ίδια πολιτιστική ταυτότητα με τους σκοπιανούς (αλλά όχι με τους Τούρκους) τότε οι Έλληνες έχουν το πρόβλημα και όχι οι σκοπιανοί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αναγνώριση μίας ταυτότητας γίνεται είτε με κοινωνικά κριτήρια(γλώσσα, θρησκεία,εθνικότητα και φυλή) ή με νομικά. Αναγνώριση σημαίνει αλληλοεκατέρωθεν σεβασμό της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Όσο λοιπόν οι Σκοπιανοί ούτε καν σέβονται(πόσο μάλλον να αναγνωρίσουν ως μέρος της Ελληνικής) την Μακεδονική ταυτότητα, μην προσπαθείς να δώσεις ανέφικτες λύσεις.
  Ακόμα και η χρήση της λέξης «Μακεδόνας», υποδηλώνει Ελληνική γλωσσολογική καταγωγή την οποία οι Σκοπιανοί την οικοιοποιούνται πολιτικά.

  Οι Βούλγαροι το λάθος που έκαναν με το να αναγνωρίσουν το κράτος τους, θα το πληρώσουν με το να χάσουν την δικιά τους Μακεδονική πολιτισμική ταυτότητά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΦΙΛΕ ΑΚΡΙΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΣ(..Αναγνώριση μίας ταυτότητας γίνεται είτε με κοινωνικά κριτήρια(γλώσσα, θρησκεία,εθνικότητα και φυλή) ή με νομικά......ΟιΒούλγαροι το λάθος που έκαναν με το να αναγνωρίσουν το κράτος τους, θα το πληρώσουν με το να χάσουν την δικιά τους Μακεδονική πολιτισμική ταυτότητά τους......) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ? ΕΝΟΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΩΣ ΕΠΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΟ ( ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ)ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ?Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ? Α.Βαρδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Η μακεδονική πολιτιστική ταυτότητα είναι μια και την μοιράζονται οι Μακεδόνες με τους πολίτες 3 διαφορετικών κρατών. Γιατί πρέπει κάποιος να χάσει κάτι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Βάρδα, είναι αυτή του Σαμουήλ, το Ντέλτσεφ, του Γκρούεφ και το VMRO, είναι αυτή της λεγόμενης Βουλγαρομακεδονικής κατηγορίας γλωσσών, μέρος της οποίας είναι η διάλεκτος που έγινε η τιτοική γλώσσα, είναι αυτή της θρησκευτικής παράδοσης που έχουν(εξαρχία, μπογκομολισμός κλπ).
  Με το «έποικοι» διαφωνώ, γιατί έτσι όπως το πάμε όλοι έποικοι είμαστε σε μια περιοχή. Το «έποικος» είναι πολιτικός όρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. belo more, ανάλογα το πως ορίζεις το «μακεδονικό», έχεις και την πολιτιστική ταυτότητα. Εάν όμως βάζεις το πολιτικό κριτήριο, τότε αυτόματα χάνεις το πολιτισμικό.
  Εσείς ας πούμε δεν αναγνωρίζεται την Μακεδονική μου ταυτότητα, άρα αυτό είναι δείγμα ακραίου εθνικισμού μιας και δεν σέβεσαι την ταυτότητα την δικιά μου αλλά προσπαθείς να την επιβάλεις με πολιτικά μέσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΦΙΛΕ belo moreΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ?ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ? ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΣΛΑΒΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 19 ο ΑΙΩΝΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΑΡΧΙΚΟΜΙΤΑΤΖΗ ΜΙΣΙΡΚΟΦ ΣΑΝ ΒΑΣΗ "macedonians are the slavs who live in macedonia "ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗ ΛΕΞΗ ΣΛΑΒΟΙ Α.Βαρδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΦΙΛΕ ΑΚΡΙΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΟΡΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΕΧΤΩ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ΜΑΚΕΝΤΟΝΤΣΚΙ ΞΕΡΕΙΣ ΤΑ "ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" ΝΕΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ κτλ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΝΟΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΞΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ !