Το blog, για τους λόγους που βιώνουμε προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά, αλλάζει την κύρια κατεύθυνσή του και επικεντρώνεται πλέον στην Κρίση.
Βασική του αρχή θα είναι η καταπολέμηση του υφεσιακού Μνημονίου και όποιων το στηρίζουν.
Τα σχόλια του Κρούγκμαν είναι χαρακτηριστικά:
...Άρα βασιζόμαστε τώρα σε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να «πεθάνει στη λιτότητα» προκειμένου να πληρώσει τους ξένους πιστωτές της, χωρίς πραγματικό φως στο τούνελ.Και αυτό απλώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει....[-/-]....οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν την οικονομία σε τόσο μεγάλη ύφεση που εξανεμίζονται τα όποια δημοσιονομικά οφέλη, υποχωρούν τα έσοδα και το ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ γίνεται χειρότερος.

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010

Πως εκδιώχθηκε από την Μακεδονία το Τάγμα του Γκότσε

Ένας από  τους μεγαλύτερους μύθους που κυκλοφορεί από την φιλοεαμική ιστοριογραφία και ειδικά αυτή του ΚΚΕ, είναι αυτό της «σύγκρουσης του ΕΛΑΣ με το τάγμα των σλαβομακεδόνων(και όχι μόνο) αποσχιστών του Γκότσε». Ο μύθος του ΚΚΕ, λέει ότι ο ΕΛΑΣ υπό τις διαταγές του ΚΚΕ, εκδίωξε το αποσχιστικό Τάγμα του Γκότσε.
Είναι αλήθεια ή μήπως άνδρες του ΕΛΑΣ με δική τους πρωτοβουλία  και όχι των προιστάμενων και ελεγχόμενων από το ΚΚΕ ανώτερων κλιμακίων του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, έδιωξαν το Σύνταγμα του Γκότσε;
Πληρέστερη και αυθεντική εξιστόρηση περιέχεται στην  έκθεση του διοικητή του Αποσπάσματος Βίτσι/28ου συντάγματος, υπολοχαγού Παύλου Τσάμη, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος που συγκρούσθηκε και αιχμαλώτισε μια διλοχία του Γκότσε, στις 6 Οκτωβρίου 1944. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή(που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον Δρ Ευάγγελο Κωφό σε συνέδριο του 1984 στο Εθνικό ίδρυμα Ερευνών), στη διοίκηση του Αποσπάσματος είχαν περιέλθει βάσιμες πληροφορίες ότι ο Γκότσε είχε κινηθεί στην περιοχή Κορεστίων για να προκαλέσει γενική εξέγερση του σλαβόφωνου πληθυσμού. Χωρίς να περιμένει τις διαταγές των προϊσταμένων κλιμακίων, το Απόσπασμα κινήθηκε γρήγορα και επέτυχε να αιχμαλωτίσει αναίμακτα τη διλοχία. Ακολούθως όμως διατάχθηκε από τον ίδιο τον πολιτικό επίτροπο της IX μεραρχίας Ρ. Μιχαλέα — τον οποίο συνεπικουρούσε ο σλαβομακεδόνας εθνοσύμβουλος Κεραμιζτήεφ — να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους, αλλά χωρίς να έχει και τη σύμφωνη γνώμη του μεράρχου Καλαμπαλίκη. Δυο μέρες αργότερα, έφθασε και η διαταγή του ΓΣ του ΕΛΑΣ, την οποία είχε προκαλέσει ο Καλαμπαλίκης(το πως περιγράφεται στην πηγή), για διάλυση του τάγματος, που φαίνεται ότι αριθμούσε γύρω στους 1000 - 1500 άνδρες διαφόρων εθνοτήτων.
Ας διαβάσουμε λοιπόν τα γεγονότα από τον άμεσα εμπλεκόμενο:…


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΩΝ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ

Κατά Μάϊον 1944 περί τους 200 σλαβόφωνους αντάρτας υπό τον εκ Γάβρου Ναούμ Πέϊον εστασίασαν κατά του ΕΛΑΣ, με την δικαιολογίαν ότι δεν τους εδίδετο η έγκρισις να οργανώσουν καθαρώς Σλαβομακεδονικά τμήματα, εντός των κόλπων του ΕΛΑΣ.

Εις την ενέργειαν εκείνην υπεκινήθησαν προφανώς υπό των Γιουγκοσλάβων και συγκεκριμένως υπό του τμήματος συνδέσμου των Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων μετά του ΕΛΑΣ. Το τμήμα εκείνο, δυνάμεως 20 περίπου ανδρών και γυναικών, περιόδευε συνεχώς στην περιοχή Κορεστίων και Καστανοχωρίων και εμμέσως προπαγάνδιζε υπέρ του Σλαβομακεδονικού κινήματος. Αρχηγός του Τμήματος ήταν ένας Σέρβος, ονόματι Ντεάν. Στο τμήμα περιλαμβάνονταν και αρκετές αντάρτισσες, οι οποίες τραγουδούσαν στα χωριά σλαβικά επαναστατικά τραγούδια. Προς ενθάρρυνσιν των Σλαβομακεδόνων ανταρτών, εις την ανάπτυξιν ιδιαιτέρων τμημάτων, είχε περιοδεύσει στην Πρέσπα και τα Κορέστια δύο φορές ο αντιπρόσωπος του Τίτο εις την περιοχήν της σερβικής Μακεδονίας μετέπειτα στρατηγός Βουκμάνοβιτς, με το ψευδώνυμο Τέμπο.

Εναντίον των στασιαστών του Πέϊου, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Μαλιμάδι, κινήθηκε τμήμα του ΕΛΑΣ υπό τον Γεώργιον Γιαννούλην, οπότε ούτοι αναγκάσθηκαν να καταφύγουν, μέσω Πρεσπών, εις το Γιουγκοσλαβικόν έδαφος. Δια την τακτοποίησιν της ανωμαλίας εκείνης απεστάλη εις σερβικήν Μακεδονίαν ο πολιτικός υπεύθυνος της IX Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Ρένος, ο οποίος διεπραγματεύθη μετά της ηγεσίας των Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων και τελικώς, συνεφωνήθησαν τα εξής:

1ον. Να επιτραπεί η επάνοδος εις την Ελλάδα των στασιαστών, άνευ ουδεμιάς κυρώσεως εναντίον των.
2ov. Όσοι εξ αυτών θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν αγωνιζόμενοι ως αν-τάρται να ενταχθούν εις διάφορα τμήματα του ΕΛΑΣ.
3ον. Οι υπόλοιποι να θεωρηθούν απολυθέντες εκ των τάξεων του ΕΛΑΣ και να επανέλθουν εις τας εστίας των.

Από του Ιουνίου 1944 άρχισε η επιστροφή των στασιαστών, έχοντες όμως προφανώς σχετικάς οδηγίας από τους Γιουγκοσλάβους, ούτε εις άλλα τμήματα του ΕΛΑΣ ενετάχθησαν, ούτε εις τας εστίας των επέστρεφον, παρά παρέμειναν συγκεντρωμένοι κατά μεγάλας ομάδας και περιεφέροντο ανά τα Κορέστια, προπαγανδίζοντες εις τα χωριά.

Τόσον οι άρρενες, όσο και αι νεανίδες, που είχαν επιστρέψει από την Γιουγκοσλαβίαν, φορούσαν καινούργια ρούχα και αρβύλες, έφερον δε εις μεν το δίκωχο το κόκκινο αστέρι των Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων εις δε την επάνω τσέπην του στήθους μικρή φωτογραφία του Τίτου. Επίσης φορούσαν όλοι κόκκινο μανδήλιο σαν περιλαίμιο. Τέλος ήσαν εφοδιασμένοι με καινούργια οπλοπολυβόλα Μπρεντ αγγλικά, προφανώς από εκείνα που οι Άγγλοι παραχωρούσαν αφειδώς εις τα παρτιζάνικα τμήματα του Τίτο.

Τον Ιούνιο του 1944 είχε αρχίσει η συγκρότησις του Σλαβομακεδονικού τάγματος του Ηλία Δημάκη, που έφερε το ψευδώνυμο Γκότσε Ντέλτσεφ. Στην αρχή αθορύβως στο Τάγμα του, που υπήγετο υπό το 28ον Σύνταγμα ΕΛΑΣ της IX Μεραρχίας, ενετάσσοντο σλαβόφωνοι κομμουνισταί ή προσκείμενοι προς τον Σλαβισμόν, υπήρχον όμως στη δύναμη του και αρκετοί Σλαβόφωνοι ελληνικής συνειδήσεως, καθώς και Βλαχόφωνοι και Ελληνόφωνοι. Δια να αποδείξει ο Γκότσε ότι ήταν πιστός εις την γραμμήν του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ δεν εδίστασε να προσβάλει εστίες των Αξονομακεδονικών τμημάτων της Οχράνας, που είχε δημιουργήσει ο Κάλτσεφ στην περιοχή Καστοριάς.

Αργότερα άρχισαν να εντάσσονται εις τας τάξεις του και αρκετοί από τους στασιαστάς του Πέϊου (Μαΐου 1944), καθώς και πρώην στελέχη της Οχράνα. Κατ' αυτόν τον τρόπο η δύναμίς του υπερέβαινε τους 700, κατά διαστήματα δε απεστέλλοντο αποστολαί εις Γιουγκοσλαβίαν, δια τον εφοδιασμόν εις όπλα, ιματισμόν και τρόφιμα, από τας αποθήκας των Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων.

Σημειωτέον ότι, μετά την αποστασίαν του Πέϊου, ο επί κεφαλής του Γιουγκοσλαβικού Τμήματος συνδέσμου Ντεάν αντεκατεστάθη υπό τίνος Σέρβου ονόματι Κότσκο, ο οποίος επηγγέλετο πρώτα τον τραγουδιστήν. Ο Κότσκο με την ομάδα περιεφέρετο από χωριό σε χωριό, ιδίως στα Κορέστια και εις ομιλία προς τους χωρικούς, προσπαθούσε να διευκρινίσει την θέσιν των Σλαβομακεδόνων εντός του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Η θέσις την οποία ελάμβανε ήτο ότι αγωνίζονται παρά το πλευρόν των Ελλήνων ανταρτών ως Σλαβομακεδόνες, αποτελούντες όμως τμήμα του ΕΛΑΣ. Δεν έλεγε φανερά, ούτε ότι είναι αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού λαού, ούτε ότι αποτελούν κάτι το ξεχωριστό από την Ελλάδα.

Κατά το διάστημα του Σεπτεμβρίου 1944 το Τάγμα του Γκότσε ενισχύονταν συνεχώς εις προσωπικόν, σιωπηρώς δε το παρουσίαζαν ως ταξιαρχία. Την ονόμαζον μάλιστα Φλωρινο-Καστοριανή Σλαβομακεδονική Ταξιαρχία (Λέρινσκο - Κόστουρσκα Μπριγκάντα).

Σιγά-σιγά, εις το Τμήμα εκείνο, τα πάντα έπαιρναν σλαβικήν χροιάν. Οι περισσότεροι άνδρες ήσαν ενδεδυμένοι με στολές του βουλγαρικού στρατού, τις οποίες έπαιρναν από τους παρτιζάνους της σερβικής Μακεδονίας. Ο ιματισμός εκείνος προήρχετο από αποθήκες του βουλγαρικού στρατού, που είχαν περιέλθει εις χείρας των παρτιζάνων.

Οι στολές ήσαν καινούργιες, με καμάρι δε οι άνδρες του Γκότσε διατηρούσαν τα βουλγαρικά διακριτικά (επωμίδες, κουμπιά, στέμματα και κορδέλλες στο καπέλο κ.λ.π.). Επίσης τα τμήματα του Γκότσε χρησιμοποιούσαν βουλγαρικά στρατιωτικά παραγγέλματα, μιλούσαν το τοπικό ιδίωμα παραμορφωμένο με σερβικές λέξεις και μάθαιναν τις ώρες που αργούσαν σλαβική γραφή. Στις τάξεις του Γκότσε είχαν πλέον προσέλθει όλοι οι γνωστοί Οχρανίται της περιοχής Φλωρίνης και Καστοριάς και είχε αρχίσει αθρόα μετακίνησις ανταρτών, σλαβόφωνων προφανώς, από τα άλλα τμήματα του ΕΛΑΣ εις το Τάγμα του Γκότσε και ελληνοφώνων από το Τάγμα Γκότσε προς τα άλλα Τμήματα. Περί το τέλος του Σεπτεμβρίου 1944 το Τάγμα Γκότσε απετελείτο κατά τα 9/10 από σλαβόφωνους, η δύναμίς του είχε ανέλθει εις 800 περίπου, ο εξοπλισμός του ήταν πλήρης, απέφευγε δε συστηματικά να εμπλέκεται εις μάχην κατά των Γερμανών, έχοντος κατά νουν την διατήρησιν ανέπαφου της δυνάμεως δια τον διακανονισμόν των ζητημάτων μετά την αποχώρησιν των Γερμανών.

Ο Γκότσε είχε ως πολιτικόν σύμβουλον κυρίως τον εκ Δενδροχωρίου Κεραμιτζήεφ, ο οποίος είχε εκλεγεί και μέλος της ΠΕΕΑ, τας πράξεις του όμως καθοδηγούσαν και οι ευρισκόμενοι εις το Επιτελείον του πρώην Οχρανίται. Κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου ο Γκότσε άρχισε να ζητά επιμόνως από την ηγεσίαν του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ την έγκρισιν να αναπτυχθεί εις Ταξιαρχίαν και να εντάσση αθρόως όσους εκ του πληθυσμού επιθυμούσαν άνευ περιορισμού, αποσκοπών προφανώς να εξοπλίσει όλους τους ομοϊδεάτας του, δια να επιβάλει λύσεις δια της δυνάμεως με την αποχώρησιν των Γερμανών. Ζητούσε επίσης να εξουσιοδοτηθεί όπως, με την αποχώρησιν των Γερμανών, την Καστορίαν και την Φλώριναν καταλάβουν αποκλειστικώς τμήματα του. Τα αυτά αιτήματα είχε προβάλει και το εις περιοχήν Αριδαίας συγκροτηθέν παρόμοιον Σλαβομακεδονικόν Τάγμα, υπό τινα Ούρδωφ. Ούτως είχε διαμορφωθεί η κατάστασις, όταν κατά τας αρχάς Οκτωβρίου 1944, ο Γκότσε επανεστάτησε κατά του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ κηρύξας την αυτονομίαν της Μακεδονίας. Τα γεγονότα εξελίχθησαν ως ακολούθως:

Την 5ην Οκτωβρίου του 1944 περιήλθεν εις χείρας ενός βαθμοφόρου του Αποσπάσματος Βίτσιου, που δρούσε κατά την περίοδον εκείνη στην περιοχή Ακρίτα-Πισοδερίου-Πρεσπών, επιστολή από το περιεχόμενο της οποίας συνήγετο το συμπέρασμα ότι το Σλαβομακεδονικό Τάγμα του Γκότσε, ευρισκόμενον στα Κορέστια (Τρίβουνο-Μακροχώρι-Χαλάρα), επρόκειτο να στασιάσει, κηρύσσον την αυτονομίαν της Μακεδονίας, διετάσσετο δε μία διλοχία του Τάγματος, δυνάμεως 200 περίπου ανδρών, η οποία ευρίσκετο εις την περιοχήν Σφήκας, όπως το ταχύτερον ενωθεί μετά της υπολοίπου δυνάμεως εις Κορέστια. Η επιστολή απεστάλη επειγόντως εις τον διοικητήν του Αποσπάσματος Βίτσιου, μόνιμον υπολοχαγόν Παύλον Τσάμην, έχοντα την ημέραν εκείνην τον σταθμόν Διοικήσεως του εις 'Αγιον Γερμανόν Πρεσπών.

Ο αξιωματικός ούτος, μόλις έλαβε γνώσιν του περιεχομένου της επιστολής, χωρίς να έχει σχετικήν τινα οδηγίαν, εθεσεν εις συναγερμόν ολόκληρον την δύναμίν του η οποία ευρίσκετο εις την περιοχήν Πρεσπών, ήτοι τρεις λόχους τυφεκιοφόρων και την πολυβολαρχίαν, συνολικής δυνάμεως 500 περίπου ανδρών (εις Λόχος παρέμενεν εις περιοχήν Ακρίτα (Μπουφίου) ως ασφάλεια του εκεί κλιμακίου της βρεταννικής στρατιωτικής αποστολής) και εντός της νυκτός εκινήθη προς Σφήκα, δια να εξουδετερώσει την εκεί Διλοχίαν του Σλαβομακεδονικού Τάγματος. Πρόθεσις του Αποσπάσματος Βίτσιου ήτο η εν συνεχεία κίνησις προς Κορέστια και εξουδετέρωσις και της υπολοίπου δυνάμεως του Γκότσε.

Η κινηθείσα δύναμις ευρέθη με το πρώτον φως της 6ης Οκτωβρίου 1944 εις την περιοχήν Σφήκας και καθ' όν χρόνον τα τμήματα εκινούντο εκ διαφόρων κατευθύνσεων, δια να εγκλωβίσουν την διλοχίαν, ο Διοικητής του Αποσπάσματος, συνοδευόμενος υπό αριθμού βαθμοφόρων και μιας μικρός δυνάμεως ασφαλείας, εισήλθεν εντός του χωρίου Σφήκα.