ΟΣΟ ΔΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟ ΕΠΟΙΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΟΝ 5-7μχΑΙΩΝΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΝ 8-9πχ ΑΙΩΝΑ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ . Α Βαρδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο Θάνος Βερέμης είναι αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο οποίο είναι γραμματέας ο δημοσιογράφος διευθυντής της «Καθημερινής» Αλέξης Παπαχελάς, από τους κύριους συντελεστές της εκπομπής «Νέοι Φάκελλοι» στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
  Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Θάνος Βερέμης ήταν επί σειρά ετών πρόεδρος του Συμβουλίου Παιδείας και είχε προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα με ομιλία του σε Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, ισχυριζόμενος ότι οι Τούρκοι δεν διέπραξαν γενοκτονία και, αν κάποιος διέπραξε, ήταν οι Έλληνες εναντίον των Τούρκων. Με άλλα λόγια ανήκει στη χορεία των εθνομηδενιστών. Σύμφωνα με αυτούς, δεν υπάρχει έθνος Ελλήνων, αλλά οι κάτοικοι αυτού του τόπου τον 19ο αιώνα αποφάσισαν να λέγονται Έλληνες. Αυτή η άποψη δεν έχει εκφραστεί μόνον μέσα από το βιβλίο της Θάλειας Δραγώνα «Τι είναι η πατρίδα μας;».
  Την ίδια άποψη εκφράζει και ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ Ευάγγελος Κωφός σε άρθρο του στην εφημερίδα «Βήμα», που γράφει: «Το νεοελληνικό έθνος είναι προϊόν μιας ιστορικής μετάλλαξης. Δεν θα υπήρχαμε σαν έθνος, αν δεν είχε γίνει μέσα στο 19ο αιώνα με υβριδική αναγέννηση» («Βήμα Ιδεών», 7 Δεκεμβρίου 2007). Δεν θα πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι τον περασμένο Οκτώβριο ο Ευ. Κωφός συμμετείχε σε forum του ΝΑΤΟ και η εισήγησή του για την λύση του Μακεδονικού προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από την Παμμακεδονική Ομοσπονδία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Akritas, η μακεδονικη πολιτιστική ταυτότητα είναι μια, αλλά η εθνική ταυτότητα αλλάζει. Εάν ένας Έλληνας η Βούλγαρος πολίτης μιλά μακεδονικά, έχει τα ίδια πολιτιστικά χαρακτηριστικά με τα δικά μου, εγώ τον αναγνωρίζω πολιτιστικά ως Μακεδόνα, ακόμα και όταν ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται εθνικά ως κάτι άλλο! Είναι δικαίωμα του να αυτοπροσδιορίζεται ΕΘΝΙΚΑ όπως θέλει, και το σέβομαι. Εσύ όμως δεν σέβεσαι το δικαίωμα των Μακεδόνων να αυτοπροσδιορίζονται εθνικά όπως θέλουν, παρά λες ότι όποιος δηλώνει Μακεδόνας είναι Έλληνας και έχει μόνο ελληνική πολιτιστική ταυτότητα!!! (ποια απο’ όλες, είναι άλλο ζήτημα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμε 12:39, αυτό που έβαλες είναι ένα συκοφαντικό copy-paste το οποίο το δημοσίευσε η εφημερίδα «ελεύθερος κόσμος».[http://www.elkosmos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6474:201]

  Εάν η εφημερίδα ή εσύ ελέγχατε το συγκεκριμένο φύλλο, θα διαπιστώνατε ότι δεν το είπε ο Κωφός αλλά ο Βερέμης. Σχετικός σύνδεσμος εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Belo more, όπως έγραψα από την στιγμή που δεν σέβεσαι-πόσο μάλλον να αναγνωρίσεις - την Μακεδονική μου ταυτότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την σλαβική σου, οδηγεί σε ναυάγιο την όποια συμφωνία ή συνομιλία.