Ο αιφνιδιασμός της Διλοχίας υπήρξε πλήρης. Ο διοικητής του Αποσπάσματος προσεπάθησεν εν αρχή να παραπλανήσει τον διοικητήν της Διλοχίας, ονόματι Βασίλειον Μακρήν, καταγόμενον εκ Κρυσταλλοπηγής, παρουσιάζων εις αυτόν πλαστήν Διαταγήν του 28ου Συντάγματος, υπό το οποίον διοικητικώς υπήγετο και το Σλαβομακεδονικόν Τάγμα του Γκότσε, συμφώνως προς την οποίαν η Διλοχία ετίθετο υπό την τακτικήν διοίκησιν του Αποσπάσματος, δια κοινήν ενέργειαν εναντίον γερμανικών φαλαγγών, κινουμένων επί των αρτηριών Κορυτσάς - Φλωρίνης και Ρέσνας -Πρεσπών - Φλωρίνης.

Ο διοικητής της Διλοχίας, ισχυριζόμενος ότι είχε λάβει διαφορετικήν διαταγήν παρά του Τάγματος του, ηρνείτο να συμμορφωθεί προς την πλαστήν διαταγήν και να πορευθεί προς 'Αγιον Γερμανόν - Ακρίταν, όπως διέτασσε ο διοικητής του Αποσπάσματος.

Σημειωτέον ότι τας πρωϊνάς ώρας της 6ης Οκτωβρίου, είχε συλληφθεί μία ανεξάρτητος Διμοιρία του Γκότσε, η οποία ευρίσκετο εις το χωρίον Οξυά Πρεσπών και αφοπλισθείσα, είχε σταλεί υπό συνοδείαν εις 'Αγιον Γερμανόν και είχε εγκλεισθεί εις το Δημοτικόν Σχολείον του χωριού.

Προ της πιέσεως εκ μέρους του διοικητού του Αποσπάσματος, ο Μακρής εζήτησε μικράν προθεσμίαν, δια να συσκεφθεί μετά των βαθμοφόρων του. Επειδή δεν είχε ληφθεί εισέτι αναφορά περί της ολοκληρωτικής κυκλώσεως της Διλοχίας εκ μέρους τμημάτων του Αποσπάσματος, τα οποία συνεπλήρουν την κύκλωσιν υπό τας διαταγάς του Υποδιοικητού του Αποσπάσματος εφέδρου ανθυπολοχαγού Παναγιώτου, παρεσχέθη η αιτουμένη προθεσμία, του διοικητού του Αποσπάσματος μετά της συνοδείας του αποσυρθέντος εις κατάλληλον οίκημα, προς αποφυγήν ενδεχομένης ενόπλου προσβολής του υπό της Διλοχίας. Μετά παρέλευσιν αρκετής ώρας, ο διοικητής της Διλοχίας προσήλθεν εις το οίκημα όπου είχεν αποσυρθεί ο διοικητής του Αποσπάσματος και ανέφερεν ότι είχε ληφθεί απόφασις να σταλεί έκτακτος αγγελιοφόρος εις Κορέστια, δια να συμβουλευθεί επί του πρακτέου τον διοικητήν του Τάγματος του Γκότσε.

Καθ' ον χρόνον είχεν αρχίσει έντονος συζήτησις, του διοικητού του αποσπάσματος επιμένοντος όπως η Διλοχία συμμορφωθεί και πορευθεί αμέσως προς 'Αγιον Γερμανόν, με την πρόθεσιν να αφοπλισθεί και εκείνη, όπως η ανεξάρτητος Διμοιρία, παρουσιάσθη σύνδεσμος, αποσταλείς υπό του Υποδιοικητού του Αποσπάσματος, ο οποίος συμφώνως προς υπάρχουσαν εκ των προτέρων συνεννόησιν ανέφερεν ότι «όλα είναι εν τάξει». Εκείνο εσήμαινε ότι η κύκλωσις είχεν ολοκληρωθεί. Σχεδόν ταυτοχρόνως κατέφθασεν αγγελιοφόρος της Διλοχίας, ο οποίος ασθμαίνων και τελών εν ταραχή, εζήτησε εις την σλαβικήν να ομιλήσει ιδιαιτέρως προς τον διοικητήν του Μακρή.

Προφανώς τον επληροφόρησεν ότι η Διλοχία είχε κυκλωθεί, διότι επιστρέψας ο Μακρής εις το δωμάτιον, όπου ευρίσκετο ο διοικητής του Αποσπάσματος Βίτσιου, μετά της ακολουθίας του, κάτωχρος και τρέμων, αποταθείς προς τούτον είπεν:

«Μα τι! Θα έχωμε δυναμικές λύσεις τώρα;».

Η απάντησις του υπολοχαγού Τσάμη ήτο σαφέστατη: «Αν δεν υπακούσετε, θα αναγκασθήτε δια της βίας να ακολουθήσετε προς 'Αγιον Γερμανόν».

Ο Μακρής εζήτησεν εκ νέου μικράν προθεσμίαν δια να συσκεφθεί μετά των επιτελών του. Κατά το διάστημα που μεσολάβησε, άνδρες τινές της Διλοχίας προσήλθον προς τον διοικητήν του Αποσπάσματος και εμπιστευτικούς του είπον ότι εις την δύναμιν της Διλοχίας περιλαμβάνονται και μερικοί μη σλαβόφωνοι καθώς και ελληνικής συνειδήσεως σλαβόφωνοι, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι, αν παραστή ανάγκη, να πλήξουν την Διλοχίαν εκ των ένδον.

Επίσης παρέσχον την πληροφορίαν ότι η Διλοχία Μακρή είχεν επικοινωνήσει κατά την διάρκειαν της νυχτός με το Τάγμα τους και ότι είχε λάβει την εντολή να κινηθεί κατά την επομένην νύκτα της 6/7 Οκτωβρίου προς Κορέστια και να συνενωθεί με την κυρίαν δύναμιν.

Τέλος επληροφόρησαν τον διοικητήν του Αποσπάσματος ότι ο Γκότσε είχε κηρύξει εις τα Κορέστια την αυτονόμησιν της Μακεδονίας,, ότι είχε κηρύξει επίσης γενικήν επιστράτευσιν και η δύναμίς του είχε ανέλθει εις 2000 περίπου ενόπλους, ότι είχε προβεί εις την επίταξιν κτηνών και τροφίμων και ότι, εάν δεν εγίνοντο δεκτά τα αιτήματα του προς πλήρη ανεξαρτησίαν των Σλαβομακεδόνων, θα έφθανε εις ένοπλον ρήξιν με το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ.

Η προθεσμία δια την σύσκεψιν είχε παρέλθει και ως εκ τούτου ο διοικητής του Αποσπάσματος Βίτσιου, αντιλαμβανόμενος ότι επίτηδες εχρονοτρίβουν δια να λάβουν ενδεχομένως νέας οδηγίας παρά του Γκότσε ή ενίσχυσιν, δι' αγγελιοφόρου, έταξεν ημίωρον παράτασιν της προθεσμίας, κατόπιν της οποίας όφειλεν η Διλοχία να συγκεντρωθεί εις την πλατείαν του χωριού Σφήκα, άλλως θα εξηναγκάζετο εις τούτο δια της βίας.

Με την εκπνοήν της νέας προθεσμίας, ο διοικητής της Διλοχίας ειδοποίησεν ότι έδωκεν ήδη εντολήν όπως τα τμήματα του αποσυρθούν εκ των πέριξ και εγγύς του χωρίου υψωμάτων όπου ήσαν εγκατεστημένα και συγκεντρωθούν εις την πλατείαν του χωρίου.

Πράγματι, μετ' ολίγον ήρχισαν να κατέρχωνται εκ των υψωμάτων τα πρώτα τμήματα εν πλήρει σιγή. Οι οπλίται ήσαν κατηφείς, οι δε βαθμοφόροι χαμηλοφώνως και με βραχέα παραγγέλματα τα κατηύθυναν εις τον χώρον συγκεντρώσεως.

Καθ' ον χρόνον συνεχίζετο η συγκέντρωσις από τα νοτιοδυτικά δασωμένα υψώματα, ακούσθηκαν τυφεκιοβολισμοί και ριπαί πολυβόλων, τα οποία έπαυσαν μετ' ολίγων λεπτών της ώρας. Αγγελιοφόρος ο οποίος κατέφθασεν μετ' ολίγον ανέφερεν ότι ένα τμήμα της Διλοχίας, μη συμμορφούμενον προς την εντολήν όπως κατέλθη εντός του χωρίου επεχείρησε να διαφύγει και ως εκ τούτου το εγγύς τμήμα του Αποσπάσματος ηναγκάσθη να κάνει χρήσιν των όπλων, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν μερικοί εκ των ανδρών της Διλοχίας και ορισμένοι να διαφύγουν εντός της δασώδους περιοχής.

Το συμβάν αυτό επέτεινεν ακόμη περισσότερον την κατήφειαν των ανδρών της Διλοχίας, ο δε διοικητής αυτής υπέβαλε σχετικό παράπονο προς τον Διοικητήν του Αποσπάσματος, ο οποίος του κατέστησε σαφές ότι δεν θα εδίσταζε να κάνει χρήσιν των όπλων, αν δεν συνεμορφώνετο η Διλοχία πλήρως προς τας διαταγάς του.

Η συγκέντρωσις συνεχίζετο με βραδύν ρυθμόν και η ώρα παρήρχετο. Ήδη επλησίαζεν η εσπέρα και ως εκ τούτου, κατόπιν συσκέψεως των αξιωματικών του Αποσπάσματος, απεφασίσθη να περιορισθούν οι άνδρες της Διλοχίας εις ωρισμένα οικήματα, περί το κέντρον του χωρίου και να οδηγηθούν κατ' ευθείαν προς Ακρίταν την επομένην, όπερ και εγένετο. Κατά την νύχτα της 6/7 Οκτωβρίου ο διοικητής του Αποσπάσματος κατήλθεν προς διανυκτέρευσιν εις φιλικήν οικογένειαν του εγγύς χωρίου Οξυά, συμπτωματικώς δε διέφυγεν δολοφονίαν εκ μέρους διαφυγόντων ανδρών της Διλοχίας Μακρή.

Την επομένην, 7ην Οκτωβρίου 1944, η Διλοχία Μακρή ωδηγήθη υπό συνοδείαν εκ μέρους της δυνάμεως του Αποσπάσματος εκ Σφήκας προς 'Αγιον Γερμανόν. Προ της εκκινήσεως εκ Σφήκας, κατέφθασε εις το χωρίον απεσταλμένος εκ μέρους του Καπετάνιου του Αποσπάσματος Βίτσιου Γιαννούλη, ο οποίος συνήθως απουσίαζεν από το Τμήμα, ασχολούμενος με ζητήματα πολιτικής φύσεως, κινούμενος μεταξύ Βίτσιου και Πενταλόφου, όπου η έδρα της IX Μεραρχίας, ο οποίος εκόμισε σημείωμα τούτου απευθυνόμενον προς τον διοικητήν του Αποσπάσματος Βίτσιου υπολοχαγόν Τσάμη και με το οποίον τον επληροφόρει ότι εις τα προϊστάμενα κλιμάκια είχαν όλοι αναστατωθεί από το κτύπημα των Σλαβομακεδόνων υπό του Αποσπάσματος, και ότι εις τας ενεργείας του έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός, διότι ουδείς λαμβάνει σαφή θέσιν και διότι ωρισμένοι ζητούσαν «την κεφαλή του επί πινάκι».

Κατά την πορείαν προς 'Αγιον Γερμανόν προηγείτο Λόχος του Αποσπάσματος, ηκολούθει η Διλοχία των Σλαβομακεδόνων και έποντο οι άλλοι δύο Λόχοι και η πολυβολαρχία του Αποσπάσματος. Επίσης, εκατέρωθεν της Διλοχίας, κατά διαστήματα επορεύοντο άνδρες του Αποσπάσματος, οπλισμένοι με αυτόματα, δια να προληφθεί πάσα απόπειρα διαφυγής μεμονωμένων ανδρών αυτής.

Περί την 10.00 ώραν της 7ης Οκτωβρίου και όταν η φάλαγξ ευρίσκετο εν πορεία προς 'Αγιον Γερμανόν, εκ της κατευθύνσεως Πρεβόλι, ενεφανίσθη δεκαμελής περίπου ομάς ενόπλων ανδρών, η οποία εζήτησε να ιδεί τον διοικητή του Αποσπάσματος, όστις εκινείτο έφιππος περί την ουράν της όλης φάλαγγος. Επί κεφαλής της ομάδος ήτο ο πολιτικός της IX Μεραρχίας Ρένος, μεταξύ δε των ανδρών ο εκ Γάβρου πολιτικός των Σλαβομακεδόνων και μέλος της ΠΕΕΑ Κεραμιτζήεφ και εις Γιουγκοσλάβος στρατιωτικός.

Μόλις ο διοικητής του Αποσπάσματος έφθασε εις το σημείον της οδού όπου ευρίσκετο η ομάς και προτού αφιππεύσει, εδέχθη επίθεσιν εκ μέρους του Κεραμιτζήεφ, ο οποίος έις έντονον ύφος, του επέσεισε την απειλήν ότι «θα δώση λόγον που σκότωσε τα παιδιά», εννοών του Σλαβομακεδόνες του Γκότσε.

Οργισθείς εκ της τοιαύτης συμπεριφοράς ο διοικητής του Αποσπάσματος, χωρίς εισέτι να αφιππεύσει, του απήντησε ότι «δεν σκότωσαν πολλούς, διότι δεν χρειάσθηκε, αν όμως χρειαζόταν θα τους σκότωνε όλους». Εν συνεχεία του ετόνισε ότι δεν είχε μαζί του καμιά κουβέντα και αφιππεύσας, επλησίασεν τον πολιτικόν της Μεραρχίας. Εκείνος παρέσυρε τον Διοικητήν παράμερα και τον ηρώτησε τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο Διοικητής του εξιστόρισε εν συντομία τα συμβάντα και τον επληροφόρησεν επί της προθέσεως του να οδηγήσει την Διλοχίαν εις 'Αγιον Γερμανόν - Ακρίταν, να την αφοπλίσει και εν συνεχεία να στραφεί προς Κορέστια, δια να προσβάλει την υπόλοιπον δύναμιν του Γκότσε, έχων αποκλεισμένην την προς Γιουγκοσλαβίαν οδόν διαφυγής δια Πρεσπών. Έλαβε χώραν τότε ζωηρά συζήτησις μεταξύ των δύο ανδρών, του μεν πολιτικού επιμένοντος ότι έπρεπε να αφεθεί ελευθέρα η Διλοχία, καθώς και η ήδη εις Άγιον Γερμανόν αφοπλισμένη Διμοιρία του Γκότσε, του δε Διοικητού προσπαθούντος να του επισημάνει τον μέγιστον κίνδυνον ο οποίος ανέκυπτε δια την Μακεδονίαν εκ του στασιαστικού κινήματος του Γκότσε. Τελικώς ο πολιτικός έθεσε θέμα υπακοής προς διαταγήν της Μεραρχίας και ανέλαβεν πάσαν ευθύνην περαιτέρω χειρισμού του όλου ζητήματος. Κατόπιν τούτου η αιχμαλωτισμένη Διλοχία του Γκότσε αφέθη ελευθέρα, όταν η φάλαγξ ευρίσκετο πέραν του χωρίου Καρυές, το δε Απόσπασμα συνέχισε την πορεία προς Άγιον Γερμανόν.

Ενώ η φάλαγξ επλησίαζεν εις Άγιον Γερμανόν, ελήφθη διαταγή του 28ου Συντάγματος, ούτινος διοικητής ήτο ο μόνιμος αντισυνταγματάρχης Τζανάτος και εις τον οποίον υπήγετο διοικητικώς και το Απόσπασμα Βίτσιου, όπως το Απόσπασμα κινηθή εσπευσμένως προς περιοχήν Φλάμπουρου, διότι κινδύνευε η διοίκησις του Συντάγματος να προσβληθή από τα επαναστατήσαντα Σλαβομακεδονικά τμήματα.

Κατόπιν τούτων: τα γεγονότα εξελίχθησαν ως ακολούθως:

Το Απόσπασμα Βίτσιου, αφού άφησε μίαν μικράν φρουράν εις Άγιον Γερμανόν δια την φρούρησιν των αφοπλισμένων Σλαβομακεδόνων και μίαν Διμοιρίαν μετά πολυβόλων επί του υψώματος Αγίου Ιωάννου Λαιμού, δια την αποκοπήν της επικοινωνίας μετά της Γιουγκοσλαβίας, εν συνεργασία μετά του εις Λαιμόν εφεδρικού λόχου του ΕΛΑΣ δια της υπολοίπου δυνάμεως συνέχισε την κίνησίν του προς Μπούφι - Άνω Κλεινάς, όπου έφθασε τας βραδυνάς ώρας της 7ης Οκτωβρίου. Μετά 3ωρον περίπου ανάπαυσιν τη νύκτα της 7/8 Οκτωβρίου συνέχισε την πορείαν του δια μέσου της πεδιάδος Φλωρίνης (Άνω Κλειναί - Καληνίκη - Αρμενοχώρι) και τας πρωϊνάς ώρας της 9ης Οκτωβρίου έφθασεν εις Πέρασμα. Εκείθεν, κατόπιν νεωτέρας εντολής, κατηυθύνθη εις Κάτω Υδρούσαν, όπου, τας απογευματινάς ώρας έλαβε εντολήν να κινηθεί εις την κατεύθυνσιν Κάτω Υδρούσα -Πολυπόταμος - Μακροχώρι, προκειμένου να προσβάλει τα στασιάσαντα τμήματα του Γκότσε. Ταυτοχρόνως παρείχετο η πληροφορία ότι τμήματα του 27ου Συντάγματος, υπό τον μόνιμον λοχαγόν Καρατάσιον εκινούντο από νότου προς Κορέστια, με την αυτήν αποστολήν. Η απόφασις της ηγεσίας του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ δια την δια των όπλων προσβολήν των Σλαβομακεδόνων του Γκότσε ελήφθη πολύ αργά. Είχε χαθεί η ευκαιρία να εξοντωθούν μέχρις ενός, εάν δεν εμποδίζετο εις την απόφασίν του το Απόσπασμα Βίτσιου, το οποίον εκράτει αποκεκομμένην την οδόν υποχωρήσεως των στασιαστών προς Γιουγκοσλαβίαν από της 6ης Οκτωβρίου.