  Εγώ σέβομαι αυτούς που αναγνωρίζουν την Μακεδονική πολιτιστική μου ταυτότητα. Και εσείς οι Σλαβομακεδόνες και ειδικά οι Σλαβομακεδονιστές ούτε σαν υποψία δεν το κάνετε αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. belo more ΤΑ "ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" ΝΕΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΗΘΗ ΕΘΙΜΑ κτλ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΟΝΟΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΞΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΣΕΝΑ ΑΝ ΠΧ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ ΣΑΝ ΣΛΑΒΟΣ Η ΣΑΝ ΜΗ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Ο ΟΡΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟΣ ΣΑΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟ ΕΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝ 9 πχ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΟΙΚΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΝ ΕΤΟΙΜΟ ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΛΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΑΛΟΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΑΝ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΟΥ.Α Βαρδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Η μακεδονική πολιτιστική ταυτότητα σου δεν μπορεί να είναι μια αφηρημένη έννοια, την οποία πρέπει να δεχτώ μόνο με δήλωση σου. Πρέπει να μου δώσεις στοιχεία για την ελληνο-μακεδονική ξεχωριστή τοπική και μοναδική στον κόσμο πολιτιστική ταυτότητα σου την οποία εγώ παραδέχομαι ότι δεν γνωρίζω να υπάρχει στην Μακεδονία, πέρα απο την δική μου.

  Α. Βάρδας - Η εθνική και πολιτιστική ταυτότητα μου δεν περιορίζεται απο σύνορα και γεωγραφικές εκτάσεις. Και εκτός Μακεδονίας, πάλι Μακεδόνες είμαστε! Π.χ. ποτέ δεν υπήρξαμε ούτε θα γίνουμε Βορειοελλαδίτες, ούτε πολιτιστικά ούτε εθνικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μπα!!!
  Απορρίπτεις τον αυτοπροσδιορισμό μου;
  Όσο για τα στοιχεία που ζητάς για την Μακεδονική πολιτιστική ταυτότητά μου, το κείμενο του Κωφού, δημοσιευμένο σε διεθνή εφημερίδα στα αγγλικά (το ελληνικό είναι μετάφραση του), είναι η Ελληνική απάντησή μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Καλά, κράτα τη περικεφαλαία και τη σάρισα και αυτοπροσδιορίσου όπως θες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Σκοπιανός π. Υπουργός Εξωτερικών: “Αντικαταστήσαμε όλες τις αναφορές στην λέξη “Βούλγαρος” με την λέξη “Μακεδόνας”  Δημόσια παραδοχή από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, Ντένκο Μαλέσκι ότι οι Σκοπιανοί έχουν πλαστογραφήσει την Ιστορία τους.

  “Η αγανάκτηση των “Μακεδονιστών” για δημοκρατία είναι ή ίδια που είχαν όλες τις αντίθετες απόψεις. Η δημιουργία του “Μακεδονικού” έθνους, σχεδόν μισό αιώνα πριν, υλοποιήθηκε κάτω από μονο-κομματική δικτατορία. Εκείνες τις ημέρες, δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στην επιστήμη και στην ιδεολογία, έτσι που η “Μακεδονική” Ιστοριογραφία, απερίσπαστη, άνετα προέβει σε μια επιλογή Ιστορικού Υλικού από το οποίο η “Μακεδονική” Ταυτότητα δημιουργήθηκε. Δεν υπάρχει κάτι παράτυπο εδώ, εκτός από μια παραποίηση όταν αντικαταστάθηκαν οι αναφορές της λέξης “Βούλγαρος” με την λέξη “Μακεδόνας”. Ωστοσο, όποτε δεν ήταν δυνατό [η αντικατάσταση της λέξης "Βούλγαρος" με την λέξη "Μακεδόνας"], ιστορικές φιγούρες παρουσιάστηκαν ως Βούλγαροι πράκτορες που κατά κάποιον τρόπο είχαν εισέλθει σε ένα κατασκευασμένο, αμιγή “Μακεδονικό” [φανταστικό] χώρο

  http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=C7A7DD4ECD45C946BF6573284EC01164

  xaρισμενο στην μπελομορε που ποσταρει ελευθερα εδω μεσα, αλλα κοβει οτι 'δεν συμφερει" στο μπλογκ της

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. belo more ΣΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΘΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΑΣ?ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ !ΟΥΤΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΥΤΟ.Ο ΠΡΟΠΠΑΠΟΥΣ ΜΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΟ 1906 ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ (ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ)ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΤΟ ΝΑ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΕΙΣΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ" ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΟΙΩΝ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΙΠΟΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ε ΚΑΙ? Α.Βαρδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. belo more ΕΙΠΕ ...Η εθνική και πολιτιστική ταυτότητα μου δεν περιορίζεται απο σύνορα και γεωγραφικές εκτάσεις. Και εκτός Μακεδονίας, πάλι Μακεδόνες είμαστε! ΕΑΝ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΑ ΣΛΑΒΟΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ)ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 60-70 ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΗΔΗ ΣΑΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΧΕΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Α.Βαρδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Τις προσωπικές απόψεις πρώην πολιτικών και μάλιστα σοσιαλιστών της Δημ. της Μακεδονίας τις θεωρώ άνευ αξίας και δεν βλέπω κανέναν λόγο για τον οποίο θα πρέπει να τις αναπαράγω μέσω του blog μου.

  Α. Βάρδας - Λυπάμαι που θα σε στενοχωρήσω αλλά δεν με ενδιαφέρει εάν αυτούς που κυνηγούσε ο παππούς τους ονόμαζε Βούλγαρους. Ο δικός μου ο παππούς έλεγε ότι είναι Μακεδόνας και εγώ είμαι απόγονος αυτού και όχι κάποιου Βούλγαρου. Ο παππούς σου μπορεί να σου έλεγε ότι κυνηγούσε Κινέζους στη Μακεδονία. Ε και;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Belo more, βασικά την περικεφαλαία και τη σάρισα είσαι εσύ που την ανακυκλώνεις στο blog σου με ψευδοεπιστημονικά άρθρα και φυλλάδια όπως αυτά της Ζάντρουγκα αλλά και της Χαιρώνειας.
  Σε ότι αφορά την ταυτότητά τμου σαφώς και θα την κρατήσω, όπως την κράτησαν οι Μακεδόνες τον 19ο αιώνα και μετά, όταν βάλλονταν διαχρονικά(Εξαρχία, VMRO, Κομιντέρν, SNOF, NOF, FYROM). Αλλοίμονο να κάνω πίσω σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. belo more ΘΑ ΣΕ ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΩΡΑ !ΞΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Ο ΠΡΟΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ ΤΟ 1906 ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΕΝΤΥΠΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ. ΣΤΟ ΒΑΛΤΟ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗΤΣΩΝ ΤΟ 1906 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ ΤΟ 1913 ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΣΟΥ.Α Βαρδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. belo more ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡOΝ ΝΑ ΠΕΙΣ ΕΑΝ Ο "ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ" ΠΑΠΠΟΥΣ ΣΟΥ ΗΤΑΝ ΙΔΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΙΣΤΕ ΜΙΣΙΡΚΟΦ ΤΟΝ ΓΚΟΤΣΕ ΝΤΕΛΤΣΕΦ Η TON ΓΙΑΝΕ ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ? Α.Βαρδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. και γιατι να τις αναπαραγεις μπελομορε?
  Χαζη εισαι?
  αφου δεν σε συμφερουν
  Οταν θα πας στην πατριδα σου να βγεις μια φωτογραφια με το αγαλμα του Αλεξανδρου

  Και οπως ειπε ο Γαλλος Ιστορικος Rene Guerdan το 1969

  The Macedonians are and have always been Greeks, and the creation of a “Socialist Republic of Macedonia” with Skopje as capital is only a sad farce