Οι στασιασταί θα ετίθεντο μεταξύ δύο πυρών, ενώ τώρα θα ελάμβανεν χώραν απλή απώθησις τούτων προς Γιουγκοσλαβίαν, όπως και έγινεν.

Μετά την εκ Πρεσπών αναχώρησιν του Αποσπάσματος Βίτσιου, κατόπιν εντολής του πολιτικού της IX Μεραρχίας Ρένου, οι αφοπλισθέντες Σλαβομακεδόνες του Γκότσε αφέθησαν ελεύθεροι και εντός της νυκτός 7/8 Οκτωβρίου συνενώθησαν μετά των εις Κορέστια δυνάμεων του Γκότσε.

Η εις Πρέσπαν αφεθείσα δύναμις του Αποσπάσματος διετάχθη επίσης να κινηθεί προς Ακρίταν και να συνενωθεί μετά του Αποσπάσματος. Τοιουτοτρόπως παρέμεινε τελείως ελευθέρα η δίοδος Πρεσπών.

Τα τμήματα του Αποσπάσματος Βίτσιου και του 27ου Συντάγματος κινηθέντα την 10η Οκτωβρίου προς Κορέστια δεν συνήντησαν παρά ελαφρά τμήματα οπισθοφυλακών του Γκότσε, ο οποίος, άμα τη πληροφορία ότι κινούνται εναντίον του δυνάμεις υπεχώρησεν προς Πρέσπαν και εκείθεν δια Δουμπιάνης-Λουμπόϊνο εισήλθεν εις το Γιουγκοσλαβικό έδαφος. Το Απόσπασμα Βίτσιου έδωσε μάχη με τα τελευταίαα τμήματα του Γκότσε εις περιοχήν Γάβρου, κατά την οποίαν και ετραυματίσθη εις εκ των ανδρών του. Επίσης τμήματα του 27ου Συντάγματος συνεπλάκησαν με τμήματα οπισθοφυλακής του Γκότσε εις περιοχήν Βατοχωρίου -Κρυσταλλοπηγής, κατά την οποίαν εφονεύθη ο εις το 27 Σύνταγμα υπηρετών μόνιμος Επιλοχίας Εμμ. Δατσέρης.

Τα στασιάσαντα τμήματα του Γκότσε, δυνάμεως 2.000 περίπου μεταφέρθησαν εν τάχει εκ σερβικής Πρέσπας εις τον Τομέα Μοναστηρίου και επεχείρησαν να εισχωρήσουν εντός του ελληνικού εδάφους από την κατεύθυνσιν Αγίας Παρασκευής και Εθνικού.

Εν τω μεταξύ όμως τμήματα του 27 Συντάγματος εφρούρουν το τμήμα της μεθορίου Πρεσπών και τοιαύτα του Αποσπάσματος Βίτσιου το τμήμα από Ακρίτα μέχρις Αγίας Παρασκευής. Εν τη προσπάθεια των όθεν όπως εισβάλλουν εις τον τομέα Εθνικού - Παρωρίου, συνήντησαν την αντίστασιν των τμημάτων του Αποσπάσματος κατά την συναφθείσαν δε μάχην περί τα μέσα Οκτωβρίου εις τα υψώματα Εθνικού, υπέστησαν σοβαρές απώλειες και ηναγκάσθησαν να συμπτυχθούν εντός του Γιουγκοσλαβικού εδάφους.

Ολίγας ημέρας βραδύτερον, τμήματα του Γκότσε, εισέβαλον κατά την διάρκειαν της νυκτός εις το χωρίον Πολυπλάτανος και ήρπασαν σημαντικήν ποσότητα σιτηρών εκ των εκεί αποθηκών.

Η κατάστασις αυτή συνεχίσθηκε μέχρι της αποχωρήσεως και της τελευταίας δυνάμεως των Γερμανών εξ Ελλάδος την 1ην Νοεμβρίου του 1944, οπότε, το μεν 27 Σύνταγμα επήνδρωσε την ελληνογιουγκοσλαβικήν μεθόριον από λίμνης Πρεσπών μέχρις Εθνικού, το δε Απόσπασμα Βίτσιου, από Αγίας Παρασκευής μέχρι Μεσοχωρίου.

Τα γιουγκοσλαβικά φυλάκια, μέχρι περίπου του τέλους του 1944, ήσαν επηνδρωμένα με τμήματα του Γκότσε, βραδύτερον δε αντικατεστάθηκαν με τμήματα Σέρβων παρτιζάνων.

Υπολοχαγός Παύλος Τσάμης Διοικητής
Αποσπάσματος Βίτσι 28ου Συντάγματος ΕΛΑΣ

ΠΗΓΗ: Ευάγγελος Κωφός, Η Βαλκανική διάσταση του Μακεδονικού Ζητήματος στα χρόνια της κατοχής και στην αντίσταση, Δωδώνη, 1989, σελ 57-65. Η έκθεση  βρίσκεται στο αρχείο του Δρ Κωφού. Επίσης, ευχαριστώ τον Δρ Κωφό για την άδεια δημοσίευσης του παρόντος ιστορικού αρχείου.

21 σχόλια:

 1. Ακριτα,ΕΛΑΣ και ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ειναι ενα και το αυτο?
  Δηλαδη ο Τσαμης ηταν Διοικητης Αποσπασματος του 28ου του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ?

  Γιωργος Τσαπανος
  Καλιφορνια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. O ΕΛΑΣ εκτός από το ΚΚΕ, αποτελούνταν και από γνήσιους πατριώτες, που έβαζαν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες των «πολιτικών επιτρόπων» του 2ου. Και όπως φάνηκε από την έκθεση, ο Καλαμπαλίκης και ο Τσάμης αγνόησαν τις απειλές και τις διαταγές των οργάνων του ΚΚΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γεια σου Γιωργο τσαπανε

  Ναι στον ΕΛΑΣ δυτικης μακεδονιας ηταν και Ελληνες εθνικοφρονες Κιουρτσιδακης ,Ζησης κτλ Αλλα ο κομμουνιστης Ζησιαδης -Τερποφσκυ οργανωσε την ομαδικη σφαγη τους και ετσι ο ΕΛΑΣ απηλαγει εθνικων στοιχειων και εμεινε με τον κομμουνιστικο υποκοσμο και τους Βουλγαρους  Ελατε και καμμια βολτα στο http://www.freeforum-gr.net/index.php/board,7.0.html Εκει γραφω τωρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γεια σου Μ.Χαρα μου που ξανακουω νεα σου.
  Ξερω τις λεπτομερειες, αλλα νομιζω οτι κατι δεν ταιριαζει στις ημερομηνιες, γι' αυτο ηθελα να σιγουρευτω οτι μιλαμε για τον ιδιο Τσαμη.
  Θα σε επισκεφθω λιαν συντομως, πρεπει να τελειωσω ορισμενες υποχρεωσεις με ανθρωπους στους οποιους εδωσα ενα σωρο υλικο, αλλα οχι μονον δεν το καταλαβαν και δεν το ανελυσαν οπως επρεπε, αλλα κανουν του κεφαλιου τους χωρις να πουν ενα ευχαριστω.
  Καλο Σαββατοκυριακο, λιαν συντομως το νημα θα αρπαξει φωτια.

  Γιωργος Τσαπανος
  Καλιφορνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο Ακριτας εγραψε:
  "Τα τμήματα του Αποσπάσματος Βίτσιου και του 27ου Συντάγματος κινηθέντα την 10η Οκτωβρίου προς Κορέστια δεν συνήντησαν παρά ελαφρά τμήματα οπισθοφυλακών του Γκότσε, ο οποίος, άμα τη πληροφορία ότι κινούνται εναντίον του δυνάμεις υπεχώρησεν προς Πρέσπαν και εκείθεν δια Δουμπιάνης-Λουμπόϊνο εισήλθεν εις το Γιουγκοσλαβικό έδαφος. Το Απόσπασμα Βίτσιου έδωσε μάχη με τα τελευταίαα τμήματα του Γκότσε εις περιοχήν Γάβρου, κατά την οποίαν και ετραυματίσθη εις εκ των ανδρών του. Επίσης τμήματα του 27ου Συντάγματος συνεπλάκησαν με τμήματα οπισθοφυλακής του Γκότσε εις περιοχήν Βατοχωρίου -Κρυσταλλοπηγής, κατά την οποίαν εφονεύθη ο εις το 27 Σύνταγμα υπηρετών μόνιμος Επιλοχίας Εμμ. Δατσέρης."