  Εισαστε μια θλιβερη φαρσα


  http://www.scribd.com/doc/20789997/Historians-Write-Greekness-Ancient-Macedonians

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΦΙΛΕ ΑΚΡΙΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΤΩΝ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΜΥΔΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΜΙΑ ΦΑΤΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΓΥΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΜΕ ΓΡΙΦΟΥΣ ΓΙΑ ΜΑΚΕΝΤΟΝΣΚΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΔΙΟ ΕΘΝΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΟΠΙΑΝΟΥΣ ??ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΠΑΡΩ "ΓΝΩΣΗ" ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΤΕΣ ΝΑ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΟΥΝ Α.Βαρδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Βάρδα, ουδείς από τους Σλαβομακεδονιστές δεν έχει γυρίσει πλάτη στην αρχαιοπληξία. Οι στόχοι του Σλαβομακεδονισμού σε ότι αφορά τον Σλαβικό πληθυσμό(ΠΓΔΜ και Διασπορά) από ιδρύσεως του κράτους των, είναι να ανακατασκευάσουν και να επανερμηνεύσουν τα ιστορικά δεδομένα με μελέτες και εκδόσεις τους επιχειρούν ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτούς.
  Εφόσον δεν αναγνωρίζουν την Μακεδονική μας ταυτότητα αλλά απορρίπτουν και την Σλαβική τους, τότε μην περιμένεις να βγάλεις ποτέ άκρη.
  Ακόμα και αυτοί που είναι δήθεν εναντίον της αρχαιοπληξίας του Γκρούεφσκι, είναι οι ίδιοι που χρησμοποιούν το σύμβολο της Βεργίνας ως δικό τους και κυρίως δεν κάνουν πράξη αυτά που ανέφερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. http://silver.pblogs.gr/2010/09/691231.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. http://www.portaaurea.gr/istoria_meletes/makedonlogioi.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ρε μη φοράτε φούστες στον Πετράν - άλλη η Ευγενία (Gence/Vodenka) κι άλλος ο Καζίας.

  Τώρα βέβαια συζήτηση με άτομο που αν του μιλήσεις για τους (ελληνόφωνους) γηγενείς του νοτίου μισού της Ελληνικής Μακεδονίας θα σου τους βγάλει εξελληνισμένους δικούς του είναι για το τσίρκο:

  "Εσύ πες μας ποιοι είναι οι Έλληνες Μακεδόνες που είναι γηγενείς, και έχουν ξεχωριστή ιστορία και παράδοση στην Μακεδονία; Εάν αναφέρεσαι στους ελληνόφωνους γηγενείς Μακεδόνες, σου έχω νέα! Είναι Μακεδόνες σαν εμάς σε όλα τους, αλλά έχουν χάσει την αρχική τους μακεδονική γλώσσα και μιλούν πλέον μόνο ελληνικά. Η πλειοψηφία αυτών δηλώνουν εθνικά Έλληνες, αλλά δεν έχουν τίποτα ελληνικό στην τοπική τους παράδοση παρά μόνο την ελληνοφωνία τους. Κατά τα άλλα είναι ίδιοι με εμάς τους μακεδονόφωνους. Εάν θέλουν να λέγονται Έλληνες και να ανήκουν στο ελληνικό έθνος, είναι δικαίωμα τους, δεν μπορούν όμως να διεκδικούν το όνομα μας, αφού οι ίδιοι το αποποιήθηκαν κάποτε!"

  Η φάση είναι πως βρέθηκε κι ένας πονηρός στο blog του και τον ψάρευε για τα αυτονομιστικά και σαν ροφός δεν άντεξε και το κατάπιε το δόλωμα:

  "Ανώνυμε 4:04, αυτονομιστικό κόμμα μπορεί να κάνει και ο Ψωμιάδης η και ο Παπαθεμελής! Αλλά και οι 2 θα το έκαναν για δικούς τους σκοπούς καθαρά καιροσκοπικούς. Ένα κόμμα Μακεδόνων (αυτονομιστικό η μη) αγωνίζεται για τα δικαιώματα του μακεδονικού έθνους στην Ελλάδα."