  Ακριτα
  Καλα θυμωνουνα οτι κατι συνεβαινε με τις ημερομηνιες.
  Ο Γκοτσεφ και οχι Γκοτσε ηταν ακομα στην Καστορια στις 25-27 Οκτωβριου, οπου ειχε συσκεψη με τον Καλτσεφφ
  και με αξιωματουχους του Κομιτατου.
  Ηταν οι τρεις ημερες κατα τις οποιες ο Οχρανιτης συνεργατης του Καλτσεφφ στα Κορεστια, μετεβληθη σε "Σλαυομακεδονα" και ενεστερνιθη το σλογκαν του Τιτο περι "δημιουργιας Αυτονομου Μακεδονιας στο πλαισιο των Σοβιετικων Σοσιαλιστικων Δημοκρατιων".
  Τοτε ηταν που καλεσε τους "Σλαυομακεδονες" να εκδιωξουν τους Ελληνες προσφυγες απο την Μακεδονια.
  "Τιζητουν τα σκυλια οι προσφυγες στη Μακεδονια?................"


  Γιωργος Τσαπανος
  Καλιφορνια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τι σχέση έχει αυτό με την έκθεση. Δεν σε κατάλαβα, γίνε πιο συγκεκριμένος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Απο την μια εμφανιζονται να υποχωρουν στις 10 Οκτωβριου,
  (Τα τμήματα του Αποσπάσματος Βίτσιου και του 27ου Συντάγματος κινηθέντα την 10η Οκτωβρίου προς Κορέστια δεν συνήντησαν παρά ελαφρά τμήματα οπισθοφυλακών του Γκότσε, ο οποίος, άμα τη πληροφορία ότι κινούνται εναντίον του δυνάμεις υπεχώρησεν προς Πρέσπαν και εκείθεν δια Δουμπιάνης-Λουμπόϊνο εισήλθεν εις το Γιουγκοσλαβικό έδαφος.)

  Αλλα................ο Γκοτσεφφ δεν υποχωρησε στις 10 η μερικες μερες αργοτερα, γιατι παρεμεινε στα Κορεστια μεχρις τουλαχιστον 24 Οκτωβριου, μετα κατεβηκε στην Καστορια για την συσκεψη.....και μετα..........πρεπει να τσεκαρω μερικες ακομα ημερομηνιες για την πραγματικη ημερομηνια που ο Γκοτσεφφ και οι αλλοι Οχρανιτες διεκοψαν την συνεργασια με Καλτσεφφ, αλλαξαν την προβια και εγιναν "Σλαυομακεδονες".
  Ο Μοδης εχει γραψει κατι σχετικο αλλα η δικη του αναφορα (την οποια εχω μεταφρασει και ανεβασει στο ΑΝΜ) αναφερεται για χωριο στον καμπο της Φλωρινας και οχι στα Κορεστια, στα οποια αν θυμαμαι καλα, η Βαν Μποεσχοτεν κατα την "συνδιασκεψη" που ειχαν εκει επανω πριν μερικα χρονια, χαρακτηρισε την Βασιλειαδα σαν "δευτερη Σοφια".

  Γιωργος Τσαπανος
  Καλιφορνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Γκότσε, Γκότσεφ δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, ο Τσάμης προφανώς τον αποκαλούσε Γκότσε.
  Ο Τσάμης απλά αναφέρει πως εκδιώχτηκε το ένοπλο τμήμα του. Το ότι έκανε επαφές με τους Οχρανίτες και γενικά με τους Βούλγαρους για να τους μεταλάξει αυτό είναι γνωστό. Δεν σημαίνει ότι όταν έμπαινε στην Ελλάδα, τον συνόδευε και το ένοπλο σώμα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το θεμα δεν ειναι Γκοτσε η Γοτσεφ, το θεμα ειναι η *ακριβης* ημερομηνια της "μεταλλαξεως" των Οχρανιτων σε Σλαυομακεδονες και η μετα-καθοδος αυτων στον ελληνικο χωρο μετα την αποσυρση των γερμανικων στρατευματων.
  Οπως ηδη αναφερθηκε στους "φυγαδες" του Οκτωβριου/Νοεμβριου υπηρχαν και εθνικοφρονες ομιλουντες το σλαυοφανες και οχι σλαυοφωνο ιδιωμα και οι οποιοι συμμετειχαν με τους Οχρανιτες, τους Σρεμσκι, και την υπολοιπη κομμουνιστικη σαρα και μαρα,οι περισσοτεροι απο αυτους τους εθνικοφρονες υπο πιεση,εκβιασμο και απειλη εναντιον της ζωης των.
  Ειναι οι ιδιοι οι οποιοι ανδραγαθησαν στο αλβανικο μετωπο και οι οποιοι κατελειξαν και παραμενουν στην ΠΓΔΜ επειδη η μεν Ελλας δεν τους θελει σαν Ελληνες, τα δε Σκοπια τους χρησιμοποιουν σαν προπαγανδα τοσο εναντιον της Ελλαδας οσον --και ιδιως-- εναντιον των Βουλγαρων ωστε να αποδειξουν οτι το ΣΝΟΦ και οι Οχρανιτες του ησαν "Μακεδονες" και οχι Βουλγαροι.
  Εν πασει, ενα προσωπο ιδιαιτερα συνδεδεμενο με τον Τσαμη, μπορει να μας προσφερει πιθανως μερικες ακομα πληροφοριες.


  Γιωργος Τσαπανος
  Καλιφορνια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Από όσο γνωρίζω ο Δημάκης το Γκότσε το πήρε για να τιμήσει το Ντέλτσεφ - άρα Γκότσε (ως πρώτο όνομα) και όχι Γκότσεφ θα ήταν. Από εκεί και πέρα η κάθε εξωτερική πηγή το έλεγε κι αλλιώτικα.

  Το πιο ενδιαφέρον είναι να δει κανείς ποιοί από τους άνδρες του Γκότσε τελικά μπόρεσαν και γύρισαν μετά το 1982 και πήραν και συντάξεις κλπ. μετά ασχέτως της γενικολογικής διάταξης περί μη-Ελλήνων το Γένος. Έχω ακούσει διάφορες φήμες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ... Συνέχεια από το facebook :
  Τώρα ερχόμαστε στο ερώτημα, πώς ήταν δυνατόν ο ΕΛΑΣ να κατέστειλε το τάγμα του Γκότσε; Πώς ήταν δυνατόν, οι άνθρωποι που δούλευαν για λογαριασμό των Βουλγάρων, των Γιουγκοσλάβων, των Ρώσων και εν γένει των Σλάβων, να σήκωσαν τα όπλα εναντίον τους; Είναι απλό γιατρέ.

  1) Ο ΕΛΑΣ ήθελε να ρίξει στάχτη στα μάτια των Ελλήνων, περιμένοντας πότε θα καταλάβει την εξουσία, για να δώσει μετά την Μακεδονία στους Σλάβους. Απόδειξη σ’ αυτό, είναι το σύμφωνο Δασκάλωφ-Ιωαννίδη που υπεγράφη στο Πέτριτς της Βουλγαρίας στις 12/7/1943 (απόδειξη της χαρακτηριστικής ευκολίας με την οποία πηγαινοέρχονταν τα στελέχη του ΚΚΕ στη Βουλγαρία), το σύμφωνο Τζήμωφ-Κάλτσεφ που υπεγράφη στις Καρυδιές της Έδεσσας τον Ιανουάριο του 1944, το σύμφωνο Γιούνεφ-Αυγερινού-Στασινόπουλου που υπεγράφη εν Μελισσοχωρίω την 20η/9/1944 (http://blackblogofcommunism.com/2010/08/02/) και, πάνω απ’ όλα, ο λόγος του υπεραρχηγού του ΕΛΑΣ, Άρη Βελουχιώτη στη Δεσφίνα, όπου αποκαλύπτεται πως οι κομμουνιστές θα κατέβαζαν τα σύνορα της Ελλάδας στον Όλυμπο. (http://antiaristera.pblogs.gr/2008/11/353947.html)

  Απόδειξη της αλήθειας των παραπάνω, υπήρξε η συγκρότηση της Διεθνούς Ταξιαρχίας κομμουνιστών στο Καϊμακτσαλάν, (κατά τα συμφωνηθέντα μεταξύ των Κάλτσεφ και Τζήμα), η οποία εξακολουθεί να απεργάζεται την αυτονόμηση της Μακεδονίας, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.  Κομμουνιστές της Διεθνούς Ταξιαρχίας Καϊμακτσαλάν, εκπαιδευόμενοι από βούλγαρους αξιωματικούς δίπλα σε λυόμενες κατοικίες. Στο βάθος διακρίνεται η επιγραφή CEBE, τουτέστιν Σοσιαλιστική Ερυθρά Βουλγαρική Ένωσις, γραμμένη ωστόσο στα σλαβικά, στο πρόγραμμα υποχρεωτικής εκμάθησης της σλαβικής γλώσσας που προσπαθεί να επιβάλλει το ΚΚΕ (viewtopic.php?f=51&t=158932&start=300#p2980430). Τέλος, τα κόκκινα μπουφάν και παντελόνια, αποτελούν την επίσημη στολή της Ταξιαρχίας!