  "Πέρα από τις τοπικές πολιτιστικές και άλλες ιδιαιτερότητες, η Ελλάδα δεν διαθέτει κανένα από εκείνα τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία που θα ήταν η «κόλλα» για να δημιουργηθεί εθνικό ελληνικό κράτος. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία αλλά και άλλα μεγάλα κράτη-έθνη έχουν ένα μίνιμουμ από αυτά τα στοιχεία. Η κρητική η οποιαδήποτε άλλη τοπική πολιτιστική κληρονομιά η ιστορική πορεία κάθε κομμάτι της Ελλάδας είναι τόσο διαφορετικά και καθόλου κοινά που η Ελλάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν κράτος μόνο με καντόνια, όπως είναι η Ελβετία, όπου οι τοπικές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες θα ήταν σεβαστές και δεν θα επιβαλλόταν απο κάποιο «κέντρο». Γι αυτό άλλωστε η Ελλάδα απέτυχε ως κράτος-έθνος απο κάθε άποψη."

  Λυπάμαι μόνο τους ασθενείς του ΕΣΥ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ακολουθούμε λάθος πολιτική στο Σκοπιανό.

  Το Σκοπιανό δεν είναι πρόβλημα, αλλά πλεονέκτημα για εμάς.

  Οι Σκοπιανοί είναι Σλαβόφωνοι Ρωμιοί, που δεν αισθάνονται Σλάβοι αλλά απόγονοι Ελλήνων.

  Το "πρόβλημα" ξεκίνησε πριν 100 χρόνια, την εποχή των "εθνογεννέσεων" στα Βαλκάνια. Οι άνθρωποι αυτοί επειδή ήταν Σλαβόφωνοι φοβόντουσαν να δηλώσουν Έλληνες(ύστερα από ότι είχε γίνει με τους Σλάβους θα τους
  απορρίπταμε), όμως δεν θέλαν σε καμία περίπτωση να δηλώσουν Σλάβοι-Σέρβοι-Βούλγαροι κτλ, γι'αυτό δηλώναν "Όρτοντοξ Ματσεντόνσκι"(Που φυσικά μετά λόγω Αθείας του κομμουνισμού έμεινε σκέτο "Ματσεντόνσκι").

  Ένα άλλο παράδειγμα Σλαβόφωνων που δεν αισθάνονται Σλάβοι, είναι οι Πομάκοι. Οι Πομάκοι, που είναι εκσλαβισμένοι και εξισλαμισμένοι Θράκες, μιλούν ίδια γλώσσα με τους Βούλγαρους, όμως δεν αισθάνονται ούτε Σλάβοι ούτε Τούρκοι.

  Η Ελλάδα δεν πρέπει να χαρίσει τα Σκόπια και τους Σκοπιανούς στους Σλάβους, ούτε στον Αλβανικό και Βουλγαρικό εθνικισμό.

  Η Ελλάδα πρέπει να επανελληνοποιήσει τους Σκοπιανούς, χορηγώντας υπηκοότητα σε όποιον Ορθόδοξο κάτοικο των Σκοπίων θέλει να ξαναγίνει Έλληνας. Έτσι, σε 10 χρόνια τα Σκόπια θα γίνουν τμήμα της Ελλάδας.

  Επίσης οι Βλαχόφωνοι των Σκοπίων και όλων των Βαλκανίων είναι Λατινόφωνοι Ρωμιοί, που επίσης πρέπει να επανελληνοποιήσουμε. Και οι αλβανοί των Σκοπίων και όλων των Βαλκανίων είναι εξισλαμισμένοι Αρβανιτόφωνοι Ρωμιοί, που τώρα ξαναγίνονται Ορθόδοξοι και Έλληνες, και επίσης πρέπει να επανελληνοποιήσουμε. Ομοίως και οι Τσιγγάνοι-ΡΟΜ(=Ρωμιοί).