  2) Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης, ότι εκείνοι που δίωξαν τους σλαβομακεδόνες αυτονομιστές, ήταν εθνικόφρονες αξιωματικοί, μέλη της ΠΑΟ, που κρατούνταν αιχμάλωτοι από τον ΕΛΑΣ, όπως αναφέρει η ίδια η ΠΑΟ. (viewtopic.php?f=51&t=158932&start=255#p2956403) Μονάχα αυτοί οι αιχμάλωτοι (τους οποίους δεν κυνήγησε ο ΕΛΑΣ μέχρι την Βιέννη για να τους σκοτώσει, αλλά τους χρησιμοποιούσε ως στρατιωτικούς αρχηγούς με το ζόρι), μπορούσαν να καταφέρουν την δίωξη των σλάβων αυτονομιστών. Γιατί μπορεί το ΚΚΕ να ήθελε να ρίξει στάχτη στα μάτια των υγιώς σκεπτομένων Ελλήνων, αλλά από την άλλη, σε περίπτωση που κυνηγούσε το ίδιο (δια του ΕΛΑΣ) τους συντρόφους του Γκότσε-Κάλτσεφ και Σία, θα εκτίθετο στα μάτια των οπαδών του, που επί τέσσερα χρόνια βυσσοδομούσαν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους Βουλγάρους.

  Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν γιατρέ, ο Γρηγοριάδης δεν γράφει την αλήθεια. Και είναι θλιβερό, όσο και ακατανόητο, το πώς ένας ΕΛΑΣίτης, συνεργάτης του αιμοσταγούς κύναιδου Άρη Βελουχιώτη, κατάφερνε να δημοσιεύει τα ψεύδη του, σε εφημερίδες αμέμπτου εθνικοφροσύνης, όπως η «Ακρόπολις» και ο «Ελεύθερος Κόσμος».

  Ο Τζημας ηταν βλαχος στην καταγωγη ο οποιος ειχε στρατευτει απο τους βουλγαρους

  αργοτερα οπως ολοι οι Βουλγαροι πηγαν στον ΕΛΑΣ και μαλιστα λενε οτι ο Τζημας μαζι με τον Τερποφσκι και κατι αλλους πεισαν τοςυ Βουλγαρους του οχρανα (οσους δεν σφαξαν οι κουμμουνιστες) να ενταχθουν στον ΕΛΑΣ

  οταν ο Τιτο προσπαθησε να προσαρτησει την Μακεδονια με τους εαμοβουλγαρους του στον συμμοριτοπολεμο, λενε οτι ο Τζιμας δεν ηθελε και αντεδρασε στον Τιτο

  γενικα ολα τα αρχεια του ΚΚΕ ειναι κρυφα αν δεν εχουν καει εντελως

  θα ηταν ονειρο καθε ιστορικου να δει τα αρχεια του ΚΚΕ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Μερικοι με τα σχολια και τον αντικομμουνιστικο τους οιστρο εδω μεσα (και δεν εννοω τον Ακριτα προφανως)λειτουργουν ως αμισθοι πρακτορες του Γκρουεφσκι και των Σκοπιανων.

  Αν ήθελε κανεις να τους απαντησει αντιστοιχα θα έλεγε οτι ήταν η Αμερικη που εβαλε τους μοναρχοφασιστες της να κανουν την παπια 40 χρονια στο Μακεδονικο για να μην ενοχληθει ο προστατευομενος της Αμερικης Τιτο.Και ετσι αναδυθηκε το 1991 μια νεα χωρα που ειναι προστατευομενη των ιμπεριαλιστων καθε ειδους.

  Δεν ειναι εκει η ουσια ομως ουτε στα πλαστα συμφωνα "Δασκάλωφ-Ιωαννίδη".

  Ακομα και σημερα που η πατριδα δεχεται επιθεση απο τους διεθνεις τογογλυφους και τους ντοπιους επιστατες τους(Γιωργακη και σια) και ο ελληνικος λαος καταδικαζεται στη φτωχεια,ανεργια και στη μεταναστευση η μνημη μιας Αριστερας Πατριωτικης και γι αυτο επικινδυνης που αντιστεκεται ενοχλει τα τσιρακια της νεας ταξης πραγματων και τους εθνομηδενιστες.
  Αντιθετα μια Αριστερα φιλοευρωπαικη,φιλο-ΜΚΟ που μαχεται για τα πεκινουα ειναι βουτυρο στο ψωμι της Νεας Ταξης.

  Ας αναλογιστουν ολοι το ρολο τους σε αυτο το σκηνικο.
  Η Μακεδονια μας μακελευεται σημερα απο την ανεργια,φτωχεια και τους ντοπιους και ξενους εκμεταλλευτες του λαου μας που φυσικα δεν δινουν δεκαρα για το ονομα αφου ολα ειναι business as usual.
  Σε αυτο το σκηνικο η υπερασπιση της μνημης και της ιστοριας της Αντιστασης,του ΕΑΜ και της Αριστερας ειναι αγωνας για να μην διαλυθουμε ως λαος απο τη νεα ταξη πραγματων.

  Redgreek

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ωστε το ΣΝΟΦ του Τιτο και του Τεμπο, η Οχρανα της Βουλγαριας, και το ΝΟΦ των Τιτο με το ΚΚΕ το οποιο ξεπουλησε την Μακεδονια δουλευαν για τους μοναρχοφασιστες της Αμερικης, εεεεεεεεεεεεεεεε!

  Ανωνυμε, εαν το ΚΚΕ δεν ειχε ξεκινησει τον Τριτο γυρο αποδεικνυοντας εαυτον ΑΤΙΜΟΝ, και εαν δεν ειχε πουλησει την Μακεδονια στα κομματοσκυλα του Σταλιν, σημερα θα ηταν στην εξουσια, και αυτο γιατι τα αστικα κομματα δεν καταλαβαν πως να δουλευουν τον καπιταλισμο, αντιθετως ρουφηξαν τον Ελληνα και την Ελλαδα.

  Αλλα, αντε να πεισης τον Ραγια σοσιαλιστη της Αθηνας και του Πειραια που βγαζει 300.000
  ευρω τον χρονο , κλαιγεται και δεν πληρωνει φορους για το καταντημα της Ελλαδας και οτι πρεπει να αλλαξει τροπαριο.Και οχι βεβαια γερνωντας προς Κουβα,Βορειο Κορεα η Βιετναμ.

  Οσο για τους αγωνες της ελληνικης αριστερας, τα νεκροταφεια δεν ειναι γεματα απο αριστερους που πιστεψαν σε Ζαχαριαδη,Βαφειαδη και μερικους αλλους, ειναι γεματα απο ΕΛΛΗΝΕΣ που δεν θελησαν η Μακεδονια να παραδοθει στα Σοβιετ,συμπεριλαμβανομενων αγνων αριστερων πατριωτων σαν τους Γεωργιαδη,Αποστολιδη,Κορδατο και μερικους αλλους.

  Γιωργος Τσαπανος
  Καλιφορνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ακριτα
  Εχω στα χερια μου την αυθεντικη δακτυλογραφημενη ανωτερω εκθεση. Υπαρχουν αρκετα ορθογραφικα λαθη
  (δεν τελειωσα ολοκληρο το κειμενο), οπως υπαρχουν και στην εκθεση που παρουσιασες εδω, π.χ. ειναι Λερινσκο και οχι Αερινσκο(Αέρινσκο - Κόστουρσκα Μπριγκάντα).
  Η ερωτηση ειναι, μηπως ξερεις ποιος εκανε τις διορθωσεις?


  Γιωργος Τσαπανος
  Καλιφορνια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αυτό δεν είναι ορθογραφικό λάθος, αλλά λάθος δικό μου. Άλλο λάθος που βρήκες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Στο τελος αυτης της προτασεως :

  "Η συγκέντρωσις συνεχίζετο με βραδύν ρυθμόν και η ώρα παρήρχετο. Ήδη επλησίαζεν η εσπέρα και ως εκ τούτου, κατόπιν συσκέψεως των αξιωματικών του Αποσπάσματος, απεφασίσθη να περιορισθούν οι άνδρες της Διλοχίας εις ωρισμένα οικήματα, περί το κέντρον του χωρίου και να οδηγηθούν κατ' ευθείαν προς Ακρίταν την επομένην, όπερ και εγένετο. Κατά την νύχτα της 6/7 Οκτωβρίου ο διοικητής του Αποσπάσματος κατήλθεν προς διανυκτέρευσιν εις φιλικήν οικογένειαν του εγγύς χωρίου Οξυά, συμπτωματικώς δε διέφυγεν δολοφονίαν εκ μέρους διαφυγόντων ανδρών της Διλοχίας Μακρή."