  Τα Σκόπια ανήκουν στον Ελληνισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. KE, η χρήση του ονόματος «Μακεδόνας» και η μη αναγνώριση του όρου ως μέρος της Μακεδονικής πολιτιστικής ταυτότητας(π.χ. δηλώσεις Φιλίποφ, περιοδικό Ζόρα κλπ), αποτελεί ήδη επιθετική εθνικιστική ενέργεια με ότι αυτό μπορεί να ερμηνευτεί.
  Ξέρεις άλλο να λες ότι υπάρχετε ως έθνος και διαφωνούμε ως προς το εθνο-κρατικό όνομα , και άλλο να λες ότι δεν υπάρχετε ως εθνότητα αλλά μόνο ως γεωγραφική οντότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. East, αυτά που υποστηρίζεις ούτε και ο πιο φιλέλληνας Σλαβομακεδόνας δεν τα πιστεύει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για σλαβομακεδονιστές και αρχαιόπληκτους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. http://en.wikipedia.org/wiki/Presian_Inscription

  Ακόμα και οι Βούλγαροι παραδέχονται ότι κατέκτησαν κάποιους (όχι όλους, φυσικά!) «σλάβους», με την βοήθεια που πρόσφεραν στο Βυζάντιο εναντίον αυτών, αλλά αφομοιώθηκαν γλωσσικά απο τους τελευταίους. Λοιπόν, άλλο Βούλγαρος, άλλο «σλάβος»! Όσοι «σλάβοι» δεν αφομοιώθηκαν από τους Βούλγαρους, στην περιοχή της Μακεδονίας, είναι οι σημερινοί Μακεδόνες.
  Αυτό, όμως, που δεν μας λένε οι Βούλγαροι είναι πότε ακριβώς και μετά απο πιο ιστορικό γεγονός (μάχη, επανάσταση, εποικισμό, κατάκτηση μετά απο πόλεμο, κτλ) εγκαταστάθηκαν οι Σμολιανοι σλάβοι, τους οποίους κατέκτησαν οι Βούλγαροι το 837 AD, στην νότια Βουλγαρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Το ιστολόγιο σου έχει γεμίσει μπούρδες ("μπούρδας, ο" - "όχι μπούρδες, οι" αλλά μάλλον και τα δύο), ακρίτα.

  Ψευδομακεδονιστές με επιχειρήματα του κώλου, τον εντελώς ανόητο (ίσως τρολ, δεν μπορεί να είναι καλά ο άνθρωπος) East και δε συμμαζεύεται. Κατάντια. Ευτυχώς εξακολουθεί και γράφει ο ΚΕ που και που.

  (αυτό δεν το γράφω λόγω θέλησης επιβολής λογοκρισίας, απλή διαπίστωση είναι)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Μην αγχώνεστε,το πρόβλημα λύνεται εύκολα άν ο μπελομόρες και οι διάφοροι μπελομόρηδες δεν έκλεβαν την ελληνική λέξη Μακεδόνας για να αυτοχαρακτηριστούν στα ελληνικά αλλά χρησιμοποιούσαν λέξη από τη γλώσσα τους.

  Πολύ αμφιβάλλω αν ο παππούς του μπελομόρε του έλεγε ότι είναι 'Μακεδόνες' στα ελληνικά.Μάλλον μακεντόνσκηδες-μακεντόντσι του έλεγε ότι είναι.

  Αλλά ντρέπονται τις λέξεις της ίδιας τους της γλώσσας.Φαίνεται δεν τους εκφράζει καλά το 'μακεντόνσκηδες' από τη γλώσσα τους ,καλύτερο είναι το μακεδόνες από τα ελληνικά.

  Κάντε μας τη χάρη,αφήστε τα ελληνικά για εμάς τους 'Ελληνες και κρατείστε τα μακεντόνσκικα-μακεντόσκι για εσάς τους μακεντόνσκηδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.