  στο δικο μου κειμενο επιπλεον εχω:

  "ειδοποιηθηκε απο εναν χωρικο φιλο που ειχε ακουσει συνομιλια πως θα τον δολοφονουσαν εκεινη τη νυχτα".

  Επι πλεον στο δικο σου αναφερεις Γιουγκοσλαβους/Γιουγκοσλαβια, στο δικο μου ειναι

  Γ/βων ,Γ/βια,Γ/βων κ.ο.κ. οπως και αρκετες αλλες "μικρολεπτομερειες".


  Γιωργος Τσαπανος
  Καλιφορνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Δεν υπάρχει αυτή η πρόταση,
  και το κείμενο αναφέρει ολογράφως τις λέξεις Γ/βων ,Γ/βια,Γ/βων κλπ.

  Εσύ που βρήκες την αναφορά;
  Ο Κωφός αναφέρει ότι του την έδωσαν κληρονόμοι του Τσάμη, ενώ και πολλά από αυτά του τα έχει πει ο ίδιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ε.........που την βρηκα......την βρηκα!
  Δεν ειναι μονον η αδελφη του Τσαμη η οποια εχει αρχεια, ειναι και καποιος αλλος που εχει γραψει σε περιοδικο, οπως και το αφιερωμα στο περιοδικο της Φλωρινας ο "Αριστοτελης" εκδιδωμενον απο επιτροπην, στην οποιαν επιτροπη εκδοσεως ανηκε και ο πατερας μου, πρωην Προεδρος του "Αριστοτελη" επι σειραν ετων.

  Γιωργος Τσαπανος
  Καλιφορνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Πολλες φορες προβληματιζεται κανεις τι να απαντησει σε αστεια απλοικες και εσκεμμενα εγκαθετες αποψεις οπως αυτες που εκφραστηκαν προηγουμενα απο τον Γιωργο Τσαπανο ή καποιον ανωνυμο που υπογραφει ως τετοιος.

  Γιατι ειναι οι ελληνικες ΑΣΤΙΚΕΣ κυβερνησεις που δρομολογουν σημερα το ξεπουλημα του ονοματος "Μακεδονια" αφου εκαναν την παπια στο Μακεδονικο απο το 1949 εως το 1991 για να μην ενοχληθούν οι αγαπημενοι των Αμερικανων οικονομικα(για οσους ξερουν τα τεραστια ατοκα δανεια των δυτικων τραπεζων στην Πρωην Γιουγκοσλαβια) και πολιτικα Γιουγκοσλαβοι.

  Γιατι τα νεκροταφεια στην Ελλαδα εχουν πολλους νεκρους και δεξιους και αριστερους εκτος αν στην ηλιολουστη Καλιφορνια η μερικη αχρωματοψια δεν επιτρεπει σε καποιους να δουν ολα τα χρωματα.

  Επειδη ειναι προφανες οτι ηταν το ΚΚΕ που διελυσε το ΣΝΟΦ (που το ιδιο ειχε δημιουργησει)τον Απριλιο του 1944 επειδη ειχε γινει εστια αυτονομιστικης προπαγανδας.

  Επειδη ειναι προφανες οτι η συγκρουση του ΕΛΑΣ με τα αυτονομιστικα ταγματα Γκοτσε και Εδεσσας δεν θα μπορουσε να γινει χωρις τη συμφωνη γνωμη του ΚΚΕ Μακεδονιας και της ηγεσιας στην Αθηνα ανεξαρτητα τι ελεγαν τοπικα ο Ρενος Μιχαλεας και τι βολευε την αστικη προπαγανδα της περιοδου του εμφυλιου που εμφανιζε ολους τους αριστερους ως αιμοσταγη τερατα που κατασπαρρασουν τη Μακεδονια μας.

  Επειδη ηταν το ΚΚΕ που παρα τους οπορτουνισμους/τυχοδιωκτισμους στο θεμα αυτο διελυσε το ΝΟΦ το φθινοπωρο του 49 και συνελαβε τους ηγετικους αυτονομιστικους παραγοντες του ΝΟΦ.

  Επειδη ο Τιτο επισκεφτηκε την Ελλαδα για πρωτη φορα το 1954 κανοντας τα πλακακια με την ελληνικη αστικη κυβερνηση.Την ιδια στιγμη οι ανταρτες του ΔΣΕ που κατεφυγαν στα Σκοπια υπεστησαν βασανιστηρια με τη συμβολη της μυστικης αστυνομιας του Τιτο(παραρτημα "Μακεδονιας")απο το καθεστως των Σκοπιων για να απαλλαγουν απο το αγος του Γκρεκομανισμου οπως προσφατες ερευνες της εταιρειας Μακεδονικων Σπουδων εδειξαν στα Γιουγκοσλαβικα αρχεια της εποχης εκεινης.

  Επειδη το καθεστως των Σκοπιων καταφερε να κλεψει στα χρονια της πολιτικης προσφυγιας τμημα του αρχειου του ΚΚΕ που περιφεροταν εξοριστο στις ανατολικες χωρες μαζι με την Αριστερα και ειδικα κομματι που αναφερεται στο Μακεδονικο.Ετσι μαζι με την επιχειρηση ιδιοποιησης της αρχαιας Μακεδονικης κληρονομιας εχουμε και την αποπειρα λεηλατησης και της συγχρονης ιστοριας της ελληνικης Αριστερας δηλαδη του μισου ελληνικου λαου.

  Θα μπορουσε να πει κανεις πολλα ακομα.Ομως το πιο καιριο,το πιο σημαντικο,το πιο συγκινητικο σχολιο ειναι η μαρτυρια αυτη απο την ΠΓΔΜ μιας γυναικας που γεννηθηκε Ελληνιδα και θα πεθανει Ελληνιδα χωρις να αποκτησει ποτε την ελληνικη ιθαγενεια.

  http://history-of-macedonia.com/wordpress/2010/12/14/fyrom-catherine-vida-300000-greeks/

  Redgreek

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ¨))))))))))
  Και μολις οι συμφωνιες του ΚΚΕ για το ξεπουλημα της Μακεδονιας βγαινουν στην φορα, ειναι ολες πλαστες!

  Βεβαια εχω ξεχασει ποτε ηταν η τελευταια φορα που το ΚΚΕ εκανε δηλωση η εστω και μια επερωτηση στην Βουλη των Ελληνων περι παραχωρησεως διαβατηριων και ιθαγενειας στους Πελαγονιτες που αφησαμε πισω.

  Δεν ειναι βεβαια Γεωργιανο-Ρωσσοι Τουρκοταταρομογγολοι ωστε να ψηφισουν μονοκουκι ΠΑΣΟΚ η ΚΚΕ οπως συνεβει με τις ανω των 500,000 του Σημιτη, αλλα βρε αδερφε.............ας προσπαθησουμε ποτε δεν ξερεις,ακομα και μερικα απο τα ξαδερφια του Βενιζελου εκ Μικρας Ασιας απεδειχθησαν αγνοι κομμουνιστες αλλα και αγνοι ΕΛΛΗΝΕΣ πατριωτες.

  Ισως αυτος ο λογος που το ΚΚΕ και τα φερεφωνα του δεν βγαζουν "κιχ" για Ελληνοποιηση των Μοναστηριωτων,Κρουσιοβητων,Αχριδινων,Μοροχοβιτων και αλλων Πελαγονων , που ακομα κραταν διπλωμενες τις ελληνικες σημαιες στα μπαουλα τους επι 5 γενεες.

  Γιωργος Τσαπανος
  Καλιφορνια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Τι σημαινει το "μολις βγουν οι συμφωνιες ειναι πλαστες"??Τι ειδους αγοραια ολοκληρωτικη λογικη ειναι αυτη??Μιλησε κανεις πως ολα τα συμφωνα ειναι ψευτικα επειδη κυκλοφορησαν και βλαπτουν την εικονα του κκε,που δε με νοιαζει κιολας???Εφοσον μ επιχειρηματα αποδεικνυεται το ψευδος των συμφωνων,οπως και αυτη στο λειβαδι οπου ο "μεγιστος" blackblogofcommunism μας κανει μαθηματα προπαγανδας,δεν καταλαβαινω γιατι να δεχομαστε την αληθινοτητα τους.Γιατι πρεπει εσεις εκει στη καλιφορνια να λετε οτι εχετε τ απολυτο δικιο ή μηπως επειδη την ιστορια εσεις την βλεπετε παραταξιακα???Τελος παντων κυριε γεωργιε μαθετε να διαβαζετε την ιστορια πραγματικα και οπως ειπε και ο ακριτας για τα συμφωνα μη βγαινετε να κανετε σπουδαιες δηλωσεις..Ηδη εκτεθηκατε μια φορα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια τα οποία θα περιέχουν Greekenglish, ύβρεις, μειωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς δεν θα αναρτώνται.